Commit 538a946d authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: fi

parent 1e209fb7
This diff is collapsed.
# Translation of WordPress - 4.7.x - Administration - Network Admin in Finnish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.7.x - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 4.8.x - Administration - Network Admin in Finnish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.8.x - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2016-11-12 11:39:57+0000\n"
......@@ -9,10 +9,10 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"Language: fi\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.7.x - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.8.x - Administration - Network Admin\n"
#: wp-admin/network/index.php:51 wp-admin/network/site-info.php:31
#: wp-admin/network/site-new.php:30 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-new.php:31 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-themes.php:30 wp-admin/network/site-users.php:33
#: wp-admin/network/sites.php:43 wp-admin/network/user-new.php:27
#: wp-admin/network/users.php:180
......@@ -97,11 +97,11 @@ msgstr "%1$s, tekijä %2$s"
msgid "User added. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Käyttäjä lisätty. <a href=\"%s\">Muokkaa käyttäjää</a>"
#: wp-admin/network/site-new.php:205
#: wp-admin/network/site-new.php:206
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Sallittuja merkkejä ovat vain pienet kirjaimet (a-z), numerot ja väliviivat."
#: wp-admin/network/site-new.php:155
#: wp-admin/network/site-new.php:156
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Sivuston pääkäyttäjä"
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr "Varmista että Apachen %s-moduuli on käytössä, koska sitä tullaan k
msgid "You cannot use port numbers such as %s."
msgstr "Et voi käyttää portin numeroita kuten %s."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:171
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:172
msgctxt "user"
msgid "Registered"
msgstr "Rekisteröitynyt"
......@@ -282,21 +282,21 @@ msgstr "Yhtään teemaa ei vaikuta olevan saatavilla."
msgid "No themes found."
msgstr "Teemoja ei löytynyt."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:531
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:538
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Arkistoi"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:529
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:536
msgid "Unarchive"
msgstr "Palauta"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:360
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:365
msgid "Never"
msgstr "Ei koskaan"
#. translators: 1: site name, 2: site tagline.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:334
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:337
msgid "%1$s &#8211; %2$s"
msgstr "%1$s &#8211; %2$s"
......@@ -312,7 +312,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Viimeksi päivitetty"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:535
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:542
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Ei roskasivusto"
......@@ -337,7 +337,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Poistettu"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:544
#: wp-admin/network/site-info.php:188
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "Roskaa"
msgid "Archived"
msgstr "Arkistoitu"
#: wp-admin/network/site-users.php:332 wp-admin/network/user-new.php:117
#: wp-admin/network/site-users.php:339 wp-admin/network/user-new.php:117
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Salasananvaihtolinkki lähetetään käyttäjälle sähköpostitse."
......@@ -398,7 +398,7 @@ msgstr "Sivuston teemalistan navigaatio"
msgid "Filter site themes list"
msgstr "Sivuston teemalistan suodatus"
#: wp-admin/network/site-new.php:110
#: wp-admin/network/site-new.php:111
msgid "The domain or path entered conflicts with an existing username."
msgstr "Annettu domain tai polku on ristiriidassa olemassa olevan käyttäjätunnuksen kanssa."
......@@ -463,7 +463,7 @@ msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\">Verkkonäky
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Documentation on the Network Admin</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Verkon hallinnan dokumentaatio</a>"
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:29
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:30
#: wp-admin/network/site-settings.php:29 wp-admin/network/site-themes.php:29
#: wp-admin/network/site-users.php:32 wp-admin/network/sites.php:42
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Documentation on Site Management</a>"
......@@ -482,7 +482,7 @@ msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Doc
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Verkon asetusten dokumentaatio</a>"
#. translators: 1: site url, 2: server error message
#: wp-admin/network/upgrade.php:87
#: wp-admin/network/upgrade.php:88
msgid "Warning! Problem updating %1$s. Your server may not be able to connect to sites running on it. Error message: %2$s"
msgstr "Varoitus! Ongelma päivitettäessä %1$s. Kyseessä voi olla palvelimen yhteysongelmat. Virheilmoitus: %2$s"
......@@ -498,19 +498,19 @@ msgstr "Nämä teemat saattavat olla käytössä muilla sivuistoilla."
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Oletko varma, että haluat poistaa tämän teeman?"
#: wp-admin/network/site-themes.php:193 wp-admin/network/themes.php:272
#: wp-admin/network/site-themes.php:197 wp-admin/network/themes.php:279
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s teema otettu pois käytöstä."
msgstr[1] "%s teemaa otettu pois käytöstä."
#: wp-admin/network/site-themes.php:185 wp-admin/network/themes.php:264
#: wp-admin/network/site-themes.php:189 wp-admin/network/themes.php:271
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s teema otettu käyttöön."
msgstr[1] "%s teemaa otettu käyttöön."
#: wp-admin/network/themes.php:280
#: wp-admin/network/themes.php:287
msgid "%s theme deleted."
msgid_plural "%s themes deleted."
msgstr[0] "%s teema poistettu."
......@@ -613,7 +613,7 @@ msgstr "Täältä käsin voit:"
msgid "Welcome to your Network Admin. This area of the Administration Screens is used for managing all aspects of your Multisite Network."
msgstr "Tervetuloa verkon hallintaan. Tätä hallinnan puolta käytetään multisite-verkon asetusten muokkaamiseksi."
#: wp-admin/network/upgrade.php:126
#: wp-admin/network/upgrade.php:127
msgid "WordPress has been updated! Before we send you on your way, we need to individually upgrade the sites in your network."
msgstr "WordPress on päivitetty! Ennen kuin pääset jatkamaan, yksittäiset verkon sivustot on vielä päivitettävä."
......@@ -622,12 +622,12 @@ msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress
msgstr "Käytä tätä sivua vain päivitettyäsi WordPressin uuteen versioon Päivitykset-sivulta. Päivitä kaikki sivustot -painikkeen napsauttaminen käy läpi jokaisen verkkoon kuuluvan sivuston (5 kerrallaan) ja varmistaa että tarvittavat tietokantapäivitykset suoritetaan."
#: wp-admin/network/menu.php:22 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:39 wp-admin/network/upgrade.php:130
#: wp-admin/network/upgrade.php:40 wp-admin/network/upgrade.php:131
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Päivitä verkko"
#. translators: 1: user login, 2: site url, 3: site name/title
#: wp-admin/network/site-new.php:145
#: wp-admin/network/site-new.php:146
msgid ""
"New site created by %1$s\n"
"\n"
......@@ -656,7 +656,7 @@ msgstr "Järjestelmänvalvojia ei voi enää lisätä Asetukset-näkymästä. Me
msgid "Updates"
msgstr "Päivitykset"
#: wp-admin/network/site-new.php:23
#: wp-admin/network/site-new.php:24
msgid "This screen is for Super Admins to add new sites to the network. This is not affected by the registration settings."
msgstr "Järjestelmänvalvojat voivat lisätä uusia sivustoja tässä näkymässä. Rekisteröitymisasetuksilla ei ole tähän vaikutusta."
......@@ -676,7 +676,7 @@ msgstr "Poista-toiminto pyytää vahvistusta, mutta on peruuttamaton."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Lihavoitujen sarakeotsikoiden napsauttaminen järjestää taulukon uudelleen."
#: wp-admin/network/menu.php:41 wp-admin/network/themes.php:250
#: wp-admin/network/menu.php:41 wp-admin/network/themes.php:253
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Lisää uusi"
......@@ -686,7 +686,7 @@ msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site b
msgstr "Lisää uusi vie uuden sivuston lisäämiseen. Voit hakea hakea sivustoa nimellä, ID:llä tai IP-osoitteella. Näyttöasetukset-välilehdeltä voit valita, montako sivustoa näytetään kerralla."
#. translators: 1: dashboard url, 2: network admin edit url
#: wp-admin/network/site-new.php:172
#: wp-admin/network/site-new.php:173
msgid "Site added. <a href=\"%1$s\">Visit Dashboard</a> or <a href=\"%2$s\">Edit Site</a>"
msgstr "Sivusto luotu. <a href=\"%1$s\">Näytä ohjauspaneeli</a> tai <a href=\"%2$s\">muokkaa sivustoa</a>"
......@@ -744,7 +744,7 @@ msgstr "Palaa takaisin teemalistaukseen"
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:131 wp-admin/network/site-settings.php:84
#: wp-admin/network/site-themes.php:163 wp-admin/network/site-users.php:193
#: wp-admin/network/site-themes.php:167 wp-admin/network/site-users.php:200
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Muokkaa sivustoa: %s"
......@@ -753,11 +753,11 @@ msgstr "Muokkaa sivustoa: %s"
msgid "<strong>Themes</strong> &mdash; This area shows themes that are not already enabled across the network. Enabling a theme in this menu makes it accessible to this site. It does not activate the theme, but allows it to show in the site&#8217;s Appearance menu. To enable a theme for the entire network, see the <a href=\"%s\">Network Themes</a> screen."
msgstr "<strong>Teemat</strong> &mdash; Tämä sivu näyttää teemat, joita ei ole jo sallittu kaikille sivustoilla. Teeman salliminen tässä valikossa mahdollistaa sen ottamisen käyttöön kyseisellä sivustolla. Se ei siis ota sitä käyttöön, mutta se tulee näkyviin sivuston Ulkoasu-valikkoon. Jos haluat sallia teeman kaikille sivustoille kerralla, siirry <a href=\"%s\">Verkon teemat</a>-näkymään."
#: wp-admin/network/site-themes.php:197 wp-admin/network/themes.php:284
#: wp-admin/network/site-themes.php:201 wp-admin/network/themes.php:291
msgid "No theme selected."
msgstr "Teemaa ei ole valittu."
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:262
#: wp-admin/network/site-themes.php:187 wp-admin/network/themes.php:269
msgid "Theme enabled."
msgstr "Teema on otettu käyttöön."
......@@ -766,7 +766,7 @@ msgstr "Teema on otettu käyttöön."
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Väärä sivuston ID."
#: wp-admin/network/site-themes.php:191 wp-admin/network/themes.php:270
#: wp-admin/network/site-themes.php:195 wp-admin/network/themes.php:277
msgid "Theme disabled."
msgstr "Teema on poistettu käytöstä."
......@@ -774,7 +774,7 @@ msgstr "Teema on poistettu käytöstä."
msgid "Add User will set up a new user account on the network and send that person an email with username and password."
msgstr "Lisää käyttäjä luo uuden käyttäjätilin multisite-verkkoon ja lähettää kyseiselle henkilölle sähköpostin, jossa on tämän tunnus ja salasana."
#: wp-admin/network/site-themes.php:200
#: wp-admin/network/site-themes.php:204
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Verkon laajuisia teemoja ei näy tällä sivulla."
......@@ -802,15 +802,15 @@ msgstr "Kyllä, poista tämä teema"
msgid "Are you sure you wish to delete these themes?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa nämä teemat?"
#: wp-admin/network/site-new.php:178 wp-admin/network/site-new.php:188
#: wp-admin/network/site-new.php:179 wp-admin/network/site-new.php:189
msgid "Add New Site"
msgstr "Lisää uusi sivusto"
#: wp-admin/network/themes.php:286
#: wp-admin/network/themes.php:293
msgid "You cannot delete a theme while it is active on the main site."
msgstr "Et voi poistaa teemaa jos se on käytössä pääsivustolla."
#: wp-admin/network/site-users.php:234
#: wp-admin/network/site-users.php:241
msgid "Enter the username of an existing user."
msgstr "Syötä olemassa olevan käyttäjän käyttäjätunnus."
......@@ -818,7 +818,7 @@ msgstr "Syötä olemassa olevan käyttäjän käyttäjätunnus."
msgid "Site info updated."
msgstr "Sivuston tiedot päivitetty."
#: wp-admin/network/site-users.php:231
#: wp-admin/network/site-users.php:238
msgid "User is already a member of this site."
msgstr "Käyttäjä on jo jäsenenä tällä sivustolla."
......@@ -830,23 +830,23 @@ msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä sivustoa."
msgid "Cannot add user."
msgstr "Käyttäjän lisääminen ei onnistu."
#: wp-admin/network/site-users.php:300 wp-admin/network/user-new.php:129
#: wp-admin/network/site-users.php:307 wp-admin/network/user-new.php:129
msgid "Add User"
msgstr "Lisää käyttäjä"
#: wp-admin/network/site-users.php:249
#: wp-admin/network/site-users.php:256
msgid "User created."
msgstr "Käyttäjä on luotu."
#: wp-admin/network/site-users.php:246
#: wp-admin/network/site-users.php:253
msgid "Select a user to remove."
msgstr "Valitse poistettava käyttäjä."
#: wp-admin/network/site-users.php:240
#: wp-admin/network/site-users.php:247
msgid "Select a user to change role."
msgstr "Valitse käyttäjä, jonka roolin haluat vaihtaa."
#: wp-admin/network/site-users.php:252
#: wp-admin/network/site-users.php:259
msgid "Enter the username and email."
msgstr "Syötä käyttäjätunnus ja salasana."
......@@ -1038,7 +1038,7 @@ msgstr "Sivuston ID on käytössä sisäisesti. Se ei näy sivustolla vierailevi
msgid "Deactivate, Archive, and Spam which lead to confirmation screens. These actions can be reversed later."
msgstr "Poista käytöstä-, arkistoi- ja merkitse roskaksi-toiminnot johtavat varmistukseen. Nämä toiminnot voidaan perua myöhemmin."
#: wp-admin/network/site-new.php:24
#: wp-admin/network/site-new.php:25
msgid "If the admin email for the new site does not exist in the database, a new user will also be created."
msgstr "Jos ylläpitäjän sähköpostiosoitetta ei löydy tietokannasta, luodaan myös uusi käyttäjä."
......@@ -1115,15 +1115,15 @@ msgid "New site settings are defaults applied when a new site is created in the
msgstr "Uuden sivuston asetukset ovat oletuksilla, kun uusi sivusto luodaan verkossa. Oletusasetukset sisältävät tervetuloa-viestin uuden sivuston tai käyttäjätunnuksen rekisteröinnin yhteydessä, ensimmäisen artikkelin, sivun, kommentin, kommentin kirjoittajan ja kommentin URL-osoitteen."
#. translators: %s: reserved names list
#: wp-admin/network/site-new.php:51
#: wp-admin/network/site-new.php:52
msgid "The following words are reserved for use by WordPress functions and cannot be used as blog names: %s"
msgstr "Seuraavat sanat on varattu WordPressin toiminnoille, eikä niitä voida käyttää sivuston nimenä: %s"
#: wp-admin/network/upgrade.php:111
#: wp-admin/network/upgrade.php:112
msgid "If your browser doesn&#8217;t start loading the next page automatically, click this link:"
msgstr "Jos selaimesi ei siirry seuraavalle sivulle automaattisesti, napsauta tätä linkkiä:"
#: wp-admin/network/site-new.php:37
#: wp-admin/network/site-new.php:38
msgid "Can&#8217;t create an empty site."
msgstr "En voi luoda tyhjää sivustoa."
......@@ -1191,7 +1191,7 @@ msgstr "Sivustot poistettu."
msgid "Sorry, you are not allowed to change the current site."
msgstr "Sinulla ei ole tämän sivuston muuttamiseen tarvittavaa oikeutta."
#: wp-admin/network/site-new.php:115
#: wp-admin/network/site-new.php:116
msgid "There was an error creating the user."
msgstr "Virhe käyttäjän luonnissa."
......@@ -1223,7 +1223,7 @@ msgstr "Uuden sivuston ensimmäinen artikkeli."
msgid "The author of the first comment on a new site."
msgstr "Ensimmäisen kommentin kirjoittaja uudella sivustolla."
#: wp-admin/network/upgrade.php:67
#: wp-admin/network/upgrade.php:68
msgid "All done!"
msgstr "Valmista tuli!"
......@@ -1263,15 +1263,15 @@ msgstr "Toiminnalliset asetukset"
msgid "Enable administration menus"
msgstr "Salli hallintavalikot"
#: wp-admin/network/site-new.php:80
#: wp-admin/network/site-new.php:81
msgid "Missing email address."
msgstr "Sähköpostiosoite puuttuu."
#: wp-admin/network/site-new.php:77
#: wp-admin/network/site-new.php:78
msgid "Missing or invalid site address."
msgstr "Sivuston osoite puuttuu tai on virheellinen."
#: wp-admin/network/upgrade.php:111
#: wp-admin/network/upgrade.php:112
msgid "Next Sites"
msgstr "Seuraavat sivustot"
......@@ -1292,7 +1292,7 @@ msgid "The welcome email sent to new site owners."
msgstr "Tervetulosähköposti uusille sivustoille."
#. translators: %s: network name
#: wp-admin/network/site-new.php:140
#: wp-admin/network/site-new.php:141
msgid "[%s] New Site Created"
msgstr "[%s] Uusi sivusto luotu"
......@@ -1300,19 +1300,19 @@ msgstr "[%s] Uusi sivusto luotu"
msgid "Network Admin Email"
msgstr "Verkon ylläpitäjän sähköpostiosoite"
#: wp-admin/network/site-new.php:247
#: wp-admin/network/site-new.php:248
msgid "The username and password will be mailed to this email address."
msgstr "Käyttäjätunnus ja salasana lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen."
#: wp-admin/network/site-new.php:247
#: wp-admin/network/site-new.php:248
msgid "A new user will be created if the above email address is not in the database."
msgstr "Uusi käyttäjä luodaan jos yllä olevaa sähköpostiosoitetta ei löydy tietokannasta."
#: wp-admin/network/site-new.php:243
#: wp-admin/network/site-new.php:244
msgid "Admin Email"
msgstr "Pääkäyttäjän sähköpostiosoite"
#: wp-admin/network/site-new.php:259
#: wp-admin/network/site-new.php:260
msgid "Add Site"
msgstr "Lisää sivusto"
......@@ -1376,7 +1376,7 @@ msgstr "Rekisteröinti-ilmoitukset"
msgid "Allow new registrations"
msgstr "Salli uudet rekisteröitymiset"
#: wp-admin/network/site-users.php:255
#: wp-admin/network/site-users.php:262
msgid "Duplicated username or email address."
msgstr "Kahdennettu käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite."
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment