admin-network-fi.po 63.7 KB
Newer Older
lucha's avatar
lucha committed
1 2
# Translation of WordPress - Development - Administration - Network Admin in Finnish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - Development - Administration - Network Admin package.
lucha's avatar
lucha committed
3 4
msgid ""
msgstr ""
lucha's avatar
lucha committed
5
"PO-Revision-Date: 2016-11-12 11:39:57+0000\n"
lucha's avatar
lucha committed
6 7 8 9
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
lucha's avatar
lucha committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
"X-Generator: GlotPress/2.3.0-alpha\n"
"Language: fi\n"
"Project-Id-Version: WordPress - Development - Administration - Network Admin\n"

#: wp-admin/network/index.php:51 wp-admin/network/site-info.php:31
#: wp-admin/network/site-new.php:30 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-themes.php:30 wp-admin/network/site-users.php:33
#: wp-admin/network/sites.php:43 wp-admin/network/user-new.php:27
#: wp-admin/network/users.php:180
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://fi.wordpress.org/support/forum/multisite/\">Tukifoorumi</a>"

#: wp-admin/network/site-info.php:194
msgid "Attributes"
msgstr "Attribuutit"

#. translators: %s: File size in kilobytes
#: wp-admin/network/settings.php:312
msgid "%s KB"
msgstr "%s kt"

#. translators: %s: Default network name
#: wp-admin/includes/network.php:151
msgid "%s Sites"
msgstr "%s-sivustot"
lucha's avatar
lucha committed
35 36

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
37
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:476
lucha's avatar
lucha committed
38 39 40 41
msgctxt "theme"
msgid "Delete %s"
msgstr "Poista %s"

lucha's avatar
lucha committed
42 43 44
#: wp-admin/network/themes.php:90
msgid "Sorry, you are not allowed to delete themes for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa teemoja tältä sivustolta."
lucha's avatar
lucha committed
45

lucha's avatar
lucha committed
46
#: wp-admin/network/themes.php:14
lucha's avatar
lucha committed
47 48 49
msgid "Sorry, you are not allowed to manage network themes."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta hallinnoida verkon teemoja."

lucha's avatar
lucha committed
50 51 52
#: wp-admin/network/sites.php:245
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tuota sivustoa."
lucha's avatar
lucha committed
53

lucha's avatar
lucha committed
54 55 56
#: wp-admin/network/site-themes.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to manage themes for this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta hallinnoida tämän sivuston teemoja."
lucha's avatar
lucha committed
57

lucha's avatar
lucha committed
58
#: wp-admin/network/site-new.php:17
lucha's avatar
lucha committed
59 60 61
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta lisätä sivustoja tähän verkkoon."

lucha's avatar
lucha committed
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivustoa."

#: wp-admin/network/settings.php:270
msgid "The email address of the first comment author on a new site."
msgstr "Ensimmäisen kommentin sähköpostiosoite uudella sivustolla."

#: wp-admin/network/settings.php:266
msgid "First Comment Email"
msgstr "Ensimmäisen kommentoijan sähköpostiosoite"
lucha's avatar
lucha committed
74 75 76 77 78

#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
lucha's avatar
lucha committed
79
#: wp-admin/includes/network.php:427
lucha's avatar
lucha committed
80 81 82 83 84
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "Siinä kaikki, lopeta muokkaaminen! Hauskaa bloggailua."

#. translators: 1: wp-config.php 2: location of wp-config file, 3: translated
#. version of "That's all, stop editing! Happy blogging."
lucha's avatar
lucha committed
85
#: wp-admin/includes/network.php:419
lucha's avatar
lucha committed
86 87 88 89
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s <strong>above</strong> the line reading %3$s:"
msgstr "Lisää seuraava hakemistossa %2$s olevan tiedoston %1$s rivin %3$s <strong>yläpuolelle</strong>:"

#. translators: 1: theme name, 2: theme author
lucha's avatar
lucha committed
90
#: wp-admin/network/themes.php:138
lucha's avatar
lucha committed
91 92 93 94 95
msgctxt "theme"
msgid "%1$s by %2$s"
msgstr "%1$s, tekijä %2$s"

#. translators: %s: edit page url
lucha's avatar
lucha committed
96
#: wp-admin/network/user-new.php:80
lucha's avatar
lucha committed
97 98 99
msgid "User added. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Käyttäjä lisätty. <a href=\"%s\">Muokkaa käyttäjää</a>"

lucha's avatar
lucha committed
100 101 102 103 104 105 106 107 108
#: wp-admin/network/site-new.php:205
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Sallittuja merkkejä ovat vain pienet kirjaimet (a-z), numerot ja väliviivat."

#: wp-admin/network/site-new.php:155
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Sivuston pääkäyttäjä"

lucha's avatar
lucha committed
109
#. translators: 1: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
110
#: wp-admin/includes/network.php:470
lucha's avatar
lucha committed
111 112 113 114
msgid "These unique authentication keys are also missing from your %s file."
msgstr "Nämä uniikit autentikointiavaimet puuttuvat myös %s-tiedostostasi."

#. translators: 1: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
115
#: wp-admin/includes/network.php:464
lucha's avatar
lucha committed
116 117 118
msgid "This unique authentication key is also missing from your %s file."
msgstr "Uniikki autentikointiavain puuttuu myös %s-tiedostosta."

lucha's avatar
lucha committed
119 120 121 122
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:408
msgid "We recommend you back up your existing %s file."
msgstr "Suosittelemme, että teet varmuuskopion nykyisestä %s-tiedostostasi."
lucha's avatar
lucha committed
123

lucha's avatar
lucha committed
124 125 126 127 128
#. translators: 1: wp-config.php 2: .htaccess
#. translators: 1: wp-config.php 2: web.config
#: wp-admin/includes/network.php:392 wp-admin/includes/network.php:400
msgid "We recommend you back up your existing %1$s and %2$s files."
msgstr "Suosittelemme, että teet varmuuskopiot nykyisistä %1$s- ja %2$s-tiedostoistasi."
lucha's avatar
lucha committed
129 130

#. translators: 1: localhost 2: localhost.localdomain
lucha's avatar
lucha committed
131
#: wp-admin/includes/network.php:264
lucha's avatar
lucha committed
132 133 134 135
msgid "Because you are using %1$s, the sites in your WordPress network must use sub-directories. Consider using %2$s if you wish to use sub-domains."
msgstr "Koska sivustosi osoite on %1$s, WordPress-verkkosi sivustojen on käytettävä alihakemistoja. Jos haluat käyttää alidomaineja, voit kokeilla muuttaa sivustosi osoitteeksi %2$s."

#. translators: %s: host name
lucha's avatar
lucha committed
136
#: wp-admin/includes/network.php:248 wp-admin/includes/network.php:297
lucha's avatar
lucha committed
137 138 139 140
msgid "The internet address of your network will be %s."
msgstr "Verkkosi internet-osoite tulee olemaan %s."

#. translators: 1: site url 2: host name 3. www
lucha's avatar
lucha committed
141
#: wp-admin/includes/network.php:237
lucha's avatar
lucha committed
142 143 144
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Suosittelemme, että muutat sivuston osoitteen (siteurl) muotoon %1$s ennen kuin otat verkon käyttöön. On silti mahdollista vierailla sivustolla käyttäen %3$s-etuliitettä kuten %2$s, mutta linkeillä ei ole %3$s-etuliitettä."

lucha's avatar
lucha committed
145 146 147
#: wp-admin/includes/network.php:203
msgid "You cannot change this later."
msgstr "Et voi muuttaa tätä myöhemmin."
lucha's avatar
lucha committed
148

lucha's avatar
lucha committed
149
#: wp-admin/includes/network.php:202
lucha's avatar
lucha committed
150 151 152 153 154
msgid "Please choose whether you would like sites in your WordPress network to use sub-domains or sub-directories."
msgstr "Valitse, haluatko käyttää alidomaineja vai alihakemistoja WordPress-verkkosi sivustoille."

#. translators: 1: mod_rewrite, 2: mod_rewrite documentation URL, 3: Google
#. search for mod_rewrite
lucha's avatar
lucha committed
155
#: wp-admin/includes/network.php:191
lucha's avatar
lucha committed
156 157 158 159
msgid "If %1$s is disabled, ask your administrator to enable that module, or look at the <a href=\"%2$s\">Apache documentation</a> or <a href=\"%3$s\">elsewhere</a> for help setting it up."
msgstr "Jos %1$s on poissa käytöstä, pyydä ylläpitäjää ottamaan kyseinen moduuli käyttöön, tai etsi <a href=\"%2$s\">Apachen dokumentaatiosta</a> tai <a href=\"%3$s\">muualta</a> ohjeet sen tekemiseen."

#. translators: %s: mod_rewrite
lucha's avatar
lucha committed
160
#: wp-admin/includes/network.php:182
lucha's avatar
lucha committed
161 162 163
msgid "It looks like the Apache %s module is not installed."
msgstr "Näyttää siltä, että Apachen %s-moduulia ei ole asennettu."

lucha's avatar
lucha committed
164 165 166 167 168
#. translators: %s: mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:175
msgid "Please make sure the Apache %s module is installed as it will be used at the end of this installation."
msgstr "Varmista että Apachen %s-moduuli on käytössä, koska sitä tullaan käyttämään tämä asennuksen loppuvaiheessa."

lucha's avatar
lucha committed
169 170 171 172 173
#. translators: %s: port number
#: wp-admin/includes/network.php:125
msgid "You cannot use port numbers such as %s."
msgstr "Et voi käyttää portin numeroita kuten %s."

lucha's avatar
lucha committed
174 175 176 177
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:171
msgctxt "user"
msgid "Registered"
msgstr "Rekisteröitynyt"
lucha's avatar
lucha committed
178

lucha's avatar
lucha committed
179 180 181 182 183
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:142
msgid "Super Admin <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Super Admins <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Verkon ylläpitäjä <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Verkon ylläpitäjiä <span class=\"count\">(%s)</span>"
lucha's avatar
lucha committed
184

lucha's avatar
lucha committed
185 186 187 188
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:114
msgctxt "user"
msgid "Not Spam"
msgstr "Ei roskaa"
lucha's avatar
lucha committed
189

lucha's avatar
lucha committed
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:113
msgctxt "user"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Merkitse roskapostittajaksi"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:573
msgid "Visit Theme Site"
msgstr "Näytä teeman kotisivu"

#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:568
msgid "Visit %s homepage"
msgstr "Käy teeman \"%s\" kotisivulla"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:541
msgid "Broken Theme:"
msgstr "Rikkinäinen teema:"

#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:457
msgid "Open %s in the Theme Editor"
msgstr "Avaa %s teemamuokkaimessa"

#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:441
msgid "Network Disable %s"
msgstr "Poista teema %s käytöstä kaikilla sivustoilla"

#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:438
msgid "Disable %s"
msgstr "Poista teema %s käytöstä"

#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:419
msgid "Network Enable %s"
msgstr "Salli teeman %s käyttö kaikilla sivustoilla"

#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:416
msgid "Enable %s"
msgstr "Salli teeman %s käyttö"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
msgid "Network Disable"
msgstr "Poista käytöstä kaikilla sivustoilla"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
msgid "Disable"
msgstr "Poista käytöstä"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:333
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:425
msgid "Enable"
msgstr "Salli"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:302
msgid "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Rikki <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Rikki <span class=\"count\">(%s)</span>"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:296
msgid "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Poissa käytöstä <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Poissa käytöstä <span class=\"count\">(%s)</span>"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:293
msgid "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Käytössä <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Käytössä <span class=\"count\">(%s)</span>"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:290
msgctxt "themes"
msgid "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Kaikki <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Kaikki <span class=\"count\">(%s)</span>"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:247
msgid "Theme"
msgstr "Teema"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:236
msgid "You do not appear to have any themes available at this time."
msgstr "Yhtään teemaa ei vaikuta olevan saatavilla."

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:234
msgid "No themes found."
msgstr "Teemoja ei löytynyt."

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:531
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Arkistoi"
lucha's avatar
lucha committed
289 290 291 292 293 294 295 296 297

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:529
msgid "Unarchive"
msgstr "Palauta"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:360
msgid "Never"
msgstr "Ei koskaan"

lucha's avatar
lucha committed
298 299 300 301 302
#. translators: 1: site name, 2: site tagline.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:334
msgid "%1$s &#8211; %2$s"
msgstr "%1$s &#8211; %2$s"

lucha's avatar
lucha committed
303
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:231
lucha's avatar
lucha committed
304
#: wp-admin/network/site-info.php:177
lucha's avatar
lucha committed
305 306 307 308
msgctxt "site"
msgid "Registered"
msgstr "Rekisteröitynyt"

lucha's avatar
lucha committed
309 310 311 312 313
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:230
#: wp-admin/network/site-info.php:181
msgid "Last Updated"
msgstr "Viimeksi päivitetty"

lucha's avatar
lucha committed
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:535
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Ei roskasivusto"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:203
msgctxt "site"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Merkitse Roskaksi"

lucha's avatar
lucha committed
325 326 327
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:192
msgid "No sites found."
msgstr "Sivustoja ei löytynyt."
lucha's avatar
lucha committed
328

lucha's avatar
lucha committed
329 330 331 332 333 334 335 336 337
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:44
#: wp-admin/network/site-info.php:191
msgid "Mature"
msgstr "K-18"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:43
#: wp-admin/network/site-info.php:189
msgid "Deleted"
msgstr "Poistettu"
lucha's avatar
lucha committed
338 339 340

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
lucha's avatar
lucha committed
341
#: wp-admin/network/site-info.php:188
lucha's avatar
lucha committed
342 343 344 345
msgctxt "site"
msgid "Spam"
msgstr "Roskaa"

lucha's avatar
lucha committed
346 347 348 349
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:41
#: wp-admin/network/site-info.php:187
msgid "Archived"
msgstr "Arkistoitu"
lucha's avatar
lucha committed
350

lucha's avatar
lucha committed
351 352 353
#: wp-admin/network/site-users.php:332 wp-admin/network/user-new.php:117
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Salasananvaihtolinkki lähetetään käyttäjälle sähköpostitse."
lucha's avatar
lucha committed
354

lucha's avatar
lucha committed
355 356 357 358
#. translators: 1: NOBLOGREDIRECT 2: wp-config.php
#: wp-admin/network/settings.php:140
msgid "If registration is disabled, please set %1$s in %2$s to a URL you will redirect visitors to if they visit a non-existent site."
msgstr "Jos rekisteröityminen on estetty, aseta %1$s tiedostossa %2$s osoitteeksi johon haluat uudelleenohjata kävijäsi, jos he yrittävät vierailla sivustolla, jota ei ole olemassa."
lucha's avatar
lucha committed
359

lucha's avatar
lucha committed
360 361 362 363
#. translators: 1: WP_ALLOW_MULTISITE 2: wp-config.php
#: wp-admin/network.php:44
msgid "You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network."
msgstr "Vakion %1$s arvon on oltava true %2$s-tiedostossa, jotta verkon luominen olisi mahdollista."
lucha's avatar
lucha committed
364

lucha's avatar
lucha committed
365 366 367
#: wp-admin/network/themes.php:235
msgid "Themes list navigation"
msgstr "Teemalistan navigaatio"
lucha's avatar
lucha committed
368

lucha's avatar
lucha committed
369 370 371
#: wp-admin/network/sites.php:48
msgid "Sites list"
msgstr "Sivustolista"
lucha's avatar
lucha committed
372

lucha's avatar
lucha committed
373 374 375
#: wp-admin/network/sites.php:47
msgid "Sites list navigation"
msgstr "Sivustolistanavigaatio"
lucha's avatar
lucha committed
376

lucha's avatar
lucha committed
377 378 379
#: wp-admin/network/site-users.php:39
msgid "Site users list"
msgstr "Sivuston käyttäjälista"
lucha's avatar
lucha committed
380

lucha's avatar
lucha committed
381
#: wp-admin/network/site-users.php:38
lucha's avatar
lucha committed
382 383 384
msgid "Site users list navigation"
msgstr "Sivuston käyttäjälistan navigaatio"

lucha's avatar
lucha committed
385 386 387
#: wp-admin/network/site-users.php:37
msgid "Filter site users list"
msgstr "Sivuston käyttäjänlistan suodatus"
lucha's avatar
lucha committed
388

lucha's avatar
lucha committed
389
#: wp-admin/network/site-themes.php:36
lucha's avatar
lucha committed
390 391 392
msgid "Site themes list"
msgstr "Sivuston teemalista"

lucha's avatar
lucha committed
393
#: wp-admin/network/site-themes.php:35
lucha's avatar
lucha committed
394 395 396
msgid "Site themes list navigation"
msgstr "Sivuston teemalistan navigaatio"

lucha's avatar
lucha committed
397
#: wp-admin/network/site-themes.php:34
lucha's avatar
lucha committed
398 399 400
msgid "Filter site themes list"
msgstr "Sivuston teemalistan suodatus"

lucha's avatar
lucha committed
401
#: wp-admin/network/site-new.php:110
lucha's avatar
lucha committed
402 403 404
msgid "The domain or path entered conflicts with an existing username."
msgstr "Annettu domain tai polku on ristiriidassa olemassa olevan käyttäjätunnuksen kanssa."

lucha's avatar
lucha committed
405 406 407
#: wp-admin/network/sites.php:75
msgid "The requested action is not valid."
msgstr "Pyydetty toiminto ei kelpaa."
lucha's avatar
lucha committed
408

lucha's avatar
lucha committed
409
#: wp-admin/network/sites.php:67
lucha's avatar
lucha committed
410 411 412
msgid "You are about to mark the site %s as not mature."
msgstr "Olet poistamassa sivuston %s aikuisille suunnattu -merkinnän."

lucha's avatar
lucha committed
413 414 415
#: wp-admin/network/sites.php:66
msgid "You are about to mark the site %s as mature."
msgstr "Olet merkitsemässä sivuston %s aikuisille suunnatuksi."
lucha's avatar
lucha committed
416

lucha's avatar
lucha committed
417
#: wp-admin/network/sites.php:65
lucha's avatar
lucha committed
418 419 420
msgid "You are about to delete the site %s."
msgstr "Olet poistamassa sivustoa %s."

lucha's avatar
lucha committed
421
#: wp-admin/network/sites.php:64
lucha's avatar
lucha committed
422 423 424
msgid "You are about to mark the site %s as spam."
msgstr "Olet merkitsemässä sivustoa %s roskaksi."

lucha's avatar
lucha committed
425
#: wp-admin/network/sites.php:63
lucha's avatar
lucha committed
426 427 428
msgid "You are about to unspam the site %s."
msgstr "Olet palauttamassa sivustoa %s."

lucha's avatar
lucha committed
429
#: wp-admin/network/sites.php:62
lucha's avatar
lucha committed
430 431 432
msgid "You are about to archive the site %s."
msgstr "Olet juuri arkistoimassa sivustoa %s."

lucha's avatar
lucha committed
433
#: wp-admin/network/sites.php:61
lucha's avatar
lucha committed
434 435 436
msgid "You are about to unarchive the site %s."
msgstr "Olet palauttamassa sivustoa %s."

lucha's avatar
lucha committed
437
#: wp-admin/network/sites.php:60
lucha's avatar
lucha committed
438 439 440
msgid "You are about to deactivate the site %s."
msgstr "Olet poistamassa sivuston %s käytöstä."

lucha's avatar
lucha committed
441
#: wp-admin/network/sites.php:59
lucha's avatar
lucha committed
442 443 444
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Olet aktivoimassa sivuston %s"

lucha's avatar
lucha committed
445 446
#: wp-admin/network/site-info.php:42 wp-admin/network/site-settings.php:40
#: wp-admin/network/site-themes.php:63 wp-admin/network/site-users.php:56
lucha's avatar
lucha committed
447 448 449
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "Pyydettyä sivustoa ei ole olemassa."

lucha's avatar
lucha committed
450 451 452
#: wp-admin/network/upgrade.php:29
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\">Documentation on Upgrade Network</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\">Verkon päivityksen dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
453

lucha's avatar
lucha committed
454 455 456
#: wp-admin/network/user-new.php:26 wp-admin/network/users.php:179
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\">Documentation on Network Users</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\">Verkon käyttäjien dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
457 458

#: wp-admin/network.php:67 wp-admin/network.php:78
lucha's avatar
lucha committed
459 460
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\">Documentation on the Network Screen</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\">Verkkonäkymän dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
461

lucha's avatar
lucha committed
462 463 464
#: wp-admin/network/index.php:50
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Documentation on the Network Admin</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Verkon hallinnan dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
465

lucha's avatar
lucha committed
466 467 468 469 470
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:29
#: wp-admin/network/site-settings.php:29 wp-admin/network/site-themes.php:29
#: wp-admin/network/site-users.php:32 wp-admin/network/sites.php:42
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Documentation on Site Management</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Sivustojen hallinnan dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
471 472

#: wp-admin/network.php:66 wp-admin/network.php:77
lucha's avatar
lucha committed
473 474
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\">Documentation on Creating a Network</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\">Verkon luomisen dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
475

lucha's avatar
lucha committed
476 477 478
#: wp-admin/network/themes.php:229
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\">Documentation on Network Themes</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\">Verkon teemojen dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
479

lucha's avatar
lucha committed
480 481 482
#: wp-admin/network/settings.php:40
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Documentation on Network Settings</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Verkon asetusten dokumentaatio</a>"
lucha's avatar
lucha committed
483 484

#. translators: 1: site url, 2: server error message
lucha's avatar
lucha committed
485
#: wp-admin/network/upgrade.php:87
lucha's avatar
lucha committed
486 487 488
msgid "Warning! Problem updating %1$s. Your server may not be able to connect to sites running on it. Error message: %2$s"
msgstr "Varoitus! Ongelma päivitettäessä %1$s. Kyseessä voi olla palvelimen yhteysongelmat. Virheilmoitus: %2$s"

lucha's avatar
lucha committed
489
#: wp-admin/network/themes.php:131
lucha's avatar
lucha committed
490 491 492
msgid "You are about to remove the following themes:"
msgstr "Olet poistamassa seuraavia teemoja:"

lucha's avatar
lucha committed
493
#: wp-admin/network/themes.php:130
lucha's avatar
lucha committed
494 495 496
msgid "These themes may be active on other sites in the network."
msgstr "Nämä teemat saattavat olla käytössä muilla sivuistoilla."

lucha's avatar
lucha committed
497
#: wp-admin/network/themes.php:146
lucha's avatar
lucha committed
498 499 500
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Oletko varma, että haluat poistaa tämän teeman?"

lucha's avatar
lucha committed
501
#: wp-admin/network/site-themes.php:193 wp-admin/network/themes.php:272
lucha's avatar
lucha committed
502 503 504 505 506
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s teema otettu pois käytöstä."
msgstr[1] "%s teemaa otettu pois käytöstä."

lucha's avatar
lucha committed
507
#: wp-admin/network/site-themes.php:185 wp-admin/network/themes.php:264
lucha's avatar
lucha committed
508 509 510 511 512
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s teema otettu käyttöön."
msgstr[1] "%s teemaa otettu käyttöön."

lucha's avatar
lucha committed
513
#: wp-admin/network/themes.php:280
lucha's avatar
lucha committed
514 515 516 517 518
msgid "%s theme deleted."
msgid_plural "%s themes deleted."
msgstr[0] "%s teema poistettu."
msgstr[1] "%s teemaa poistettu."

lucha's avatar
lucha committed
519
#: wp-admin/network/themes.php:163
lucha's avatar
lucha committed
520 521 522
msgid "Yes, delete these themes"
msgstr "Kyllä, poista nämä teemat"

lucha's avatar
lucha committed
523
#: wp-admin/network/themes.php:129
lucha's avatar
lucha committed
524 525 526
msgid "Delete Themes"
msgstr "Poista teemat"

lucha's avatar
lucha committed
527
#: wp-admin/network/settings.php:132
lucha's avatar
lucha committed
528 529 530
msgid "New registrations settings"
msgstr "Uudet rekisteröitymisen asetukset"

lucha's avatar
lucha committed
531
#: wp-admin/network/settings.php:317
lucha's avatar
lucha committed
532 533 534
msgid "Size in kilobytes"
msgstr "Koko kilotavuina"

lucha's avatar
lucha committed
535 536 537
#: wp-admin/network/settings.php:301
msgid "Allowed file types. Separate types by spaces."
msgstr "Sallitut tiedostotyypit. Erota välilyönnillä useat tiedostotyypit."
lucha's avatar
lucha committed
538

lucha's avatar
lucha committed
539
#: wp-admin/network/site-info.php:197
lucha's avatar
lucha committed
540 541 542
msgid "Set site attributes"
msgstr "Aseta sivuston attribuutit"

lucha's avatar
lucha committed
543 544 545
#: wp-admin/network/settings.php:380
msgid "Enable menus"
msgstr "Salli valikot"
lucha's avatar
lucha committed
546 547

#. translators: 1: a filename like .htaccess. 2: a file path.
lucha's avatar
lucha committed
548
#: wp-admin/includes/network.php:539 wp-admin/includes/network.php:579
lucha's avatar
lucha committed
549 550 551
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s, <strong>replacing</strong> other WordPress rules:"
msgstr "Lisää seuraava %1$s-tiedostoosi hakemistossa %2$s, <strong>korvaamalla</strong> muut WordPress-säännöt:"

lucha's avatar
lucha committed
552
#: wp-admin/network/sites.php:100
lucha's avatar
lucha committed
553 554 555
msgid "Confirm your action"
msgstr "Vahvista toiminto"

lucha's avatar
lucha committed
556
#: wp-admin/network/settings.php:116
lucha's avatar
lucha committed
557 558 559
msgid "This email address will receive notifications. Registration and support emails will also come from this address."
msgstr "Ilmoitukset lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröinti- ja tukisähköpostit lähetetään tästä sähköpostiosoitteesta."

lucha's avatar
lucha committed
560
#: wp-admin/network/users.php:170
lucha's avatar
lucha committed
561 562 563 564
msgid "Hover over any user on the list to make the edit links appear. The Edit link on the left will take you to their Edit User profile page; the Edit link on the right by any site name goes to an Edit Site screen for that site."
msgstr "Liikuta hiiren kursoria käyttäjälistan päällä ja muokkauslinkit tulevat näkyviin. Vasemmanpuoleinen muokkaa-linkki vie kyseisen käyttäjän profiilisivulle. Oikeanpuoleinen linkki sivuston vieressä vie sivuston muokkausnäkymään. "

#: wp-admin/network/index.php:40
lucha's avatar
lucha committed
565 566
msgid "To search for a site, <strong>enter the path or domain</strong>."
msgstr "Hae sivustoa <strong>kirjoittamalla sivuston polku tai verkkotunnus</strong>."
lucha's avatar
lucha committed
567

lucha's avatar
lucha committed
568
#: wp-admin/network/index.php:39
lucha's avatar
lucha committed
569 570 571
msgid "To search for a user, <strong>enter an email address or username</strong>. Use a wildcard to search for a partial username, such as user&#42;."
msgstr "Hae käyttäjää <strong>kirjoittamalla hakukenttään sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus</strong>. Voit myös hakea käyttäjätunnuksen osaa (esimerkki: tunnus&#42;)."

lucha's avatar
lucha committed
572 573 574
#: wp-admin/network/index.php:37
msgid "To add a new site, <strong>click Create a New Site</strong>."
msgstr "Lisää uusi sivusto <strong>klikkaamalla Lisää uusi sivusto</strong>."
lucha's avatar
lucha committed
575

lucha's avatar
lucha committed
576 577 578 579 580
#: wp-admin/network/index.php:36
msgid "To add a new user, <strong>click Create a New User</strong>."
msgstr "Lisää uusi käyttäjä <strong>klikkaamalla Lisää uusi käyttäjä</strong>."

#: wp-admin/network/index.php:44
lucha's avatar
lucha committed
581 582 583
msgid "Quick Tasks"
msgstr "Pikatoiminnot"

lucha's avatar
lucha committed
584 585 586
#: wp-admin/network/index.php:38
msgid "To search for a user or site, use the search boxes."
msgstr "Käytä hakukenttiä käyttäjän tai sivuston löytämiseksi."
lucha's avatar
lucha committed
587

lucha's avatar
lucha committed
588 589 590
#: wp-admin/network/index.php:35
msgid "The Right Now widget on this screen provides current user and site counts on your network."
msgstr "Juuri nyt -vimpain tällä sivulla kertoo ajantasaista tietoa sivustojen ja käyttäjien lukumäärästä tässä verkossa."
lucha's avatar
lucha committed
591 592

#: wp-admin/network/index.php:27
lucha's avatar
lucha committed
593 594
msgid "Modify global network settings"
msgstr "Muokata globaaleja verkon asetuksia"
lucha's avatar
lucha committed
595

lucha's avatar
lucha committed
596
#: wp-admin/network/index.php:26
lucha's avatar
lucha committed
597 598 599
msgid "Update your network"
msgstr "Päivittää verkon uuteen versioon"

lucha's avatar
lucha committed
600 601 602
#: wp-admin/network/index.php:25
msgid "Install and activate themes or plugins"
msgstr "Asentaa ja ottaa käyttöön teemoja tai lisäosia"
lucha's avatar
lucha committed
603

lucha's avatar
lucha committed
604 605 606
#: wp-admin/network/index.php:24
msgid "Add and manage sites or users"
msgstr "Lisätä ja hallinnoida sivustoja tai käyttäjiä"
lucha's avatar
lucha committed
607

lucha's avatar
lucha committed
608 609 610
#: wp-admin/network/index.php:23
msgid "From here you can:"
msgstr "Täältä käsin voit:"
lucha's avatar
lucha committed
611

lucha's avatar
lucha committed
612 613 614
#: wp-admin/network/index.php:22
msgid "Welcome to your Network Admin. This area of the Administration Screens is used for managing all aspects of your Multisite Network."
msgstr "Tervetuloa verkon hallintaan. Tätä hallinnan puolta käytetään multisite-verkon asetusten muokkaamiseksi."
lucha's avatar
lucha committed
615

lucha's avatar
lucha committed
616
#: wp-admin/network/upgrade.php:126
lucha's avatar
lucha committed
617 618 619
msgid "WordPress has been updated! Before we send you on your way, we need to individually upgrade the sites in your network."
msgstr "WordPress on päivitetty! Ennen kuin pääset jatkamaan, yksittäiset verkon sivustot on vielä päivitettävä."

lucha's avatar
lucha committed
620
#: wp-admin/network/upgrade.php:22
lucha's avatar
lucha committed
621 622 623
msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress through Updates/Available Updates (via the Network Administration navigation menu or the Toolbar). Clicking the Upgrade Network button will step through each site in the network, five at a time, and make sure any database updates are applied."
msgstr "Käytä tätä sivua vain päivitettyäsi WordPressin uuteen versioon Päivitykset-sivulta. Päivitä kaikki sivustot -painikkeen napsauttaminen käy läpi jokaisen verkkoon kuuluvan sivuston (5 kerrallaan) ja varmistaa että tarvittavat tietokantapäivitykset suoritetaan."

lucha's avatar
lucha committed
624 625 626 627 628
#: wp-admin/network/menu.php:22 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:39 wp-admin/network/upgrade.php:130
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Päivitä verkko"

lucha's avatar
lucha committed
629
#. translators: 1: user login, 2: site url, 3: site name/title
lucha's avatar
lucha committed
630
#: wp-admin/network/site-new.php:145
lucha's avatar
lucha committed
631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641
msgid ""
"New site created by %1$s\n"
"\n"
"Address: %2$s\n"
"Name: %3$s"
msgstr ""
"Käyttäjä %1$s on luonut uuden sivuston\n"
"\n"
"Osoite: %2$s\n"
"Nimi: %3$s"

lucha's avatar
lucha committed
642 643 644 645 646
#: wp-admin/includes/network.php:229 wp-admin/includes/network.php:545
#: wp-admin/includes/network.php:585
msgid "Subdirectory networks may not be fully compatible with custom wp-content directories."
msgstr "Alidomainverkot eivät ehkä ole täysin yhteensopivia mukautettujen wp-content-hakemistojen kanssa."

lucha's avatar
lucha committed
647 648 649 650
#: wp-admin/network.php:62
msgid "Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules)."
msgstr "Lisää oheiset rivit tiedostoon wp-config.php (juuri ennen riviä<code>/*...stop editing...*/</code>) ja <code>.htaccess</code> (ja poista nykyiset WordPress-säännöt)."

lucha's avatar
lucha committed
651 652 653
#: wp-admin/network/settings.php:35
msgid "Super admins can no longer be added on the Options screen. You must now go to the list of existing users on Network Admin > Users and click on Username or the Edit action link below that name. This goes to an Edit User page where you can check a box to grant super admin privileges."
msgstr "Järjestelmänvalvojia ei voi enää lisätä Asetukset-näkymästä. Mene olemassa olevien käyttäjien listaukseen (Verkon hallinta > Käyttäjät) ja napsauta käyttäjätunnusta tai sen alla olevaa muokkaa-linkkiä. Pääset tästä muokkaamaan käyttäjän profiilia, jossa voit tehdä käyttäjästä verkon järjestelmänvalvojan. "
lucha's avatar
lucha committed
654

lucha's avatar
lucha committed
655 656 657
#: wp-admin/network/menu.php:19
msgid "Updates"
msgstr "Päivitykset"
lucha's avatar
lucha committed
658

lucha's avatar
lucha committed
659 660 661
#: wp-admin/network/site-new.php:23
msgid "This screen is for Super Admins to add new sites to the network. This is not affected by the registration settings."
msgstr "Järjestelmänvalvojat voivat lisätä uusia sivustoja tässä näkymässä. Rekisteröitymisasetuksilla ei ole tähän vaikutusta."
lucha's avatar
lucha committed
662

lucha's avatar
lucha committed
663 664 665
#: wp-admin/network/sites.php:31
msgid "An Edit link to a separate Edit Site screen."
msgstr "Muokkaa-linkki erilliseen sivuston muokkausnäkymään."
lucha's avatar
lucha committed
666

lucha's avatar
lucha committed
667 668 669
#: wp-admin/network/themes.php:224
msgid "Themes can be enabled on a site by site basis by the network admin on the Edit Site screen (which has a Themes tab); get there via the Edit action link on the All Sites screen. Only network admins are able to install or edit themes."
msgstr "Järjestelmänvalvoja voi aktivoida teemoja sivustokohtaisesti Muokkaa sivustoa -näkymässä, jossa on Teemat-välilehti. Pääset sinne Kaikki sivustot -näkymästä napsauttamalla Muokkaa-linkkiä haluamasi sivuston kohdalla. Vain järjestelmänvalvojat voivat asentaa tai muokata teemoja."
lucha's avatar
lucha committed
670

lucha's avatar
lucha committed
671 672 673
#: wp-admin/network/sites.php:34
msgid "Delete which is a permanent action after the confirmation screens."
msgstr "Poista-toiminto pyytää vahvistusta, mutta on peruuttamaton."
lucha's avatar
lucha committed
674

lucha's avatar
lucha committed
675 676 677
#: wp-admin/network/sites.php:37
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Lihavoitujen sarakeotsikoiden napsauttaminen järjestää taulukon uudelleen."
lucha's avatar
lucha committed
678

lucha's avatar
lucha committed
679 680 681 682
#: wp-admin/network/menu.php:41 wp-admin/network/themes.php:250
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Lisää uusi"
lucha's avatar
lucha committed
683

lucha's avatar
lucha committed
684 685 686
#: wp-admin/network/sites.php:28
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "Lisää uusi vie uuden sivuston lisäämiseen. Voit hakea hakea sivustoa nimellä, ID:llä tai IP-osoitteella. Näyttöasetukset-välilehdeltä voit valita, montako sivustoa näytetään kerralla."
lucha's avatar
lucha committed
687

lucha's avatar
lucha committed
688 689 690 691
#. translators: 1: dashboard url, 2: network admin edit url
#: wp-admin/network/site-new.php:172
msgid "Site added. <a href=\"%1$s\">Visit Dashboard</a> or <a href=\"%2$s\">Edit Site</a>"
msgstr "Sivusto luotu. <a href=\"%1$s\">Näytä ohjauspaneeli</a> tai <a href=\"%2$s\">muokkaa sivustoa</a>"
lucha's avatar
lucha committed
692

lucha's avatar
lucha committed
693 694 695
#: wp-admin/network/menu.php:28
msgid "All Sites"
msgstr "Kaikki sivustot"
lucha's avatar
lucha committed
696

lucha's avatar
lucha committed
697 698 699
#: wp-admin/network/menu.php:36
msgid "Themes %s"
msgstr "Teemat %s"
lucha's avatar
lucha committed
700

lucha's avatar
lucha committed
701 702 703
#: wp-admin/network/menu.php:40
msgid "Installed Themes"
msgstr "Asennetut teemat"
lucha's avatar
lucha committed
704

lucha's avatar
lucha committed
705 706 707
#: wp-admin/network/site-settings.php:80
msgid "Site options updated."
msgstr "Sivuston asetukset päivitetty."
lucha's avatar
lucha committed
708

lucha's avatar
lucha committed
709 710 711
#: wp-admin/network/settings.php:328
msgid "Language Settings"
msgstr "Kieliasetukset"
lucha's avatar
lucha committed
712

lucha's avatar
lucha committed
713 714 715
#: wp-admin/network/settings.php:164
msgid "Allow site administrators to add new users to their site via the \"Users &rarr; Add New\" page."
msgstr "Sivustojen pääkäyttäjät voivat lisätä uusia käyttäjiä sivustolleen \"Käyttäjät &rarr; Lisää uusi\" -sivun kautta."
lucha's avatar
lucha committed
716

lucha's avatar
lucha committed
717 718 719
#: wp-admin/network/sites.php:32
msgid "Dashboard leads to the Dashboard for that site."
msgstr "Ohjauspaneeli-linkki vie kyseisen sivuston ohjauspaneeliin."
lucha's avatar
lucha committed
720

lucha's avatar
lucha committed
721 722 723 724
#: wp-admin/network/site-info.php:21 wp-admin/network/site-settings.php:20
#: wp-admin/network/site-themes.php:20 wp-admin/network/site-users.php:23
msgid "The menu is for editing information specific to individual sites, particularly if the admin area of a site is unavailable."
msgstr "Tämä valikko on tarkoitettu yksittäisten sivustojen tietojen muokkaamiseen, erityisesti silloin jos sivuston ohjauspaneeliin ei jostain syystä pääse."
lucha's avatar
lucha committed
725

lucha's avatar
lucha committed
726 727 728 729
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-settings.php:22
#: wp-admin/network/site-themes.php:22 wp-admin/network/site-users.php:25
msgid "<strong>Users</strong> &mdash; This displays the users associated with this site. You can also change their role, reset their password, or remove them from the site. Removing the user from the site does not remove the user from the network."
msgstr "<strong>Käyttäjät</strong> &mdash; Tämä välilehti näyttää sivustoon liitetyt käyttäjät. Voit muuttaa heidän rooliaan, nollata salasanan tai poistaa käyttäjiä sivustolta. Käyttäjän poistaminen yksittäiseltä sivustolta ei poista kyseisen henkilön käyttäjätiliä."
lucha's avatar
lucha committed
730

lucha's avatar
lucha committed
731 732 733 734
#: wp-admin/network/site-info.php:22 wp-admin/network/site-settings.php:21
#: wp-admin/network/site-themes.php:21 wp-admin/network/site-users.php:24
msgid "<strong>Info</strong> &mdash; The site URL is rarely edited as this can cause the site to not work properly. The Registered date and Last Updated date are displayed. Network admins can mark a site as archived, spam, deleted and mature, to remove from public listings or disable."
msgstr "<strong>Tiedot</strong> &mdash; Verkkotunnusta ja polkua ei yleensä kannata muokata, koska se voi estää sivuston toiminnan. Sivulla näkyy päivämäärät ja ajat, jolloin sivusto on rekisteröity ja milloin sitä on viimeksi päivitetty. Verkon järjestelmänvalvojat voivat arkistoida sivuston, merkitä sen roskapostiksi, poistetuksi tai K-18-materiaaliksi. Julkinen-asetus vaikuttaa sivuston näkyvyyteen julkisissa listauksissa."
lucha's avatar
lucha committed
735

lucha's avatar
lucha committed
736 737 738 739
#: wp-admin/network/site-info.php:25 wp-admin/network/site-settings.php:24
#: wp-admin/network/site-themes.php:24 wp-admin/network/site-users.php:27
msgid "<strong>Settings</strong> &mdash; This page shows a list of all settings associated with this site. Some are created by WordPress and others are created by plugins you activate. Note that some fields are grayed out and say Serialized Data. You cannot modify these values due to the way the setting is stored in the database."
msgstr "<strong>Asetukset</strong> &mdash; Tämä sivu näyttää listan kaikista sivustoon liittyvistä asetuksista. Jotkut niistä ovat WordPressin luomia ja jotkut ovat lisäosien asetuksia. Jotkut kentät näkyvät harmaina, ja niissä on teksti SERIALIZED DATA. Näitä asetuksia ei voi muokata suoraan johtuen tavasta, jolla ne on tallennettu tietokantaan."
lucha's avatar
lucha committed
740

lucha's avatar
lucha committed
741
#: wp-admin/network/themes.php:171
lucha's avatar
lucha committed
742 743 744
msgid "No, return me to the theme list"
msgstr "Palaa takaisin teemalistaukseen"

lucha's avatar
lucha committed
745 746 747 748 749
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:131 wp-admin/network/site-settings.php:84
#: wp-admin/network/site-themes.php:163 wp-admin/network/site-users.php:193
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Muokkaa sivustoa: %s"
lucha's avatar
lucha committed
750

lucha's avatar
lucha committed
751 752 753 754
#: wp-admin/network/site-info.php:24 wp-admin/network/site-settings.php:23
#: wp-admin/network/site-themes.php:23 wp-admin/network/site-users.php:26
msgid "<strong>Themes</strong> &mdash; This area shows themes that are not already enabled across the network. Enabling a theme in this menu makes it accessible to this site. It does not activate the theme, but allows it to show in the site&#8217;s Appearance menu. To enable a theme for the entire network, see the <a href=\"%s\">Network Themes</a> screen."
msgstr "<strong>Teemat</strong> &mdash; Tämä sivu näyttää teemat, joita ei ole jo sallittu kaikille sivustoilla. Teeman salliminen tässä valikossa mahdollistaa sen ottamisen käyttöön kyseisellä sivustolla. Se ei siis ota sitä käyttöön, mutta se tulee näkyviin sivuston Ulkoasu-valikkoon. Jos haluat sallia teeman kaikille sivustoille kerralla, siirry <a href=\"%s\">Verkon teemat</a>-näkymään."
lucha's avatar
lucha committed
755

lucha's avatar
lucha committed
756 757 758
#: wp-admin/network/site-themes.php:197 wp-admin/network/themes.php:284
msgid "No theme selected."
msgstr "Teemaa ei ole valittu."
lucha's avatar
lucha committed
759

lucha's avatar
lucha committed
760 761 762
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:262
msgid "Theme enabled."
msgstr "Teema on otettu käyttöön."
lucha's avatar
lucha committed
763

lucha's avatar
lucha committed
764 765 766 767
#: wp-admin/network/site-info.php:37 wp-admin/network/site-settings.php:36
#: wp-admin/network/site-themes.php:57 wp-admin/network/site-users.php:52
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Väärä sivuston ID."
lucha's avatar
lucha committed
768

lucha's avatar
lucha committed
769 770 771
#: wp-admin/network/site-themes.php:191 wp-admin/network/themes.php:270
msgid "Theme disabled."
msgstr "Teema on poistettu käytöstä."
lucha's avatar
lucha committed
772

lucha's avatar
lucha committed
773
#: wp-admin/network/user-new.php:20
lucha's avatar
lucha committed
774 775 776
msgid "Add User will set up a new user account on the network and send that person an email with username and password."
msgstr "Lisää käyttäjä luo uuden käyttäjätilin multisite-verkkoon ja lähettää kyseiselle henkilölle sähköpostin, jossa on tämän tunnus ja salasana."

lucha's avatar
lucha committed
777 778 779
#: wp-admin/network/site-themes.php:200
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Verkon laajuisia teemoja ei näy tällä sivulla."
lucha's avatar
lucha committed
780

lucha's avatar
lucha committed
781 782 783
#: wp-admin/network/menu.php:55 wp-admin/network/settings.php:19
msgid "Network Settings"
msgstr "Verkon asetukset"
lucha's avatar
lucha committed
784

lucha's avatar
lucha committed
785 786 787
#: wp-admin/network/themes.php:125
msgid "Delete Theme"
msgstr "Poista teema"
lucha's avatar
lucha committed
788

lucha's avatar
lucha committed
789 790 791
#: wp-admin/network/themes.php:126
msgid "This theme may be active on other sites in the network."
msgstr "Tämä teema saattaa olla käytössä muilla tämän verkon sivustoilla."
lucha's avatar
lucha committed
792

lucha's avatar
lucha committed
793 794 795
#: wp-admin/network/themes.php:127
msgid "You are about to remove the following theme:"
msgstr "Olet poistamassa seuraavaa teemaa:"
lucha's avatar
lucha committed
796

lucha's avatar
lucha committed
797 798 799
#: wp-admin/network/themes.php:161
msgid "Yes, delete this theme"
msgstr "Kyllä, poista tämä teema"
lucha's avatar
lucha committed
800

lucha's avatar
lucha committed
801 802 803
#: wp-admin/network/themes.php:148
msgid "Are you sure you wish to delete these themes?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä teemat?"
lucha's avatar
lucha committed
804

lucha's avatar
lucha committed
805 806 807
#: wp-admin/network/site-new.php:178 wp-admin/network/site-new.php:188
msgid "Add New Site"
msgstr "Lisää uusi sivusto"
lucha's avatar
lucha committed
808

lucha's avatar
lucha committed
809 810 811
#: wp-admin/network/themes.php:286
msgid "You cannot delete a theme while it is active on the main site."
msgstr "Et voi poistaa teemaa jos se on käytössä pääsivustolla."
lucha's avatar
lucha committed
812

lucha's avatar
lucha committed
813 814 815
#: wp-admin/network/site-users.php:234
msgid "Enter the username of an existing user."
msgstr "Syötä olemassa olevan käyttäjän käyttäjätunnus."
lucha's avatar
lucha committed
816

lucha's avatar
lucha committed
817 818 819
#: wp-admin/network/site-info.php:126
msgid "Site info updated."
msgstr "Sivuston tiedot päivitetty."
lucha's avatar
lucha committed
820

lucha's avatar
lucha committed
821 822 823
#: wp-admin/network/site-users.php:231
msgid "User is already a member of this site."
msgstr "Käyttäjä on jo jäsenenä tällä sivustolla."
lucha's avatar
lucha committed
824

lucha's avatar
lucha committed
825 826 827
#: wp-admin/network/sites.php:144
msgid "Sorry, you are not allowed to delete the site."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä sivustoa."
lucha's avatar
lucha committed
828

lucha's avatar
lucha committed
829 830 831
#: wp-admin/network/user-new.php:49
msgid "Cannot add user."
msgstr "Käyttäjän lisääminen ei onnistu."
lucha's avatar
lucha committed
832

lucha's avatar
lucha committed
833 834 835
#: wp-admin/network/site-users.php:300 wp-admin/network/user-new.php:129
msgid "Add User"
msgstr "Lisää käyttäjä"
lucha's avatar
lucha committed
836

lucha's avatar
lucha committed
837 838 839
#: wp-admin/network/site-users.php:249
msgid "User created."
msgstr "Käyttäjä on luotu."
lucha's avatar
lucha committed
840

lucha's avatar
lucha committed
841 842 843
#: wp-admin/network/site-users.php:246
msgid "Select a user to remove."
msgstr "Valitse poistettava käyttäjä."
lucha's avatar
lucha committed
844

lucha's avatar
lucha committed
845 846 847
#: wp-admin/network/site-users.php:240
msgid "Select a user to change role."
msgstr "Valitse käyttäjä, jonka roolin haluat vaihtaa."
lucha's avatar
lucha committed
848

lucha's avatar
lucha committed
849 850 851
#: wp-admin/network/site-users.php:252
msgid "Enter the username and email."
msgstr "Syötä käyttäjätunnus ja salasana."
lucha's avatar
lucha committed
852

lucha's avatar
lucha committed
853 854 855
#: wp-admin/network.php:63
msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar."
msgstr "Kun olet lisännyt tämän koodin ja päivittänyt sivun selaimessasi, multisite-verkon pitäisi olla käytössä. Tämä sivu säilyy lisäämäsi koodin arkistona ja löytyy jatkossa Verkon hallinnasta. Voit vaihtaa verkon hallinnan ja sivuston hallinnan välillä klikkaamalla Verkon hallinta-linkkiä tai yksittäisen sivuston nimeä Minun sivustoni-valikossa työkalupalkissa."
lucha's avatar
lucha committed
856

lucha's avatar
lucha committed
857 858 859 860 861 862 863
#: wp-admin/includes/network.php:140
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "VIRHE: Verkkoa ei voitu luoda."

#: wp-admin/includes/network.php:216
msgid "Sub-directories"
msgstr "Alihakemistot"
lucha's avatar
lucha committed
864 865 866 867 868

#: wp-admin/network.php:71
msgid "Network"
msgstr "Verkko"

lucha's avatar
lucha committed
869 870 871 872 873
#. translators: 1: hostname
#: wp-admin/includes/network.php:211
msgctxt "subdomain examples"
msgid "like <code>site1.%1$s</code> and <code>site2.%1$s</code>"
msgstr "kuten <code>sivusto1.%1$s</code> ja <code>sivusto2.%1$s</code>"
lucha's avatar
lucha committed
874

lucha's avatar
lucha committed
875 876 877
#: wp-admin/includes/network.php:201
msgid "Addresses of Sites in your Network"
msgstr "Verkon sivustojen osoitteet"
lucha's avatar
lucha committed
878

lucha's avatar
lucha committed
879 880 881 882
#: wp-admin/includes/network.php:113 wp-admin/includes/network.php:373
#: wp-admin/includes/network.php:545 wp-admin/includes/network.php:585
msgid "Warning:"
msgstr "Varoitus:"
lucha's avatar
lucha committed
883 884 885 886 887

#: wp-admin/network.php:29
msgid "The Network creation panel is not for WordPress MU networks."
msgstr "Verkon luontitoiminto ei ole WordPress MU-verkoille."

lucha's avatar
lucha committed
888 889 890
#: wp-admin/includes/network.php:128
msgid "Return to Dashboard"
msgstr "Palaa ohjausnäkymään"
lucha's avatar
lucha committed
891

lucha's avatar
lucha committed
892 893 894
#: wp-admin/network.php:55
msgid "Create a Network of WordPress Sites"
msgstr "Luo WordPress-sivustojen verkko"
lucha's avatar
lucha committed
895 896 897 898 899

#: wp-admin/network.php:59
msgid "This screen allows you to configure a network as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it."
msgstr "Tässä näkymässä voit valita, haluatko käyttää multisite-verkossa alidomaineja (<code>sivusto1.example.com</code>) vai alihakemistoja (<code>example.com/sivusto1</code>). Alidomainien käyttö edellyttää wildcard-asetusta sekä Apachessa että DNS-asetuksissa, jos palveluntarjoajasi sallii sen."

lucha's avatar
lucha committed
900 901 902
#: wp-admin/includes/network.php:260 wp-admin/includes/network.php:275
msgid "Sub-directory Install"
msgstr "Alihakemistoasennus"
lucha's avatar
lucha committed
903

lucha's avatar
lucha committed
904 905 906
#: wp-admin/includes/network.php:113
msgid "Please <a href=\"%s\">deactivate your plugins</a> before enabling the Network feature."
msgstr "<a href=\"%s\">Poista lisäosat käytöstä</a> ennen verkon aktivointia."
lucha's avatar
lucha committed
907

lucha's avatar
lucha committed
908 909 910
#: wp-admin/includes/network.php:113
msgid "Once the network is created, you may reactivate your plugins."
msgstr "Kun verkko on luotu, voit ottaa lisäosat takaisin käyttöön."
lucha's avatar
lucha committed
911

lucha's avatar
lucha committed
912 913 914
#: wp-admin/network.php:64
msgid "The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more than a month old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed in a future version."
msgstr "Yli kuukauden ikäisissä asennuksissa alihakemisto-vaihtoehto on pois käytöstä, johtuen yhteensopivuusongelmista pääsivuston osoiterakenteen kanssa. Tämä ongelma pyritään korjaamaan myöhemmässä WordPressin versiossa."
lucha's avatar
lucha committed
915

lucha's avatar
lucha committed
916 917 918
#: wp-admin/includes/network.php:160
msgid "Welcome to the Network installation process!"
msgstr "Tervetuloa verkon asennukseen!"
lucha's avatar
lucha committed
919

lucha's avatar
lucha committed
920 921 922
#: wp-admin/includes/network.php:256
msgid "Network Details"
msgstr "Verkon tiedot"
lucha's avatar
lucha committed
923

lucha's avatar
lucha committed
924 925 926
#: wp-admin/includes/network.php:105
msgid "The constant DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES cannot be defined when creating a network."
msgstr "Vakio DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES ei voi olla määriteltynä kun verkkoa luodaan."
lucha's avatar
lucha committed
927

lucha's avatar
lucha committed
928 929 930
#: wp-admin/includes/network.php:594
msgid "Once you complete these steps, your network is enabled and configured. You will have to log in again."
msgstr "Kun olet saanut tehtyä nämä asetukset, verkkosi on otettu käyttöön ja konfiguroitu. Sinun pitää kirjautua sisään uudelleen."
lucha's avatar
lucha committed
931

lucha's avatar
lucha committed
932 933 934
#: wp-admin/network.php:61
msgid "The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting with a dot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files."
msgstr "Seuraavalta sivulta saat verkon asennuksessa tarvitsemasi koodit wp-config.php- ja .htaccess-tiedostoihin. Varmista että FTP-ohjelmasi asetuksissä pisteellä alkavat tiedostot on asetettu näkyviksi. Saatat joutua luomaan kyseisen tiedoston jos sitä ei ole lainkaan olemassa. Tee ensin varmuuskopiot näistä kahdesta tiedostosta."
lucha's avatar
lucha committed
935

lucha's avatar
lucha committed
936 937 938
#: wp-admin/network.php:60
msgid "Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to add a wildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories)."
msgstr "Valitse alidomainit tai alihakemistot; tämä voidaan vaihtaa jälkikäteen vain konfiguroimalla asennus kokonaan uudelleen. Täytä verkon tiedot ja napsauta Asenna. Jos asennus ei toimi, saatat joutua lisämään wildcard DNS-asetuksen (alidomaineille) tai vaihtamaan osoiterakennetta (alihakemistoille)."
lucha's avatar
lucha committed
939

lucha's avatar
lucha committed
940 941 942
#: wp-admin/includes/network.php:475
msgid "To make your installation more secure, you should also add:"
msgstr "Tehdäksesi asennuksestasi turvallisemman, sinun tulisi lisäksi lisätä:"
lucha's avatar
lucha committed
943

lucha's avatar
lucha committed
944
#: wp-admin/includes/network.php:208
lucha's avatar
lucha committed
945 946 947
msgid "Sub-domains"
msgstr "Alidomainit"

lucha's avatar
lucha committed
948 949 950 951
#: wp-admin/includes/network.php:180 wp-admin/includes/network.php:229
#: wp-admin/includes/network.php:270 wp-admin/includes/network.php:280
msgid "Warning!"
msgstr "Varoitus!"
lucha's avatar
lucha committed
952

lucha's avatar
lucha committed
953 954 955 956 957 958 959 960 961
#: wp-admin/includes/network.php:204
msgid "You will need a wildcard DNS record if you are going to use the virtual host (sub-domain) functionality."
msgstr "Tarvitset ns. wildcard DNS -tietueen voidaksesi käyttää virtual host (alidomain) -toiminnallisuutta."

#: wp-admin/includes/network.php:122
msgid "You cannot install a network of sites with your server address."
msgstr "Et voi ottaa verkkoa käyttöön palvelimen osoitteellasi."

#: wp-admin/includes/network.php:161
lucha's avatar
lucha committed
962 963 964
msgid "Fill in the information below and you&#8217;ll be on your way to creating a network of WordPress sites. We will create configuration files in the next step."
msgstr "Täytä tiedot alle edetäksesi verkon luomisessa. Luomme asetustiedostot seuraavassa vaiheessa."

lucha's avatar
lucha committed
965 966 967
#: wp-admin/includes/network.php:386
msgid "Complete the following steps to enable the features for creating a network of sites."
msgstr "Tee seuraavat toimenpiteet, jotta WordPressin verkko-ominaisuudet otetaan käyttöön."
lucha's avatar
lucha committed
968

lucha's avatar
lucha committed
969 970 971
#: wp-admin/includes/network.php:385
msgid "Enabling the Network"
msgstr "Verkon käyttöönotto"
lucha's avatar
lucha committed
972

lucha's avatar
lucha committed
973 974 975
#: wp-admin/includes/network.php:374
msgid "Please complete the configuration steps. To create a new network, you will need to empty or remove the network database tables."
msgstr "Tee seuraavat asetustoimenpiteet. Luodaksesi verkon, sinun on tyhjennettävä tai poistettava verkkoa koskevat taulut tietokannasta."
lucha's avatar
lucha committed
976

lucha's avatar
lucha committed
977 978 979
#: wp-admin/includes/network.php:373
msgid "An existing WordPress network was detected."
msgstr "Olemassa olevat WordPress-verkko havaittiin."
lucha's avatar
lucha committed
980

lucha's avatar
lucha committed
981 982 983
#: wp-admin/includes/network.php:368
msgid "The original configuration steps are shown here for reference."
msgstr "Alkuperäiset asetustoimenpiteet näytetään tässä tiedoksi."
lucha's avatar
lucha committed
984

lucha's avatar
lucha committed
985 986 987
#: wp-admin/includes/network.php:317
msgid "Your email address."
msgstr "Sähköpostiosoitteesi."
lucha's avatar
lucha committed
988

lucha's avatar
lucha committed
989 990 991
#: wp-admin/includes/network.php:308
msgid "What would you like to call your network?"
msgstr "Millä nimellä haluat kutsua verkkoasi?"
lucha's avatar
lucha committed
992

lucha's avatar
lucha committed
993 994 995
#: wp-admin/includes/network.php:304 wp-admin/network/settings.php:105
msgid "Network Title"
msgstr "Verkon nimi"
lucha's avatar
lucha committed
996

lucha's avatar
lucha committed
997 998 999
#: wp-admin/includes/network.php:286
msgid "Because your install is not new, the sites in your WordPress network must use sub-domains."
msgstr "Koska asennuksesi ei ole uusi, WordPress-verkon sivustojen pitää käyttää alidomaineja."
lucha's avatar
lucha committed
1000

lucha's avatar
lucha committed
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
#: wp-admin/includes/network.php:285
msgid "Sub-domain Install"
msgstr "Alihakemistoasennus"

#: wp-admin/includes/network.php:277
msgid "Because your install is in a directory, the sites in your WordPress network must use sub-directories."
msgstr "Koska asennuksesi on hakemistossa, WordPress-verkon sivustojen on käytettävä alihakemistoja."

#: wp-admin/includes/network.php:270 wp-admin/includes/network.php:280
#: wp-admin/includes/network.php:287
msgid "The main site in a sub-directory install will need to use a modified permalink structure, potentially breaking existing links."
msgstr "Alihakemistoasennuksessa olevan pääsivuston pitää käyttää muokattua osoiterakennetta, ja se potentiaalisesti rikkoo olemassa olevat linkit."

#: wp-admin/includes/network.php:234 wp-admin/includes/network.php:244
#: wp-admin/includes/network.php:293
msgid "Server Address"
msgstr "Palvelimen osoite"
lucha's avatar
lucha committed
1018 1019

#. translators: 1: hostname
lucha's avatar
lucha committed
1020
#: wp-admin/includes/network.php:219
lucha's avatar
lucha committed
1021 1022 1023 1024
msgctxt "subdirectory examples"
msgid "like <code>%1$s/site1</code> and <code>%1$s/site2</code>"
msgstr "kuten <code>%1$s/sivusto1</code> ja <code>%1$s/sivusto2</code>"

lucha's avatar
lucha committed
1025
#: wp-admin/network/users.php:70
lucha's avatar
lucha committed
1026 1027 1028
msgid "Warning! User cannot be modified. The user %s is a network administrator."
msgstr "Varoitus! Käyttäjää ei voi muuttaa. Käyttäjä %s on verkon ylläpitäjä."

lucha's avatar
lucha committed
1029 1030 1031
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Hovering over each site reveals seven options (three for the primary site):"
msgstr "Hiiren vieminen sivuston päälle paljastaa seitsemän vaihtoehtoa (kolme ensisijaiselle sivustolle):"
lucha's avatar
lucha committed
1032

lucha's avatar
lucha committed
1033
#: wp-admin/network/sites.php:36
lucha's avatar
lucha committed
1034 1035 1036
msgid "The site ID is used internally, and is not shown on the front end of the site or to users/viewers."
msgstr "Sivuston ID on käytössä sisäisesti. Se ei näy sivustolla vieraileville käyttäjille."

lucha's avatar
lucha committed
1037
#: wp-admin/network/sites.php:33
lucha's avatar
lucha committed
1038 1039 1040
msgid "Deactivate, Archive, and Spam which lead to confirmation screens. These actions can be reversed later."
msgstr "Poista käytöstä-, arkistoi- ja merkitse roskaksi-toiminnot johtavat varmistukseen. Nämä toiminnot voidaan perua myöhemmin."

lucha's avatar
lucha committed
1041 1042 1043
#: wp-admin/network/site-new.php:24
msgid "If the admin email for the new site does not exist in the database, a new user will also be created."
msgstr "Jos ylläpitäjän sähköpostiosoitetta ei löydy tietokannasta, luodaan myös uusi käyttäjä."
lucha's avatar
lucha committed
1044

lucha's avatar
lucha committed
1045
#: wp-admin/network/settings.php:29
lucha's avatar
lucha committed
1046 1047 1048
msgid "Operational settings has fields for the network&#8217;s name and admin email."
msgstr "Toiminnalliset asetukset sisältävät kentät verkon nimelle ja ylläpidon sähköpostiosoitteelle."

lucha's avatar
lucha committed
1049 1050 1051
#: wp-admin/network/settings.php:32
msgid "Upload settings control the size of the uploaded files and the amount of available upload space for each site. You can change the default value for specific sites when you edit a particular site. Allowed file types are also listed (space separated only)."
msgstr "Lataamisen asetukset hallinnoivat palvelimelle ladattavien tiedostojen kokoa ja saatavilla olevan tilan määrää sivustokohtaisesti. Voit vaihtaa oletusarvon tietyille sivustoille muokkaamalla kyseisen sivuston asetuksia. Sallitut tiedostojen tyypit ovat myös listattuna (vain välilyönneillä)."
lucha's avatar
lucha committed
1052

lucha's avatar
lucha committed
1053
#: wp-admin/network/users.php:173
lucha's avatar
lucha committed
1054 1055 1056
msgid "The bulk action will permanently delete selected users, or mark/unmark those selected as spam. Spam users will have posts removed and will be unable to sign up again with the same email addresses."
msgstr "Massatoiminto poistaa pysyvästi valitut käyttäjät tai lisää/poistaa roskamerkinnän valituilta. Roskapostikäyttäjiltä poistetaan artikkelit ja he eivät voi rekisteröityä samalla sähköpostiosoitteella."

lucha's avatar
lucha committed
1057 1058 1059
#: wp-admin/network/users.php:171
msgid "You can also go to the user&#8217;s profile page by clicking on the individual username."
msgstr "Voit siirtyä käyttäjätietoihin klikkaamalla yksittäistä käyttäjänimeä."
lucha's avatar
lucha committed
1060

lucha's avatar
lucha committed
1061
#: wp-admin/network/sites.php:35
lucha's avatar
lucha committed
1062 1063 1064
msgid "Visit to go to the front-end site live."
msgstr "Vieraile mennäksesi varsinaiselle muille näkyvälle sivustolle."

lucha's avatar
lucha committed
1065
#: wp-admin/network/users.php:174
lucha's avatar
lucha committed
1066 1067 1068
msgid "You can make an existing user an additional super admin by going to the Edit User profile page and checking the box to grant that privilege."
msgstr "Voit tehdä olemassa olevasta käyttäjästä järjestelmänvalvojan menemällä Muokkaa käyttäjää ja ruksaamalla valinnan, joka myöntää kyseisen oikeuden."

lucha's avatar
lucha committed
1069
#: wp-admin/network/users.php:169
lucha's avatar
lucha committed
1070 1071 1072
msgid "This table shows all users across the network and the sites to which they are assigned."
msgstr "Tämä taulukko näyttää kaikki käyttäjät verkossa ja sivustot, joihin heidät on liitetty."

lucha's avatar
lucha committed
1073
#: wp-admin/network/upgrade.php:23
lucha's avatar
lucha committed
1074 1075 1076
msgid "If a version update to core has not happened, clicking this button won&#8217;t affect anything."
msgstr "Jos ytimeen ei ole tullut versiopäivitystä, tämän painikkeen klikkaaminen ei vaikuta mihinkään."