admin-sk_SK.po 479 KB
Newer Older
lucha's avatar
lucha committed
1 2
# Translation of WordPress - Development - Administration in Slovak
# This file is distributed under the same license as the WordPress - Development - Administration package.
lucha's avatar
lucha committed
3 4
msgid ""
msgstr ""
lucha's avatar
lucha committed
5
"PO-Revision-Date: 2016-12-04 12:35:40+0000\n"
lucha's avatar
lucha committed
6 7 8 9 10 11
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.3.0-alpha\n"
"Language: sk\n"
lucha's avatar
lucha committed
12
"Project-Id-Version: WordPress - Development - Administration\n"
lucha's avatar
lucha committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

#. translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid
#. offset (-12 to 14) 	   or a valid timezone string (America/New_York). See
#. https://secure.php.net/manual/en/timezones.php 	   for all timezone strings
#. supported by PHP.
#: wp-admin/includes/schema.php:387
msgctxt "default GMT offset or timezone string"
msgid "0"
msgstr "Europe/Bratislava"

#. translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
#: wp-admin/includes/schema.php:402
msgctxt "start of week"
msgid "1"
msgstr "1"

lucha's avatar
lucha committed
29 30 31
#: wp-admin/about.php:223
msgid "Customize changesets make changes in the customizer persistent, like autosave drafts. They also make exciting new features like starter content possible."
msgstr "Vlastné množiny zmien robia trvalé zmeny v možnostiach prispôsobenia, ako automatocké ukladanie konceptov. Taktiež umožňujú nové funkcie ako napríklad štartovací obsah."
lucha's avatar
lucha committed
32

lucha's avatar
lucha committed
33 34 35
#: wp-admin/about.php:222
msgid "Customize Changesets"
msgstr "Vlastné množiny zmien"
lucha's avatar
lucha committed
36

lucha's avatar
lucha committed
37 38 39 40 41
#. translators: 1: register_setting(), 2:
#. https://make.wordpress.org/core/2016/10/26/registering-your-settings-in-wordpress-4-7/
#: wp-admin/about.php:215
msgid "%1$s <a href=\"%2$s\">has been enhanced</a> to include type, description, and REST API visibility."
msgstr "%1$s <a href=\"%2$s\">bolo vylepšené</a> tak, aby obsahovalo typ, popis a REST API viditeľnosť."
lucha's avatar
lucha committed
42

lucha's avatar
lucha committed
43 44 45
#: wp-admin/about.php:211
msgid "Settings Registration API"
msgstr "API pre registráciu nastavení"
lucha's avatar
lucha committed
46

lucha's avatar
lucha committed
47 48 49 50 51
#. translators: %s:
#. https://make.wordpress.org/core/2016/09/08/wp_hook-next-generation-actions-and-filters/
#: wp-admin/about.php:205
msgid "The code that lies beneath actions and filters has been overhauled and modernized, fixing bugs along the way."
msgstr "Kód, ktorý sa skrýva za akciami a filtrami bol zrevidovaný, modernizovaný a má menej bugov."
lucha's avatar
lucha committed
52

lucha's avatar
lucha committed
53 54 55
#: wp-admin/about.php:195
msgid "List tables, now with more than bulk edit and delete."
msgstr "Tabuľky zoznamov ponúkakú teraz viac ako len zromadné editovanie a zmazanie."
lucha's avatar
lucha committed
56

lucha's avatar
lucha committed
57 58 59
#: wp-admin/about.php:194
msgid "Custom Bulk Actions"
msgstr "Vlastné hromadné akcie"
lucha's avatar
lucha committed
60 61

#. translators: %s:
lucha's avatar
lucha committed
62 63 64 65
#. https://make.wordpress.org/core/2016/09/09/new-functions-hooks-and-behaviour-for-theme-developers-in-wordpress-4-7/
#: wp-admin/about.php:188
msgid "WordPress 4.7 includes <a href=\"%s\">new functions, hooks, and behavior</a> for theme developers."
msgstr "WordPress 4.7 obsahuje <a href=\"%s\">nové funkcie, hooky a vlastnosti</a> pre vývojárov tém."
lucha's avatar
lucha committed
66

lucha's avatar
lucha committed
67 68 69 70 71 72 73
#: wp-admin/about.php:184
msgid "More Theme API Goodies"
msgstr "Viac vylepšení v API tém"

#: wp-admin/about.php:181
msgid "By opening up the page template functionality to all post types, theme developers have even more flexibility with the WordPress template hierarchy."
msgstr "Funkcionalita šablón stránok bola otvorená pre všetky typy obsahu, čo umožňuje vývojárom tém väčšiu flexibilitu s hierarchiou WordPress šablón."
lucha's avatar
lucha committed
74

lucha's avatar
lucha committed
75 76 77
#: wp-admin/about.php:180
msgid "Post Type Templates"
msgstr "Šablóny pre typy obsahov"
lucha's avatar
lucha committed
78

lucha's avatar
lucha committed
79 80 81 82
#. translators: %s: smiling face with smiling eyes emoji
#: wp-admin/about.php:173
msgid "Even More Developer Happiness %s"
msgstr "Viac radosti pre vývojárov %s"
lucha's avatar
lucha committed
83

lucha's avatar
lucha committed
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
#. translators: %s: https://developer.wordpress.org/rest-api/
#: wp-admin/about.php:161
msgid "Content endpoints provide machine-readable external access to your WordPress site with a clear, standards-driven interface, paving the way for new and innovative methods of interacting with sites through plugins, themes, apps, and beyond. Ready to get started with development? <a href=\"%s\">Check out the REST API reference.</a>"
msgstr "Koncové body obsahu poskytujú externý prístup na vašu WordPress stránku s čistým rozhraním, ktoré je podľa štandardov a pripravuje cestu pre nové a inovatívne metódy interakcie s webovými stránkami cez pluginy, témy, aplikácie a esšte oveľa viac. chcete začať s vývojom? <a href=\"%s\">Pzrite si REST API dokumentáciu.</a>"

#: wp-admin/about.php:156
msgid "WordPress 4.7 comes with REST API endpoints for posts, comments, terms, users, meta, and settings."
msgstr "WordPress 4.7 prichádza s koncovými bodmi REST API  pre články, komentáre, výrazy, používateľov, nastavenia a meta."

#: wp-admin/about.php:155
msgid "Introducing REST API Content Endpoints"
msgstr "Predstavujeme koncové body pre REST API"

#: wp-admin/about.php:148
msgid "Just because your site is in one language doesn&#8217;t mean that everybody helping manage it prefers that language for their admin. Add more languages to your site and a user language option will show up in your user&#8217;s profiles."
msgstr "Používatelia stránky si môžu teraz zvoliť iný jazyk pre WordPress admin, ako je jazyk webovej stránky. Keď si nahráte na stránku viac jazykov, zobrazia sa v profile jednotlivých používateľov."
lucha's avatar
lucha committed
100 101

#: wp-admin/about.php:146
lucha's avatar
lucha committed
102 103
msgid "Dashboard in your language"
msgstr "Admin vo vašom jazyku"
lucha's avatar
lucha committed
104

lucha's avatar
lucha committed
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
#: wp-admin/about.php:143
msgid "Managing your document collection is easier with WordPress 4.7. Uploading PDFs will generate thumbnail images so you can more easily distinguish between all your documents."
msgstr "Správa zoznamu dokumentov je vo WordPress 4.7 ľahšia. Po nahratí PDF súborov sa vytvoria náhľadové obrázky aby ste ich mohli ľahko rozoznať medzi ostatnými dokumentami."

#: wp-admin/about.php:141
msgid "PDF Thumbnail Previews"
msgstr "Náhľady PDF dokumentov"

#: wp-admin/about.php:133
msgid "Sometimes you just need a few visual tweaks to make your site perfect. WordPress 4.7 allows you to add custom CSS and instantly see how your changes affect your site. The live preview allows you to work quickly without page refreshes slowing you down."
msgstr "Niekedy potrebujete len niekoľko drobných úprav k tomu, aby bola vaša stránka perfektná. WordPress 4.7 vám umožňuje pridať vlastné CSS a okamžite vidieť ako tieto zmeny ovplyvnili vašu webovú stránku."

#: wp-admin/about.php:128
msgid "Many menus for sites contain links to the pages of your site, but what happens when you don&#8217;t have any pages yet? Now you can add new pages while building menus instead of leaving the customizer and abandoning your changes. Once you&#8217;ve published your customizations, you&#8217;ll have new pages ready for you to fill with content."
msgstr "Teraz môžete pridávať stránky počas vytvárania menu. Keď uložite zmany, budete mať vytvorené nové stránky, ktoré môžete naplniť obsahom."

#: wp-admin/about.php:126
msgid "Smoother Menu Building"
msgstr "Jednoduchšie vytváranie menu"

#: wp-admin/about.php:120
msgid "Sometimes a big atmospheric video as a moving header image is just what you need to showcase your wares; go ahead and try it out with Twenty Seventeen. Need some video inspiration? Try searching for sites with video headers available for download and use."
msgstr "Niekedy potrebujete vyjadriť vaše myslienky videom. Vyskúšajte to s Twenty Seventeen. Pridajte si video ako obrázok hlavičky. "

#: wp-admin/about.php:108
msgid "Video Headers"
msgstr "Video v hlavičke"

#: wp-admin/about.php:105
msgid "Visible icons appear to show you which parts of your site can be customized while live previewing. Click on a shortcut and get straight to editing. Paired with starter content, getting started with customizing your site is faster than ever."
msgstr "Časti stránky, ktoré môžete editovať počas živého náhľadu sú zobrazené viditeľnou ikonou. Rovnako môžete kliknúť na skratku pre začatie editovania. Spolu so štartovacím obsahom môžete začať prispôsobovať vašu stránku rýchlejšie ako kedykoľvek predtým."

#: wp-admin/about.php:93
msgid "Edit Shortcuts"
msgstr "Editovacie skratky"

#: wp-admin/about.php:74
msgid "To help give you a solid base to build from, individual themes can provide starter content that appears when you go to customize your brand new site. This can range from placing a business information widget in the best location to providing a sample menu with social icon links to a static front page complete with beautiful images. Don&#8217;t worry - nothing new will appear on the live site until you&#8217;re ready to save and publish your initial theme setup."
msgstr "Témy môžu teraz obsahovať štartovací obsah, ktorý sa zobrazí na stránke, keď ju začnete prispôsobovať. Od widgetov, cez menu až po statické stránky. Nič z toho sa nezačne zobrazovať na živej stránke pokiaľ to neuložite a nepublikujete."

#: wp-admin/about.php:73
msgid "Theme Starter Content"
msgstr "Štartovací obsah"

#: wp-admin/about.php:68
msgid "WordPress 4.7 adds new features to the customizer to help take you through the initial setup of a theme, with non-destructive live previews of all your changes in one uninterrupted workflow."
msgstr "WordPress 4.7 pridáva nové možnosti prispôsobenia, ktoré vám pomôžu s prvotným nastavením témy. Takisto poskytuje nedeštruktívne náhľady vštkých zmien."

#: wp-admin/about.php:67
msgid "Your Site, Your Way"
msgstr "Vaša stránka, váš spôsob"

#: wp-admin/about.php:61
msgid "Twenty Seventeen focuses on business sites and features a customizable front page with multiple sections. Personalize it with widgets, navigation, social menus, a logo, custom colors, and more. Our default theme for 2017 works great in many languages, on any device, and for a wide range of users."
msgstr "Twenty Seventeen sa zameriava na firemné stránky. Prináša prispôsobiteľnú domovskú stránku s viacerými sekciami. Personalizujte si ju s widgetmi, navigáciou, menu sociálnych sietí, logom, vlastnými farbami a ďalšími možnosťami. Téma pre 2017 je pripravená pre veľa jazykov, všetky zariadenia a pre široké spektrum používateľov."

#: wp-admin/about.php:55
msgid "A brand new default theme brings your site to life with immersive featured images and video headers."
msgstr "Nová základná téma prináša videohlavičku a nové možnosti pre náhľadové obrázky."

#: wp-admin/about.php:54
msgid "Presenting Twenty Seventeen"
msgstr "Predstavujeme Twenty Seventeen"

#: wp-admin/about.php:37 wp-admin/credits.php:23 wp-admin/freedoms.php:22
msgid "Thank you for updating to the latest version! WordPress %s helps you get your site set up the way you want it."
msgstr "Ďakujeme za aktualizáciu na najnovšiu verziu! WordPress %s vám pomôže nastaviť si webovú stránku podľa vašich predstáv."

#: wp-admin/users.php:167 wp-admin/users.php:207
msgid "Sorry, you are not allowed to delete users."
msgstr "Nemáte oprávnenie mazať používateľov."

#: wp-admin/customize.php:163
msgid "The Customizer allows you to preview changes to your site before publishing them. You can navigate to different pages on your site within the preview. Edit shortcuts are shown for some editable elements."
msgstr "Možnosti prispôsobenia vám zobrazia zmeny na stránke predtým než ich publikujete. V náhľade sa môžete pohybovať medzi viacerými stránkami. Skratky pre úpravu sú zobrazené pre niektoré prvky umožňujúce ich použite."

#: wp-admin/customize.php:196
msgctxt "short (~12 characters) label for hide controls button"
msgid "Hide Controls"
msgstr "Skryť panel"

#: wp-admin/theme-install.php:59
msgid "Expand Sidebar"
msgstr "Rozbaliť bočný panel"

#: wp-admin/nav-menus.php:812
msgid "Display location"
msgstr "Zobraziť polohu"

#. translators: 1: user id, 2: user login
#: wp-admin/users.php:385
msgid "ID #%1$s: %2$s <strong>Sorry, you are not allowed to remove this user.</strong>"
msgstr "ID #%1$s: %2$s <strong>Nemáte oprávnenie na odstránenie tohto používateľa.</strong> "
lucha's avatar
lucha committed
198

lucha's avatar
lucha committed
199 200 201 202
#. translators: The user language selection field label
#: wp-admin/user-edit.php:280
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
lucha's avatar
lucha committed
203

lucha's avatar
lucha committed
204 205 206
#: wp-admin/user-edit.php:41
msgid "You can select the language you wish to use while using the WordPress administration screen without affecting the language site visitors see."
msgstr "Môžete vybrať jazyk pre WordPress administráciu bez vplyvu na jazyk, ktorý uvidia návštevníci webovej stránky. "
lucha's avatar
lucha committed
207

lucha's avatar
lucha committed
208 209 210 211 212
#. translators: 1: WordPress version number, 2: WordPress version number
#. including locale if necessary
#: wp-admin/update-core.php:81
msgid "You can update to <a href=\"https://codex.wordpress.org/Version_%1$s\">WordPress %2$s</a> automatically:"
msgstr "Môžete automaticky aktualizovať na  <a href=\"https://codex.wordpress.org/Version_%1$s\">WordPress %2$s</a>:"
lucha's avatar
lucha committed
213

lucha's avatar
lucha committed
214 215 216 217 218 219 220
#: wp-admin/update-core.php:60
msgid "If you need to re-install version %s, you can do so here:"
msgstr "Ak potrebujete preinštalovať verziu %s, môžete tak urobiť tu:"

#: wp-admin/update-core.php:57
msgid "You are using a development version of WordPress. You can update to the latest nightly build automatically:"
msgstr "Používate verziu WordPress vo vývoji. Môžete automaticky aktualizovať na najnovšie vydanie:"
lucha's avatar
lucha committed
221

lucha's avatar
lucha committed
222 223 224
#: wp-admin/themes.php:258 wp-admin/themes.php:388
msgid "New version available."
msgstr "Dostupná nová verzia."
lucha's avatar
lucha committed
225

lucha's avatar
lucha committed
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
#: wp-admin/theme-install.php:213
msgid "Edit Filters"
msgstr "Upraviť filtre"

#: wp-admin/theme-install.php:188 wp-admin/theme-install.php:208
msgid "Clear current filters"
msgstr "Vymazať aktuálne filtre"

#. translators: hidden accessibility text
#: wp-admin/theme-install.php:61
msgid "Select one or more Theme features to filter by"
msgstr "Vyberte jednu alebo viac fukcií témy, podľa ktorej filtrovať"

#: wp-admin/options-general.php:153
msgid "Choose either a city in the same timezone as you or a UTC timezone offset."
msgstr "Vyberte mesto z rovnakého časového pásma alebo UTC časové pásmo."
lucha's avatar
lucha committed
242

lucha's avatar
lucha committed
243 244 245
#: wp-admin/includes/template.php:1788
msgid "Current Background Image"
msgstr "Aktuálny obrázok pozadia"
lucha's avatar
lucha committed
246

lucha's avatar
lucha committed
247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
#: wp-admin/includes/template.php:1775
msgid "Current Header Image"
msgstr "Aktuálny obrázok hlavičky"

#: wp-admin/includes/plugin-install.php:288
msgid "Search plugins..."
msgstr "Prehľadávať pluginy..."

#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:105
msgid "Set status"
msgstr "Nastaviť stav"

#. translators: %s: post title
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:843
msgid "&#8220;%s&#8221; is locked"
msgstr "&#8222;%s&#8220; je zamknutý"

#: wp-admin/includes/class-wp-plugin-install-list-table.php:566
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:593
msgctxt "Active plugin installs"
msgid "Less Than 10"
msgstr "Menej ako 10"

#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:2022
msgid "Sorry, you are not allowed to attach files to this post."
msgstr "Nie ste opravnený priložiť súbory k tomuto článku."

#: wp-admin/freedoms.php:45 wp-admin/includes/plugin-install.php:235
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:599 wp-admin/plugin-install.php:82
#: wp-admin/plugins.php:392
msgid "https://wordpress.org/plugins/"
msgstr "https://sk.wordpress.org/plugins/"

#: wp-admin/customize.php:41
msgid "Customize New Changes"
msgstr "Prispôsobiť nové zmeny"

#: wp-admin/customize.php:40
msgid "This changeset has already been published and cannot be further modified."
msgstr "Tieto zmeny už boli publikované. Ďalšie úpravy nie sú možné."

#: wp-admin/custom-background.php:410 wp-admin/custom-background.php:411
msgctxt "Background Scroll"
msgid "Scroll"
msgstr "Posúvať"

#: wp-admin/custom-background.php:402 wp-admin/custom-background.php:403
msgctxt "Background Repeat"
msgid "Repeat"
msgstr "Opakovať"
lucha's avatar
lucha committed
297

lucha's avatar
lucha committed
298 299 300 301
#: wp-admin/custom-background.php:394
msgctxt "Original Size"
msgid "Original"
msgstr "Pôvodná veľkosť"
lucha's avatar
lucha committed
302

lucha's avatar
lucha committed
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
#: wp-admin/comment.php:52 wp-admin/custom-background.php:101
#: wp-admin/custom-header.php:128 wp-admin/edit-comments.php:184
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:383 wp-admin/edit-form-advanced.php:399
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:415 wp-admin/edit-link-form.php:66
#: wp-admin/edit-tags.php:270 wp-admin/edit.php:229 wp-admin/edit.php:250
#: wp-admin/export.php:55 wp-admin/import.php:30 wp-admin/index.php:98
#: wp-admin/link-manager.php:67 wp-admin/media-new.php:57 wp-admin/media.php:84
#: wp-admin/my-sites.php:48 wp-admin/nav-menus.php:572
#: wp-admin/options-discussion.php:29 wp-admin/options-general.php:46
#: wp-admin/options-media.php:35 wp-admin/options-permalink.php:46
#: wp-admin/options-reading.php:39 wp-admin/options-writing.php:46
#: wp-admin/plugin-editor.php:157 wp-admin/plugin-install.php:99
#: wp-admin/plugins.php:410 wp-admin/revision.php:121
#: wp-admin/theme-editor.php:43 wp-admin/theme-install.php:115
#: wp-admin/themes.php:119 wp-admin/tools.php:29 wp-admin/update-core.php:574
#: wp-admin/upload.php:67 wp-admin/upload.php:211 wp-admin/user-edit.php:56
#: wp-admin/user-new.php:214 wp-admin/users.php:69 wp-admin/widgets.php:75
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://sk.wordpress.org/support/\">Fórum podpory</a>"
lucha's avatar
lucha committed
322 323

#. translators: %s: Number of failed updates
lucha's avatar
lucha committed
324
#: wp-admin/includes/update.php:684
lucha's avatar
lucha committed
325 326 327 328
msgid "%s updates failed."
msgstr "počet zlyhaných aktualizácií: %s "

#. translators: %s: Number of failed updates
lucha's avatar
lucha committed
329
#: wp-admin/includes/update.php:679
lucha's avatar
lucha committed
330 331 332
msgid "%s update failed."
msgstr "%s aktualizácia zlyhala."

lucha's avatar
lucha committed
333
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:370
lucha's avatar
lucha committed
334 335 336 337 338 339 340 341
msgid "Search installed plugins..."
msgstr "Hľadať v inštalovaných pluginoch..."

#: wp-admin/plugin-install.php:83
msgid "You can find new plugins to install by searching or browsing the directory right here in your own Plugins section."
msgstr "Nové pluginy môžete nájsť vo vyhľadávacom okne, alebo si ich prezerajte a inštalujte v sekcii pluginy."

#: wp-admin/plugin-install.php:82
lucha's avatar
lucha committed
342 343 344 345
msgid "Plugins hook into WordPress to extend its functionality with custom features. Plugins are developed independently from the core WordPress application by thousands of developers all over the world. All plugins in the official <a href=\"%s\">WordPress Plugin Directory</a> are compatible with the license WordPress uses."
msgstr ""
"Pluginy sa hookujú do WordPress aby rozšírili jeho funkcionalitu s vlastnými funkciami. \n"
"Pluginy vyvíjajú tisíce externých vývojárov z celého sveta. Sú združené v oficiálnom <a href=\"%s\">Repozitári WordPress pluginov</a>. Všetky pluginy v repozitári sú kompatibilné s licenciou, ktorú používa WordPress."
lucha's avatar
lucha committed
346

lucha's avatar
lucha committed
347
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:281
lucha's avatar
lucha committed
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
msgid "Search plugins by:"
msgstr "Vyhľadávať pluginy podľa:"

#: wp-admin/includes/import.php:207
msgid "Import posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags from a WordPress export file."
msgstr "Import článkov, stránok, komentárov, vlastných polí, kategorií a značiek z WordPress exportu."

#: wp-admin/includes/import.php:201
msgid "Import posts &amp; media from Tumblr using their API."
msgstr "Import článkov a súborov z Tumblr pomocou API."

#: wp-admin/includes/import.php:195
msgid "Import posts from an RSS feed."
msgstr "Import článkov z RSS."

#: wp-admin/includes/import.php:189
msgid "Import links in OPML format."
msgstr "Import odkazov vo formáte OPML."

#: wp-admin/includes/import.php:183
msgid "Import posts and comments from a Movable Type or TypePad blog."
msgstr "Import článkov a komentárov z blogov Movable Type alebo TypePad."

#: wp-admin/includes/import.php:177
msgid "Import posts from LiveJournal using their API."
msgstr "Importovať články z LiveJournal pomocou použitia ich API."

#: wp-admin/includes/import.php:171
msgid "Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively."
msgstr "Zmeňte existujúce kategórie na značky alebo naopak."

#: wp-admin/includes/import.php:165
msgid "Import posts, comments, and users from a Blogger blog."
msgstr "Importovať články, komentáre a používateľov z Blogger blogu."

#. translators: %s: plugin name
lucha's avatar
lucha committed
384
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:627
lucha's avatar
lucha committed
385 386 387 388 389
msgctxt "plugin"
msgid "Deactivate %s"
msgstr "Deaktivovať %s"

#. translators: %s: plugin name
lucha's avatar
lucha committed
390 391
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:613
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:634
lucha's avatar
lucha committed
392 393 394 395 396
msgctxt "plugin"
msgid "Delete %s"
msgstr "Zmazať %s"

#. translators: %s: plugin name
lucha's avatar
lucha committed
397
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:604
lucha's avatar
lucha committed
398 399 400 401
msgctxt "plugin"
msgid "Network Deactivate %s"
msgstr "Sieťová deaktivácia témy %s"

lucha's avatar
lucha committed
402
#: wp-admin/user-new.php:187
lucha's avatar
lucha committed
403 404 405
msgid "By default, new users will receive an email letting them know they&#8217;ve been added as a user for your site. This email will also contain a password reset link. Uncheck the box if you don&#8217;t want to send the new user a welcome email."
msgstr "Štandardne všetci nový používatelia obdržia email o tom, že boli pridaný na webovú stránku. Email bude obsahovať odkaz na zmenu hesla. Zrušte označenie ak nechcete aby novým používateľom bol odoslaný uvítací email."

lucha's avatar
lucha committed
406
#: wp-admin/user-new.php:185
lucha's avatar
lucha committed
407 408 409 410
msgid "New users are automatically assigned a password, which they can change after logging in. You can view or edit the assigned password by clicking the Show Password button. The username cannot be changed once the user has been added."
msgstr "Nový užívatelia budú mať automaticky vygenerované heslo. To si môžu zmeniť po prvom prihlásení. Ak chcete heslo zmeniť alebo upraviť, klikne na tlačidlo Zobraziť heslo. Používateľské meno sa už po vytvorení používateľa meniť nedá."

#. translators: %s: Plugin name
lucha's avatar
lucha committed
411
#: wp-admin/includes/update.php:747
lucha's avatar
lucha committed
412 413 414 415
msgctxt "plugin"
msgid "%s was successfully deleted."
msgstr "%s bol úspešne vymazaný."

lucha's avatar
lucha committed
416
#: wp-admin/plugins.php:388
lucha's avatar
lucha committed
417 418 419
msgid "The search for installed plugins will search for terms in their name, description, or author."
msgstr "Vyhľadávanie v nainštalovaných pluginoch bude hľadať termíny v ich názvoch, opise, alebo autorovi."

lucha's avatar
lucha committed
420
#: wp-admin/includes/theme.php:253
lucha's avatar
lucha committed
421 422 423
msgid "Custom Logo"
msgstr "Vlastné logo"

lucha's avatar
lucha committed
424
#: wp-admin/user-new.php:23 wp-admin/user-new.php:117
lucha's avatar
lucha committed
425 426 427 428 429 430 431
msgid "Sorry, you are not allowed to create users."
msgstr "Nemáte oprávnenie vytvárať nových používateľov."

#: wp-admin/user-new.php:16 wp-admin/user-new.php:56
msgid "Sorry, you are not allowed to add users to this network."
msgstr "Nemáte oprávnenie pridávať používateľov do tejto siete."

lucha's avatar
lucha committed
432
#: wp-admin/user-edit.php:571
lucha's avatar
lucha committed
433 434 435
msgid "Confirm use of potentially weak password"
msgstr "Potvrďte použitie potenciálne slabého hesla"

lucha's avatar
lucha committed
436 437 438 439 440
#: wp-admin/customize.php:33
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this changeset."
msgstr "Nie ste oprávnený upravovať množinu zmien."

#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3419 wp-admin/update.php:172
lucha's avatar
lucha committed
441 442 443 444
#: wp-admin/update.php:193
msgid "Sorry, you are not allowed to update themes for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie aktualizovať témy na tejto webovej stránke."

lucha's avatar
lucha committed
445 446 447
#: wp-admin/update-core.php:23 wp-admin/update-core.php:635
#: wp-admin/update-core.php:663 wp-admin/update-core.php:696
#: wp-admin/update-core.php:731
lucha's avatar
lucha committed
448 449 450
msgid "Sorry, you are not allowed to update this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie aktualizovať túto webovú stránku."

lucha's avatar
lucha committed
451
#: wp-admin/themes.php:256 wp-admin/themes.php:386
lucha's avatar
lucha committed
452 453 454
msgid "New version available. <button class=\"button-link\" type=\"button\">Update now</button>"
msgstr "Je dostupná nová verzia. <button class=\"button-link\" type=\"button\">Aktualizovať</button>"

lucha's avatar
lucha committed
455
#: wp-admin/theme-install.php:140
lucha's avatar
lucha committed
456 457 458 459 460 461 462
msgid "The Theme Installer screen requires JavaScript."
msgstr "Okno inštalátora tém vyžaduje JavaScript."

#: wp-admin/theme-editor.php:18
msgid "Sorry, you are not allowed to edit templates for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie editovať šablóny tejto webovej stránky."

lucha's avatar
lucha committed
463
#: wp-admin/setup-config.php:282
lucha's avatar
lucha committed
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488
msgid "<strong>ERROR</strong>: \"Table Prefix\" is invalid."
msgstr "<strong>CHYBA</strong>: \"Predpona tabuľky\" (Table Prefix) je chybná."

#: wp-admin/plugins.php:171 wp-admin/plugins.php:196
msgid "Sorry, you are not allowed to deactivate plugins for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie deaktivovať pluginy na tejto webovej stránke."

#: wp-admin/plugins.php:33 wp-admin/plugins.php:72 wp-admin/plugins.php:150
msgid "Sorry, you are not allowed to activate plugins for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie na aktiváciu pluginov na tejto webovej stránke."

#: wp-admin/plugin-editor.php:18
msgid "Sorry, you are not allowed to edit plugins for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie na úpravu pluginov na tejto webovej stránke."

#: wp-admin/options.php:164
msgid "Sorry, you are not allowed to modify unregistered settings for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie na úpravu týchto nastavení."

#: wp-admin/options-discussion.php:12 wp-admin/options-general.php:16
#: wp-admin/options-media.php:13 wp-admin/options-permalink.php:13
#: wp-admin/options-reading.php:13 wp-admin/options-writing.php:13
msgid "Sorry, you are not allowed to manage options for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie na úpravu nastavení stránky."

lucha's avatar
lucha committed
489
#: wp-admin/nav-menus.php:589 wp-admin/widgets.php:360
lucha's avatar
lucha committed
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
msgid "Manage with Live Preview"
msgstr "Spravovať za pomoci živého náhľadu"

#: wp-admin/ms-delete-site.php:16
msgid "Sorry, you are not allowed to delete this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie vymazať túto webovú stránku."

#: wp-admin/link-add.php:13
msgid "Sorry, you are not allowed to add links to this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie pridávať linky na túto webovú stránku."

#. translators: %s: WordPress Planet URL
lucha's avatar
lucha committed
502
#: wp-admin/index.php:81
lucha's avatar
lucha committed
503 504 505 506
msgid "<strong>WordPress News</strong> &mdash; Latest news from the official WordPress project and the <a href=\"%s\">WordPress Planet</a>."
msgstr "<strong>Novinky WordPress</strong> &mdash; Všetky novinky zo sveta WordPress nájdete na stránke <a href=\"%s\">WordPress Slovensko</a>."

#. translators: %s: WordPress Planet URL
lucha's avatar
lucha committed
507
#: wp-admin/index.php:75
lucha's avatar
lucha committed
508 509 510
msgid "<strong>WordPress News</strong> &mdash; Latest news from the official WordPress project, the <a href=\"%s\">WordPress Planet</a>, and popular plugins."
msgstr "<strong>Novinky WordPress</strong> &mdash; Všetky novinky zo sveta WordPress a jeho pluginov nájdete na stránke <a href=\"%s\">WordPress Slovensko</a>."

lucha's avatar
lucha committed
511
#: wp-admin/includes/upgrade.php:200
lucha's avatar
lucha committed
512 513 514 515 516 517 518 519 520
msgid ""
"Hi, this is a comment.\n"
"To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.\n"
"Commenter avatars come from <a href=\"https://gravatar.com\">Gravatar</a>."
msgstr ""
"Ahoj, toto je komentár.\n"
"Pre správu, úpravu alebo mazanie komentárov si pozrite sekciu Komentáre na nástenke.\n"
"Profilové obrázky komentujúcich sprostredkúva služba <a href=\"https://gravatar.com\">Gravatar</a>."

lucha's avatar
lucha committed
521
#: wp-admin/includes/upgrade.php:197
lucha's avatar
lucha committed
522 523 524 525
msgid "A WordPress Commenter"
msgstr "WordPress Commenter"

#. translators: %s: Theme name
lucha's avatar
lucha committed
526
#: wp-admin/includes/update.php:755
lucha's avatar
lucha committed
527 528 529 530 531
msgctxt "theme"
msgid "%s was successfully deleted."
msgstr "Téma %s bola úspešne odstránená."

#. translators: %s: Number of themes
lucha's avatar
lucha committed
532
#: wp-admin/includes/update.php:669
lucha's avatar
lucha committed
533 534 535 536
msgid "%s themes successfully updated."
msgstr "Počet aktualizovaných tém: %s"

#. translators: %s: Number of plugins
lucha's avatar
lucha committed
537
#: wp-admin/includes/update.php:664
lucha's avatar
lucha committed
538 539 540 541
msgid "%s plugins successfully updated."
msgstr "Počet aktualizovaných pluginov: %s"

#. translators: %s: Number of themes
lucha's avatar
lucha committed
542
#: wp-admin/includes/update.php:657
lucha's avatar
lucha committed
543 544 545 546
msgid "%s theme successfully updated."
msgstr "Počet aktualizovaných tém: %s"

#. translators: %s: Number of plugins
lucha's avatar
lucha committed
547
#: wp-admin/includes/update.php:652
lucha's avatar
lucha committed
548 549 550 551
msgid "%s plugin successfully updated."
msgstr "Plugin %s bol úspešne aktualizovaný."

#. translators: 1: Codex URL to release notes, 2: new WordPress version
lucha's avatar
lucha committed
552
#: wp-admin/includes/update.php:257
lucha's avatar
lucha committed
553 554 555
msgid "<a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a> is available! Please notify the site administrator."
msgstr "Je dostupný nový <a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a>! Prosím dajte o aktualizácii vedieť administrátorovi."

lucha's avatar
lucha committed
556
#: wp-admin/includes/update.php:252
lucha's avatar
lucha committed
557 558 559 560
msgid "Please update WordPress now"
msgstr "Prosím, aktualizujte WordPress."

#. translators: %s: WordPress version
lucha's avatar
lucha committed
561
#: wp-admin/includes/update.php:247 wp-admin/includes/update.php:260
lucha's avatar
lucha committed
562 563 564 565 566
msgid "https://codex.wordpress.org/Version_%s"
msgstr "https://codex.wordpress.org/Version_%s"

#. translators: 1: Codex URL to release notes, 2: new WordPress version, 3: URL
#. to network admin, 4: accessibility text
lucha's avatar
lucha committed
567
#: wp-admin/includes/update.php:244
lucha's avatar
lucha committed
568 569 570
msgid "<a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a> is available! <a href=\"%3$s\" aria-label=\"%4$s\">Please update now</a>."
msgstr "Je dostupný nový <a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a><a href=\"%3$s\" aria-label=\"%4$s\">Aktualizujte teraz</a>."

lucha's avatar
lucha committed
571
#: wp-admin/includes/theme.php:280
lucha's avatar
lucha committed
572 573 574
msgid "Portfolio"
msgstr "Portfólio"

lucha's avatar
lucha committed
575
#: wp-admin/includes/theme.php:279
lucha's avatar
lucha committed
576 577 578
msgid "Photography"
msgstr "Fotografia"

lucha's avatar
lucha committed
579
#: wp-admin/includes/theme.php:278
lucha's avatar
lucha committed
580 581 582
msgid "News"
msgstr "Novinky"

lucha's avatar
lucha committed
583
#: wp-admin/includes/theme.php:276
lucha's avatar
lucha committed
584 585 586
msgid "Food & Drink"
msgstr "Jedlo & nápoje"

lucha's avatar
lucha committed
587
#: wp-admin/includes/theme.php:275
lucha's avatar
lucha committed
588 589 590
msgid "Entertainment"
msgstr "Zábava"

lucha's avatar
lucha committed
591
#: wp-admin/includes/theme.php:274
lucha's avatar
lucha committed
592 593 594
msgid "Education"
msgstr "Vzdelanie"

lucha's avatar
lucha committed
595
#: wp-admin/includes/theme.php:273
lucha's avatar
lucha committed
596 597 598
msgid "E-Commerce"
msgstr "E-Commerce"

lucha's avatar
lucha committed
599
#: wp-admin/includes/theme.php:272
lucha's avatar
lucha committed
600 601 602
msgid "Blog"
msgstr "Blog"

lucha's avatar
lucha committed
603
#: wp-admin/includes/theme.php:259
lucha's avatar
lucha committed
604 605 606
msgid "Footer Widgets"
msgstr "Widgety v pätičke"

lucha's avatar
lucha committed
607
#: wp-admin/includes/theme.php:238
lucha's avatar
lucha committed
608 609 610
msgid "Grid Layout"
msgstr "Rozloženie v tvare mirežky"

lucha's avatar
lucha committed
611
#: wp-admin/includes/template.php:2046
lucha's avatar
lucha committed
612 613 614
msgid "This will replace the current editor content with the last backup version. You can use undo and redo in the editor to get the old content back or to return to the restored version."
msgstr "Toto nahradí obsah editora z poslednej zálohy. Pre získanie starého obsahu alebo obnovenie nového môžete použiť funkciu späť alebo znova."

lucha's avatar
lucha committed
615
#: wp-admin/includes/template.php:1501
lucha's avatar
lucha committed
616 617 618
msgid "Close media attachment panel"
msgstr "Zavrieť panel príloh"

lucha's avatar
lucha committed
619 620 621 622 623
#: wp-admin/users.php:317 wp-admin/users.php:352
msgid "Sorry, you are not allowed to remove users."
msgstr "Nemáte oprávnenie odstrániť používateľov."

#: wp-admin/includes/ms.php:1084
lucha's avatar
lucha committed
624 625 626
msgid "Info"
msgstr "Info"

lucha's avatar
lucha committed
627
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:866
lucha's avatar
lucha committed
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654
msgid "Need help? Use the Help tab above the screen title."
msgstr "Potrebujete pomoc? Použite záložku Pomocník, ktorá sa nachádza nad názvom obrazovky."

#: wp-admin/includes/menu.php:342 wp-admin/my-sites.php:16
msgid "Sorry, you are not allowed to access this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie pre prístup k tejto stránke."

#: wp-admin/includes/file.php:50
msgid "Embed Footer Template"
msgstr "Šablóna pätičky pre vloženie"

#: wp-admin/includes/file.php:49
msgid "Embed Header Template"
msgstr "Šablóna hlavičky pre vloženie"

#: wp-admin/includes/file.php:48
msgid "Embed Content Template"
msgstr "Šablóna obsahu pre vloženie"

#: wp-admin/includes/file.php:47
msgid "Embed 404 Template"
msgstr "Šablóna 404 pre vloženie"

#: wp-admin/includes/file.php:46
msgid "Embed Template"
msgstr "Šablóna pre vloženie"

lucha's avatar
lucha committed
655
#: wp-admin/includes/class-wp-plugin-install-list-table.php:472
lucha's avatar
lucha committed
656 657 658 659 660 661 662 663 664
msgctxt "plugin"
msgid "Active"
msgstr "Aktívny"

#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:488
msgid "(Private post)"
msgstr "(Súkromný článok)"

#: wp-admin/includes/bookmark.php:32 wp-admin/includes/bookmark.php:315
lucha's avatar
lucha committed
665
#: wp-admin/link-manager.php:12 wp-admin/link-manager.php:77
lucha's avatar
lucha committed
666 667 668
msgid "Sorry, you are not allowed to edit the links for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie na zmenu odkazov."

lucha's avatar
lucha committed
669 670
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3842
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3885 wp-admin/plugins.php:13
lucha's avatar
lucha committed
671 672 673
msgid "Sorry, you are not allowed to manage plugins for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie spravovať pluginy na tejto webovej stránke."

lucha's avatar
lucha committed
674
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3812
lucha's avatar
lucha committed
675 676 677
msgid "Plugin could not be deleted."
msgstr "Plugin nemohol byť odstránený."

lucha's avatar
lucha committed
678
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3774 wp-admin/plugins.php:231
lucha's avatar
lucha committed
679 680 681
msgid "Sorry, you are not allowed to delete plugins for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie odstraňovať pluginy na tejto webovej stránke."

lucha's avatar
lucha committed
682
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3673 wp-admin/update.php:24
lucha's avatar
lucha committed
683 684 685 686
#: wp-admin/update.php:50 wp-admin/update.php:71
msgid "Sorry, you are not allowed to update plugins for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie aktualizovať pluginy na tejto webovej stránke."

lucha's avatar
lucha committed
687
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3570 wp-admin/plugin-install.php:18
lucha's avatar
lucha committed
688 689 690 691
#: wp-admin/update.php:96 wp-admin/update.php:144
msgid "Sorry, you are not allowed to install plugins on this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie inštalovať pluginy na tejto webovej stránke."

lucha's avatar
lucha committed
692 693 694
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3560
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3659
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3762
lucha's avatar
lucha committed
695 696 697
msgid "No plugin specified."
msgstr "Nebol vybraný plugin."

lucha's avatar
lucha committed
698
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3539
lucha's avatar
lucha committed
699 700 701
msgid "Theme could not be deleted."
msgstr "Téma nemohla byť odstránená."

lucha's avatar
lucha committed
702
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3503
lucha's avatar
lucha committed
703 704 705
msgid "Sorry, you are not allowed to delete themes on this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie odstraňovať témy na tejto webovej stránke."

lucha's avatar
lucha committed
706
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3474
lucha's avatar
lucha committed
707 708 709
msgid "Update failed."
msgstr "Aktualizácia zlyhala."

lucha's avatar
lucha committed
710
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3312 wp-admin/theme-install.php:16
lucha's avatar
lucha committed
711 712 713 714
#: wp-admin/update.php:219 wp-admin/update.php:249
msgid "Sorry, you are not allowed to install themes on this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie na inštaláciu tém."

lucha's avatar
lucha committed
715 716 717
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3300
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3407
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3492
lucha's avatar
lucha committed
718 719 720 721 722 723 724
msgid "No theme specified."
msgstr "Nebola vybraná téma."

#: wp-admin/export.php:13
msgid "Sorry, you are not allowed to export the content of this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie exportovať obsah tejto webovej stránky."

lucha's avatar
lucha committed
725
#: wp-admin/edit.php:201
lucha's avatar
lucha committed
726 727 728 729
msgid "You can filter the list of posts by post status using the text links above the posts list to only show posts with that status. The default view is to show all posts."
msgstr "Štandardné zobrazenie ukazuje všetky články. teraz môžete články filtrovať podľa ich stavu pomocou textových odkazov nad nimi."

#. translators: %s: taxonomy name
lucha's avatar
lucha committed
730
#: wp-admin/edit-tag-form.php:79
lucha's avatar
lucha committed
731 732 733 734
msgctxt "admin screen"
msgid "&larr; Back to %s"
msgstr "&larr; Späť k %s"

lucha's avatar
lucha committed
735
#: wp-admin/customize.php:149
lucha's avatar
lucha committed
736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755
msgid "Close the Customizer and go back to the previous page"
msgstr "Zavrieť možnosti prispôsobenia a vrátiť sa na predchádzajúcu stránku."

#: wp-admin/custom-header.php:969
msgid "Sorry, you are not allowed to customize headers."
msgstr "Nemáte oprávnenie na úpravu hlavičiek."

#: wp-admin/admin.php:261 wp-admin/import.php:15
msgid "Sorry, you are not allowed to import content."
msgstr "Nemáte oprávnenie importovať obsah."

#: wp-admin/credits.php:123
msgid "Release Deputy"
msgstr "Zástupca lídra vydania"

#: wp-admin/credits.php:122
msgid "Release Design Lead"
msgstr "Dizajnový líder vydania"

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
756
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:675
lucha's avatar
lucha committed
757 758 759
msgid "Allow <a href=\"%s\">trackbacks and pingbacks</a> on this page."
msgstr "Povoliť na tejto stránke <a href=\"%s\">spätné odkazy a spätné upozornenia</a>."

lucha's avatar
lucha committed
760
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:654
lucha's avatar
lucha committed
761 762 763 764
msgid "https://codex.wordpress.org/Using_Custom_Fields"
msgstr "https://codex.wordpress.org/Using_Custom_Fields"

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
765
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:653
lucha's avatar
lucha committed
766 767 768 769
msgid "Custom fields can be used to add extra metadata to a post that you can <a href=\"%s\">use in your theme</a>."
msgstr "Vlastné polia môžu byť použité na pridanie extra metadát do článkov a môžete ich <a href=\"%s\">použiť vo vašej téme</a>."

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
770
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:621
lucha's avatar
lucha committed
771 772 773 774
msgid "Trackbacks are a way to notify legacy blog systems that you&#8217;ve linked to them. If you link other WordPress sites, they&#8217;ll be notified automatically using <a href=\"%s\">pingbacks</a>, no other action necessary."
msgstr "Spätné odkazy umožňujú upozorniť blogovacie systémy, že na nich odkazujete. Ak odkazujete na inú WordPress stránku, bude automaticky upozornená použitím <a href=\"%s\">spätných upozornení</a>. Nie je potrebné vykonať ďalšiu akciu."

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
775
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:586
lucha's avatar
lucha committed
776 777 778
msgid "Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your theme. <a href=\"%s\">Learn more about manual excerpts</a>."
msgstr "Zhrnutie je voliteľný sumár vášho obsahu, ktorý môže byt použitý vo vašej téme. <a href=\"%s\">Zistite viac o manuálnych zhrnutiach</a>."

lucha's avatar
lucha committed
779
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:368
lucha's avatar
lucha committed
780 781 782
msgid "The Text mode allows you to enter HTML along with your post text. Note that &lt;p&gt; and &lt;br&gt; tags are converted to line breaks when switching to the Text editor to make it less cluttered. When you type, a single line break can be used instead of typing &lt;br&gt;, and two line breaks instead of paragraph tags. The line breaks are converted back to tags automatically."
msgstr "Textový mód vám dovolí zadať HTML spolu s textom. Značky &lt;p&gt; a &lt;br&gt; sú pri prepnutí na Textový editor konvertované do zalomených riadkov, aby nebol kód veľmi zaplnený. Počas písania môžete použiť namiesto značky &lt;br&gt; jednoduché zalomenie riadka (Enter), a namiesto značky pre odsek použite dvojité zalomenie riadka. Odseky riadkov budú automaticky konvertované do značiek."

lucha's avatar
lucha committed
783
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:367
lucha's avatar
lucha committed
784 785 786
msgid "Visual mode gives you an editor that is similar to a word processor. Click the Toolbar Toggle button to get a second row of controls."
msgstr "Vizuálny mód ponúka WYSIWYG editor (zmeny sú ihneď viditeľné). Kliknite na poslednú ikonku v riadku pre zobrazenie druhého radu tlačidiel."

lucha's avatar
lucha committed
787
#: wp-admin/upload.php:302
lucha's avatar
lucha committed
788 789 790 791
msgid "Error saving media file."
msgstr "Chyba ukladania mediálneho súbora."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
792
#: wp-admin/upload.php:294
lucha's avatar
lucha committed
793 794 795 796 797 798 799
msgid "%s media file restored from the trash."
msgid_plural "%s media files restored from the trash."
msgstr[0] "%s mediálny súbor obnovený z koša."
msgstr[1] "%s mediálne súbory obnovené z koša."
msgstr[2] "%s mediálnych súborov obnovených z koša."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
800
#: wp-admin/upload.php:282
lucha's avatar
lucha committed
801 802 803 804 805 806 807
msgid "%s media file moved to the trash."
msgid_plural "%s media files moved to the trash."
msgstr[0] "%s mediálny súbor presunutý do koša."
msgstr[1] "%s mediálne súbory presunuté do koša."
msgstr[2] "%s mediálnych súborov presunutých do koša."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
808
#: wp-admin/upload.php:271
lucha's avatar
lucha committed
809 810 811 812 813 814 815
msgid "%s media file permanently deleted."
msgid_plural "%s media files permanently deleted."
msgstr[0] "%s mediálny súbor na trvalo vymazaný."
msgstr[1] "%s mediálne súbory na trvalo vymazané."
msgstr[2] "%s mediálnych súborov na trvalo vymazaných."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
816
#: wp-admin/upload.php:260
lucha's avatar
lucha committed
817 818 819 820 821 822
msgid "%s media file detached."
msgid_plural "%s media files detached."
msgstr[0] "%s mediálny súbor odpojený."
msgstr[1] "%s mediálne súbory odpojené."
msgstr[2] "%s mediálnych súborov odpojených."

lucha's avatar
lucha committed
823
#: wp-admin/upload.php:257
lucha's avatar
lucha committed
824 825 826 827
msgid "Media file detached."
msgstr "Mediálny súbor odpojený."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
828
#: wp-admin/upload.php:249
lucha's avatar
lucha committed
829 830 831 832 833 834
msgid "%s media file attached."
msgid_plural "%s media files attached."
msgstr[0] "%s mediálny súbor pripojený."
msgstr[1] "%s mediálne súbory pripojené."
msgstr[2] "%s mediálnych súborov pripojených."

lucha's avatar
lucha committed
835
#: wp-admin/upload.php:246
lucha's avatar
lucha committed
836 837 838 839
msgid "Media file attached."
msgstr "Mediálny súbor pripojený."

#: wp-admin/edit-form-advanced.php:163 wp-admin/media.php:95
lucha's avatar
lucha committed
840
#: wp-admin/upload.php:240 wp-admin/upload.php:300
lucha's avatar
lucha committed
841 842 843 844 845 846 847 848 849
msgid "Media file updated."
msgstr "Mediálny súbor aktualizovaný"

#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: plugin name, 2: version number
#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: plugin name, 2: version number
lucha's avatar
lucha committed
850 851 852 853 854
#: wp-admin/includes/theme.php:186 wp-admin/includes/theme.php:197
#: wp-admin/includes/theme.php:208 wp-admin/includes/update.php:385
#: wp-admin/includes/update.php:396 wp-admin/includes/update.php:407
#: wp-admin/includes/update.php:530 wp-admin/includes/update.php:541
#: wp-admin/includes/update.php:552 wp-admin/update-core.php:285
lucha's avatar
lucha committed
855 856 857 858
msgid "View %1$s version %2$s details"
msgstr "Pozri detaily témy %1$s vo verzii %2$s "

#. translators: 1: relative date, 2: time
lucha's avatar
lucha committed
859
#: wp-admin/includes/dashboard.php:863
lucha's avatar
lucha committed
860 861 862 863
msgctxt "dashboard"
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%1$s, %2$s"

lucha's avatar
lucha committed
864
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:433
lucha's avatar
lucha committed
865 866 867 868
msgid "<strong>Publish</strong> &mdash; You can set the terms of publishing your post in the Publish box. For Status, Visibility, and Publish (immediately), click on the Edit link to reveal more options. Visibility includes options for password-protecting a post or making it stay at the top of your blog indefinitely (sticky). The Password protected option allows you to set an arbitrary password for each post. The Private option hides the post from everyone except editors and administrators. Publish (immediately) allows you to set a future or past date and time, so you can schedule a post to be published in the future or backdate a post."
msgstr "<strong>Publikovať</strong> &mdash; Môžete si nastaviť vlastné podmienky publikovania člankov v bloku Publikovať. Pre nastavenie Stavu, Viditeľnosti, a Publikovania (okamžite) kliknite na dokaz Upraviť pre zobrazenie viacerých možnosti. Viditeľnosť zahrňuje možnosti pre ochranu článku heslom alebo možnosť zobrazenia článku na vrchnej časti vášho blogu na neurčitu dobu (pripnúť). Možnosť Ochrana heslom vám umožní nastaviť si ľubovoľné heslo pre každý článok. Možnosť Súkromný ukryje článok pred každým okrem editorov a administrátov vašej webstránky. Publikovať (okamžite) vám umožní nastaviť budúci alebo minulý čas, takže si budete môcť naplánovať kedy bude článok publikovaný v budúcnosti alebo nastaviť dátum článku do minulosti."

#. translators: %s: edit page url
lucha's avatar
lucha committed
869
#: wp-admin/user-new.php:258
lucha's avatar
lucha committed
870 871 872 873
msgid "User has been added to your site. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Používateľ bol pridaný k vašej webovej stránke. <a href=\"%s\">Upraviť používateľa</a>"

#. translators: %s: new email
lucha's avatar
lucha committed
874
#: wp-admin/user-edit.php:438
lucha's avatar
lucha committed
875 876 877
msgid "There is a pending change of your email to %s."
msgstr "Je tu nespracovaná zmena Vášho emailu na %s."

lucha's avatar
lucha committed
878
#: wp-admin/user-edit.php:192
lucha's avatar
lucha committed
879 880 881
msgid "Error while saving the new email address. Please try again."
msgstr "Chyba pri ukladaní novej emailovej adresy. Prosím, skúste to znovu."

lucha's avatar
lucha committed
882
#: wp-admin/upload.php:192
lucha's avatar
lucha committed
883 884 885
msgid "You can narrow the list by file type/status or by date using the dropdown menus above the media table."
msgstr "Výpis položiek si môžete obmedziť pomocou stavu/typu súboru alebo dátumu použitím výberového menu nad tabuľkou s médiami."

lucha's avatar
lucha committed
886
#: wp-admin/themes.php:310
lucha's avatar
lucha committed
887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897
msgid "The following themes are installed but incomplete."
msgstr "Tieto témy sú nainštalované, no nie sú kompletné."

#: wp-admin/themes.php:168
msgid "New theme activated."
msgstr "Nová téma bola aktivovaná."

#: wp-admin/themes.php:166
msgid "Settings saved and theme activated."
msgstr "Nastavenia uložené a téma aktivovaná."

lucha's avatar
lucha committed
898 899
#: wp-admin/freedoms.php:46 wp-admin/theme-install.php:86
#: wp-admin/themes.php:92
lucha's avatar
lucha committed
900 901 902
msgid "https://wordpress.org/themes/"
msgstr "https://wordpress.org/themes/"

lucha's avatar
lucha committed
903 904 905
#: wp-admin/users.php:174
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that user."
msgstr "Nemáte oprávnenie zmazať používateľa."
lucha's avatar
lucha committed
906

lucha's avatar
lucha committed
907
#: wp-admin/setup-config.php:201
lucha's avatar
lucha committed
908 909 910
msgid "Your database password."
msgstr "Heslo databázy."

lucha's avatar
lucha committed
911
#: wp-admin/setup-config.php:196
lucha's avatar
lucha committed
912 913 914
msgid "Your database username."
msgstr "Používateľské meno databázy."

lucha's avatar
lucha committed
915
#: wp-admin/setup-config.php:191
lucha's avatar
lucha committed
916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
msgid "The name of the database you want to use with WordPress."
msgstr "Meno databázy, ktorú chcete používať s WordPress."

#. translators: 1: plugin name, 2: plugin author
#: wp-admin/plugins.php:310
msgctxt "plugin"
msgid "%1$s by %2$s"
msgstr "%1$s od %2$s"

#. translators: 1: plugin name, 2: plugin author
#: wp-admin/plugins.php:306
msgid "%1$s by %2$s (will also <strong>delete its data</strong>)"
msgstr "%1$s od %2$s (taktiež <strong>vymaže svoje dáta</strong>)"

#. translators: 1: UTC abbreviation, 2: UTC time
#: wp-admin/options-general.php:158
msgid "Universal time (%1$s) is %2$s."
msgstr "Svetový čas (%1$s) je %2$s."

#. translators: %s: new admin email
#: wp-admin/options-general.php:110
msgid "There is a pending change of the admin email to %s."
msgstr "Je tu nespracovaná zmena administrátorskej e-mailovej adresy na %s."

lucha's avatar
lucha committed
940
#: wp-admin/install.php:390
lucha's avatar
lucha committed
941 942 943 944
msgid "WordPress has been installed. Thank you, and enjoy!"
msgstr "WordPress bol nainštalovaný. Ďakujeme!"

#. translators: %s: DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES
lucha's avatar
lucha committed
945
#: wp-admin/install.php:270
lucha's avatar
lucha committed
946 947 948 949
msgid "The constant %s cannot be defined when installing WordPress."
msgstr "Konštanta %s nemôže byť definovaná pri inštalácii WordPress."

#. translators: %s: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
950
#: wp-admin/install.php:257
lucha's avatar
lucha committed
951 952 953
msgid "Your %s file has an empty database table prefix, which is not supported."
msgstr "Váš %s súbor má prázdnu predponu tabuľky databázy, čo nie je podporované."

lucha's avatar
lucha committed
954
#: wp-admin/index.php:118
lucha's avatar
lucha committed
955 956 957 958 959 960 961
msgid "Dismiss the welcome panel"
msgstr "Zamietnuť uvítací panel."

#: wp-admin/includes/theme-install.php:146
msgid "Theme zip file"
msgstr "Zip súbor témy"

lucha's avatar
lucha committed
962
#: wp-admin/includes/template.php:1500
lucha's avatar
lucha committed
963 964 965
msgid "Attach to existing content"
msgstr "Pripojiť k existujúcemu obsahu"

lucha's avatar
lucha committed
966
#: wp-admin/includes/post.php:1454
lucha's avatar
lucha committed
967 968 969 970 971
msgid "Click the image to edit or update"
msgstr "Kliknite na obrázok pre úpravu alebo aktualizáciu"

#. translators: 1: number of stars (used to determine singular/plural), 2:
#. number of reviews
lucha's avatar
lucha committed
972
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:620
lucha's avatar
lucha committed
973 974 975 976 977 978
msgid "Reviews with %1$d star: %2$s. Opens in a new window."
msgid_plural "Reviews with %1$d stars: %2$s. Opens in a new window."
msgstr[0] "Počet recenzií s %1$d hviezdičkou: %2$s. Otvára sa v novom okne."
msgstr[1] "Počet recenzií s %1$d hviezdičkami: %2$s. Otvára sa v novom okne."
msgstr[2] "Počet recenzií s %1$d hviezdičkami: %2$s. Otvára sa v novom okne."

lucha's avatar
lucha committed
979
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:614
lucha's avatar
lucha committed
980 981 982
msgid "Read all reviews on WordPress.org or write your own!"
msgstr "Čítajte všetky recenzie na WordPress.org alebo napíšte vlastnú recenziu!"

lucha's avatar
lucha committed
983
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:613
lucha's avatar
lucha committed
984 985 986
msgid "Reviews"
msgstr "Recenzie"

lucha's avatar
lucha committed
987
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:355
lucha's avatar
lucha committed
988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046
msgid "You are using a development version of WordPress. These feature plugins are also under development. <a href=\"%s\">Learn more</a>."
msgstr "Používate verziu WordPress, ktorá je vo vývoji. Tieto odporúčané pluginy sú tiež vo vývoji. <a href=\"%s\">Zistiť viac</a>."

#: wp-admin/includes/image-edit.php:150
msgid "Thumbnail Settings Help"
msgstr "Nápoveda nastavenia náhľadov"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:135
msgid "selection height"
msgstr "výška označenia"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:131
msgid "selection width"
msgstr "šírka výberu"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:122
msgid "crop ratio height"
msgstr "pomer orezania výšky"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:118
msgid "crop ratio width"
msgstr "pomer orezania šírky"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:102
msgid "Image Crop Help"
msgstr "Pomocník orezávania obrázkov"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:66
msgid "scale height"
msgstr "škalovanie výšky"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:62
msgid "scale width"
msgstr "škalovanie širky"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:60
msgid "New dimensions:"
msgstr "Nové rozmery"

#: wp-admin/includes/image-edit.php:50
msgid "Scale Image Help"
msgstr "Pomocník škálovania obrázkov"

#: wp-admin/includes/file.php:37
msgid "Single Page"
msgstr "Šablóna stránky"

#: wp-admin/includes/file.php:35
msgid "Singular Template"
msgstr "Šablóna typov obsahu"

#: wp-admin/includes/file.php:33
msgid "Date Template"
msgstr "Šablóna dátumu"

#: wp-admin/includes/file.php:28
msgid "Taxonomy Template"
msgstr "Šablóna taxonómie"

lucha's avatar
lucha committed
1047
#: wp-admin/includes/dashboard.php:1364
lucha's avatar
lucha committed
1048 1049 1050
msgid "Dismiss the browser warning panel"
msgstr "Zrušiť upozornenie na prehliadač"

lucha's avatar
lucha committed
1051
#: wp-admin/includes/dashboard.php:927
lucha's avatar
lucha committed
1052 1053 1054 1055 1056
msgid "View more comments"
msgstr "Zobraziť viac komentárov"

#. translators: 1: type of comment, 2: post link, 3: notification if the
#. comment is pending
lucha's avatar
lucha committed
1057
#: wp-admin/includes/dashboard.php:727
lucha's avatar
lucha committed
1058 1059 1060 1061
msgctxt "dashboard"
msgid "%1$s on %2$s %3$s"
msgstr "%1$s na %2$s %3$s"

lucha's avatar
lucha committed
1062
#: wp-admin/includes/dashboard.php:644
lucha's avatar
lucha committed
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
msgid "View this comment"
msgstr "Zobraziť tento komentár"

#. translators: Number of comments in moderation
#: wp-admin/includes/dashboard.php:283
msgctxt "comments"
msgid "%s comment in moderation"
msgid_plural "%s comments in moderation"
msgstr[0] "%s komentár v moderácii"
msgstr[1] "%s komentáre v moderácii"
msgstr[2] "%s komentárov v moderácii"

#: wp-admin/includes/class-core-upgrader.php:31
msgid "Another update is currently in progress."
msgstr "Práve prebieha iná aktualizácia."

#: wp-admin/includes/class-plugin-upgrader-skin.php:46
lucha's avatar
lucha committed
1080
#: wp-admin/update-core.php:684 wp-admin/update-core.php:718
lucha's avatar
lucha committed
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095
msgid "Update progress"
msgstr "Priebeh aktualizácie"

#. translators: %s: taxonomy term name
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:466
msgid "View &#8220;%s&#8221; archive"
msgstr "Zobraziť archív &#8220;%s&#8221;"

#. translators: %s: taxonomy term name
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:457
msgid "Delete &#8220;%s&#8221;"
msgstr "Vymazať &#8220;%s&#8221;"

#. translators: %s: post title
#. translators: %s: taxonomy term name
lucha's avatar
lucha committed
1096
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1235
lucha's avatar
lucha committed
1097 1098 1099 1100
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:448
msgid "Quick edit &#8220;%s&#8221; inline"
msgstr "Rýchlo upraviť &#8220;%s&#8221; na mieste"

lucha's avatar
lucha committed
1101
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:337
lucha's avatar
lucha committed
1102 1103 1104
msgid "Search for plugins in the WordPress Plugin Directory."
msgstr "Vyhľadávať adresári WordPress pluginov."

lucha's avatar
lucha committed
1105
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:333
lucha's avatar
lucha committed
1106 1107 1108 1109 1110 1111
msgid "No plugins found for &#8220;%s&#8221;."
msgstr "Neboli nájdene žiadne pluginy pre &#8220;%s&#8221;."

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:714
lucha's avatar
lucha committed
1112
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1246
lucha's avatar
lucha committed
1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
msgid "Restore &#8220;%s&#8221; from the Trash"
msgstr "Obnovte &#8220;%s&#8221; z koša."

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:675
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:733
lucha's avatar
lucha committed
1120
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1263
lucha's avatar
lucha committed
1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127
msgid "Delete &#8220;%s&#8221; permanently"
msgstr "Zmazať &#8220;%s&#8221; na trvalo"

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:665
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:722
lucha's avatar
lucha committed
1128
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1254
lucha's avatar
lucha committed
1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
msgid "Move &#8220;%s&#8221; to the Trash"
msgstr "Presunúť &#8220;%s&#8221; do koša"

#. translators: %s: attachment title
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:513
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:693
msgid "Attach &#8220;%s&#8221; to existing content"
msgstr "Pripojiť &#8220;%s&#8221; k existujúcemu obsahu"

#. translators: %s: title of the post the attachment is attached to
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:501
msgid "Detach from &#8220;%s&#8221;"
msgstr "Odpojiť od &#8220;%s&#8221;"

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
#. translators: %s: taxonomy term name
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:377
lucha's avatar
lucha committed
1147 1148
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:942
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:384
lucha's avatar
lucha committed
1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166
msgid "&#8220;%s&#8221; (Edit)"
msgstr "&#8220;%s&#8221; (Upraviť)"

#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:130
msgctxt "attachment filter"
msgid "Trash"
msgstr "Kôš"

#. translators: %s: stream_get_contents()
#: wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ssh2.php:69
msgid "The ssh2 PHP extension is available, however, we require the PHP5 function %s"
msgstr "SSH2 rozšírenie pre PHP je síce k dispozícií, no je požadovaná PHP5 funkcia %s"

#: wp-admin/includes/class-wp-comments-list-table.php:588
msgid "Quick edit this comment inline"
msgstr "Rýchla úprava komentára"

#: wp-admin/includes/class-wp-comments-list-table.php:584
lucha's avatar
lucha committed
1167
#: wp-admin/includes/dashboard.php:634
lucha's avatar
lucha committed
1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175
msgid "Edit this comment"
msgstr "Upraviť tento komentár"

#: wp-admin/includes/class-wp-comments-list-table.php:570
msgid "Restore this comment from the spam"
msgstr "Obnovte tento komentár zo spam filtra"

#. translators: 1: user_login, 2: user_email
lucha's avatar
lucha committed
1176
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:291
lucha's avatar
lucha committed
1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
msgctxt "user autocomplete result"
msgid "%1$s (%2$s)"
msgstr "%1$s (%2$s)"

#. translators: %s: importer slug
#: wp-admin/import.php:64
msgid "The %s importer is invalid or is not installed."
msgstr "Importér %s je neplatný alebo nie je inštalovaný."

#: wp-admin/edit-form-comment.php:86
msgctxt "comment status"
msgid "Pending"
msgstr "Čakajúci"

#. translators: %s: size in pixels
#: wp-admin/custom-header.php:564
msgid "Suggested height is %s."
msgstr "Odporúčaná výška je %s."

#. translators: %s: size in pixels
#: wp-admin/custom-header.php:554
msgid "Suggested width is %s."
msgstr "Odporúčaná šírka je %s."

#. translators: %s: size in pixels
#: wp-admin/custom-header.php:542
msgid "Images should be at least %s tall."
msgstr "Obrázky by mali mať najmenej %s na výšku. "

#. translators: %d: custom header width
#. translators: %d: custom header height
#. translators: %d: custom header width
#. translators: %d: custom header height
#: wp-admin/custom-header.php:534 wp-admin/custom-header.php:545
#: wp-admin/custom-header.php:557 wp-admin/custom-header.php:567
msgid "%d pixels"
msgstr "%d pixelov"

#. translators: %s: size in pixels
#: wp-admin/custom-header.php:531
msgid "Images should be at least %s wide."
msgstr "Obrázky by mali mať najmenej %s na šírku."

lucha's avatar
lucha committed
1220
#: wp-admin/user-new.php:470
lucha's avatar
lucha committed
1221 1222 1223
msgid "Send the new user an email about their account."
msgstr "Poslať novému používateľovi e-mailovú správu o jeho účte."

lucha's avatar
lucha committed
1224
#: wp-admin/user-new.php:467
lucha's avatar
lucha committed
1225 1226 1227 1228
msgid "Send User Notification"
msgstr "Poslať notifikáciu používateľovi"

#. translators: %s: menu name
lucha's avatar
lucha committed
1229
#: wp-admin/nav-menus.php:820
lucha's avatar
lucha committed
1230 1231 1232 1233 1234
msgctxt "menu location"
msgid "(Currently set to: %s)"
msgstr "(Momentálne nastavené na: %s)"

#. translators: %s: site link
lucha's avatar
lucha committed
1235
#: wp-admin/includes/schema.php:1010 wp-admin/includes/upgrade.php:163
lucha's avatar
lucha committed
1236 1237 1238 1239
msgid "Welcome to %s. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!"
msgstr "Vitajte v %s. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo vymažte a začnite blogovať!"

#. translators: %s: WordPress version number
lucha's avatar
lucha committed
1240
#: wp-admin/about.php:258
lucha's avatar
lucha committed
1241 1242 1243
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed one security issue."
msgstr "<strong>Verzia %s</strong> odstránila jeden bezpečnostný problém."

lucha's avatar
lucha committed
1244
#: wp-admin/user-edit.php:501
lucha's avatar
lucha committed
1245 1246 1247 1248
msgid "https://en.gravatar.com/"
msgstr "https://sk.gravatar.com/"

#. translators: %s: Gravatar URL
lucha's avatar
lucha committed
1249
#: wp-admin/user-edit.php:500
lucha's avatar
lucha committed
1250 1251 1252
msgid "You can change your profile picture on <a href=\"%s\">Gravatar</a>."
msgstr "Obrázok profilu si môžete zmeniť v službe <a href=\"%s\">Gravatar</a>."

lucha's avatar
lucha committed
1253
#: wp-admin/user-edit.php:494
lucha's avatar
lucha committed
1254 1255 1256
msgid "Profile Picture"
msgstr "Profilová fotka"

lucha's avatar
lucha committed
1257
#: wp-admin/about.php:255
lucha's avatar
lucha committed
1258 1259 1260
msgid "Maintenance and Security Releases"
msgstr "Bezpečnostné a údržbové vydania"

lucha's avatar
lucha committed
1261
#: wp-admin/about.php:252
lucha's avatar
lucha committed
1262 1263 1264
msgid "Security Releases"
msgstr "Bezpečnostné vydania"

lucha's avatar
lucha committed
1265
#: wp-admin/about.php:249
lucha's avatar
lucha committed
1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281
msgid "Maintenance Releases"
msgstr "Údržbové vydania"

#: wp-admin/options-permalink.php:181
msgid "Plain"
msgstr "Jednoduché"

#: wp-admin/options-permalink.php:161
msgid "WordPress offers you the ability to create a custom URL structure for your permalinks and archives. Custom URL structures can improve the aesthetics, usability, and forward-compatibility of your links. A <a href=\"https://codex.wordpress.org/Using_Permalinks\">number of tags are available</a>, and here are some examples to get you started."
msgstr "S WordPress máte možnosť vytvoriť vlastné zloženie URL adresy pre vaše trvalé odkazy a archívy. Vlastné zloženia URL adresy môžu zlepšiť estetiku, použiteľnosť a kompatibilitu vašich odkazov. <a href=\"https://codex.wordpress.org/Using_Permalinks\">Prečítajte si viac</a> alebo si pre začiatok pozrite príklady."

#: wp-admin/options-permalink.php:29
msgid "Permalinks can contain useful information, such as the post date, title, or other elements. You can choose from any of the suggested permalink formats, or you can craft your own if you select Custom Structure."
msgstr "Trvalé odkazy môžu obsahovať užitočné informácie, ako napríklad dátum publikovania článku, nadpis, alebo iné prvky. Môžete si vybrať ktorýkoľvek z navrhovaných formátov trvalého odkazu, alebo môžete vyrobiť váš vlastný, ak si zvolíte vlastnú štruktúru."

#. translators: %s: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
1282
#: wp-admin/setup-config.php:364
lucha's avatar
lucha committed
1283 1284 1285 1286
msgid "You can create the %s manually and paste the following text into it."
msgstr "Môžete vytvoriť %s manuálne a vložiť do neho nasledujúci text."

#. translators: %s: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
1287
#: wp-admin/setup-config.php:360
lucha's avatar
lucha committed
1288 1289 1290 1291
msgid "Sorry, but I can&#8217;t write the %s file."
msgstr "Prepáčte, nie je možné zapisovať do súboru %s."

#. translators: %s: localhost
lucha's avatar
lucha committed
1292
#: wp-admin/setup-config.php:208
lucha's avatar
lucha committed
1293 1294 1295 1296
msgid "You should be able to get this info from your web host, if %s doesn&#8217;t work."
msgstr "Ak %s nefunguje, tieto informácie by vám mal poskytnúť poskytovateľ webhostingu."

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
1297
#: wp-admin/setup-config.php:168
lucha's avatar
lucha committed
1298 1299 1300 1301
msgid "Need more help? <a href=\"%s\">We got it</a>."
msgstr "Potrebujete pomôcť? <a href=\"%s\">Kliknite sem</a>."

#. translators: 1: wp-config-sample.php, 2: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
1302
#: wp-admin/setup-config.php:161
lucha's avatar
lucha committed
1303 1304 1305 1306
msgid "If for any reason this automatic file creation doesn&#8217;t work, don&#8217;t worry. All this does is fill in the database information to a configuration file. You may also simply open %1$s in a text editor, fill in your information, and save it as %2$s."
msgstr "Ak automatické vytváranie súborov z akéhokoľvek dôvodu nefunguje, nezúfajte. Jediné čo táto funkcia robí, je vyplnenie informácií o databáze do konfiguračného súboru. Stači otvoriť %1$s v textovom editore, vyplniť informácie a uložiť ho ako %2$s."

#. translators: %s: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
1307
#: wp-admin/setup-config.php:155
lucha's avatar
lucha committed
1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321
msgid "We&#8217;re going to use this information to create a %s file."
msgstr "Túto informáciu použijeme na vytvorenie súboru %s."

#. translators: %s: wp-content/uploads
#: wp-admin/options-media.php:110
msgid "Default is %s"
msgstr "Predvolené nastavenie je %s"

#. translators: 1: .po 2: .mo
#: wp-admin/includes/class-language-pack-upgrader.php:338
msgid "The language pack is missing either the %1$s or %2$s files."
msgstr "V jazykovom balíčku chýba súbor %1$s alebo %2$s."

#. translators: %s: index.php
lucha's avatar
lucha committed
1322
#: wp-admin/includes/class-theme-upgrader.php:473
lucha's avatar
lucha committed
1323 1324 1325 1326
msgid "The theme is missing the %s file."
msgstr "Téme chýba súbor %s."

#. translators: %s: style.css
lucha's avatar
lucha committed
1327
#: wp-admin/includes/class-theme-upgrader.php:463
lucha's avatar
lucha committed
1328 1329 1330 1331
msgid "The %s stylesheet doesn&#8217;t contain a valid theme header."
msgstr "Šablóna štýlu %s neobsahuje platnú hlavičku témy."

#. translators: %s: style.css
lucha's avatar
lucha committed
1332
#: wp-admin/includes/class-theme-upgrader.php:452
lucha's avatar
lucha committed
1333 1334 1335
msgid "The theme is missing the %s stylesheet."
msgstr "Téme chýba šablóna štýlu %s."