Update module mattn/go-sqlite3 to v1.14.7

2 jobs for renovate/github.com-mattn-go-sqlite3-1.x in 1 minute and 52 seconds
latest
Status Job ID Name Coverage
  Build Pkgsrc
passed #30377
build_pkgsrc:bullseye

00:00:17

 
  Build Pkg
passed #30378
amd64
build_pkg:bullseye:amd64

00:01:34