admin-fi.po 469 KB
Newer Older
lucha's avatar
lucha committed
1 2
# Translation of WordPress - Development - Administration in Finnish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - Development - Administration package.
lucha's avatar
lucha committed
3 4
msgid ""
msgstr ""
lucha's avatar
lucha committed
5
"PO-Revision-Date: 2016-12-06 18:04:09+0000\n"
lucha's avatar
lucha committed
6 7 8 9
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
lucha's avatar
lucha committed
10 11 12
"X-Generator: GlotPress/2.3.0-alpha\n"
"Language: fi\n"
"Project-Id-Version: WordPress - Development - Administration\n"
lucha's avatar
lucha committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

#. translators: default GMT offset or timezone string. Must be either a valid
#. offset (-12 to 14) 	   or a valid timezone string (America/New_York). See
#. https://secure.php.net/manual/en/timezones.php 	   for all timezone strings
#. supported by PHP.
#: wp-admin/includes/schema.php:387
msgctxt "default GMT offset or timezone string"
msgid "0"
msgstr "Europe/Helsinki"

lucha's avatar
lucha committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31
#. translators: default start of the week. 0 = Sunday, 1 = Monday
#: wp-admin/includes/schema.php:402
msgctxt "start of week"
msgid "1"
msgstr "1"

#: wp-admin/about.php:223
msgid "Customize changesets make changes in the customizer persistent, like autosave drafts. They also make exciting new features like starter content possible."
msgstr "Muutosjoukkojen avulla muutokset mukauttimessa säilyvät. Ne mahdollistavat myös uusia ominaisuuksia kuten teemakohtaiset oletussisällöt."
lucha's avatar
lucha committed
32

lucha's avatar
lucha committed
33 34 35
#: wp-admin/about.php:222
msgid "Customize Changesets"
msgstr "Muutosjoukot mukauttimessa"
lucha's avatar
lucha committed
36

lucha's avatar
lucha committed
37 38 39 40 41
#. translators: 1: register_setting(), 2:
#. https://make.wordpress.org/core/2016/10/26/registering-your-settings-in-wordpress-4-7/
#: wp-admin/about.php:215
msgid "%1$s <a href=\"%2$s\">has been enhanced</a> to include type, description, and REST API visibility."
msgstr "%1$s-funktiota <a href=\"%2$s\">on parannettu</a> sisältämään tyypin, kuvauksen ja näkyvyyden REST API:ssa."
lucha's avatar
lucha committed
42

lucha's avatar
lucha committed
43 44 45
#: wp-admin/about.php:211
msgid "Settings Registration API"
msgstr "Asetusten tallennusrajapinta"
lucha's avatar
lucha committed
46

lucha's avatar
lucha committed
47 48 49 50 51
#. translators: %s:
#. https://make.wordpress.org/core/2016/09/08/wp_hook-next-generation-actions-and-filters/
#: wp-admin/about.php:205
msgid "The code that lies beneath actions and filters has been overhauled and modernized, fixing bugs along the way."
msgstr "Koodi actioneiden ja filttereiden pohjalla on uudistettu ja nykyaikaistettu. Samalla koodista on korjattu bugeja."
lucha's avatar
lucha committed
52

lucha's avatar
lucha committed
53 54 55 56 57 58 59
#: wp-admin/about.php:195
msgid "List tables, now with more than bulk edit and delete."
msgstr "Listausnäkymät voivat sisältää muitakin massatoimintoja kuin muokkaa ja poista."

#: wp-admin/about.php:194
msgid "Custom Bulk Actions"
msgstr "Omat massatoiminnot"
lucha's avatar
lucha committed
60 61

#. translators: %s:
lucha's avatar
lucha committed
62 63 64 65
#. https://make.wordpress.org/core/2016/09/09/new-functions-hooks-and-behaviour-for-theme-developers-in-wordpress-4-7/
#: wp-admin/about.php:188
msgid "WordPress 4.7 includes <a href=\"%s\">new functions, hooks, and behavior</a> for theme developers."
msgstr "WordPress 4.7 sisältää <a href=\"%s\">uusia funktioita, koukkuja ja toiminnallisuutta</a> teemakehittäjille."
lucha's avatar
lucha committed
66

lucha's avatar
lucha committed
67 68 69
#: wp-admin/about.php:184
msgid "More Theme API Goodies"
msgstr "Muita uutuuksia teema-APIssa"
lucha's avatar
lucha committed
70

lucha's avatar
lucha committed
71 72 73
#: wp-admin/about.php:181
msgid "By opening up the page template functionality to all post types, theme developers have even more flexibility with the WordPress template hierarchy."
msgstr "Räätälöidyt sivupohjat ovat nyt tuettuja kaikissa sisältötyypeissä, mikä avaa uusia mahdollisuuksia teemakehittäjille."
lucha's avatar
lucha committed
74

lucha's avatar
lucha committed
75 76 77
#: wp-admin/about.php:180
msgid "Post Type Templates"
msgstr "Sivupohjat sisältötyypeille"
lucha's avatar
lucha committed
78

lucha's avatar
lucha committed
79 80 81 82
#. translators: %s: smiling face with smiling eyes emoji
#: wp-admin/about.php:173
msgid "Even More Developer Happiness %s"
msgstr "Uusia herkkuja kehittäjille %s"
lucha's avatar
lucha committed
83

lucha's avatar
lucha committed
84 85 86 87
#. translators: %s: https://developer.wordpress.org/rest-api/
#: wp-admin/about.php:161
msgid "Content endpoints provide machine-readable external access to your WordPress site with a clear, standards-driven interface, paving the way for new and innovative methods of interacting with sites through plugins, themes, apps, and beyond. Ready to get started with development? <a href=\"%s\">Check out the REST API reference.</a>"
msgstr "Sisällön API-päätepisteet tarjoavat ulkoisen konekielisen lukuyhteyden WordPress-sivustollesi selkeällä, standardivetoisella rajapinnalla. Ne raivaavat tietä uusille ja innovatiivisille tavoille olla vuorovaikutuksessa sivustoihin esimerkiksi lisäosien, teemojen ja sovellusten kautta. Oletko valmis aloittamaan kehittämisen? <a href=\"%s\">Tutustu REST API -dokumentaatioon.</a>"
lucha's avatar
lucha committed
88

lucha's avatar
lucha committed
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
#: wp-admin/about.php:156
msgid "WordPress 4.7 comes with REST API endpoints for posts, comments, terms, users, meta, and settings."
msgstr "WordPress 4.7 sisältää REST API -päätepisteet sisältötyypeille, kommenteille, termeille, käyttäjille, metatiedoille ja asetuksille."

#: wp-admin/about.php:155
msgid "Introducing REST API Content Endpoints"
msgstr "Esittelyssä REST API:n sisällön päätepisteet"

#: wp-admin/about.php:148
msgid "Just because your site is in one language doesn&#8217;t mean that everybody helping manage it prefers that language for their admin. Add more languages to your site and a user language option will show up in your user&#8217;s profiles."
msgstr "Vaikka sivustosi olisi vain yhdellä kielellä, sivustoasi hallinnoivat saattavat mielummin käyttää hallintapuolella jotain muuta kieltä. Lisää kieliä sivustollesi ja sivustosi käyttäjät voivat valita kielensä omista tiedoistaan."
lucha's avatar
lucha committed
100 101

#: wp-admin/about.php:146
lucha's avatar
lucha committed
102 103
msgid "Dashboard in your language"
msgstr "Ohjauspaneeli omalla kielelläsi"
lucha's avatar
lucha committed
104

lucha's avatar
lucha committed
105 106 107
#: wp-admin/about.php:143
msgid "Managing your document collection is easier with WordPress 4.7. Uploading PDFs will generate thumbnail images so you can more easily distinguish between all your documents."
msgstr "Dokumenttien hallinta on nyt helpompaa WordPress 4.7-versiossa. Kun lataat PDF-tiedoston, siitä tehdään pienoiskuva, mikä auttaa erottamaan dokumentit toisistaan."
lucha's avatar
lucha committed
108

lucha's avatar
lucha committed
109 110 111
#: wp-admin/about.php:141
msgid "PDF Thumbnail Previews"
msgstr "PDF-dokumenttien pienoiskuvat"
lucha's avatar
lucha committed
112

lucha's avatar
lucha committed
113 114 115
#: wp-admin/about.php:133
msgid "Sometimes you just need a few visual tweaks to make your site perfect. WordPress 4.7 allows you to add custom CSS and instantly see how your changes affect your site. The live preview allows you to work quickly without page refreshes slowing you down."
msgstr "Tarvitset joskus muutaman visuaalisen hienosäädön tekemään sivustostasi täydellisen. WordPress 4.7-versiossa voit lisätä CSS-koodia ja näet välittömästi miten se vaikuttaa sivustoosi. Voit työskennellä välittömällä esikatselulla eikä sivujen latautuminen hidasta sinua."
lucha's avatar
lucha committed
116

lucha's avatar
lucha committed
117 118 119
#: wp-admin/about.php:128
msgid "Many menus for sites contain links to the pages of your site, but what happens when you don&#8217;t have any pages yet? Now you can add new pages while building menus instead of leaving the customizer and abandoning your changes. Once you&#8217;ve published your customizations, you&#8217;ll have new pages ready for you to fill with content."
msgstr "Sivustojen valikot sisältävät usein linkkejä sivuille, mutta mitä tapahtuu jos niitä sivuja ei ole vielä olemassa? Voit nyt lisätä uusia sivuja samalla kun rakennat valikkoa eikä sinun tarvitse enää siirtyä pois mukauttimesta luomaan niitä muualle. Kun olet julkaissut mukauttimessa tekemäsi muutokset, uudet sivut odottavat sinua lisäämään niihin sisältöä."
lucha's avatar
lucha committed
120

lucha's avatar
lucha committed
121 122 123
#: wp-admin/about.php:126
msgid "Smoother Menu Building"
msgstr "Sujuvampi valikoiden rakentaminen"
lucha's avatar
lucha committed
124

lucha's avatar
lucha committed
125 126 127
#: wp-admin/about.php:120
msgid "Sometimes a big atmospheric video as a moving header image is just what you need to showcase your wares; go ahead and try it out with Twenty Seventeen. Need some video inspiration? Try searching for sites with video headers available for download and use."
msgstr "Joskus sivustosi kaipaa suurta tunnelmallista videota liikkuvaksi otsakekuvaksi. Voit kokeilla tätä Twenty Seventeen -teemassa. Kaipaatko inspiraatiota? Etsi sivustoja, jotka tarjoavat video-otsakkeita ladattavaksi ja käytettäväksi."
lucha's avatar
lucha committed
128

lucha's avatar
lucha committed
129 130 131
#: wp-admin/about.php:108
msgid "Video Headers"
msgstr "Video-otsakkeet"
lucha's avatar
lucha committed
132

lucha's avatar
lucha committed
133 134 135
#: wp-admin/about.php:105
msgid "Visible icons appear to show you which parts of your site can be customized while live previewing. Click on a shortcut and get straight to editing. Paired with starter content, getting started with customizing your site is faster than ever."
msgstr "Esikatsellessa sivustoasi ikonit ilmestyvät niihin kohtiin, joita voit muokata. Klikkaamalla oikotietä pääset suoraan muokkaustilaan. Asentamalla sivustollesi aloitussisältöpaketin sivustosi muokkauksen aloitus pääsee nopeasti alkuun."
lucha's avatar
lucha committed
136

lucha's avatar
lucha committed
137 138 139
#: wp-admin/about.php:93
msgid "Edit Shortcuts"
msgstr "Oikopolut muokkauksille"
lucha's avatar
lucha committed
140

lucha's avatar
lucha committed
141 142 143
#: wp-admin/about.php:74
msgid "To help give you a solid base to build from, individual themes can provide starter content that appears when you go to customize your brand new site. This can range from placing a business information widget in the best location to providing a sample menu with social icon links to a static front page complete with beautiful images. Don&#8217;t worry - nothing new will appear on the live site until you&#8217;re ready to save and publish your initial theme setup."
msgstr "Teemat voivat nyt tarjota aloitussisältöä, joka tulee näkyviin, kun mukautat uutta sivustoasi. Aloitussisältö voi olla vaikka yrityksen yhteystiedot sisältävän vimpaimen asettaminen paraatipaikalle tai esimerkkivalikon luominen sosiaalisen median ikoneilla. Älä huoli – mitään uutta ei ilmesty sivustollesi ennen kuin olet valmis tallentamaan ja julkaisemaan sivustosi alkuasetukset."
lucha's avatar
lucha committed
144

lucha's avatar
lucha committed
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
#: wp-admin/about.php:73
msgid "Theme Starter Content"
msgstr "Teeman aloitussisältö"

#: wp-admin/about.php:68
msgid "WordPress 4.7 adds new features to the customizer to help take you through the initial setup of a theme, with non-destructive live previews of all your changes in one uninterrupted workflow."
msgstr "WordPress 4.7 lisää mukauttimeen uusia ominaisuuksia, jotka auttavat uuden teeman asennuksessa. Voit tehdä kaikki muutoksesi mukauttimessa keskeytyksettä ja nähdä ne välittömästi esikatselussa ennen kuin tallennat niitä."

#: wp-admin/about.php:67
msgid "Your Site, Your Way"
msgstr "Sivustosi, kuten haluat"

#: wp-admin/about.php:61
msgid "Twenty Seventeen focuses on business sites and features a customizable front page with multiple sections. Personalize it with widgets, navigation, social menus, a logo, custom colors, and more. Our default theme for 2017 works great in many languages, on any device, and for a wide range of users."
msgstr "Twenty Seventeen keskittyy yrityssivustoihin ja sisältää mukautettavan etusivun useilla osioilla. Tee siitä persoonallinen esimerkiksi vimpaimilla, valikolla, sosiaalisilla valikoilla, logolla ja valitsemillasi väreillä. Oletusteemamme vuodelle 2017 toimii loistavasti useilla kielillä, millä tahansa laitteella sekä laajalle joukolle käyttäjiä."

#: wp-admin/about.php:55
msgid "A brand new default theme brings your site to life with immersive featured images and video headers."
msgstr "Aivan uusi oletusteema, joka herättää sivustosi henkiin mukaansatempaavilla artikkelikuvilla ja video-otsakkeilla."

#: wp-admin/about.php:54
msgid "Presenting Twenty Seventeen"
msgstr "Esittelyssä Twenty Seventeen"

#: wp-admin/about.php:37 wp-admin/credits.php:23 wp-admin/freedoms.php:22
msgid "Thank you for updating to the latest version! WordPress %s helps you get your site set up the way you want it."
msgstr "Kiitos kun päivitit viimeisimpään versioon! WordPress %s auttaa asettamaan sivuston sellaiseksi kuin haluat."

#: wp-admin/users.php:167 wp-admin/users.php:207
msgid "Sorry, you are not allowed to delete users."
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia poistaa käyttäjiä."

#: wp-admin/customize.php:163
msgid "The Customizer allows you to preview changes to your site before publishing them. You can navigate to different pages on your site within the preview. Edit shortcuts are shown for some editable elements."
msgstr "Mukautin sallii sinun esikatsella sivustosi muutoksia ennen niiden julkaisua. Voit navigoida eri sivuille esikatsellessasi sivustoasi. Muokkaamisen pikalinkit näytetään joillekin muokattaville kohteille."

#: wp-admin/customize.php:196
msgctxt "short (~12 characters) label for hide controls button"
msgid "Hide Controls"
msgstr "Piilota valinnat"

#: wp-admin/theme-install.php:59
msgid "Expand Sidebar"
msgstr "Laajenna sivupalkki"

#: wp-admin/nav-menus.php:812
msgid "Display location"
msgstr "Näytä sijainti"

#. translators: 1: user id, 2: user login
#: wp-admin/users.php:385
msgid "ID #%1$s: %2$s <strong>Sorry, you are not allowed to remove this user.</strong>"
msgstr "ID #%1$s: %2$s <strong>Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä käyttäjää.</strong>"

#. translators: The user language selection field label
#: wp-admin/user-edit.php:280
msgid "Language"
msgstr "Kieli"

#: wp-admin/user-edit.php:41
msgid "You can select the language you wish to use while using the WordPress administration screen without affecting the language site visitors see."
msgstr "Voit valita kielen, jota haluat käyttää WordPressin ylläpitosivulla ilman että se vaikuttaa sivuston vierailijoiden näkemään kieleen."

#. translators: 1: WordPress version number, 2: WordPress version number
#. including locale if necessary
#: wp-admin/update-core.php:81
msgid "You can update to <a href=\"https://codex.wordpress.org/Version_%1$s\">WordPress %2$s</a> automatically:"
msgstr "Voit päivittää <a href=\"https://codex.wordpress.org/Version_%1$s\">WordPressin versioon %2$s</a> automaattisesti:"

#: wp-admin/update-core.php:60
msgid "If you need to re-install version %s, you can do so here:"
msgstr "Mikäli sinun täytyy asentaa versio %s uudelleen, voit tehdä niin täällä:"

#: wp-admin/update-core.php:57
msgid "You are using a development version of WordPress. You can update to the latest nightly build automatically:"
msgstr "Käytät WordPressin kehitysversiota. Voit päivittää uusimpaan päivän versioon automaattisesti:"

#: wp-admin/themes.php:258 wp-admin/themes.php:388
msgid "New version available."
msgstr "Uusi versio saatavilla."

#: wp-admin/theme-install.php:213
msgid "Edit Filters"
msgstr "Muokkaa suodattimia"

#: wp-admin/theme-install.php:188 wp-admin/theme-install.php:208
msgid "Clear current filters"
msgstr "Tyhjennä nykyiset suodattimet"

#. translators: hidden accessibility text
#: wp-admin/theme-install.php:61
msgid "Select one or more Theme features to filter by"
msgstr "Valitse yksi tai useampi suodatettava teeman ominaisuus"

#: wp-admin/options-general.php:153
msgid "Choose either a city in the same timezone as you or a UTC timezone offset."
msgstr "Valitse joko kaupunki samalta aikavyöhykkeeltä kuin sinä olet tai UTC-aikavyöhykkeen siirros."

#: wp-admin/includes/template.php:1788
msgid "Current Background Image"
msgstr "Nykyinen taustakuva"

#: wp-admin/includes/template.php:1775
msgid "Current Header Image"
msgstr "Nykyinen otsakekuva"

#: wp-admin/includes/plugin-install.php:288
msgid "Search plugins..."
msgstr "Etsi lisäosia…"

#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:105
msgid "Set status"
msgstr "Aseta tila"

#. translators: %s: post title
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:843
msgid "&#8220;%s&#8221; is locked"
msgstr "&#8220;%s&#8221; on lukittu"

#: wp-admin/includes/class-wp-plugin-install-list-table.php:566
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:593
msgctxt "Active plugin installs"
msgid "Less Than 10"
msgstr "Alle 10"

#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:2022
msgid "Sorry, you are not allowed to attach files to this post."
msgstr "Valitettavasti sinulla ei ole oikeuksia liittää tiedostoja tähän artikkeliin."

#: wp-admin/freedoms.php:45 wp-admin/includes/plugin-install.php:235
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:599 wp-admin/plugin-install.php:82
#: wp-admin/plugins.php:392
msgid "https://wordpress.org/plugins/"
msgstr "https://fi.wordpress.org/plugins/"

#: wp-admin/customize.php:41
msgid "Customize New Changes"
msgstr "Mukauta uudet muutokset"

#: wp-admin/customize.php:40
msgid "This changeset has already been published and cannot be further modified."
msgstr "Tämä muutoskokoelma on jo julkaistu eikä sitä voida enää muokata pidemmälle."

#: wp-admin/custom-background.php:410 wp-admin/custom-background.php:411
msgctxt "Background Scroll"
msgid "Scroll"
msgstr "Vieritys"

#: wp-admin/custom-background.php:402 wp-admin/custom-background.php:403
msgctxt "Background Repeat"
msgid "Repeat"
msgstr "Toisto"

#: wp-admin/custom-background.php:394
msgctxt "Original Size"
msgid "Original"
msgstr "Alkuperäinen"

#: wp-admin/comment.php:52 wp-admin/custom-background.php:101
#: wp-admin/custom-header.php:128 wp-admin/edit-comments.php:184
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:383 wp-admin/edit-form-advanced.php:399
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:415 wp-admin/edit-link-form.php:66
#: wp-admin/edit-tags.php:270 wp-admin/edit.php:229 wp-admin/edit.php:250
#: wp-admin/export.php:55 wp-admin/import.php:30 wp-admin/index.php:98
#: wp-admin/link-manager.php:67 wp-admin/media-new.php:57 wp-admin/media.php:84
#: wp-admin/my-sites.php:48 wp-admin/nav-menus.php:572
#: wp-admin/options-discussion.php:29 wp-admin/options-general.php:46
#: wp-admin/options-media.php:35 wp-admin/options-permalink.php:46
#: wp-admin/options-reading.php:39 wp-admin/options-writing.php:46
#: wp-admin/plugin-editor.php:157 wp-admin/plugin-install.php:99
#: wp-admin/plugins.php:410 wp-admin/revision.php:121
#: wp-admin/theme-editor.php:43 wp-admin/theme-install.php:115
#: wp-admin/themes.php:119 wp-admin/tools.php:29 wp-admin/update-core.php:574
#: wp-admin/upload.php:67 wp-admin/upload.php:211 wp-admin/user-edit.php:56
#: wp-admin/user-new.php:214 wp-admin/users.php:69 wp-admin/widgets.php:75
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://fi.wordpress.org/support/\">Tukifoorumi</a>"
lucha's avatar
lucha committed
322 323

#. translators: %s: Number of failed updates
lucha's avatar
lucha committed
324
#: wp-admin/includes/update.php:684
lucha's avatar
lucha committed
325 326 327
msgid "%s updates failed."
msgstr "%s päivitystä epäonnistui."

lucha's avatar
lucha committed
328 329 330 331 332 333
#. translators: %s: Number of failed updates
#: wp-admin/includes/update.php:679
msgid "%s update failed."
msgstr "%s päivitys epäonnistui."

#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:370
lucha's avatar
lucha committed
334 335 336 337 338 339 340
msgid "Search installed plugins..."
msgstr "Hae asennettuja lisäosia..."

#: wp-admin/plugin-install.php:83
msgid "You can find new plugins to install by searching or browsing the directory right here in your own Plugins section."
msgstr "Voit löytää uusia lisäosia asennettavaksi selailemalla tai hakemalla lisäosahakemistosta suoraan sivustosi Lisäosat-sivulta."

lucha's avatar
lucha committed
341 342 343 344 345
#: wp-admin/plugin-install.php:82
msgid "Plugins hook into WordPress to extend its functionality with custom features. Plugins are developed independently from the core WordPress application by thousands of developers all over the world. All plugins in the official <a href=\"%s\">WordPress Plugin Directory</a> are compatible with the license WordPress uses."
msgstr "Lisäosat lisäävät uusia ominaisuuksia WordPressiin. Lisäosia kehitetään tuhansien kehittäjien voimin ympäri maailmaa, erillään itse WordPressin kehityksestä. Kaikki virallisen <a href=\"%s\">WordPress-lisäosahakemiston</a> lisäosat ovat yhteensopivia WordPressin käyttämän lisenssin kanssa."

#: wp-admin/includes/plugin-install.php:281
lucha's avatar
lucha committed
346 347 348
msgid "Search plugins by:"
msgstr "Hae lisäosia näillä ehdoilla:"

lucha's avatar
lucha committed
349 350 351
#: wp-admin/includes/import.php:207
msgid "Import posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags from a WordPress export file."
msgstr "Tuo artikkelit, sivut, kommentit, lisäkentät, kategoriat ja tagit WordPressin vientitiedostosta."
lucha's avatar
lucha committed
352

lucha's avatar
lucha committed
353 354 355
#: wp-admin/includes/import.php:201
msgid "Import posts &amp; media from Tumblr using their API."
msgstr "Tuo artikkelit ja mediatiedostot Tumblrista käyttäen heidän API:aan."
lucha's avatar
lucha committed
356

lucha's avatar
lucha committed
357 358 359
#: wp-admin/includes/import.php:195
msgid "Import posts from an RSS feed."
msgstr "Tuo artikkelit RSS-syötteestä."
lucha's avatar
lucha committed
360 361 362 363 364

#: wp-admin/includes/import.php:189
msgid "Import links in OPML format."
msgstr "Tuo linkit OPML-muodossa."

lucha's avatar
lucha committed
365 366 367
#: wp-admin/includes/import.php:183
msgid "Import posts and comments from a Movable Type or TypePad blog."
msgstr "Tuo artikkelit ja kommentit Movable Type- tai TypePad -blogista."
lucha's avatar
lucha committed
368

lucha's avatar
lucha committed
369 370 371
#: wp-admin/includes/import.php:177
msgid "Import posts from LiveJournal using their API."
msgstr "Tuo artikkelit LiveJournalista käyttäen heidän API:aan."
lucha's avatar
lucha committed
372

lucha's avatar
lucha committed
373 374 375
#: wp-admin/includes/import.php:171
msgid "Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively."
msgstr "Muunna kategoriat avainsanoiksi tai avainsanat kategorioiksi."
lucha's avatar
lucha committed
376 377 378 379 380 381

#: wp-admin/includes/import.php:165
msgid "Import posts, comments, and users from a Blogger blog."
msgstr "Tuo artikkelit, kommentit ja käyttäjät Blogger-blogista."

#. translators: %s: plugin name
lucha's avatar
lucha committed
382
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:627
lucha's avatar
lucha committed
383
msgctxt "plugin"
lucha's avatar
lucha committed
384 385
msgid "Deactivate %s"
msgstr "Poista %s käytöstä"
lucha's avatar
lucha committed
386 387

#. translators: %s: plugin name
lucha's avatar
lucha committed
388 389
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:613
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:634
lucha's avatar
lucha committed
390 391 392 393 394
msgctxt "plugin"
msgid "Delete %s"
msgstr "Poista %s"

#. translators: %s: plugin name
lucha's avatar
lucha committed
395
#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:604
lucha's avatar
lucha committed
396
msgctxt "plugin"
lucha's avatar
lucha committed
397 398
msgid "Network Deactivate %s"
msgstr "Poista lisäosan %s verkkoaktivointi"
lucha's avatar
lucha committed
399

lucha's avatar
lucha committed
400
#: wp-admin/user-new.php:187
lucha's avatar
lucha committed
401 402 403
msgid "By default, new users will receive an email letting them know they&#8217;ve been added as a user for your site. This email will also contain a password reset link. Uncheck the box if you don&#8217;t want to send the new user a welcome email."
msgstr "Oletuksena uudet käyttäjät saavat tervetulosähköpostin, joka ilmoittaa että heidät on lisätty sivustolle. Sähköpostissa on myös mukana salasanan luomislinkki. Poista valinta jos et halua lähettää uudelle käyttäjälle tätä sähköpostia."

lucha's avatar
lucha committed
404
#: wp-admin/user-new.php:185
lucha's avatar
lucha committed
405 406 407 408
msgid "New users are automatically assigned a password, which they can change after logging in. You can view or edit the assigned password by clicking the Show Password button. The username cannot be changed once the user has been added."
msgstr "Uusille käyttäjille luodaan automaattisesti salasana, joka voidaan vaihtaa kirjautumisen jälkeen. Voit katsoa tai muokata tätä salasanaa klikkaamalla Näytä Salasana -nappia. Käyttäjänimeä ei voi vaihtaa lisäämisen jälkeen."

#. translators: %s: Plugin name
lucha's avatar
lucha committed
409
#: wp-admin/includes/update.php:747
lucha's avatar
lucha committed
410 411 412 413
msgctxt "plugin"
msgid "%s was successfully deleted."
msgstr "%s poistettiin."

lucha's avatar
lucha committed
414
#: wp-admin/plugins.php:388
lucha's avatar
lucha committed
415 416 417
msgid "The search for installed plugins will search for terms in their name, description, or author."
msgstr "Asennettujen lisäosien haku etsii hakusanoilla lisäosan nimestä, kuvauksesta ja tekijän nimestä."

lucha's avatar
lucha committed
418
#: wp-admin/includes/theme.php:253
lucha's avatar
lucha committed
419 420 421
msgid "Custom Logo"
msgstr "Oma logo"

lucha's avatar
lucha committed
422 423 424
#: wp-admin/user-new.php:23 wp-admin/user-new.php:117
msgid "Sorry, you are not allowed to create users."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta luoda uusia käyttäjiä."
lucha's avatar
lucha committed
425 426 427 428 429

#: wp-admin/user-new.php:16 wp-admin/user-new.php:56
msgid "Sorry, you are not allowed to add users to this network."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä käyttäjiä tähän verkkoon."

lucha's avatar
lucha committed
430 431 432
#: wp-admin/user-edit.php:571
msgid "Confirm use of potentially weak password"
msgstr "Vahvista heikon salasanan käyttö"
lucha's avatar
lucha committed
433

lucha's avatar
lucha committed
434 435 436
#: wp-admin/customize.php:33
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this changeset."
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia muokata tätä muutoskokoelmaa."
lucha's avatar
lucha committed
437

lucha's avatar
lucha committed
438
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3419 wp-admin/update.php:172
lucha's avatar
lucha committed
439 440 441 442
#: wp-admin/update.php:193
msgid "Sorry, you are not allowed to update themes for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta päivittää tämän sivuston teemoja."

lucha's avatar
lucha committed
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453
#: wp-admin/update-core.php:23 wp-admin/update-core.php:635
#: wp-admin/update-core.php:663 wp-admin/update-core.php:696
#: wp-admin/update-core.php:731
msgid "Sorry, you are not allowed to update this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta päivittää tätä sivustoa."

#: wp-admin/themes.php:256 wp-admin/themes.php:386
msgid "New version available. <button class=\"button-link\" type=\"button\">Update now</button>"
msgstr "Uusi versio saatavilla. <button class=\"button-link\" type=\"button\">Päivitä nyt</button>"

#: wp-admin/theme-install.php:140
lucha's avatar
lucha committed
454 455 456 457 458 459 460
msgid "The Theme Installer screen requires JavaScript."
msgstr "Teemojen asennusnäkymä ei toimi ilman JavaScriptiä."

#: wp-admin/theme-editor.php:18
msgid "Sorry, you are not allowed to edit templates for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tämän sivuston sivupohjia."

lucha's avatar
lucha committed
461 462 463
#: wp-admin/setup-config.php:282
msgid "<strong>ERROR</strong>: \"Table Prefix\" is invalid."
msgstr "<strong>VIRHE</strong>: Taulujen etuliite (table prefix) on virheellinen."
lucha's avatar
lucha committed
464 465 466 467 468

#: wp-admin/plugins.php:171 wp-admin/plugins.php:196
msgid "Sorry, you are not allowed to deactivate plugins for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa käytöstä lisäosia tällä sivustolla."

lucha's avatar
lucha committed
469 470 471
#: wp-admin/plugins.php:33 wp-admin/plugins.php:72 wp-admin/plugins.php:150
msgid "Sorry, you are not allowed to activate plugins for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta aktivoida lisäosia tällä sivustolla."
lucha's avatar
lucha committed
472 473 474 475 476

#: wp-admin/plugin-editor.php:18
msgid "Sorry, you are not allowed to edit plugins for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata lisäosia tällä sivustolla."

lucha's avatar
lucha committed
477 478 479
#: wp-admin/options.php:164
msgid "Sorry, you are not allowed to modify unregistered settings for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata rekisteröimättömiä asetuksia tällä sivustolla."
lucha's avatar
lucha committed
480 481 482 483 484 485 486

#: wp-admin/options-discussion.php:12 wp-admin/options-general.php:16
#: wp-admin/options-media.php:13 wp-admin/options-permalink.php:13
#: wp-admin/options-reading.php:13 wp-admin/options-writing.php:13
msgid "Sorry, you are not allowed to manage options for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tämän sivuston asetuksia."

lucha's avatar
lucha committed
487 488 489 490 491 492 493
#: wp-admin/nav-menus.php:589 wp-admin/widgets.php:360
msgid "Manage with Live Preview"
msgstr "Käytä välitöntä esikatselua"

#: wp-admin/ms-delete-site.php:16
msgid "Sorry, you are not allowed to delete this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä sivustoa."
lucha's avatar
lucha committed
494 495 496 497 498 499

#: wp-admin/link-add.php:13
msgid "Sorry, you are not allowed to add links to this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä linkkejä tälle sivustolla."

#. translators: %s: WordPress Planet URL
lucha's avatar
lucha committed
500 501 502 503 504 505
#: wp-admin/index.php:81
msgid "<strong>WordPress News</strong> &mdash; Latest news from the official WordPress project and the <a href=\"%s\">WordPress Planet</a>."
msgstr "<strong>WordPress-uutiset</strong> &mdash; Viimeisimmät päivitykset WordPress-projektista ja <a href=\"%s\">WordPress Planet</a>-blogista."

#. translators: %s: WordPress Planet URL
#: wp-admin/index.php:75
lucha's avatar
lucha committed
506 507 508
msgid "<strong>WordPress News</strong> &mdash; Latest news from the official WordPress project, the <a href=\"%s\">WordPress Planet</a>, and popular plugins."
msgstr "<strong>WordPress-uutiset</strong> &mdash; WordPress-projektiin liittyvät uusimmat uutiset, tuoreimmat artikkelit <a href=\"%s\">WordPress Planetista</a>, sekä suosittuja ja uusimpia lisäosia."

lucha's avatar
lucha committed
509
#: wp-admin/includes/upgrade.php:200
lucha's avatar
lucha committed
510 511 512 513 514 515 516 517 518
msgid ""
"Hi, this is a comment.\n"
"To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.\n"
"Commenter avatars come from <a href=\"https://gravatar.com\">Gravatar</a>."
msgstr ""
"Hei, tämä on kommentti.\n"
"Poistaaksesi kommentin, kirjaudu sisään ja lue artikkelin kommentit. Jokaisen kommentin kohdalla on linkki, josta voit halutessasi muokata tai poistaa kommentin.\n"
"Kommentoijien avatarit tulevat <a href=\"https://gravatar.com\">Gravatarista</a>."

lucha's avatar
lucha committed
519 520 521 522
#: wp-admin/includes/upgrade.php:197
msgid "A WordPress Commenter"
msgstr "WordPress-kommentoija"

lucha's avatar
lucha committed
523
#. translators: %s: Theme name
lucha's avatar
lucha committed
524
#: wp-admin/includes/update.php:755
lucha's avatar
lucha committed
525 526 527 528
msgctxt "theme"
msgid "%s was successfully deleted."
msgstr "%s poistettiin."

lucha's avatar
lucha committed
529 530 531 532
#. translators: %s: Number of themes
#: wp-admin/includes/update.php:669
msgid "%s themes successfully updated."
msgstr "%s teemaa pävitetty onnistuneesti."
lucha's avatar
lucha committed
533

lucha's avatar
lucha committed
534 535 536 537
#. translators: %s: Number of plugins
#: wp-admin/includes/update.php:664
msgid "%s plugins successfully updated."
msgstr "%s lisäosaa päivitetty onnistuneesti."
lucha's avatar
lucha committed
538

lucha's avatar
lucha committed
539 540 541 542
#. translators: %s: Number of themes
#: wp-admin/includes/update.php:657
msgid "%s theme successfully updated."
msgstr "Teemoja päivitetty: %s."
lucha's avatar
lucha committed
543

lucha's avatar
lucha committed
544 545 546 547
#. translators: %s: Number of plugins
#: wp-admin/includes/update.php:652
msgid "%s plugin successfully updated."
msgstr "Lisäosia päivitetty: %s."
lucha's avatar
lucha committed
548

lucha's avatar
lucha committed
549 550 551 552
#. translators: 1: Codex URL to release notes, 2: new WordPress version
#: wp-admin/includes/update.php:257
msgid "<a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a> is available! Please notify the site administrator."
msgstr "<a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a> on saatavilla! Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään."
lucha's avatar
lucha committed
553

lucha's avatar
lucha committed
554 555 556
#: wp-admin/includes/update.php:252
msgid "Please update WordPress now"
msgstr "Ole hyvä ja päivitä WordPress"
lucha's avatar
lucha committed
557

lucha's avatar
lucha committed
558 559 560 561
#. translators: %s: WordPress version
#: wp-admin/includes/update.php:247 wp-admin/includes/update.php:260
msgid "https://codex.wordpress.org/Version_%s"
msgstr "https://codex.wordpress.org/Version_%s"
lucha's avatar
lucha committed
562

lucha's avatar
lucha committed
563 564 565 566 567
#. translators: 1: Codex URL to release notes, 2: new WordPress version, 3: URL
#. to network admin, 4: accessibility text
#: wp-admin/includes/update.php:244
msgid "<a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a> is available! <a href=\"%3$s\" aria-label=\"%4$s\">Please update now</a>."
msgstr "<a href=\"%1$s\">WordPress %2$s</a> on saatavilla! <a href=\"%3$s\" aria-label=\"%4$s\">Päivitä heti</a>."
lucha's avatar
lucha committed
568

lucha's avatar
lucha committed
569 570 571
#: wp-admin/includes/theme.php:280
msgid "Portfolio"
msgstr "Portfolio"
lucha's avatar
lucha committed
572

lucha's avatar
lucha committed
573
#: wp-admin/includes/theme.php:279
lucha's avatar
lucha committed
574 575 576 577
msgid "Photography"
msgstr "Valokuvaus"

#: wp-admin/includes/theme.php:278
lucha's avatar
lucha committed
578 579
msgid "News"
msgstr "Uutiset"
lucha's avatar
lucha committed
580

lucha's avatar
lucha committed
581 582 583
#: wp-admin/includes/theme.php:276
msgid "Food & Drink"
msgstr "Ruoka ja juoma"
lucha's avatar
lucha committed
584

lucha's avatar
lucha committed
585 586 587
#: wp-admin/includes/theme.php:275
msgid "Entertainment"
msgstr "Viihde"
lucha's avatar
lucha committed
588

lucha's avatar
lucha committed
589 590 591
#: wp-admin/includes/theme.php:274
msgid "Education"
msgstr "Koulutus"
lucha's avatar
lucha committed
592

lucha's avatar
lucha committed
593 594 595
#: wp-admin/includes/theme.php:273
msgid "E-Commerce"
msgstr "Verkkokauppa"
lucha's avatar
lucha committed
596

lucha's avatar
lucha committed
597 598 599
#: wp-admin/includes/theme.php:272
msgid "Blog"
msgstr "Blogi"
lucha's avatar
lucha committed
600

lucha's avatar
lucha committed
601 602 603
#: wp-admin/includes/theme.php:259
msgid "Footer Widgets"
msgstr "Alatunnisteen vimpaimet"
lucha's avatar
lucha committed
604

lucha's avatar
lucha committed
605 606 607
#: wp-admin/includes/theme.php:238
msgid "Grid Layout"
msgstr "Ruudukkoasettelu"
lucha's avatar
lucha committed
608

lucha's avatar
lucha committed
609
#: wp-admin/includes/template.php:2046
lucha's avatar
lucha committed
610 611 612
msgid "This will replace the current editor content with the last backup version. You can use undo and redo in the editor to get the old content back or to return to the restored version."
msgstr "Tämä korvaa tekstieditorin sisällön viimeisimmän varmuuskopion sisällöllä. Voit käyttää peruuta ja tee uudelleen -toimintoja tekstieditorissa palauttaaksesi vanhan sisällön tai palaamaan palautettuun sisältöön."

lucha's avatar
lucha committed
613
#: wp-admin/includes/template.php:1501
lucha's avatar
lucha committed
614 615 616
msgid "Close media attachment panel"
msgstr "Sulje medialiitteen osio"

lucha's avatar
lucha committed
617 618 619
#: wp-admin/users.php:317 wp-admin/users.php:352
msgid "Sorry, you are not allowed to remove users."
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia poistaa käyttäjiä."
lucha's avatar
lucha committed
620

lucha's avatar
lucha committed
621 622 623
#: wp-admin/includes/ms.php:1084
msgid "Info"
msgstr "Tiedot"
lucha's avatar
lucha committed
624

lucha's avatar
lucha committed
625 626 627
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:866
msgid "Need help? Use the Help tab above the screen title."
msgstr "Kaipaatko apua? Kokeile \"Ohje\"-nappia näkymän otsikon yläpuolella."
lucha's avatar
lucha committed
628

lucha's avatar
lucha committed
629 630 631
#: wp-admin/includes/menu.php:342 wp-admin/my-sites.php:16
msgid "Sorry, you are not allowed to access this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta tähän sivuun."
lucha's avatar
lucha committed
632 633 634 635 636

#: wp-admin/includes/file.php:50
msgid "Embed Footer Template"
msgstr "Upotuksen alatunnisteen pohja"

lucha's avatar
lucha committed
637 638 639
#: wp-admin/includes/file.php:49
msgid "Embed Header Template"
msgstr "Upotuksen otsakkeen pohja"
lucha's avatar
lucha committed
640

lucha's avatar
lucha committed
641 642 643
#: wp-admin/includes/file.php:48
msgid "Embed Content Template"
msgstr "Upotuksen sisällön pohja"
lucha's avatar
lucha committed
644

lucha's avatar
lucha committed
645 646 647
#: wp-admin/includes/file.php:47
msgid "Embed 404 Template"
msgstr "Uptuksen 404-pohja"
lucha's avatar
lucha committed
648

lucha's avatar
lucha committed
649 650 651
#: wp-admin/includes/file.php:46
msgid "Embed Template"
msgstr "Upotuksen pohja"
lucha's avatar
lucha committed
652

lucha's avatar
lucha committed
653 654 655 656
#: wp-admin/includes/class-wp-plugin-install-list-table.php:472
msgctxt "plugin"
msgid "Active"
msgstr "Aktiivinen"
lucha's avatar
lucha committed
657

lucha's avatar
lucha committed
658 659 660
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:488
msgid "(Private post)"
msgstr "(Yksityinen artikkeli)"
lucha's avatar
lucha committed
661

lucha's avatar
lucha committed
662 663 664 665
#: wp-admin/includes/bookmark.php:32 wp-admin/includes/bookmark.php:315
#: wp-admin/link-manager.php:12 wp-admin/link-manager.php:77
msgid "Sorry, you are not allowed to edit the links for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata linkkejä tällä sivustolla."
lucha's avatar
lucha committed
666

lucha's avatar
lucha committed
667 668
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3842
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3885 wp-admin/plugins.php:13
lucha's avatar
lucha committed
669 670 671
msgid "Sorry, you are not allowed to manage plugins for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta hallinnoida lisäosia tällä sivustolla."

lucha's avatar
lucha committed
672 673 674
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3812
msgid "Plugin could not be deleted."
msgstr "Lisäosan poistaminen ei onnistunut."
lucha's avatar
lucha committed
675

lucha's avatar
lucha committed
676 677 678
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3774 wp-admin/plugins.php:231
msgid "Sorry, you are not allowed to delete plugins for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa lisäosia tältä sivustolta."
lucha's avatar
lucha committed
679

lucha's avatar
lucha committed
680 681 682 683
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3673 wp-admin/update.php:24
#: wp-admin/update.php:50 wp-admin/update.php:71
msgid "Sorry, you are not allowed to update plugins for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta päivittää lisäosia tällä sivustolla."
lucha's avatar
lucha committed
684

lucha's avatar
lucha committed
685 686 687 688
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3570 wp-admin/plugin-install.php:18
#: wp-admin/update.php:96 wp-admin/update.php:144
msgid "Sorry, you are not allowed to install plugins on this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta asentaa lisäosia tälle sivustolle."
lucha's avatar
lucha committed
689

lucha's avatar
lucha committed
690 691 692 693 694
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3560
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3659
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3762
msgid "No plugin specified."
msgstr "Ei valittua lisäosaa."
lucha's avatar
lucha committed
695

lucha's avatar
lucha committed
696 697 698
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3539
msgid "Theme could not be deleted."
msgstr "Teeman poistaminen ei onnistunut."
lucha's avatar
lucha committed
699

lucha's avatar
lucha committed
700
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3503
lucha's avatar
lucha committed
701 702 703
msgid "Sorry, you are not allowed to delete themes on this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa teemoja tältä sivustolta."

lucha's avatar
lucha committed
704 705 706
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3474
msgid "Update failed."
msgstr "Päivitys epäonnistui."
lucha's avatar
lucha committed
707

lucha's avatar
lucha committed
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3312 wp-admin/theme-install.php:16
#: wp-admin/update.php:219 wp-admin/update.php:249
msgid "Sorry, you are not allowed to install themes on this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta asentaa teemoja tälle sivustolle."

#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3300
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3407
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:3492
msgid "No theme specified."
msgstr "Ei valittua teemaa."
lucha's avatar
lucha committed
718 719 720 721 722

#: wp-admin/export.php:13
msgid "Sorry, you are not allowed to export the content of this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta viedä tämän sivuston sisältöä."

lucha's avatar
lucha committed
723 724 725
#: wp-admin/edit.php:201
msgid "You can filter the list of posts by post status using the text links above the posts list to only show posts with that status. The default view is to show all posts."
msgstr "Voit näyttää vain tietyssä tilassa olevia artikkeleita klikkaamalla listauksen yläpuolella olevia linkkejä. Oletuksena näytetään kaikki artikkelit."
lucha's avatar
lucha committed
726 727

#. translators: %s: taxonomy name
lucha's avatar
lucha committed
728
#: wp-admin/edit-tag-form.php:79
lucha's avatar
lucha committed
729 730 731 732
msgctxt "admin screen"
msgid "&larr; Back to %s"
msgstr "&larr; Takaisin sivulle %s"

lucha's avatar
lucha committed
733 734 735 736 737 738 739 740
#: wp-admin/customize.php:149
msgid "Close the Customizer and go back to the previous page"
msgstr "Sulje mukautin ja palaa edelliselle sivulle"

#: wp-admin/custom-header.php:969
msgid "Sorry, you are not allowed to customize headers."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta mukauttaa otsakkeita."

lucha's avatar
lucha committed
741 742 743 744 745 746 747 748
#: wp-admin/admin.php:261 wp-admin/import.php:15
msgid "Sorry, you are not allowed to import content."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta tuoda sisältöä."

#: wp-admin/credits.php:123
msgid "Release Deputy"
msgstr "Julkaisun varavastaava"

lucha's avatar
lucha committed
749 750 751
#: wp-admin/credits.php:122
msgid "Release Design Lead"
msgstr "Julkaisun design-vastaava"
lucha's avatar
lucha committed
752 753

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
754 755 756
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:675
msgid "Allow <a href=\"%s\">trackbacks and pingbacks</a> on this page."
msgstr "Salli <a href=\"%s\">paluuviitteet ja päivitysilmoitukset</a> tällä sivulla."
lucha's avatar
lucha committed
757

lucha's avatar
lucha committed
758
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:654
lucha's avatar
lucha committed
759 760 761 762
msgid "https://codex.wordpress.org/Using_Custom_Fields"
msgstr "https://codex.wordpress.org/Using_Custom_Fields"

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
763 764 765
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:653
msgid "Custom fields can be used to add extra metadata to a post that you can <a href=\"%s\">use in your theme</a>."
msgstr "Lisäkenttiä voidaan käyttää lisätietojen liittämiseksi artikkeliin, ja <a href=\"%s\">voit käyttää niitä teemassasi</a>."
lucha's avatar
lucha committed
766 767

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
768
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:621
lucha's avatar
lucha committed
769 770 771 772
msgid "Trackbacks are a way to notify legacy blog systems that you&#8217;ve linked to them. If you link other WordPress sites, they&#8217;ll be notified automatically using <a href=\"%s\">pingbacks</a>, no other action necessary."
msgstr "Paluuviitteet (trackbacks) ovat tapa ilmoittaa vanhemmille blogijärjestelmille että olet linkittänyt niihin. Jos linkität muihin WordPress-sivustoihin, ne saavat automaattisesti <a href=\"%s\">päivitysilmoituksen</a>, eikä muita toimenpiteitä tarvita."

#. translators: %s: Codex URL
lucha's avatar
lucha committed
773
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:586
lucha's avatar
lucha committed
774 775 776
msgid "Excerpts are optional hand-crafted summaries of your content that can be used in your theme. <a href=\"%s\">Learn more about manual excerpts</a>."
msgstr "Otteet ovat vapaavalintaisia, käsin laadittuja lyhyitä tiivistelmiä artikkelisi sisällöstä, joita voidaan käyttää teemassasi. Lue <a href=\"%s\">lisää otteiden käytöstä</a>."

lucha's avatar
lucha committed
777
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:368
lucha's avatar
lucha committed
778 779 780
msgid "The Text mode allows you to enter HTML along with your post text. Note that &lt;p&gt; and &lt;br&gt; tags are converted to line breaks when switching to the Text editor to make it less cluttered. When you type, a single line break can be used instead of typing &lt;br&gt;, and two line breaks instead of paragraph tags. The line breaks are converted back to tags automatically."
msgstr "Tekstimoodi tukee HTML-tageja. Peräkkäiset rivinvaihdot muutetaan tekstikappaleiksi automaattisesti."

lucha's avatar
lucha committed
781
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:367
lucha's avatar
lucha committed
782 783 784
msgid "Visual mode gives you an editor that is similar to a word processor. Click the Toolbar Toggle button to get a second row of controls."
msgstr "Graafinen muokkain muistuttaa tekstinkäsittelyohjelmaa. Klikkaa ensimmäisen rivin viimeistä painiketta nähdäksesi toisen painikerivin."

lucha's avatar
lucha committed
785 786 787 788
#: wp-admin/upload.php:302
msgid "Error saving media file."
msgstr "Virhe tiedoston tallennuksessa."

lucha's avatar
lucha committed
789
#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
790
#: wp-admin/upload.php:294
lucha's avatar
lucha committed
791 792 793 794 795 796
msgid "%s media file restored from the trash."
msgid_plural "%s media files restored from the trash."
msgstr[0] "%s tiedosto palautettu roskakorista."
msgstr[1] "%s tiedostoa palautettu roskakorista."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
797
#: wp-admin/upload.php:282
lucha's avatar
lucha committed
798 799 800 801 802 803
msgid "%s media file moved to the trash."
msgid_plural "%s media files moved to the trash."
msgstr[0] "%s tiedosto siirrettiin roskakoriin."
msgstr[1] "%s tiedostoa siirrettiin roskakoriin."

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
804 805 806 807 808
#: wp-admin/upload.php:271
msgid "%s media file permanently deleted."
msgid_plural "%s media files permanently deleted."
msgstr[0] "%s mediatiedosto poistettiin pysyvästi."
msgstr[1] "%s mediatiedostoa poistettiin pysyvästi."
lucha's avatar
lucha committed
809 810

#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
811
#: wp-admin/upload.php:260
lucha's avatar
lucha committed
812 813 814 815 816
msgid "%s media file detached."
msgid_plural "%s media files detached."
msgstr[0] "%s mediatiedosto irrotettu."
msgstr[1] "%s mediatiedostoa irrotettu."

lucha's avatar
lucha committed
817 818 819 820
#: wp-admin/upload.php:257
msgid "Media file detached."
msgstr "Mediatiedoston liitos poistettiin."

lucha's avatar
lucha committed
821
#. translators: %s: number of media files
lucha's avatar
lucha committed
822 823 824 825 826 827 828 829 830
#: wp-admin/upload.php:249
msgid "%s media file attached."
msgid_plural "%s media files attached."
msgstr[0] "%s tiedosto liitettiin."
msgstr[1] "%s tiedostoa liitettiin."

#: wp-admin/upload.php:246
msgid "Media file attached."
msgstr "Mediatiedosto liitetty."
lucha's avatar
lucha committed
831 832

#: wp-admin/edit-form-advanced.php:163 wp-admin/media.php:95
lucha's avatar
lucha committed
833
#: wp-admin/upload.php:240 wp-admin/upload.php:300
lucha's avatar
lucha committed
834 835 836 837 838 839 840 841 842
msgid "Media file updated."
msgstr "Mediatiedosto päivitetty."

#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: plugin name, 2: version number
#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: theme name, 2: version number
#. translators: 1: plugin name, 2: version number
lucha's avatar
lucha committed
843 844 845 846 847
#: wp-admin/includes/theme.php:186 wp-admin/includes/theme.php:197
#: wp-admin/includes/theme.php:208 wp-admin/includes/update.php:385
#: wp-admin/includes/update.php:396 wp-admin/includes/update.php:407
#: wp-admin/includes/update.php:530 wp-admin/includes/update.php:541
#: wp-admin/includes/update.php:552 wp-admin/update-core.php:285
lucha's avatar
lucha committed
848 849 850 851
msgid "View %1$s version %2$s details"
msgstr "Näytä teeman %1$s version %2$s tiedot"

#. translators: 1: relative date, 2: time
lucha's avatar
lucha committed
852
#: wp-admin/includes/dashboard.php:863
lucha's avatar
lucha committed
853 854 855 856
msgctxt "dashboard"
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%1$s, %2$s"

lucha's avatar
lucha committed
857
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:433
lucha's avatar
lucha committed
858 859 860
msgid "<strong>Publish</strong> &mdash; You can set the terms of publishing your post in the Publish box. For Status, Visibility, and Publish (immediately), click on the Edit link to reveal more options. Visibility includes options for password-protecting a post or making it stay at the top of your blog indefinitely (sticky). The Password protected option allows you to set an arbitrary password for each post. The Private option hides the post from everyone except editors and administrators. Publish (immediately) allows you to set a future or past date and time, so you can schedule a post to be published in the future or backdate a post."
msgstr "<strong>Julkaise</strong> &mdash; Voit asettaa ehdot artikkelisi julkaisemiselle Julkaise-laatikossa. Tila-, Näkyvyys- ja Julkaise (välittömästi) -toimintojen kohdalla napsauta Muokkaa-linkkiä nähdäksesi lisää valintoja. Näkyvyys sisältää valintoja artikkelin salasanasuojaukseen ja artikkelin pitämiseen blogin ylimmäisenä artikkelina (kiinnitetty). Julkaise (välittömästi) antaa mahdollisuuden ajastaa julkaisu tulevaisuuteen tai vastaavasti asettaa julkaisupäivä menneisyyteen jälkijättöisesti. Salasanasuojaus mahdollistaa halutun salasanan asettamisen artikkelikohtaisesti. Yksityinen-valinta piilottaa artikkelin kaikilta paitsi päätoimittajilta ja pääkäyttäjiltä."

lucha's avatar
lucha committed
861 862 863 864
#. translators: %s: edit page url
#: wp-admin/user-new.php:258
msgid "User has been added to your site. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Käyttäjä on lisätty sivustollesi. <a href=\"%s\">Muokkaa käyttäjää</a>"
lucha's avatar
lucha committed
865 866

#. translators: %s: new email
lucha's avatar
lucha committed
867
#: wp-admin/user-edit.php:438
lucha's avatar
lucha committed
868 869 870
msgid "There is a pending change of your email to %s."
msgstr "Odottava sähköpostiosoitteesi muutospyyntö: %s."

lucha's avatar
lucha committed
871 872 873
#: wp-admin/user-edit.php:192
msgid "Error while saving the new email address. Please try again."
msgstr "Uuden sähköpostiosoitteen tallennuksessa tapahtui virhe. Kokeile uudelleen."
lucha's avatar
lucha committed
874

lucha's avatar
lucha committed
875
#: wp-admin/upload.php:192
lucha's avatar
lucha committed
876 877 878
msgid "You can narrow the list by file type/status or by date using the dropdown menus above the media table."
msgstr "Voit suodattaa listaa tiedostotyypin ja tilan perusteella käyttämällä ruudun yläreunassa olevia valikoita."

lucha's avatar
lucha committed
879 880 881 882
#: wp-admin/themes.php:310
msgid "The following themes are installed but incomplete."
msgstr "Seuraavat teemat on asennettu mutta ovat puutteellisia."

lucha's avatar
lucha committed
883 884 885 886 887 888 889 890
#: wp-admin/themes.php:168
msgid "New theme activated."
msgstr "Uusi teema otettu käyttöön."

#: wp-admin/themes.php:166
msgid "Settings saved and theme activated."
msgstr "Asetukset on tallennettu ja teema on otettu käyttöön."

lucha's avatar
lucha committed
891 892 893 894
#: wp-admin/freedoms.php:46 wp-admin/theme-install.php:86
#: wp-admin/themes.php:92
msgid "https://wordpress.org/themes/"
msgstr "https://fi.wordpress.org/themes/"
lucha's avatar
lucha committed
895

lucha's avatar
lucha committed
896 897 898
#: wp-admin/users.php:174
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that user."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä käyttäjää."
lucha's avatar
lucha committed
899

lucha's avatar
lucha committed
900
#: wp-admin/setup-config.php:201
lucha's avatar
lucha committed
901 902 903
msgid "Your database password."
msgstr "Tietokannan salasana."

lucha's avatar
lucha committed
904 905 906
#: wp-admin/setup-config.php:196
msgid "Your database username."
msgstr "Tietokannan käyttäjätunnus."
lucha's avatar
lucha committed
907

lucha's avatar
lucha committed
908 909 910
#: wp-admin/setup-config.php:191
msgid "The name of the database you want to use with WordPress."
msgstr "Sen tietokannan nimi, johon haluat asentaa WP:n."
lucha's avatar
lucha committed
911 912 913 914 915 916 917

#. translators: 1: plugin name, 2: plugin author
#: wp-admin/plugins.php:310
msgctxt "plugin"
msgid "%1$s by %2$s"
msgstr "%1$s, tekijä %2$s"

lucha's avatar
lucha committed
918 919 920 921
#. translators: 1: plugin name, 2: plugin author
#: wp-admin/plugins.php:306
msgid "%1$s by %2$s (will also <strong>delete its data</strong>)"
msgstr "%1$s, tekijä %2$s (myös kaikki lisäosan <strong>data poistetaan</strong>)"
lucha's avatar
lucha committed
922 923 924 925 926 927

#. translators: 1: UTC abbreviation, 2: UTC time
#: wp-admin/options-general.php:158
msgid "Universal time (%1$s) is %2$s."
msgstr "Koordinoitu yleisaika (%1$s) on %2$s."

lucha's avatar
lucha committed
928 929 930 931
#. translators: %s: new admin email
#: wp-admin/options-general.php:110
msgid "There is a pending change of the admin email to %s."
msgstr "Ylläpitäjän sähköpostiosoitteesta on muutospyyntö vireillä, pyydetty osoite on %s."
lucha's avatar
lucha committed
932

lucha's avatar
lucha committed
933 934 935
#: wp-admin/install.php:390
msgid "WordPress has been installed. Thank you, and enjoy!"
msgstr "WordPress on asennettu. Pidä hauskaa!"
lucha's avatar
lucha committed
936 937

#. translators: %s: DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES
lucha's avatar
lucha committed
938
#: wp-admin/install.php:270
lucha's avatar
lucha committed
939 940 941
msgid "The constant %s cannot be defined when installing WordPress."
msgstr "Vakiota %s ei voida määritellä WordPressin asennusvaiheessa."

lucha's avatar
lucha committed
942 943 944 945
#. translators: %s: wp-config.php
#: wp-admin/install.php:257
msgid "Your %s file has an empty database table prefix, which is not supported."
msgstr "Sinun %s-tiedostossasi on tyhjä tietokantataulujen etuliite (table_prefix), mikä ei ole sallittua."
lucha's avatar
lucha committed
946

lucha's avatar
lucha committed
947 948 949
#: wp-admin/index.php:118
msgid "Dismiss the welcome panel"
msgstr "Sulje Tervetuloa-ruutu"
lucha's avatar
lucha committed
950

lucha's avatar
lucha committed
951 952 953
#: wp-admin/includes/theme-install.php:146
msgid "Theme zip file"
msgstr "Teeman zip-tiedosto"
lucha's avatar
lucha committed
954

lucha's avatar
lucha committed
955 956 957 958 959 960 961
#: wp-admin/includes/template.php:1500
msgid "Attach to existing content"
msgstr "Liitä olemassa olevaan sisältöön"

#: wp-admin/includes/post.php:1454
msgid "Click the image to edit or update"
msgstr "Muokkaa tai päivitä kuvaa klikkaamalla sitä."
lucha's avatar
lucha committed
962 963 964

#. translators: 1: number of stars (used to determine singular/plural), 2:
#. number of reviews
lucha's avatar
lucha committed
965
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:620
lucha's avatar
lucha committed
966 967 968 969 970
msgid "Reviews with %1$d star: %2$s. Opens in a new window."
msgid_plural "Reviews with %1$d stars: %2$s. Opens in a new window."
msgstr[0] "%1$d:n tähden arviot: %2$s. Aukeaa uuteen ikkunaan."
msgstr[1] "%1$d:n tähden arviot: %2$s. Aukeaa uuteen ikkunaan."

lucha's avatar
lucha committed
971 972 973
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:614
msgid "Read all reviews on WordPress.org or write your own!"
msgstr "Lue kaikki arviot WordPress.orgista tai kirjoita omasi!"
lucha's avatar
lucha committed
974

lucha's avatar
lucha committed
975 976 977
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:613
msgid "Reviews"
msgstr "Arvostelut"
lucha's avatar
lucha committed
978

lucha's avatar
lucha committed
979 980 981
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:355
msgid "You are using a development version of WordPress. These feature plugins are also under development. <a href=\"%s\">Learn more</a>."
msgstr "Käytät WordPressin kehitysversiota. Seuraavia uusia ominaisuuksia kehitetään lisäosina. <a href=\"%s\">Lue lisää</a>."
lucha's avatar
lucha committed
982

lucha's avatar
lucha committed
983 984 985
#: wp-admin/includes/image-edit.php:150
msgid "Thumbnail Settings Help"
msgstr "Ohje: pienoiskuvan asetukset"
lucha's avatar
lucha committed
986

lucha's avatar
lucha committed
987 988 989
#: wp-admin/includes/image-edit.php:135
msgid "selection height"
msgstr "valinnan korkeus"
lucha's avatar
lucha committed
990

lucha's avatar
lucha committed
991 992 993
#: wp-admin/includes/image-edit.php:131
msgid "selection width"
msgstr "valinnan leveys"
lucha's avatar
lucha committed
994

lucha's avatar
lucha committed
995 996 997
#: wp-admin/includes/image-edit.php:122
msgid "crop ratio height"
msgstr "rajaamisessa käytettävän kuvasuhteen korkeus"
lucha's avatar
lucha committed
998 999 1000 1001 1002

#: wp-admin/includes/image-edit.php:118
msgid "crop ratio width"
msgstr "rajaamisessa käytettävän kuvasuhteen leveys"

lucha's avatar
lucha committed
1003 1004 1005
#: wp-admin/includes/image-edit.php:102
msgid "Image Crop Help"
msgstr "Ohje: kuvan rajaaminen"
lucha's avatar
lucha committed
1006

lucha's avatar
lucha committed
1007 1008 1009
#: wp-admin/includes/image-edit.php:66
msgid "scale height"
msgstr "muuta korkeutta"
lucha's avatar
lucha committed
1010

lucha's avatar
lucha committed
1011 1012 1013
#: wp-admin/includes/image-edit.php:62
msgid "scale width"
msgstr "muuta leveyttä"
lucha's avatar
lucha committed
1014

lucha's avatar
lucha committed
1015 1016 1017
#: wp-admin/includes/image-edit.php:60
msgid "New dimensions:"
msgstr "Uusi koko:"
lucha's avatar
lucha committed
1018

lucha's avatar
lucha committed
1019 1020 1021
#: wp-admin/includes/image-edit.php:50
msgid "Scale Image Help"
msgstr "Ohje: Kuvan skaalaus"
lucha's avatar
lucha committed
1022

lucha's avatar
lucha committed
1023 1024 1025
#: wp-admin/includes/file.php:37
msgid "Single Page"
msgstr "Yksittäinen sivu"
lucha's avatar
lucha committed
1026

lucha's avatar
lucha committed
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033
#: wp-admin/includes/file.php:35
msgid "Singular Template"
msgstr "Yksittäisen sisällön sivupohja"

#: wp-admin/includes/file.php:33
msgid "Date Template"
msgstr "Päivämäärän sivupohja"
lucha's avatar
lucha committed
1034 1035 1036 1037 1038

#: wp-admin/includes/file.php:28
msgid "Taxonomy Template"
msgstr "Taksonomian sivupohja"

lucha's avatar
lucha committed
1039 1040 1041
#: wp-admin/includes/dashboard.php:1364
msgid "Dismiss the browser warning panel"
msgstr "Sulje selaimen varoitusruutu"
lucha's avatar
lucha committed
1042

lucha's avatar
lucha committed
1043 1044 1045
#: wp-admin/includes/dashboard.php:927
msgid "View more comments"
msgstr "Näytä lisää kommentteja"
lucha's avatar
lucha committed
1046

lucha's avatar
lucha committed
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056
#. translators: 1: type of comment, 2: post link, 3: notification if the
#. comment is pending
#: wp-admin/includes/dashboard.php:727
msgctxt "dashboard"
msgid "%1$s on %2$s %3$s"
msgstr "%1$s artikkeliin %2$s %3$s"

#: wp-admin/includes/dashboard.php:644
msgid "View this comment"
msgstr "Näytä tämä kommentti"
lucha's avatar
lucha committed
1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065

#. translators: Number of comments in moderation
#: wp-admin/includes/dashboard.php:283
msgctxt "comments"
msgid "%s comment in moderation"
msgid_plural "%s comments in moderation"
msgstr[0] "%s kommentti moderoitavana"
msgstr[1] "%s kommenttia moderoitavana"

lucha's avatar
lucha committed
1066 1067 1068
#: wp-admin/includes/class-core-upgrader.php:31
msgid "Another update is currently in progress."
msgstr "Toinen päivitys on jo käynnissä."
lucha's avatar
lucha committed
1069

lucha's avatar
lucha committed
1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
#: wp-admin/includes/class-plugin-upgrader-skin.php:46
#: wp-admin/update-core.php:684 wp-admin/update-core.php:718
msgid "Update progress"
msgstr "Päivityksen tila"

#. translators: %s: taxonomy term name
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:466
msgid "View &#8220;%s&#8221; archive"
msgstr "Näytä termin &#8221;%s&#8221; arkistosivu"

#. translators: %s: taxonomy term name
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:457
msgid "Delete &#8220;%s&#8221;"
msgstr "Poista &#8221;%s&#8221;"

#. translators: %s: post title
#. translators: %s: taxonomy term name
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1235
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:448
msgid "Quick edit &#8220;%s&#8221; inline"
msgstr "Pikamuokkaus: &#8221;%s&#8221;"

#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:337
msgid "Search for plugins in the WordPress Plugin Directory."
msgstr "Hae lisäosia WordPress-lisäosahakemistosta"

#: wp-admin/includes/class-wp-plugins-list-table.php:333
msgid "No plugins found for &#8220;%s&#8221;."
msgstr "Lisäosia haulla &#8221;%s&#8221; ei löytynyt"
lucha's avatar
lucha committed
1099 1100 1101

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
lucha's avatar
lucha committed
1102 1103 1104 1105
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:714
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1246
msgid "Restore &#8220;%s&#8221; from the Trash"
msgstr "Palauta &#8221;%s&#8221; roskakorista"
lucha's avatar
lucha committed
1106 1107 1108 1109 1110

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:675
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:733
lucha's avatar
lucha committed
1111
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1263
lucha's avatar
lucha committed
1112 1113 1114 1115 1116
msgid "Delete &#8220;%s&#8221; permanently"
msgstr "Poista &#8221;%s&#8221; pysyvästi"

#. translators: %s: attachment title
#. translators: %s: post title
lucha's avatar
lucha committed
1117 1118 1119 1120 1121
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:665
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:722
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:1254
msgid "Move &#8220;%s&#8221; to the Trash"
msgstr "Siirrä &#8221;%s&#8221; roskakoriin"
lucha's avatar
lucha committed
1122

lucha's avatar
lucha committed
1123 1124 1125 1126 1127
#. translators: %s: attachment title
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:513
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:693
msgid "Attach &#8220;%s&#8221; to existing content"
msgstr "Liitä &#8221;%s&#8221; olemassa olevaan sisältöön"
lucha's avatar
lucha committed
1128

lucha's avatar
lucha committed
1129 1130 1131 1132
#. translators: %s: title of the post the attachment is attached to
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:501
msgid "Detach from &#8220;%s&#8221;"
msgstr "Poista kytkös artikkelista &#8221;%s&#8221;"
lucha's avatar
lucha committed
1133

lucha's avatar
lucha committed
1134
#. translators: %s: attachment title
lucha's avatar
lucha committed
1135 1136
#. translators: %s: post title
#. translators: %s: taxonomy term name
lucha's avatar
lucha committed
1137 1138 1139 1140 1141
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:377
#: wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php:942
#: wp-admin/includes/class-wp-terms-list-table.php:384
msgid "&#8220;%s&#8221; (Edit)"
msgstr "&#8221;%s&#8221; (Muokkaa)"
lucha's avatar
lucha committed
1142

lucha's avatar
lucha committed
1143 1144 1145 1146
#: wp-admin/includes/class-wp-media-list-table.php:130
msgctxt "attachment filter"
msgid "Trash"
msgstr "Roskakorissa"
lucha's avatar
lucha committed
1147

lucha's avatar
lucha committed
1148 1149 1150 1151
#. translators: %s: stream_get_contents()
#: wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ssh2.php:69
msgid "The ssh2 PHP extension is available, however, we require the PHP5 function %s"
msgstr "PHP-laajennus \"ssh2\" on saatavilla, mutta edellytämme myös PHP5-funktiota %s"
lucha's avatar
lucha committed
1152

lucha's avatar
lucha committed
1153 1154 1155
#: wp-admin/includes/class-wp-comments-list-table.php:588
msgid "Quick edit this comment inline"
msgstr "Kommentin pikamuokkaus"
lucha's avatar
lucha committed
1156 1157

#: wp-admin/includes/class-wp-comments-list-table.php:584
lucha's avatar
lucha committed
1158
#: wp-admin/includes/dashboard.php:634
lucha's avatar
lucha committed
1159 1160 1161
msgid "Edit this comment"
msgstr "Muokkaa tätä kommenttia"

lucha's avatar
lucha committed
1162 1163 1164
#: wp-admin/includes/class-wp-comments-list-table.php:570
msgid "Restore this comment from the spam"
msgstr "Kommentti ei ole roskaviesti"
lucha's avatar
lucha committed
1165

lucha's avatar
lucha committed
1166 1167 1168 1169 1170
#. translators: 1: user_login, 2: user_email
#: wp-admin/includes/ajax-actions.php:291
msgctxt "user autocomplete result"
msgid "%1$s (%2$s)"
msgstr "%1$s (%2$s)"
lucha's avatar
lucha committed
1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182

#. translators: %s: importer slug
#: wp-admin/import.php:64
msgid "The %s importer is invalid or is not installed."
msgstr "Tuontityökalu %s on virheellinen tai sitä ei ole asennettu."

#: wp-admin/edit-form-comment.php:86
msgctxt "comment status"
msgid "Pending"
msgstr "Tarkastettavana"

#. translators: %s: size in pixels
lucha's avatar
lucha committed
1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195
#: wp-admin/custom-header.php:564
msgid "Suggested height is %s."
msgstr "Suositeltu korkeus on %s."

#. translators: %s: size in pixels
#: wp-admin/custom-header.php:554
msgid "Suggested width is %s."
msgstr "Suositeltu leveys on %s."

#. translators: %s: size in pixels
#: wp-admin/custom-header.php:542
msgid "Images should be at least %s tall."
msgstr "Kuvien korkeuden pitäisi olla ainakin %s."
lucha's avatar
lucha committed
1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206

#. translators: %d: custom header width
#. translators: %d: custom header height
#. translators: %d: custom header width
#. translators: %d: custom header height
#: wp-admin/custom-header.php:534 wp-admin/custom-header.php:545
#: wp-admin/custom-header.php:557 wp-admin/custom-header.php:567
msgid "%d pixels"
msgstr "%d pikseliä"

#. translators: %s: size in pixels
lucha's avatar
lucha committed
1207 1208 1209
#: wp-admin/custom-header.php:531
msgid "Images should be at least %s wide."
msgstr "Kuvien leveyden pitäisi olla ainakin %s."
lucha's avatar
lucha committed
1210

lucha's avatar
lucha committed
1211 1212 1213
#: wp-admin/user-new.php:470
msgid "Send the new user an email about their account."
msgstr "Lähetä uudelle käyttäjälle sähköpostilla tietoa hänen tilistään."
lucha's avatar
lucha committed
1214

lucha's avatar
lucha committed
1215
#: wp-admin/user-new.php:467
lucha's avatar
lucha committed
1216 1217 1218 1219
msgid "Send User Notification"
msgstr "Lähetä käyttäjälle ilmoitus"

#. translators: %s: menu name
lucha's avatar
lucha committed
1220
#: wp-admin/nav-menus.php:820
lucha's avatar
lucha committed
1221 1222 1223 1224
msgctxt "menu location"
msgid "(Currently set to: %s)"
msgstr "(Tämänhetkinen asetus: %s)"

lucha's avatar
lucha committed
1225 1226 1227 1228 1229
#. translators: %s: site link
#: wp-admin/includes/schema.php:1010 wp-admin/includes/upgrade.php:163
msgid "Welcome to %s. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!"
msgstr "Tervetuloa sivustolle %s. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se, ja aloita bloggaaminen!"