Commit 305fe211 authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: sk_SK

parent 065934fe
# Translation of WordPress - 4.6.x - Administration - Network Admin in Slovak
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.6.x - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - Development - Administration - Network Admin in Slovak
# This file is distributed under the same license as the WordPress - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2016-08-15 21:48:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-12 12:58:25+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.3.0-alpha\n"
"Language: sk\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.6.x - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - Development - Administration - Network Admin\n"
#: wp-admin/network/index.php:51 wp-admin/network/site-info.php:31
#: wp-admin/network/site-new.php:30 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-themes.php:30 wp-admin/network/site-users.php:33
#: wp-admin/network/sites.php:43 wp-admin/network/user-new.php:27
#: wp-admin/network/users.php:180
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Fórum podpory [EN]</a>"
#: wp-admin/network/site-info.php:194
msgid "Attributes"
msgstr "Vlastnosti"
#. translators: %s: File size in kilobytes
#: wp-admin/network/settings.php:312
msgid "%s KB"
msgstr "%s KB"
#. translators: %s: Default network name
#: wp-admin/includes/network.php:151
msgid "%s Sites"
msgstr "Stránky %s"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:475
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:476
msgctxt "theme"
msgid "Delete %s"
msgstr "Odstrániť %s"
#: wp-admin/network/themes.php:93
#: wp-admin/network/sites.php:245
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that site."
msgstr "Nemáte oprávnenie vymazať túto webovú stránku."
#: wp-admin/network/themes.php:90
msgid "Sorry, you are not allowed to delete themes for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie mazať témy z tejto webovej stránky."
#: wp-admin/network/themes.php:17
#: wp-admin/network/themes.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to manage network themes."
msgstr "Nemáte oprávnenie spravovať témy siete."
#: wp-admin/network/sites.php:240
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that site."
msgstr "Nemáte oprávnenie vymazať túto webovú stránku."
#: wp-admin/network/site-themes.php:17
msgid "Sorry, you are not allowed to manage themes for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie spravovať témy pre túto webovú stránku."
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie upravovať túto webovú stránku. "
#: wp-admin/network/site-new.php:20
#: wp-admin/network/site-new.php:17
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Nemáte oprávnenie pridávať webové stránky do tejto siete."
#: wp-admin/network/site-info.php:18 wp-admin/network/site-settings.php:17
#: wp-admin/network/site-users.php:17
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie upravovať túto webovú stránku. "
#: wp-admin/network/site-themes.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to manage themes for this site."
msgstr "Nemáte oprávnenie spravovať témy pre túto webovú stránku."
#: wp-admin/network/settings.php:273
msgid "The email address of the first comment author on a new site."
msgstr "E-mailová adresa autora prvého komentára na novej webovej stránke."
#. translators: 1: wp-config.php 2: location of wp-config file, 3: translated
#. version of "That's all, stop editing! Happy blogging."
#: wp-admin/includes/network.php:419
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s <strong>above</strong> the line reading %3$s:"
msgstr "Pridajte nasledovné do vášho súboru %1$s v %2$s <strong>nad</strong> riadok obsahujúci %3$s:"
#: wp-admin/network/settings.php:269
#: wp-admin/network/settings.php:266
msgid "First Comment Email"
msgstr "E-mail prvého komentára"
#: wp-admin/network/settings.php:270
msgid "The email address of the first comment author on a new site."
msgstr "E-mailová adresa autora prvého komentára na novej webovej stránke."
#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
#: wp-admin/includes/network.php:417
#: wp-admin/includes/network.php:427
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "To je všetko! Príjemné blogovanie!"
#. translators: 1: wp-config.php 2: location of wp-config file, 3: translated
#. version of "That's all, stop editing! Happy blogging."
#: wp-admin/includes/network.php:409
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s <strong>above</strong> the line reading %3$s:"
msgstr "Pridajte nasledovné do vášho súboru %1$s v %2$s <strong>nad</strong> riadok obsahujúci %3$s:"
#. translators: 1: theme name, 2: theme author
#: wp-admin/network/themes.php:141
#: wp-admin/network/themes.php:138
msgctxt "theme"
msgid "%1$s by %2$s"
msgstr "%1$s od %2$s"
#. translators: %s: edit page url
#: wp-admin/network/user-new.php:83
#: wp-admin/network/user-new.php:80
msgid "User added. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Používateľ pridaný. <a href=\"%s\">Upraviť používateľa</a>"
#: wp-admin/network/site-new.php:204
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Povolené sú iba malé písmená (a-z), číslice a pomlčky."
#: wp-admin/network/site-new.php:154
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Administrátor webovej stránky "
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:460
#: wp-admin/includes/network.php:470
msgid "These unique authentication keys are also missing from your %s file."
msgstr "V súbore %s chýbajú unikátne autentifikačné kľúče."
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:454
#: wp-admin/includes/network.php:464
msgid "This unique authentication key is also missing from your %s file."
msgstr "V súbore %s chýba unikátny autentifikačný kľúč."
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:398
msgid "We recommend you back up your existing %s file."
msgstr "Odporúčame vám zálohovať si súbor %s."
#. translators: 1: wp-config.php 2: .htaccess
#. translators: 1: wp-config.php 2: web.config
#: wp-admin/includes/network.php:382 wp-admin/includes/network.php:390
msgid "We recommend you back up your existing %1$s and %2$s files."
msgstr "Odporúčame vám zálohovať si súbory %1$s a %2$s."
#: wp-admin/network/site-new.php:155
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Administrátor webovej stránky "
#. translators: 1: localhost 2: localhost.localdomain
#: wp-admin/includes/network.php:254
msgid "Because you are using %1$s, the sites in your WordPress network must use sub-directories. Consider using %2$s if you wish to use sub-domains."
msgstr "Pretože používate %1$s, webové stránky vo WordPress sieti musia použiť podpriečinky. Ak si prajete používať subdomény, zvážte použitie %2$s."
#: wp-admin/network/site-new.php:205
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Povolené sú iba malé písmená (a-z), číslice a pomlčky."
#. translators: %s: host name
#: wp-admin/includes/network.php:238 wp-admin/includes/network.php:287
#: wp-admin/includes/network.php:248 wp-admin/includes/network.php:297
msgid "The internet address of your network will be %s."
msgstr "Internetová adresa vašej siete bude %s."
#. translators: 1: localhost 2: localhost.localdomain
#: wp-admin/includes/network.php:264
msgid "Because you are using %1$s, the sites in your WordPress network must use sub-directories. Consider using %2$s if you wish to use sub-domains."
msgstr "Pretože používate %1$s, webové stránky vo WordPress sieti musia použiť podpriečinky. Ak si prajete používať subdomény, zvážte použitie %2$s."
#. translators: 1: site url 2: host name 3. www
#: wp-admin/includes/network.php:227
#: wp-admin/includes/network.php:237
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Odporúčame vám zmeniť si URL adresu webovej stránky na %1$s pred povolením fukncie siete. Vašu stránku bude aj naďalej možné zobraziť pomocou predpony %3$s s adresou ako %2$s ale akékoľvek odkazy nebudú mať predponu %3$s."
#: wp-admin/includes/network.php:193
#. translators: 1: wp-config.php 2: .htaccess
#. translators: 1: wp-config.php 2: web.config
#: wp-admin/includes/network.php:392 wp-admin/includes/network.php:400
msgid "We recommend you back up your existing %1$s and %2$s files."
msgstr "Odporúčame vám zálohovať si súbory %1$s a %2$s."
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:408
msgid "We recommend you back up your existing %s file."
msgstr "Odporúčame vám zálohovať si súbor %s."
#: wp-admin/includes/network.php:203
msgid "You cannot change this later."
msgstr "Neskôr to už nebudete môcť zmeniť."
#: wp-admin/includes/network.php:192
#: wp-admin/includes/network.php:202
msgid "Please choose whether you would like sites in your WordPress network to use sub-domains or sub-directories."
msgstr "Zvoľte si, či chcete, aby webové stránky vo WordPress sieti mohli používať subdomény alebo podpriečinky."
#. translators: 1: mod_rewrite, 2: mod_rewrite documentation URL, 3: Google
#. search for mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:181
#: wp-admin/includes/network.php:191
msgid "If %1$s is disabled, ask your administrator to enable that module, or look at the <a href=\"%2$s\">Apache documentation</a> or <a href=\"%3$s\">elsewhere</a> for help setting it up."
msgstr "Ak nie je povolený %1$s, požiadajte vášho administrátora, aby modul povolil. Prípadne prejdite na <a href=\"%2$s\">dokumentáciu Apache</a> alebo <a href=\"%3$s\">pohľadajte inde</a>."
#. translators: %s: mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:172
#: wp-admin/includes/network.php:182
msgid "It looks like the Apache %s module is not installed."
msgstr "Zdá sa, že Apache modul %s nie je nainštalovaný."
#. translators: %s: mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:165
#: wp-admin/includes/network.php:175
msgid "Please make sure the Apache %s module is installed as it will be used at the end of this installation."
msgstr "Uistite sa, že je Apache modul %s nainštalovaný, pretože sa použije na konci tejto inštalácie."
......@@ -149,103 +171,134 @@ msgstr "Uistite sa, že je Apache modul %s nainštalovaný, pretože sa použije
msgid "You cannot use port numbers such as %s."
msgstr "Nemôžete použiť čísla portov ako napríklad %s."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:171
msgctxt "user"
msgid "Registered"
msgstr "Registrovaný"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:360
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:142
msgid "Super Admin <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Super Admins <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Super Administrátor <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Super Administrátori <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[2] "Super Administrátorov <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:43
#: wp-admin/network/site-info.php:189
msgid "Deleted"
msgstr "Zmazané"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:114
msgctxt "user"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:41
#: wp-admin/network/site-info.php:187
msgid "Archived"
msgstr "Archivované"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:333
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:425
msgid "Enable"
msgstr "Povoliť"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:535
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Nie je spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:113
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:171
msgctxt "user"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Označiť ako spam"
msgid "Registered"
msgstr "Registrovaný"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:572
msgid "Visit Theme Site"
msgstr "Navštíviť stránku témy"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:531
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Archivovať"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:567
msgid "Visit %s homepage"
msgstr "Navštíviť domovskú stránku témy %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
#: wp-admin/network/site-info.php:188
msgctxt "site"
msgid "Spam"
msgstr "Spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:540
msgid "Broken Theme:"
msgstr "Poškodená téma:"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:231
#: wp-admin/network/site-info.php:177
msgctxt "site"
msgid "Registered"
msgstr "Registrovaná"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:456
msgid "Open %s in the Theme Editor"
msgstr "Otvoriť tému %s v Editore"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:44
#: wp-admin/network/site-info.php:191
msgid "Mature"
msgstr "Pre dospelých"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:440
msgid "Network Disable %s"
msgstr "Zakázať tému %s v sieti"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:230
#: wp-admin/network/site-info.php:181
msgid "Last Updated"
msgstr "Naposledy aktualizovaná"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:437
msgid "Disable %s"
msgstr "Zakázať %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:203
msgctxt "site"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Označiť ako spam"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:418
msgid "Network Enable %s"
msgstr "Povoliť tému %s v sieti"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:192
msgid "No sites found."
msgstr "Neboli nájdené žiadne stránky."
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:415
msgid "Enable %s"
msgstr "Povoliť %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:529
msgid "Unarchive"
msgstr "Odarchivovať"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:334
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:446
msgid "Network Disable"
msgstr "Zakázať v sieti"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:247
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:234
msgid "No themes found."
msgstr "Témy nenájdené."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:334
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:446
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
msgid "Disable"
msgstr "Zakázať"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:332
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:424
msgid "Enable"
msgstr "Povoliť"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:573
msgid "Visit Theme Site"
msgstr "Navštíviť stránku témy"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:301
msgid "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Poškodený <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Poškodené <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[2] "Poškodených <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:541
msgid "Broken Theme:"
msgstr "Poškodená téma:"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:113
msgctxt "user"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Označiť ako spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:295
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:114
msgctxt "user"
msgid "Not Spam"
msgstr "Nie je spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:296
msgid "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Nepovolený <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Nepovolené <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[2] "Nepovolená <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:292
msgid "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Povolené <span class=\"count\">(%s)</span> "
msgstr[1] "Povolené <span class=\"count\">(%s)</span> "
msgstr[2] "Povolené <span class=\"count\">(%s)</span> "
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:302
msgid "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Poškodený <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Poškodené <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[2] "Poškodených <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:236
msgid "You do not appear to have any themes available at this time."
msgstr "Vyzerá to tak že momentálne nie je žiadna téma na zobrazenie."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:142
msgid "Super Admin <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Super Admins <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Super Administrátor <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Super Administrátori <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[2] "Super Administrátorov <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:289
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:290
msgctxt "themes"
msgid "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
......@@ -253,375 +306,336 @@ msgstr[0] "Všetky <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Všetky <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[2] "Všetky <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:246
msgid "Theme"
msgstr "Téma"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:416
msgid "Enable %s"
msgstr "Povoliť %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:235
msgid "You do not appear to have any themes available at this time."
msgstr "Vyzerá to tak že momentálne nie je žiadna téma na zobrazenie."
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:438
msgid "Disable %s"
msgstr "Zakázať %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:233
msgid "No themes found."
msgstr "Témy nenájdené."
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:457
msgid "Open %s in the Theme Editor"
msgstr "Otvoriť tému %s v Editore"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:531
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Archivovať"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:568
msgid "Visit %s homepage"
msgstr "Navštíviť domovskú stránku témy %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:529
msgid "Unarchive"
msgstr "Odarchivovať"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:293
msgid "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Povolené <span class=\"count\">(%s)</span> "
msgstr[1] "Povolené <span class=\"count\">(%s)</span> "
msgstr[2] "Povolené <span class=\"count\">(%s)</span> "
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:360
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:419
msgid "Network Enable %s"
msgstr "Povoliť tému %s v sieti"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:441
msgid "Network Disable %s"
msgstr "Zakázať tému %s v sieti"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
msgid "Network Disable"
msgstr "Zakázať v sieti"
#. translators: 1: site name, 2: site tagline.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:334
msgid "%1$s &#8211; %2$s"
msgstr "%1$s &#8211; %2$s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:231
#: wp-admin/network/site-info.php:180
msgctxt "site"
msgid "Registered"
msgstr "Registrovaná"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:230
#: wp-admin/network/site-info.php:184
msgid "Last Updated"
msgstr "Naposledy aktualizovaná"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:535
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Nie je spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:203
msgctxt "site"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Označiť ako spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:192
msgid "No sites found."
msgstr "Neboli nájdené žiadne stránky."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:44
#: wp-admin/network/site-info.php:194
msgid "Mature"
msgstr "Pre dospelých"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:43
#: wp-admin/network/site-info.php:192
msgid "Deleted"
msgstr "Zmazané"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
#: wp-admin/network/site-info.php:191
msgctxt "site"
msgid "Spam"
msgstr "Spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:41
#: wp-admin/network/site-info.php:190
msgid "Archived"
msgstr "Archivované"
#: wp-admin/network/site-users.php:321 wp-admin/network/user-new.php:120
#: wp-admin/network/site-users.php:332 wp-admin/network/user-new.php:117
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Používateľovi bude e-mailom zaslaný odkaz na zmenu hesla."
#. translators: 1: NOBLOGREDIRECT 2: wp-config.php
#: wp-admin/network/settings.php:143
#: wp-admin/network/settings.php:140
msgid "If registration is disabled, please set %1$s in %2$s to a URL you will redirect visitors to if they visit a non-existent site."
msgstr "Ak je registrácia zakázaná, nastavte %1$s vo %2$s na URL adresu, kam budete presmerovávať návštevníkov ak navštívia neexistujúcu webovú stránku."
#. translators: 1: WP_ALLOW_MULTISITE 2: wp-config.php
#: wp-admin/network.php:44
msgid "You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network."
msgstr "Musíte definovať konštantu %1$s ako true vo vašom súbore %2$s aby bolo možné vytvoriť sieť."
#: wp-admin/network/themes.php:224
#: wp-admin/network/themes.php:235
msgid "Themes list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu tém"
#: wp-admin/network/sites.php:51
#: wp-admin/network/sites.php:48
msgid "Sites list"
msgstr "Zoznam webových stránok"
#: wp-admin/network/sites.php:50
msgid "Sites list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu webových stránok"
#: wp-admin/network/site-users.php:38
msgid "Site users list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu používateľov"
#: wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-users.php:39
msgid "Site users list"
msgstr "Zoznam používateľov"
#: wp-admin/network/site-users.php:41
msgid "Site users list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu používateľov"
#: wp-admin/network/sites.php:47
msgid "Sites list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu webových stránok"
#: wp-admin/network/site-users.php:40
msgid "Filter site users list"
msgstr "Filter zoznamu používateľov"
#. translators: 1: WP_ALLOW_MULTISITE 2: wp-config.php
#: wp-admin/network.php:44
msgid "You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network."
msgstr "Musíte definovať konštantu %1$s ako true vo vašom súbore %2$s aby bolo možné vytvoriť sieť."
#: wp-admin/network/site-themes.php:39
#: wp-admin/network/site-themes.php:36
msgid "Site themes list"
msgstr "Zoznam tém"
#: wp-admin/network/site-themes.php:38
msgid "Site themes list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu tém"
#: wp-admin/network/site-users.php:37
msgid "Filter site users list"
msgstr "Filter zoznamu používateľov"
#: wp-admin/network/site-themes.php:37
#: wp-admin/network/site-themes.php:34
msgid "Filter site themes list"
msgstr "Filter zoznamu tém"
#: wp-admin/network/site-new.php:109
#: wp-admin/network/site-themes.php:35
msgid "Site themes list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu tém"
#: wp-admin/network/site-new.php:110
msgid "The domain or path entered conflicts with an existing username."
msgstr "Doména alebo cesta, ktorú ste zadali, je v konflikte s existujúcim používateľským menom."
#: wp-admin/network/sites.php:78
msgid "The requested action is not valid."
msgstr "Požadovaná akcia nie je platná."