Commit 70144a5f authored by lucha's avatar lucha

Languages version 5.4.1

Added arabic to list of available languages.
parent 0955904c
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in Catalan
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in Catalan
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-10-16 05:03:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-06 06:52:08+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: ca\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "L'adreça d'Internet de la vostra xarxa serà com %s."
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Us recomanem que canvieu l'url del lloc a %1$s abans d'activar la xarxa. Encara es podrà visitar el lloc fent servir el prefix %3$s amb una adreça com %2$s però cap enllaç tindrà el prefix %3$s."
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Us recomanem que canvieu el domini del lloc a %1$s abans d'activar la xarxa. Encara es podrà visitar el lloc fent servir el prefix %3$s amb una adreça com %2$s però cap enllaç tindrà el prefix %3$s."
#: wp-admin/includes/network.php:226
msgid "You cannot change this later."
......@@ -374,12 +374,12 @@ msgstr "Ara mateix sembla que no teniu cap tema disponible."
msgid "No themes found."
msgstr "No s'ha trobat cap tema."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Arxiva"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Treu de l'arxiu"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Darrera actualització"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:294
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:708
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:709
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "No és brossa"
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Suprimit"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:40
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:710
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:711
#: wp-admin/network/site-info.php:186
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -751,11 +751,6 @@ msgstr "Suprimeix que és una acció permanent després de les pantalles de conf
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "En fer clic a les capçaleres en negreta es reordenarà la taula."
#: wp-admin/network/themes.php:272 wp-admin/network/menu.php:81
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Afegeix"
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "«Afegeix us durà» a la pantalla per afegir un lloc web nou. Podeu cercar un lloc web per nom, per número identificador, o per adreça IP. Les opcions de la pantalla us permeten triar quants llocs web voleu mostrar per pàgina."
......@@ -907,8 +902,8 @@ msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enab
msgstr "Una vegada afegiu aquest codi i refresqueu el navegador, l'opció multilloc hauria d'estar habilitada. Aquesta pantalla, ara al menú de navegació de l'administrador de la xarxa, mantindrà un arxiu del codi que s'ha afegit. Podeu commutar entre administrador de la xarxa i administrador del lloc si feu clic a Administrador de la xarxa o a un nom individual d'un lloc web al desplegable Els meus llocs de la barra d'eines."
#: wp-admin/includes/network.php:157
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "ERROR: No s'ha pogut crear la xarxa."
msgid "Error: The network could not be created."
msgstr "Error: no s'ha pogut crear la xarxa."
#: wp-admin/includes/network.php:243
msgid "Sub-directories"
......
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in Welsh
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in Welsh
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-10-21 10:13:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-10 14:36:01+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != 11) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: cy_GB\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -242,7 +242,7 @@ msgstr "Cyfeiriad rhyngrwyd eich rhwydwaith fydd %s."
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Rydym yn argymell eich bod yn newid URL eich gwefan i %1$s cyn galluogi'r nodwedd rhwydwaith. Bydd dal yn bosibl i ymweld â'ch gwefan gan ddefnyddio'r rhagddodiad %3$s gyda chyfeiriad fel %2$s ond ni fydd gan unrhyw ddolen ragddodiad %3$s."
#: wp-admin/includes/network.php:226
......@@ -398,12 +398,12 @@ msgstr "Nid oes themâu ar gael ar hyn o bryd."
msgid "No themes found."
msgstr "Heb ganfod thema."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Archif"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Dadarchifo"
......@@ -428,7 +428,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Wedi ei Ddiweddaru Diwethaf"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:294
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:708
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:709
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Nid Sbam"
......@@ -453,7 +453,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Dilëwyd"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:40
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:710
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:711
#: wp-admin/network/site-info.php:186
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -781,11 +781,6 @@ msgstr "Mae dileu yn weithred barhaol ar ôl y sgriniau cadarnhau."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Mae clicio ar benawdau trwm yn ad-drefnu’r tabl."
#: wp-admin/network/themes.php:272 wp-admin/network/menu.php:81
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Ychwanegu"
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "Mae Ychwanegu yn eich cymryd i sgrin Ychwanegu Gwefan Newydd. Mae modd chwilio am wean yn ôl Enw, Rhif neu gyfeiriad IP. Mae Dewisiadau Sgrin yn caniatáu i chi ddewis sawl gwefan i'w dangos ar un tudalen."
......@@ -937,8 +932,8 @@ msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enab
msgstr "Unwaith i chi ychwanegu'r cod hwn ac ailgychwyn eich porwr, dylai amlwefan fod wedi ei alluogi. Bydd y sgrin hon, nawr yn newislen symud y Gweinyddwr Rhwydwaith, yn cadw archif o'r cod ychwanegwyd. Mae modd toglo rhwng Gweinyddwr Rhwydwaith a Gweinyddwr Gwefan drwy glicio ar y Gweinyddwr Rhwydwaith neu enw gwefan unigol o dan gwymplen Gwefannau yn y Bar Offer."
#: wp-admin/includes/network.php:157
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "GWALL: Nid oedd modd creu'r rhwydwaith."
msgid "Error: The network could not be created."
msgstr "Gwall: Nid oedd modd creu'r rhwydwaith."
#: wp-admin/includes/network.php:243
msgid "Sub-directories"
......
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in Danish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in Danish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-10-21 06:37:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-30 18:27:24+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: da_DK\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "Internetadressen for dit netværk vil være %s."
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Vi anbefaler, at du ændrer din webstedsurl til %1$s før du aktiverer netværksmuligheden. Det vil stadig være muligt at besøge dit websted ved at bruge %3$s præfikset med adresser såsom %2$s, men dine links vil ikke have %3$s præfikset."
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Vi anbefaler, at du ændrer domænet for dit websted til %1$s, før du aktiverer netværket. Det vil stadig være muligt at besøge dit websted ved at bruge %3$s præfikset med adresser såsom %2$s, men dine links vil ikke have %3$s præfikset."
#: wp-admin/includes/network.php:226
msgid "You cannot change this later."
......@@ -374,12 +374,12 @@ msgstr "Du ser ikke ud til at have nogen temaer tilgængelige på nuværende tid
msgid "No themes found."
msgstr "Ingen temaer fundet."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Arkiv"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Fjern fra arkiv"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Sidst opdateret"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:294
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:708
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:709
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Ikke spam"
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Slettet"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:40
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:710
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:711
#: wp-admin/network/site-info.php:186
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -751,11 +751,6 @@ msgstr "Slet hvilket er en permanent handling efter bekræftelsesskærmene."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Ved at klikke på overskrifterne med fed kan du sortere i tabellen."
#: wp-admin/network/themes.php:272 wp-admin/network/menu.php:81
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Tilføj nyt"
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "Tilføj ny fører dig til et Tilføj nyt websted-skærmbillede. Du kan søge efter et websted på navn, ID-nummer eller IP-adresse. Skærmindstillinger giver mulighed for at vælge, hvor mange websteder der vises på en side."
......@@ -907,8 +902,8 @@ msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enab
msgstr "Lige så snart du har tilføjet denne kode og genindlæser siden, burde Multisite være oprettet. Dette skærmbillede, nu i netværksadministrator navigationsmenuen, vil beholde et arkiv af den tilføjede kode. Du kan skifte mellem netværksadministration og webstedsadministration ved at klikke på Netværksadministrator eller et af webstedsnavnene under Mine websteder dropdown-menuen i værktøjslinjen."
#: wp-admin/includes/network.php:157
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "FEJL: Netværket kunne ikke oprettes."
msgid "Error: The network could not be created."
msgstr "Fejl: Netværket kunne ikke oprettes."
#: wp-admin/includes/network.php:243
msgid "Sub-directories"
......
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in German
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in German
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-10-04 23:08:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-05 11:51:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: de\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "Die Internetadresse deines Netzwerks wird %s sein."
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Wir empfehlen, dass du die URL deiner Website zu %1$s änderst, bevor du die Netzwerkfunktionalität aktivierst. Es wird weiterhin möglich sein, deine Website unter Verwendung des Präfix %3$s mit einer Adresse wie %2$s aufzurufen, aber kein Link wird das Präfix %3$s haben."
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Wir empfehlen, die Domain deiner Website zu %1$s zu ändern, bevor du die Netzwerkfunktionalität aktivierst. Es wird weiterhin möglich sein, deine Website unter Verwendung des Präfix %3$s mit einer Adresse wie %2$s aufzurufen, aber die Links werden kein Präfix %3$s haben."
#: wp-admin/includes/network.php:226
msgid "You cannot change this later."
......@@ -374,12 +374,12 @@ msgstr "Du scheinst zurzeit keine Themes verfügbar zu haben."
msgid "No themes found."
msgstr "Keine Themes gefunden."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Archivieren"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Wiederherstellen"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Zuletzt aktualisiert"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:294
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:708
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:709
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Kein Spam"
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Gelöscht"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:40
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:710
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:711
#: wp-admin/network/site-info.php:186
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -753,11 +753,6 @@ msgstr "Löschen ist eine permanente Aktion nach der Bestätigungsmeldung."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Du kannst die fett gedruckten Kopfzeilen anklicken, um die Tabelle neu zu sortieren."
#: wp-admin/network/themes.php:272 wp-admin/network/menu.php:81
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Neu hinzufügen"
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "„Neu hinzufügen“ bringt dich in den „Neue Website erstellen“-Bereich. Dort kannst du Websites nach Name, ID oder IP-Adresse suchen. Über „Ansicht anpassen“ kannst du u.a. auswählen, wie viele Websites auf einer Seite dargestellt werden."
......@@ -909,8 +904,8 @@ msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enab
msgstr "Sobald du diesen Code hinzugefügt hast und deinen Browser neu lädst, sollte das Netzwerk aktiviert sein. Dieser Bereich zeigt nun das Netzwerk-Administrationsmenü und enthält eine Archivierung des zusätzlichen Codes. Du kannst zwischen der Netzwerk-Administration und Website-Administration wechseln durch Klicken auf „Netzwerkverwaltung“ oder der individuellen Website unter dem „Meine Websites“-Aufklappmenü in der Werkzeugleiste."
#: wp-admin/includes/network.php:157
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "FEHLER: Das Netzwerk konnte nicht erstellt werden."
msgid "Error: The network could not be created."
msgstr "Fehler: Das Netzwerk konnte nicht erstellt werden."
#: wp-admin/includes/network.php:243
msgid "Sub-directories"
......
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in Greek
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in Greek
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-11-11 12:35:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-05 13:54:22+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: el_GR\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "Η διεύθυνση διαδικτύου του δικτύου σας
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Σας συνιστούμε να αλλάξετε το siteurl σας σε %1$s πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δικτύου. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας το πρόθεμα %3$s με μια διεύθυνση σαν %2$s αλλά οι σύνδεσμοι δεν θα έχουν το πρόθεμα %3$s."
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Σας συνιστούμε να αλλάξετε το domain του ιστοτόπου σας σε %1$s πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δικτύου. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας το πρόθεμα %3$s με μια διεύθυνση σαν %2$s αλλά οι σύνδεσμοι δεν θα έχουν το πρόθεμα %3$s."
#: wp-admin/includes/network.php:226
msgid "You cannot change this later."
......@@ -374,12 +374,12 @@ msgstr "Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν θέματα επί το
msgid "No themes found."
msgstr "Δεν βρέθηκαν θέματα."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Αρχειοθέτηση"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Απαρχειοθέτηση"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Τελευταία ενημέρωση"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:294
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:708
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:709
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Όχι σπαμ"
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Διαγράφηκε"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:40
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:710
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:711
#: wp-admin/network/site-info.php:186
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -751,11 +751,6 @@ msgstr "Η Διαγραφή είναι μια ενέργεια μη αναστρ
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Κλικάρωντας στις έντονες επικεφαλίδες επανα-ταξινομείτε τον πίνακα."
#: wp-admin/network/themes.php:272 wp-admin/network/menu.php:81
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Εγκατάσταση νέου"
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "Πατώντας το Προσθήκη Νέου, μεταφέρεστε στην οθόνη δημιουργίας Νέου Ιστότοπου. Μπορείτε να ψάξετε για ιστότοπους που υπάρχουν στο Δίκτυο σας με βάσει το Όνομα, το ID ή την IP διεύθυνση. Από την καρτέλα Επιλογές προβολής μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των ιστότοπων που θα εμφανίζονται σε μία οθόνη."
......@@ -907,8 +902,8 @@ msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enab
msgstr "Από τη στιγμή που θα προσθέσετε τον κώδικα και κάνετε ανανέωση στον browser σας, θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή multisite. Αυτή η σελίδα, στο μενού πλοήγησης διαχειριστή δικτύου μπορεί να κρατάει αρχείο του κώδικα που έχει προσθεθεί. Μπορείτε να μεταπηδήσετε από την διαχείριση δικτύου στην διαχείριση ιστοτόπου κάνοντας κλικ στην επιλογή \"Διαχείριση δικτύου\" ή σε κάποιο τίτλο ιστοτόπου στο αναδιπλούμενο μενού του συνδέσμου \"Οι ιστότοποι μου\" στη γραμμή εργαλείων."
#: wp-admin/includes/network.php:157
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "Σφάλμα : Το δίκτυο δεν μπορεί να δημιουργηθεί."
msgid "Error: The network could not be created."
msgstr "Σφάλμα: Το δίκτυο δεν μπορεί να δημιουργηθεί."
#: wp-admin/includes/network.php:243
msgid "Sub-directories"
......
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in Spanish (Spain)
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in Spanish (Spain)
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-10-05 09:59:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-24 14:16:26+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: es\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "La dirección de internet de tu red será %s."
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Recomendamos que cambies la URL de tu sitio a %1$s antes de activar la característica de red. Todavía será posible visitar tu sitio usando el prefijo %3$s con una dirección como %2$s, pero los enlaces no tendrán el prefijo %3$s. "
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Recomendamos que cambies el dominio de tu sitio a %1$s antes de activar la característica de red. Todavía será posible visitar tu sitio usando el prefijo %3$s con una dirección como %2$s, pero los enlaces no tendrán el prefijo %3$s. "
#: wp-admin/includes/network.php:226
msgid "You cannot change this later."
......@@ -374,12 +374,12 @@ msgstr "Parece que no tienes ningún tema disponible en este momento."
msgid "No themes found."
msgstr "No se han encontrado temas."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Archivar"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Restaurar"
......@@ -404,7 +404,7 @@ msgid "Last Updated"
msgstr "Última actualización"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:294
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:708
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:709
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "No es spam"
......@@ -429,7 +429,7 @@ msgid "Deleted"
msgstr "Borrado"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:40
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:710
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:711
#: wp-admin/network/site-info.php:186
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -751,14 +751,9 @@ msgstr "Borrar es una acción permanente tras las pantallas de confirmación."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Haciendo clic en las cabeceras en negrita, puedes reordenar esta tabla."
#: wp-admin/network/themes.php:272 wp-admin/network/menu.php:81
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Añadir nuevo"
#: wp-admin/network/sites.php:30
msgid "Add New takes you to the Add New Site screen. You can search for a site by Name, ID number, or IP address. Screen Options allows you to choose how many sites to display on one page."
msgstr "Añadir nuevo te lleva a la pantalla de Añadir un nuevo sitiio. Puedes buscar un sitio por nombre, número de ID o dirección IP. Las Opciones de pantalla te permiten elegir cuantos sitios mostrar por página."
msgstr "«Añadir nuevo» te lleva a la pantalla «Añadir un nuevo sitio». Puedes buscar un sitio por el nombre, el número de ID o la dirección IP. Las opciones de pantalla te permiten elegir cuántos sitios mostrar por página."
#. translators: 1: Dashboard URL, 2: Network admin edit URL.
#: wp-admin/network/site-new.php:193
......@@ -907,8 +902,8 @@ msgid "Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enab
msgstr "Una vez añadido este código y recargado tu navegador, el multisitio debería estar activo. Esta pantalla, una vez que se convierta en el menú de navegación del administrador de la red, mantendrá un archivo del código añadido. Puedes alternar entre Administrador de red y Administración del sitio haciendo clic en el administrador de red o en Mis sitios en el menú desplegable en la barra de herramientas."
#: wp-admin/includes/network.php:157
msgid "ERROR: The network could not be created."
msgstr "ERROR: no se ha podido crear la red."
msgid "Error: The network could not be created."
msgstr "Error: no se ha podido crear la red."
#: wp-admin/includes/network.php:243
msgid "Sub-directories"
......
# Translation of WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin in Finnish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin in Finnish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2019-10-22 14:01:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-10 14:19:03+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"X-Generator: GlotPress/3.0.0-alpha\n"
"Language: fi\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.3.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.4.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: Number of sites.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:255
......@@ -228,8 +228,8 @@ msgstr "Verkkosi internet-osoite tulee olemaan %s."
#. translators: 1: Site URL, 2: Host name, 3: www.
#: wp-admin/includes/network.php:271
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Suosittelemme, että muutat sivuston osoitteen (siteurl) muotoon %1$s ennen kuin otat verkon käyttöön. On silti mahdollista vierailla sivustolla käyttäen %3$s-etuliitettä kuten %2$s, mutta linkeillä ei ole %3$s-etuliitettä."
msgid "We recommend you change your site domain to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Suosittelemme, että muutat sivuston osoitteen muotoon %1$s ennen kuin otat verkon käyttöön. Sivustolla tulee olemaan siitä huolimatta mahdollista vierailla käyttäen etuliitettä %3$s kuten osoitteessa %2$s, mutta linkeillä ei tule olemaan %3$s-etuliitettä."
#: wp-admin/includes/network.php:226
msgid "You cannot change this later."
......@@ -374,12 +374,12 @@ msgstr "Yhtään teemaa ei vaikuta olevan saatavilla."
msgid "No themes found."
msgstr "Teemoja ei löytynyt."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:704
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:705
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Arkistoi"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:702
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:703
msgid "Unarchive"
msgstr "Palauta"