admin-network-nn_NO.po 63 KB
Newer Older
lucha's avatar
lucha committed
1
2
# Translation of WordPress - Development - Administration - Network Admin in Norwegian (Nynorsk)
# This file is distributed under the same license as the WordPress - Development - Administration - Network Admin package.
lucha's avatar
lucha committed
3
4
msgid ""
msgstr ""
lucha's avatar
lucha committed
5
"PO-Revision-Date: 2016-11-10 21:48:09+0000\n"
lucha's avatar
lucha committed
6
7
8
9
10
11
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.3.0-alpha\n"
"Language: nn_NO\n"
lucha's avatar
lucha committed
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
"Project-Id-Version: WordPress - Development - Administration - Network Admin\n"

#: wp-admin/network/index.php:51 wp-admin/network/site-info.php:31
#: wp-admin/network/site-new.php:30 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-themes.php:30 wp-admin/network/site-users.php:33
#: wp-admin/network/sites.php:43 wp-admin/network/user-new.php:27
#: wp-admin/network/users.php:180
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Supportforum</a>"

#: wp-admin/network/site-info.php:194
msgid "Attributes"
msgstr "Attributt"

#. translators: %s: File size in kilobytes
#: wp-admin/network/settings.php:312
msgid "%s KB"
msgstr "%s KB"

#. translators: %s: Default network name
#: wp-admin/includes/network.php:151
msgid "%s Sites"
msgstr "%s nettstader"
lucha's avatar
lucha committed
35
36

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
37
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:476
lucha's avatar
lucha committed
38
39
40
41
msgctxt "theme"
msgid "Delete %s"
msgstr "Slett %s"

lucha's avatar
lucha committed
42
#: wp-admin/network/themes.php:90
lucha's avatar
lucha committed
43
44
45
msgid "Sorry, you are not allowed to delete themes for this site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å slette bunadar for denne nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
46
#: wp-admin/network/themes.php:14
lucha's avatar
lucha committed
47
48
49
msgid "Sorry, you are not allowed to manage network themes."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å handtere nettverks-bunadar."

lucha's avatar
lucha committed
50
#: wp-admin/network/sites.php:245
lucha's avatar
lucha committed
51
52
53
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å slette denne nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
54
#: wp-admin/network/site-themes.php:14
lucha's avatar
lucha committed
55
56
57
msgid "Sorry, you are not allowed to manage themes for this site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å redigere bunadar for denne nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
58
#: wp-admin/network/site-new.php:17
lucha's avatar
lucha committed
59
60
61
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å legge nettstader til dette nettverket."

lucha's avatar
lucha committed
62
63
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
lucha's avatar
lucha committed
64
65
66
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å redigere denne nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
67
#: wp-admin/network/settings.php:270
lucha's avatar
lucha committed
68
69
70
msgid "The email address of the first comment author on a new site."
msgstr "E-postadressen til det første innspelet på den nye nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
71
#: wp-admin/network/settings.php:266
lucha's avatar
lucha committed
72
73
74
75
76
77
78
msgid "First Comment Email"
msgstr "E-post for første innspel"

#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
lucha's avatar
lucha committed
79
#: wp-admin/includes/network.php:427
lucha's avatar
lucha committed
80
81
82
83
84
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "Det var alt. Stopp redigeringa. Lukke til!"

#. translators: 1: wp-config.php 2: location of wp-config file, 3: translated
#. version of "That's all, stop editing! Happy blogging."
lucha's avatar
lucha committed
85
#: wp-admin/includes/network.php:419
lucha's avatar
lucha committed
86
87
88
89
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s <strong>above</strong> the line reading %3$s:"
msgstr "Legg desse linjene til i %1$s-fila i %2$s <strong>over</strong> linjen som seier %3$s:"

#. translators: 1: theme name, 2: theme author
lucha's avatar
lucha committed
90
#: wp-admin/network/themes.php:138
lucha's avatar
lucha committed
91
92
93
94
95
msgctxt "theme"
msgid "%1$s by %2$s"
msgstr "%1$s av %2$s"

#. translators: %s: edit page url
lucha's avatar
lucha committed
96
#: wp-admin/network/user-new.php:80
lucha's avatar
lucha committed
97
98
99
msgid "User added. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Brukar lagt til. <a href=\"%s\">Rediger brukar</a>"

lucha's avatar
lucha committed
100
#: wp-admin/network/site-new.php:205
lucha's avatar
lucha committed
101
102
103
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Berre små bokstavar (a-z), tal og bindestrekar er tillate."

lucha's avatar
lucha committed
104
#: wp-admin/network/site-new.php:155
lucha's avatar
lucha committed
105
106
107
108
109
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Nettstadadmin"

#. translators: 1: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
110
#: wp-admin/includes/network.php:470
lucha's avatar
lucha committed
111
112
113
114
msgid "These unique authentication keys are also missing from your %s file."
msgstr "Desse unike autentiseringsnøklane manglar òg frå %s-fila."

#. translators: 1: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
115
#: wp-admin/includes/network.php:464
lucha's avatar
lucha committed
116
117
118
119
msgid "This unique authentication key is also missing from your %s file."
msgstr "Denne unike autentiseringsnøkkelen manglar òg frå %s-fila."

#. translators: 1: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
120
#: wp-admin/includes/network.php:408
lucha's avatar
lucha committed
121
122
123
124
125
msgid "We recommend you back up your existing %s file."
msgstr "Vi tilrår at du sikkerhetskopierer di eksisterande %s-fil."

#. translators: 1: wp-config.php 2: .htaccess
#. translators: 1: wp-config.php 2: web.config
lucha's avatar
lucha committed
126
#: wp-admin/includes/network.php:392 wp-admin/includes/network.php:400
lucha's avatar
lucha committed
127
128
129
130
msgid "We recommend you back up your existing %1$s and %2$s files."
msgstr "Vi tilrår at du sikkerhetskopierer dei eksisterande %1$s- og %2$s-filene."

#. translators: 1: localhost 2: localhost.localdomain
lucha's avatar
lucha committed
131
#: wp-admin/includes/network.php:264
lucha's avatar
lucha committed
132
133
134
135
msgid "Because you are using %1$s, the sites in your WordPress network must use sub-directories. Consider using %2$s if you wish to use sub-domains."
msgstr "WordPress-nettverket må bruke undermapper fordi du brukar %1$s. Dersom du ønskjer å bruke subdomener må du bruke %2$s."

#. translators: %s: host name
lucha's avatar
lucha committed
136
#: wp-admin/includes/network.php:248 wp-admin/includes/network.php:297
lucha's avatar
lucha committed
137
138
139
140
msgid "The internet address of your network will be %s."
msgstr "Internettadresse for nettverket vil vere %s."

#. translators: 1: site url 2: host name 3. www
lucha's avatar
lucha committed
141
#: wp-admin/includes/network.php:237
lucha's avatar
lucha committed
142
143
144
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Det er tilrådd å endre nettstad-URL til %1$s før nettverksfunksjonen vert skrudd på. Det vil framleis vere muleg å besøke nettstaden ved å bruke %3$s-prefikset med ei adresse som %2$s, men lenker vil ikkje ha %3$s-prefikset."

lucha's avatar
lucha committed
145
#: wp-admin/includes/network.php:203
lucha's avatar
lucha committed
146
147
148
msgid "You cannot change this later."
msgstr "Du kan ikkje endre dette på eit seinare tidspunkt."

lucha's avatar
lucha committed
149
#: wp-admin/includes/network.php:202
lucha's avatar
lucha committed
150
151
152
153
154
msgid "Please choose whether you would like sites in your WordPress network to use sub-domains or sub-directories."
msgstr "Velg om du ønskjer at nettstadene i WordPress-nettverket skal bruke sub-domener eller undermapper."

#. translators: 1: mod_rewrite, 2: mod_rewrite documentation URL, 3: Google
#. search for mod_rewrite
lucha's avatar
lucha committed
155
#: wp-admin/includes/network.php:191
lucha's avatar
lucha committed
156
157
158
159
msgid "If %1$s is disabled, ask your administrator to enable that module, or look at the <a href=\"%2$s\">Apache documentation</a> or <a href=\"%3$s\">elsewhere</a> for help setting it up."
msgstr "Dersom %1$s er skrudd av må du spørje administratoren om å skru på modulen, ta ein kikk i  <a href=\"%2$s\">Apache-dokumentasjonen</a> eller <a href=\"%3$s\">ein annan stad</a> for hjelp til å konfigurere."

#. translators: %s: mod_rewrite
lucha's avatar
lucha committed
160
#: wp-admin/includes/network.php:182
lucha's avatar
lucha committed
161
162
163
164
msgid "It looks like the Apache %s module is not installed."
msgstr "Det ser ut til at Apache %s-modulen ikkje er installert."

#. translators: %s: mod_rewrite
lucha's avatar
lucha committed
165
#: wp-admin/includes/network.php:175
lucha's avatar
lucha committed
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
msgid "Please make sure the Apache %s module is installed as it will be used at the end of this installation."
msgstr "Forsikre deg om at Apache %s-modulen er installert, det vil bli behov for den under siste del av installasjonen."

#. translators: %s: port number
#: wp-admin/includes/network.php:125
msgid "You cannot use port numbers such as %s."
msgstr "Du kan ikkje bruke portnummer slik som %s."

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:171
msgctxt "user"
msgid "Registered"
msgstr "Registrert"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:142
msgid "Super Admin <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Super Admins <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Superstyrar <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Superstyrarar <span class=\"count\">(%s)</span>"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:114
msgctxt "user"
msgid "Not Spam"
msgstr "Ikkje søpelbrukar"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:113
msgctxt "user"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Merk som søpelbrukar"

lucha's avatar
lucha committed
195
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:573
lucha's avatar
lucha committed
196
197
198
199
msgid "Visit Theme Site"
msgstr "Gå til bunadnettstaden"

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
200
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:568
lucha's avatar
lucha committed
201
202
203
msgid "Visit %s homepage"
msgstr "Besøk nettsida til %s"

lucha's avatar
lucha committed
204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:541
lucha's avatar
lucha committed
205
206
207
208
msgid "Broken Theme:"
msgstr "Øydelagt bunad:"

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
209
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:457
lucha's avatar
lucha committed
210
211
212
213
msgid "Open %s in the Theme Editor"
msgstr "Opne %s i bunadsredigeraren"

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
214
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:441
lucha's avatar
lucha committed
215
216
217
218
msgid "Network Disable %s"
msgstr "Skru av %s for nettverket"

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
219
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:438
lucha's avatar
lucha committed
220
221
222
223
msgid "Disable %s"
msgstr "Skru av %s"

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
224
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:419
lucha's avatar
lucha committed
225
226
227
228
msgid "Network Enable %s"
msgstr "Skru på %s for nettverket"

#. translators: %s: theme name
lucha's avatar
lucha committed
229
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:416
lucha's avatar
lucha committed
230
231
232
msgid "Enable %s"
msgstr "Skru på %s"

lucha's avatar
lucha committed
233
234
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
lucha's avatar
lucha committed
235
236
237
msgid "Network Disable"
msgstr "Skru av for nettverket"

lucha's avatar
lucha committed
238
239
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
lucha's avatar
lucha committed
240
241
242
msgid "Disable"
msgstr "Slå av"

lucha's avatar
lucha committed
243
244
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:333
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:425
lucha's avatar
lucha committed
245
246
247
msgid "Enable"
msgstr "Skru på"

lucha's avatar
lucha committed
248
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:302
lucha's avatar
lucha committed
249
250
251
252
253
msgid "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Øydelagt <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Øydelagde <span class=\"count\">(%s)</span>"

lucha's avatar
lucha committed
254
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:296
lucha's avatar
lucha committed
255
256
257
258
259
msgid "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Slege av <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Slegne av <span class=\"count\">(%s)</span>"

lucha's avatar
lucha committed
260
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:293
lucha's avatar
lucha committed
261
262
263
264
265
msgid "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Slege på <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Slegne på <span class=\"count\">(%s)</span>"

lucha's avatar
lucha committed
266
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:290
lucha's avatar
lucha committed
267
268
269
270
271
272
msgctxt "themes"
msgid "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Alle <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Alle <span class=\"count\">(%s)</span>"

lucha's avatar
lucha committed
273
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:247
lucha's avatar
lucha committed
274
275
276
msgid "Theme"
msgstr "Bunad"

lucha's avatar
lucha committed
277
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:236
lucha's avatar
lucha committed
278
279
280
msgid "You do not appear to have any themes available at this time."
msgstr "Det ser ikkje ut til at du har nokon bunader no."

lucha's avatar
lucha committed
281
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:234
lucha's avatar
lucha committed
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
msgid "No themes found."
msgstr "Fann ingen bunader."

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:531
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Arkiver"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:529
msgid "Unarchive"
msgstr "Ta ut or arkivet"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:360
msgid "Never"
msgstr "Aldri"

#. translators: 1: site name, 2: site tagline.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:334
msgid "%1$s &#8211; %2$s"
msgstr "%1$s &#8211; %2$s"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:231
lucha's avatar
lucha committed
304
#: wp-admin/network/site-info.php:177
lucha's avatar
lucha committed
305
306
307
308
309
msgctxt "site"
msgid "Registered"
msgstr "Registrert"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:230
lucha's avatar
lucha committed
310
#: wp-admin/network/site-info.php:181
lucha's avatar
lucha committed
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
msgid "Last Updated"
msgstr "Sist oppdatert"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:535
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Ikkje søppel"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:203
msgctxt "site"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Merk som søpelnettstad"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:192
msgid "No sites found."
msgstr "Fann ingen nettstader."

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:44
lucha's avatar
lucha committed
330
#: wp-admin/network/site-info.php:191
lucha's avatar
lucha committed
331
332
333
334
msgid "Mature"
msgstr "Mogen"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:43
lucha's avatar
lucha committed
335
#: wp-admin/network/site-info.php:189
lucha's avatar
lucha committed
336
337
338
339
340
msgid "Deleted"
msgstr "Sletta"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
lucha's avatar
lucha committed
341
#: wp-admin/network/site-info.php:188
lucha's avatar
lucha committed
342
343
344
345
346
msgctxt "site"
msgid "Spam"
msgstr "Søppelnettstad"

#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:41
lucha's avatar
lucha committed
347
#: wp-admin/network/site-info.php:187
lucha's avatar
lucha committed
348
349
350
msgid "Archived"
msgstr "Arkivert"

lucha's avatar
lucha committed
351
#: wp-admin/network/site-users.php:332 wp-admin/network/user-new.php:117
lucha's avatar
lucha committed
352
353
354
355
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Lenkje for å nullstille passord vert sendt brukaren på epost"

#. translators: 1: NOBLOGREDIRECT 2: wp-config.php
lucha's avatar
lucha committed
356
#: wp-admin/network/settings.php:140
lucha's avatar
lucha committed
357
358
359
360
361
362
363
364
msgid "If registration is disabled, please set %1$s in %2$s to a URL you will redirect visitors to if they visit a non-existent site."
msgstr "Dersom registrering er deaktivert, sett %1$s i %2$s til ein URL som du vil vise til besøkarar dersom dei prøver å nå ein nettstad som ikkje eksisterer."

#. translators: 1: WP_ALLOW_MULTISITE 2: wp-config.php
#: wp-admin/network.php:44
msgid "You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network."
msgstr "Du må definere konstanten %1$s som true i %2$s-fila for å gje løyve til å opprette nettverk."

lucha's avatar
lucha committed
365
#: wp-admin/network/themes.php:235
lucha's avatar
lucha committed
366
367
368
msgid "Themes list navigation"
msgstr "Navigasjon for bunadliste"

lucha's avatar
lucha committed
369
#: wp-admin/network/sites.php:48
lucha's avatar
lucha committed
370
371
372
msgid "Sites list"
msgstr "Nettstadliste"

lucha's avatar
lucha committed
373
#: wp-admin/network/sites.php:47
lucha's avatar
lucha committed
374
375
376
msgid "Sites list navigation"
msgstr "Navigasjon for nettstadliste"

lucha's avatar
lucha committed
377
#: wp-admin/network/site-users.php:39
lucha's avatar
lucha committed
378
379
380
msgid "Site users list"
msgstr "Liste med nettstadbrukarar"

lucha's avatar
lucha committed
381
#: wp-admin/network/site-users.php:38
lucha's avatar
lucha committed
382
383
384
msgid "Site users list navigation"
msgstr "Listenavigasjon for nettstadbrukarar"

lucha's avatar
lucha committed
385
#: wp-admin/network/site-users.php:37
lucha's avatar
lucha committed
386
387
388
msgid "Filter site users list"
msgstr "Filtrer lista med nettstadbrukarar"

lucha's avatar
lucha committed
389
#: wp-admin/network/site-themes.php:36
lucha's avatar
lucha committed
390
391
392
msgid "Site themes list"
msgstr "Liste med nettstadbunader"

lucha's avatar
lucha committed
393
#: wp-admin/network/site-themes.php:35
lucha's avatar
lucha committed
394
395
396
msgid "Site themes list navigation"
msgstr "Navigasjon for lista med nettstadbunader"

lucha's avatar
lucha committed
397
#: wp-admin/network/site-themes.php:34
lucha's avatar
lucha committed
398
399
400
msgid "Filter site themes list"
msgstr "Filtrer lista med bunader for nettstader"

lucha's avatar
lucha committed
401
#: wp-admin/network/site-new.php:110
lucha's avatar
lucha committed
402
403
404
msgid "The domain or path entered conflicts with an existing username."
msgstr "Domenen eller stien du skreiv inn er i konflikt med eit eksisterande brukarnamn."

lucha's avatar
lucha committed
405
#: wp-admin/network/sites.php:75
lucha's avatar
lucha committed
406
407
408
msgid "The requested action is not valid."
msgstr "Handlinga er ikkje lovleg."

lucha's avatar
lucha committed
409
#: wp-admin/network/sites.php:67
lucha's avatar
lucha committed
410
411
412
msgid "You are about to mark the site %s as not mature."
msgstr "Du er i ferd med å markere nettstaden %s som ikkje berre for vaksne."

lucha's avatar
lucha committed
413
#: wp-admin/network/sites.php:66
lucha's avatar
lucha committed
414
415
416
msgid "You are about to mark the site %s as mature."
msgstr "Du er i ferd med å markere nettstaden %s som berre for vaksne."

lucha's avatar
lucha committed
417
#: wp-admin/network/sites.php:65
lucha's avatar
lucha committed
418
419
420
msgid "You are about to delete the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å sletta nettstaden %s."

lucha's avatar
lucha committed
421
#: wp-admin/network/sites.php:64
lucha's avatar
lucha committed
422
423
424
msgid "You are about to mark the site %s as spam."
msgstr "Du er i ferd med å merka nettstaden %s som søpel."

lucha's avatar
lucha committed
425
#: wp-admin/network/sites.php:63
lucha's avatar
lucha committed
426
427
428
msgid "You are about to unspam the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å fjerna søpelmerkinga av nettstaden %s."

lucha's avatar
lucha committed
429
#: wp-admin/network/sites.php:62
lucha's avatar
lucha committed
430
431
432
msgid "You are about to archive the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å arkivera nettstaden %s."

lucha's avatar
lucha committed
433
#: wp-admin/network/sites.php:61
lucha's avatar
lucha committed
434
435
436
msgid "You are about to unarchive the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å ta nettstaden %s ut or arkivet."

lucha's avatar
lucha committed
437
#: wp-admin/network/sites.php:60
lucha's avatar
lucha committed
438
439
440
msgid "You are about to deactivate the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å slå av nettstaden %s"

lucha's avatar
lucha committed
441
#: wp-admin/network/sites.php:59
lucha's avatar
lucha committed
442
443
444
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å ta i bruk nettstaden %s"

lucha's avatar
lucha committed
445
446
#: wp-admin/network/site-info.php:42 wp-admin/network/site-settings.php:40
#: wp-admin/network/site-themes.php:63 wp-admin/network/site-users.php:56
lucha's avatar
lucha committed
447
448
449
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "Nettstaden eksisterer ikkje."

lucha's avatar
lucha committed
450
451
#: wp-admin/network/upgrade.php:29
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\">Documentation on Upgrade Network</a>"
lucha's avatar
lucha committed
452
453
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om å oppgradera nettverket</a>"

lucha's avatar
lucha committed
454
455
#: wp-admin/network/user-new.php:26 wp-admin/network/users.php:179
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\">Documentation on Network Users</a>"
lucha's avatar
lucha committed
456
457
458
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksbrukarar (engelsk)</a>"

#: wp-admin/network.php:67 wp-admin/network.php:78
lucha's avatar
lucha committed
459
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\">Documentation on the Network Screen</a>"
lucha's avatar
lucha committed
460
461
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverkssida (engelsk)</a>"

lucha's avatar
lucha committed
462
463
#: wp-admin/network/index.php:50
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Documentation on the Network Admin</a>"
lucha's avatar
lucha committed
464
465
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksstyraren</a>"

lucha's avatar
lucha committed
466
467
468
469
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:29
#: wp-admin/network/site-settings.php:29 wp-admin/network/site-themes.php:29
#: wp-admin/network/site-users.php:32 wp-admin/network/sites.php:42
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Documentation on Site Management</a>"
lucha's avatar
lucha committed
470
471
472
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om å handtera nettstader</a>"

#: wp-admin/network.php:66 wp-admin/network.php:77
lucha's avatar
lucha committed
473
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\">Documentation on Creating a Network</a>"
lucha's avatar
lucha committed
474
475
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\" target=\"_blank\">Hjelp om å laga nettverk (engelsk)</a>"

lucha's avatar
lucha committed
476
477
#: wp-admin/network/themes.php:229
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\">Documentation on Network Themes</a>"
lucha's avatar
lucha committed
478
479
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksbunader</a>"

lucha's avatar
lucha committed
480
481
#: wp-admin/network/settings.php:40
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Documentation on Network Settings</a>"
lucha's avatar
lucha committed
482
483
484
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksinnstillingar</a>"

#. translators: 1: site url, 2: server error message
lucha's avatar
lucha committed
485
#: wp-admin/network/upgrade.php:87
lucha's avatar
lucha committed
486
487
488
msgid "Warning! Problem updating %1$s. Your server may not be able to connect to sites running on it. Error message: %2$s"
msgstr "Advarsel! Kunne ikkje oppdatere %1$s. Tenaren din kan muligens ikkje kople til nettstader som køyrer på den. Feilmelding: %2$s"

lucha's avatar
lucha committed
489
#: wp-admin/network/themes.php:131
lucha's avatar
lucha committed
490
491
492
msgid "You are about to remove the following themes:"
msgstr "Du er i ferd med å slette følgjande tema:"

lucha's avatar
lucha committed
493
#: wp-admin/network/themes.php:130
lucha's avatar
lucha committed
494
495
496
msgid "These themes may be active on other sites in the network."
msgstr "Desse temaa kan vere aktive på andre nettstader i nettverket."

lucha's avatar
lucha committed
497
#: wp-admin/network/themes.php:146
lucha's avatar
lucha committed
498
499
500
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Er du sikkert på at du vil slette dette temaet?"

lucha's avatar
lucha committed
501
#: wp-admin/network/site-themes.php:193 wp-admin/network/themes.php:272
lucha's avatar
lucha committed
502
503
504
505
506
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s tema deaktivert."
msgstr[1] "%s tema deaktiverte."

lucha's avatar
lucha committed
507
#: wp-admin/network/site-themes.php:185 wp-admin/network/themes.php:264
lucha's avatar
lucha committed
508
509
510
511
512
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s tema aktivert."
msgstr[1] "%s tema aktiverte."

lucha's avatar
lucha committed
513
#: wp-admin/network/themes.php:280
lucha's avatar
lucha committed
514
515
516
517
518
msgid "%s theme deleted."
msgid_plural "%s themes deleted."
msgstr[0] "%s tema sletta."
msgstr[1] "%s tema sletta."

lucha's avatar
lucha committed
519
#: wp-admin/network/themes.php:163
lucha's avatar
lucha committed
520
521
522
msgid "Yes, delete these themes"
msgstr "Ja, slett desse bunadane"

lucha's avatar
lucha committed
523
#: wp-admin/network/themes.php:129
lucha's avatar
lucha committed
524
525
526
msgid "Delete Themes"
msgstr "Slett tema"

lucha's avatar
lucha committed
527
#: wp-admin/network/settings.php:132
lucha's avatar
lucha committed
528
529
530
msgid "New registrations settings"
msgstr "Innstillingar for nye registreringar"

lucha's avatar
lucha committed
531
#: wp-admin/network/settings.php:317
lucha's avatar
lucha committed
532
533
534
msgid "Size in kilobytes"
msgstr "Størrelse i kilobyte"

lucha's avatar
lucha committed
535
#: wp-admin/network/settings.php:301
lucha's avatar
lucha committed
536
537
538
msgid "Allowed file types. Separate types by spaces."
msgstr "Tillatne filtypar. Separar typar med mellomrom."

lucha's avatar
lucha committed
539
#: wp-admin/network/site-info.php:197
lucha's avatar
lucha committed
540
541
542
msgid "Set site attributes"
msgstr "Bestem nettstadattributtar"

lucha's avatar
lucha committed
543
#: wp-admin/network/settings.php:380
lucha's avatar
lucha committed
544
545
546
547
msgid "Enable menus"
msgstr "Aktiver menyar"

#. translators: 1: a filename like .htaccess. 2: a file path.
lucha's avatar
lucha committed
548
#: wp-admin/includes/network.php:539 wp-admin/includes/network.php:579
lucha's avatar
lucha committed
549
550
551
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s, <strong>replacing</strong> other WordPress rules:"
msgstr "Legg følgjande til %1$s-fila i %2$s, dette vil <strong>erstatte</strong> andre Wordpress-reglar:"

lucha's avatar
lucha committed
552
#: wp-admin/network/sites.php:100
lucha's avatar
lucha committed
553
554
555
msgid "Confirm your action"
msgstr "Stadfest handlinga."

lucha's avatar
lucha committed
556
#: wp-admin/network/settings.php:116
lucha's avatar
lucha committed
557
558
559
msgid "This email address will receive notifications. Registration and support emails will also come from this address."
msgstr "Denne epostadressa får varslingar. Registrering- og støtte-epostar vil òg koma frå denne adressa."

lucha's avatar
lucha committed
560
#: wp-admin/network/users.php:170
lucha's avatar
lucha committed
561
562
563
msgid "Hover over any user on the list to make the edit links appear. The Edit link on the left will take you to their Edit User profile page; the Edit link on the right by any site name goes to an Edit Site screen for that site."
msgstr "Hald peikaren over ein brukar i lista for å få fram redigeringslenkjene. Rediger-lenkja til venstre går til profilsida til brukaren; Rediger-lenkja til høgre ved sidan av eit nettstadnamn går til Rediger-sida for den nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
564
#: wp-admin/network/index.php:40
lucha's avatar
lucha committed
565
566
567
msgid "To search for a site, <strong>enter the path or domain</strong>."
msgstr "Viss du vil søkja etter ein nettstad, <strong>skriv du inn stigen eller domenenamnet</strong>."

lucha's avatar
lucha committed
568
#: wp-admin/network/index.php:39
lucha's avatar
lucha committed
569
570
571
msgid "To search for a user, <strong>enter an email address or username</strong>. Use a wildcard to search for a partial username, such as user&#42;."
msgstr "Viss du vil søkja etter ein brukar, <strong>skriv du inn eit brukarnamn eller ei epostadresse</strong>. Bruk jokerteikn for å søkja etter delar av brukarnamn, til dømes brukar&#42;."

lucha's avatar
lucha committed
572
#: wp-admin/network/index.php:37
lucha's avatar
lucha committed
573
574
575
msgid "To add a new site, <strong>click Create a New Site</strong>."
msgstr "Klikk på <strong>Lag ny nettstad</strong> for å laga ein ny nettstad.."

lucha's avatar
lucha committed
576
#: wp-admin/network/index.php:36
lucha's avatar
lucha committed
577
578
579
msgid "To add a new user, <strong>click Create a New User</strong>."
msgstr "Klikk på <strong>Legg til ny brukar</strong> for å leggja til ein ny brukar."

lucha's avatar
lucha committed
580
#: wp-admin/network/index.php:44
lucha's avatar
lucha committed
581
582
583
msgid "Quick Tasks"
msgstr "Snøggoppgåver"

lucha's avatar
lucha committed
584
#: wp-admin/network/index.php:38
lucha's avatar
lucha committed
585
586
587
msgid "To search for a user or site, use the search boxes."
msgstr "Viss du vil søkja etter ei brukar eller nettstad, bruker du søkjeboksane."

lucha's avatar
lucha committed
588
#: wp-admin/network/index.php:35
lucha's avatar
lucha committed
589
590
591
msgid "The Right Now widget on this screen provides current user and site counts on your network."
msgstr "Nett no-feltet på denne sida gjev deg oversikt over brukarar og nettstader på nettverket ditt."

lucha's avatar
lucha committed
592
#: wp-admin/network/index.php:27
lucha's avatar
lucha committed
593
594
595
msgid "Modify global network settings"
msgstr "Endra allmenne nettverksinnstillingar"

lucha's avatar
lucha committed
596
#: wp-admin/network/index.php:26
lucha's avatar
lucha committed
597
598
599
msgid "Update your network"
msgstr "Oppdatera nettverket ditt"

lucha's avatar
lucha committed
600
#: wp-admin/network/index.php:25
lucha's avatar
lucha committed
601
602
603
msgid "Install and activate themes or plugins"
msgstr "Installera og skru på bunader og innstikk"

lucha's avatar
lucha committed
604
#: wp-admin/network/index.php:24
lucha's avatar
lucha committed
605
606
607
msgid "Add and manage sites or users"
msgstr "Leggja til nettstader og brukarar"

lucha's avatar
lucha committed
608
#: wp-admin/network/index.php:23
lucha's avatar
lucha committed
609
610
611
msgid "From here you can:"
msgstr "Her kan du:"

lucha's avatar
lucha committed
612
#: wp-admin/network/index.php:22
lucha's avatar
lucha committed
613
614
615
msgid "Welcome to your Network Admin. This area of the Administration Screens is used for managing all aspects of your Multisite Network."
msgstr "Velkomen til nettverksstyringa! På desse sidene styrer du alt som har med oppsett av fleire nettstader å gjera."

lucha's avatar
lucha committed
616
#: wp-admin/network/upgrade.php:126
lucha's avatar
lucha committed
617
618
619
msgid "WordPress has been updated! Before we send you on your way, we need to individually upgrade the sites in your network."
msgstr "WordPress er oppdatert! Før du får sleppe vidare, må me oppgradera kvar nettstad i nettverket ditt."

lucha's avatar
lucha committed
620
#: wp-admin/network/upgrade.php:22
lucha's avatar
lucha committed
621
622
623
msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress through Updates/Available Updates (via the Network Administration navigation menu or the Toolbar). Clicking the Upgrade Network button will step through each site in the network, five at a time, and make sure any database updates are applied."
msgstr "Bruk denne sida berre når du har oppdatert til ei ny utgåve av WordPress gjennom Oppdateringar /Tilgjengelege oppdateringar (via nettverksstyrarmenyen eller verktylinja). Viss du klikkar på Oppgrader nettverk, vil programmet gå gjennom fem nettstader om gongen, og sjå til at alle databaseoppgraderingane blir tekne i bruk."

lucha's avatar
lucha committed
624
625
#: wp-admin/network/menu.php:22 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:39 wp-admin/network/upgrade.php:130
lucha's avatar
lucha committed
626
627
628
629
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Oppgrader nettverket"

#. translators: 1: user login, 2: site url, 3: site name/title
lucha's avatar
lucha committed
630
#: wp-admin/network/site-new.php:145
lucha's avatar
lucha committed
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
msgid ""
"New site created by %1$s\n"
"\n"
"Address: %2$s\n"
"Name: %3$s"
msgstr ""
"Ny nettstad laga av %1$s\n"
"\n"
"Adresse: %2$s\n"
"Namn: %3$s"

lucha's avatar
lucha committed
642
643
#: wp-admin/includes/network.php:229 wp-admin/includes/network.php:545
#: wp-admin/includes/network.php:585
lucha's avatar
lucha committed
644
645
646
647
648
649
650
msgid "Subdirectory networks may not be fully compatible with custom wp-content directories."
msgstr "Undermappe-nettverk er muligens ikkje fullt ut kompatible med tilpassa wp-content-mapper."

#: wp-admin/network.php:62
msgid "Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules)."
msgstr "Legg desse linene til i wp-config.php (rett før <code>/*...ikkje rediger meir...*/</code>) og <code>.htaccess</code> (slik at dei byter ut andre WordPress-reglar)."

lucha's avatar
lucha committed
651
#: wp-admin/network/settings.php:35
lucha's avatar
lucha committed
652
653
654
655
656
657
658
msgid "Super admins can no longer be added on the Options screen. You must now go to the list of existing users on Network Admin > Users and click on Username or the Edit action link below that name. This goes to an Edit User page where you can check a box to grant super admin privileges."
msgstr "Det er ikkje mogleg lenger å leggja til superstyrarar via val-sida. I staden må du gå til lista over brukarar på nettverksstyrar > brukarar og klikka på brukarnamnet eller \"endra\"-handlingslenkja under namnet. Då kjem du til ei side for å endra brukarar, og der er kan du kryssa av for å gje brukaren superstyrar-rettar."

#: wp-admin/network/menu.php:19
msgid "Updates"
msgstr "Oppdateringar"

lucha's avatar
lucha committed
659
#: wp-admin/network/site-new.php:23
lucha's avatar
lucha committed
660
661
662
msgid "This screen is for Super Admins to add new sites to the network. This is not affected by the registration settings."
msgstr "På denne skjermen kan superstyrarar leggja til nye nettstader i nettverket. Dette har ingenting med registreringsoppsettet å gjera."

lucha's avatar
lucha committed
663
#: wp-admin/network/sites.php:31
lucha's avatar
lucha committed
664
665
666
msgid "An Edit link to a separate Edit Site screen."
msgstr "Ei lenkje for å redigera nettstaden på ei eiga redigeringsside."

lucha's avatar
lucha committed
667
#: wp-admin/network/themes.php:224
lucha's avatar
lucha committed
668
669
670
msgid "Themes can be enabled on a site by site basis by the network admin on the Edit Site screen (which has a Themes tab); get there via the Edit action link on the All Sites screen. Only network admins are able to install or edit themes."
msgstr "Nettverksstyraren kan skru på bunader for kvar nettstad via Rediger nettstad-sida (som har ei fane for bunader); gå dit via Endra-handlingslenkja på skjermen Alle nettstader. Berre nettverksstyrarar har lov til å installera eller endra bunader."

lucha's avatar
lucha committed
671
#: wp-admin/network/sites.php:34
lucha's avatar
lucha committed
672
673
674
msgid "Delete which is a permanent action after the confirmation screens."
msgstr "Å sletta er ei endeleg handling etter stadfestingssidene."

lucha's avatar
lucha committed
675
#: wp-admin/network/sites.php:37
lucha's avatar
lucha committed
676
677
678
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Ordna tabellen ved å klikka på utheva overskrifter."

lucha's avatar
lucha committed
679
#: wp-admin/network/menu.php:41 wp-admin/network/themes.php:250
lucha's avatar
lucha committed
680
681
682
683
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Legg til ny"

lucha's avatar
lucha committed
684
#: wp-admin/network/sites.php:28
lucha's avatar
lucha committed
685
686
687
688
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "Med \"legg til ny\" kjem du til sida for å leggja til nye nettstader. Du kan søkja gjennom nettstader etter namn, ID-nummer eller IP-adresse. Med \"skjermval\" kan du velja kor mange nettstader du vil visa per side."

#. translators: 1: dashboard url, 2: network admin edit url
lucha's avatar
lucha committed
689
#: wp-admin/network/site-new.php:172
lucha's avatar
lucha committed
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
msgid "Site added. <a href=\"%1$s\">Visit Dashboard</a> or <a href=\"%2$s\">Edit Site</a>"
msgstr "Nettstaden er lagt til. <a href=\"%1$s\">Gå til styringspanelet</a> eller <a href=\"%2$s\">endra nettstaden</a>"

#: wp-admin/network/menu.php:28
msgid "All Sites"
msgstr "Alle nettstader"

#: wp-admin/network/menu.php:36
msgid "Themes %s"
msgstr "Bunader %s"

#: wp-admin/network/menu.php:40
msgid "Installed Themes"
msgstr "Installerte bunader"

lucha's avatar
lucha committed
705
#: wp-admin/network/site-settings.php:80
lucha's avatar
lucha committed
706
707
708
msgid "Site options updated."
msgstr "Oppdaterte val for nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
709
#: wp-admin/network/settings.php:328
lucha's avatar
lucha committed
710
711
712
msgid "Language Settings"
msgstr "Språkinnstillingar"

lucha's avatar
lucha committed
713
#: wp-admin/network/settings.php:164
lucha's avatar
lucha committed
714
715
716
msgid "Allow site administrators to add new users to their site via the \"Users &rarr; Add New\" page."
msgstr "Gje nettstadstyrarar løyve til å leggja til nye brukarar på nettstaden sin via \"Brukarar &rarr; Legg til ny\"-sida."

lucha's avatar
lucha committed
717
#: wp-admin/network/sites.php:32
lucha's avatar
lucha committed
718
719
720
msgid "Dashboard leads to the Dashboard for that site."
msgstr "Styringspanel går til styringspanelet for den nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
721
722
#: wp-admin/network/site-info.php:21 wp-admin/network/site-settings.php:20
#: wp-admin/network/site-themes.php:20 wp-admin/network/site-users.php:23
lucha's avatar
lucha committed
723
724
725
msgid "The menu is for editing information specific to individual sites, particularly if the admin area of a site is unavailable."
msgstr "Denne menyen er for å endra informasjon om einskilde nettstader, spesielt om styringspanelet for den nettstaden ikkje er tilgjengeleg."

lucha's avatar
lucha committed
726
727
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-settings.php:22
#: wp-admin/network/site-themes.php:22 wp-admin/network/site-users.php:25
lucha's avatar
lucha committed
728
729
730
msgid "<strong>Users</strong> &mdash; This displays the users associated with this site. You can also change their role, reset their password, or remove them from the site. Removing the user from the site does not remove the user from the network."
msgstr "<strong>Brukarar</strong> &mdash; Her ser du brukarane på nettstaden. Du kan endra rolla deira, nullstilla passord, eller fjerna dei frå nettstaden. Å fjerna ein brukar frå nettstaden fjernar han ikkje frå heile nettverket."

lucha's avatar
lucha committed
731
732
#: wp-admin/network/site-info.php:22 wp-admin/network/site-settings.php:21
#: wp-admin/network/site-themes.php:21 wp-admin/network/site-users.php:24
lucha's avatar
lucha committed
733
734
735
msgid "<strong>Info</strong> &mdash; The site URL is rarely edited as this can cause the site to not work properly. The Registered date and Last Updated date are displayed. Network admins can mark a site as archived, spam, deleted and mature, to remove from public listings or disable."
msgstr "<strong>Info</strong> &mdash; Nettnamnet og stigane blir sjeldan endra, fordi det kan føra til at nokre nettstader ikkje fungerer ordentleg. Datoane for registrering og siste oppdatering viser. Nettverksstyrarar kan merka ein nettstad som arkivert, søpel, sletta og moden, som skal fjernast frå offentlege lister eller takast ned."

lucha's avatar
lucha committed
736
737
#: wp-admin/network/site-info.php:25 wp-admin/network/site-settings.php:24
#: wp-admin/network/site-themes.php:24 wp-admin/network/site-users.php:27
lucha's avatar
lucha committed
738
739
740
msgid "<strong>Settings</strong> &mdash; This page shows a list of all settings associated with this site. Some are created by WordPress and others are created by plugins you activate. Note that some fields are grayed out and say Serialized Data. You cannot modify these values due to the way the setting is stored in the database."
msgstr "<strong>Innstillingar</strong> &mdash; På denne sida ser du ei liste over alle innstillingane til denne nettstaden. Nokre innstillingar er laga av WordPress, andre av dei innstikka du bruker. Merk at nokre felt er gråfarga, og med teksten Serielle data. Du kan ikkje endra desse felta på grunn av måten innstillingane blir lagra på i databasen."

lucha's avatar
lucha committed
741
#: wp-admin/network/themes.php:171
lucha's avatar
lucha committed
742
743
744
msgid "No, return me to the theme list"
msgstr "Nei, gå tilbake til lista over bunader"

lucha's avatar
lucha committed
745
746
747
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:131 wp-admin/network/site-settings.php:84
#: wp-admin/network/site-themes.php:163 wp-admin/network/site-users.php:193
lucha's avatar
lucha committed
748
749
750
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Endra nettstad: %s"

lucha's avatar
lucha committed
751
752
#: wp-admin/network/site-info.php:24 wp-admin/network/site-settings.php:23
#: wp-admin/network/site-themes.php:23 wp-admin/network/site-users.php:26
lucha's avatar
lucha committed
753
754
755
msgid "<strong>Themes</strong> &mdash; This area shows themes that are not already enabled across the network. Enabling a theme in this menu makes it accessible to this site. It does not activate the theme, but allows it to show in the site&#8217;s Appearance menu. To enable a theme for the entire network, see the <a href=\"%s\">Network Themes</a> screen."
msgstr "<strong>Bunader</strong> &mdash; I dette området ser du bunader som ikkje er i bruk over heile nettverket. Å ta i bruk ein bunad frå denne menyen gjer han tilgjengeleg for denne nettstaden. Du skrur ikkje på bunaden, men gjer han synleg i Utsjånad-menyen for nettstaden. For å ta i bruk ein bunad for heile nettverket, kan du sjå på <a href=\"%s\">nettverksbunad</a>-sida."

lucha's avatar
lucha committed
756
#: wp-admin/network/site-themes.php:197 wp-admin/network/themes.php:284
lucha's avatar
lucha committed
757
758
759
msgid "No theme selected."
msgstr "Du har ikkje valt nokon bunad."

lucha's avatar
lucha committed
760
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:262
lucha's avatar
lucha committed
761
762
763
msgid "Theme enabled."
msgstr "Bunaden er teken i bruk."

lucha's avatar
lucha committed
764
765
#: wp-admin/network/site-info.php:37 wp-admin/network/site-settings.php:36
#: wp-admin/network/site-themes.php:57 wp-admin/network/site-users.php:52
lucha's avatar
lucha committed
766
767
768
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Ugyldig nettstad-ID."

lucha's avatar
lucha committed
769
#: wp-admin/network/site-themes.php:191 wp-admin/network/themes.php:270
lucha's avatar
lucha committed
770
771
772
msgid "Theme disabled."
msgstr "Bunaden er ikkje i bruk."

lucha's avatar
lucha committed
773
#: wp-admin/network/user-new.php:20
lucha's avatar
lucha committed
774
775
776
msgid "Add User will set up a new user account on the network and send that person an email with username and password."
msgstr "Legg til brukar vil laga ein ny brukarkonto på nettverket, og senda den personen ein epost med brukarnamn og passord."

lucha's avatar
lucha committed
777
#: wp-admin/network/site-themes.php:200
lucha's avatar
lucha committed
778
779
780
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Bunader som er skrudde på for heile nettverket, syner ikkje på denne skjermen."

lucha's avatar
lucha committed
781
#: wp-admin/network/menu.php:55 wp-admin/network/settings.php:19
lucha's avatar
lucha committed
782
783
784
msgid "Network Settings"
msgstr "Nettverksinnstillingar"

lucha's avatar
lucha committed
785
#: wp-admin/network/themes.php:125
lucha's avatar
lucha committed
786
787
788
msgid "Delete Theme"
msgstr "Slett bunaden"

lucha's avatar
lucha committed
789
#: wp-admin/network/themes.php:126
lucha's avatar
lucha committed
790
791
792
msgid "This theme may be active on other sites in the network."
msgstr "Denne bunaden kan vera i bruk på andre nettstader i nettverket."

lucha's avatar
lucha committed
793
#: wp-admin/network/themes.php:127
lucha's avatar
lucha committed
794
795
796
msgid "You are about to remove the following theme:"
msgstr "Du skal til å fjerna denne bunaden:"

lucha's avatar
lucha committed
797
#: wp-admin/network/themes.php:161
lucha's avatar
lucha committed
798
799
800
msgid "Yes, delete this theme"
msgstr "Ja, slett denne bunaden"

lucha's avatar
lucha committed
801
#: wp-admin/network/themes.php:148
lucha's avatar
lucha committed
802
803
804
msgid "Are you sure you wish to delete these themes?"
msgstr "Er du sikker på at du vil sletta desse bunadene?"

lucha's avatar
lucha committed
805
#: wp-admin/network/site-new.php:178 wp-admin/network/site-new.php:188
lucha's avatar
lucha committed
806
807
808
msgid "Add New Site"
msgstr "Legg til ny nettstad"

lucha's avatar
lucha committed
809
#: wp-admin/network/themes.php:286
lucha's avatar
lucha committed
810
811
812
msgid "You cannot delete a theme while it is active on the main site."
msgstr "Du kan ikkje sletta ein bunad som er aktiv på hovudbølet."

lucha's avatar
lucha committed
813
#: wp-admin/network/site-users.php:234
lucha's avatar
lucha committed
814
815
816
msgid "Enter the username of an existing user."
msgstr "Skriv inn brukarnamnet på ein eksisterande brukar."

lucha's avatar
lucha committed
817
#: wp-admin/network/site-info.php:126
lucha's avatar
lucha committed
818
819
820
msgid "Site info updated."
msgstr "Oppdaterte info om nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
821
#: wp-admin/network/site-users.php:231
lucha's avatar
lucha committed
822
823
824
msgid "User is already a member of this site."
msgstr "Brukaren er allereie medlem på denne nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
825
#: wp-admin/network/sites.php:144
lucha's avatar
lucha committed
826
827
828
msgid "Sorry, you are not allowed to delete the site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å slette nettstaden."

lucha's avatar
lucha committed
829
#: wp-admin/network/user-new.php:49
lucha's avatar
lucha committed
830
831
832
msgid "Cannot add user."
msgstr "Greier ikkje leggja til brukaren."

lucha's avatar
lucha committed
833
#: wp-admin/network/site-users.php:300 wp-admin/network/user-new.php:129
lucha's avatar
lucha committed
834
835
836
msgid "Add User"
msgstr "Legg til brukar"

lucha's avatar
lucha committed
837
#: wp-admin/network/site-users.php:249
lucha's avatar
lucha committed
838
839
840
msgid "User created."
msgstr "Brukaren er oppretta."

lucha's avatar
lucha committed
841
#: wp-admin/network/site-users.php:246
lucha's avatar
lucha committed
842
843
844
msgid "Select a user to remove."
msgstr "Vel ein brukar du vil fjerna."

lucha's avatar
lucha committed
845
#: wp-admin/network/site-users.php:240
lucha's avatar
lucha committed
846
847
848
msgid "Select a user to change role."
msgstr "Vel ein brukar for å endra brukarrolla."

lucha's avatar
lucha committed
849
#: wp-admin/network/site-users.php:252
lucha's avatar
lucha committed
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
msgid "Enter the username and email."
msgstr "Skriv inn brukarnamn og epost."

#: wp-admin/network.php:63
msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar."
msgstr "Når du har lagt til denne koden, og lasta denne sida på nytt, skal funksjonen for fleire nettstader vera på. Denne sida vil då finnast i nettverksstyrar-menyen, og vil innehalda ei oversikt over den koden du la til. Du kan veksla mellom nettverksstyrar og nettstadstyrar ved å klikka på nettverksstyrar eller eit av dei individuelle nettstadnamna under nedtrekksmenyen 'Mine nettstader' på verktylina."

#: wp-admin/includes/network.php:140
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "FEIL: Nettverket kunne ikkje opprettast."

lucha's avatar
lucha committed
861
#: wp-admin/includes/network.php:216
lucha's avatar
lucha committed
862
863
864
865
866
867
868
869
msgid "Sub-directories"
msgstr "Undermapper"

#: wp-admin/network.php:71
msgid "Network"
msgstr "Nettverk"

#. translators: 1: hostname
lucha's avatar
lucha committed
870
#: wp-admin/includes/network.php:211
lucha's avatar
lucha committed
871
872
873
874
msgctxt "subdomain examples"
msgid "like <code>site1.%1$s</code> and <code>site2.%1$s</code>"
msgstr "som <code>nettstad1.%1$s</code> og <code>nettstad2.%1$s</code>"

lucha's avatar
lucha committed
875
#: wp-admin/includes/network.php:201
lucha's avatar
lucha committed
876
877
878
msgid "Addresses of Sites in your Network"
msgstr "Adresser til nettstadane i nettverket"

lucha's avatar
lucha committed
879
880
#: wp-admin/includes/network.php:113 wp-admin/includes/network.php:373
#: wp-admin/includes/network.php:545 wp-admin/includes/network.php:585
lucha's avatar
lucha committed
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
msgid "Warning:"
msgstr "Åtvaring:"

#: wp-admin/network.php:29
msgid "The Network creation panel is not for WordPress MU networks."
msgstr "Panelet for å laga nettverk er ikkje for WordPress MU-nettverk."

#: wp-admin/includes/network.php:128
msgid "Return to Dashboard"
msgstr "Tilbake til dashbordet"

#: wp-admin/network.php:55
msgid "Create a Network of WordPress Sites"
msgstr "Lag eit nettverk av WordPress-nettstader"

#: wp-admin/network.php:59
msgid "This screen allows you to configure a network as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it."
msgstr "På denne skjermen kan du setja opp eit nettverk med underdomene (<code>nettstad1.døme.no</code>) eller undermapper (<code>døme.no/nettstad1</code>). Viss du vil ha underdomene, må du ha skrudd på jokerteikn i Apache- og DNS-oppsettet, viss nettverten gjev løyve til det."

lucha's avatar
lucha committed
900
#: wp-admin/includes/network.php:260 wp-admin/includes/network.php:275
lucha's avatar
lucha committed
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
msgid "Sub-directory Install"
msgstr "Undermappe-installasjon"

#: wp-admin/includes/network.php:113
msgid "Please <a href=\"%s\">deactivate your plugins</a> before enabling the Network feature."
msgstr "<a href=\"%s\">Deaktiver innstikk</a> før Nettverk vert skrudd på."

#: wp-admin/includes/network.php:113
msgid "Once the network is created, you may reactivate your plugins."
msgstr "Innstikka kan reaktiverast etter at nettverket er oppretta."

#: wp-admin/network.php:64
msgid "The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more than a month old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed in a future version."
msgstr "Å velja undermapper for nettstader er skrudd av viss dette oppsettet er meir enn ein månad gamalt. Det er på grunn av fastlenkjeproblem med &#8220;/blogg/&#8221; frå hovudbølet. Me kjem til å fiksa dette problemet i ein framtidig versjon."

lucha's avatar
lucha committed
916
#: wp-admin/includes/network.php:160
lucha's avatar
lucha committed
917
918
919
msgid "Welcome to the Network installation process!"
msgstr "Velkommen til nettverksinstallasjonsprosessen!"

lucha's avatar
lucha committed
920
#: wp-admin/includes/network.php:256
lucha's avatar
lucha committed
921
922
923
924
925
926
927
msgid "Network Details"
msgstr "Nettverksdetaljar"

#: wp-admin/includes/network.php:105
msgid "The constant DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES cannot be defined when creating a network."
msgstr "Konstanten DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES kan ikkje vere definer under oppretting av nettverk."

lucha's avatar
lucha committed
928
#: wp-admin/includes/network.php:594
lucha's avatar
lucha committed
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
msgid "Once you complete these steps, your network is enabled and configured. You will have to log in again."
msgstr "Nettverket er skrudd på og ferdige sett opp når desse stega er fullførte, men du må logge inn på nytt."

#: wp-admin/network.php:61
msgid "The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting with a dot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files."
msgstr "Den neste skjermen for nettverksoppsett gjev deg tilpassa linjer med kode du kan leggja til i filene wp-config.php og .htaccess. Pass på at FTP-programmet ditt er stilt til å syna filer som byrjar med eit punktum, slik at du finn .htaccess. Det kan henda du må oppretta denne fila om ho ikkje er der frå før. Lag tryggingskopiar av dei to filene om dei finst frå før."

#: wp-admin/network.php:60
msgid "Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to add a wildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories)."
msgstr "Vel underdomene eller undermapper. Du kan berre byta dette etterpå ved å gjera om heile installasjonen din. Fyll ut detaljar for nettverket ditt, og klikk på installer. Viss det ikkje verkar, må du truleg leggja til jokerteikn-DNS (for underdomene) eller endra til ei anna innstilling under Fastlenkjer (for undermapper)."

lucha's avatar
lucha committed
940
#: wp-admin/includes/network.php:475
lucha's avatar
lucha committed
941
942
943
msgid "To make your installation more secure, you should also add:"
msgstr "For å gjere installasjonen sikrare bør du òg leggje til:"

lucha's avatar
lucha committed
944
#: wp-admin/includes/network.php:208
lucha's avatar
lucha committed
945
946
947
msgid "Sub-domains"
msgstr "Sub-domener"

lucha's avatar
lucha committed
948
949
#: wp-admin/includes/network.php:180 wp-admin/includes/network.php:229
#: wp-admin/includes/network.php:270 wp-admin/includes/network.php:280
lucha's avatar
lucha committed
950
951
952
msgid "Warning!"
msgstr "Åtvaring!"

lucha's avatar
lucha committed
953
#: wp-admin/includes/network.php:204
lucha's avatar
lucha committed
954
955
956
957
958
959
960
msgid "You will need a wildcard DNS record if you are going to use the virtual host (sub-domain) functionality."
msgstr "Du treng ei DNS-oppføring med jokerteikn dersom du ønskjer å bruke funksjonalitet for virtuell vert (sub-domene)"

#: wp-admin/includes/network.php:122
msgid "You cannot install a network of sites with your server address."
msgstr "Du kan ikkje installere eit nettstad-nettverk med tenaradressa di."

lucha's avatar
lucha committed
961
#: wp-admin/includes/network.php:161
lucha's avatar
lucha committed
962
963
964
msgid "Fill in the information below and you&#8217;ll be on your way to creating a network of WordPress sites. We will create configuration files in the next step."
msgstr "Fyll ut informasjonen under og du er på veg til opprette ein nettverk med WordPress-nettstader. Konfigurasjonsfilene vert genererte i neste steg."

lucha's avatar
lucha committed
965
#: wp-admin/includes/network.php:386
lucha's avatar
lucha committed
966
967
968
msgid "Complete the following steps to enable the features for creating a network of sites."
msgstr "Fullfør følgjande steg for å gjere funksjonalitet for å opprette eit nettstad-nettverk tilgjengeleg."

lucha's avatar
lucha committed
969
#: wp-admin/includes/network.php:385
lucha's avatar
lucha committed
970
971
972
msgid "Enabling the Network"
msgstr "Skrur på nettverket"

lucha's avatar
lucha committed
973
#: wp-admin/includes/network.php:374
lucha's avatar
lucha committed
974
975
976
msgid "Please complete the configuration steps. To create a new network, you will need to empty or remove the network database tables."
msgstr "Fullfør konfigurasjonsstega. Du må tømme eller fjerne nettverk-databasetabellane for å opprette eit nettverk."

lucha's avatar
lucha committed
977
#: wp-admin/includes/network.php:373
lucha's avatar
lucha committed
978
979
980
msgid "An existing WordPress network was detected."
msgstr "Eit eksisterande WordPress-nettverk vart oppdaga."

lucha's avatar
lucha committed
981
#: wp-admin/includes/network.php:368
lucha's avatar
lucha committed
982
983
984
msgid "The original configuration steps are shown here for reference."
msgstr "Dei opprinnelege konfigurasjonsstega vert viste her som referanse."

lucha's avatar
lucha committed
985
#: wp-admin/includes/network.php:317
lucha's avatar
lucha committed
986
987
988
msgid "Your email address."
msgstr "Epostadressa di."

lucha's avatar
lucha committed
989
#: wp-admin/includes/network.php:308
lucha's avatar
lucha committed
990
991
992
msgid "What would you like to call your network?"
msgstr "Kva skal nettverket heite?"

lucha's avatar
lucha committed
993
#: wp-admin/includes/network.php:304 wp-admin/network/settings.php:105
lucha's avatar
lucha committed
994
995
996
msgid "Network Title"
msgstr "Nettverkstittel"

lucha's avatar
lucha committed
997
#: wp-admin/includes/network.php:286
lucha's avatar
lucha committed
998
999
1000
msgid "Because your install is not new, the sites in your WordPress network must use sub-domains."
msgstr "Sidan installasjonen ikkje er ny må nettstadane i WordPress-nettverket bruke undermapper."

For faster browsing, not all history is shown. View entire blame