Commit c590a3a7 authored by lucha's avatar lucha
Browse files

[auto] Languages version 5.0.2: ca cy da_DK de_DE el es_ES fi fr_FR it_IT ja...

[auto] Languages version 5.0.2: ca cy da_DK de_DE el es_ES fi fr_FR it_IT ja nn_NO pt_BR ru_RU sk_SK ro_RO
parent 1e03125a
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Translation of WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin in Catalan
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin in Catalan
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2018-06-09 06:19:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-07 16:11:33+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"Language: ca\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES
#: wp-admin/includes/network.php:107
msgid "The constant %s cannot be defined when creating a network."
msgstr "La constant %s no es pot definir en crear una xarxa."
msgstr "La constant %s no es pot definir quan es crea una xarxa."
#: wp-admin/network/sites.php:173
msgid "You are about to delete the following sites:"
......@@ -89,8 +89,8 @@ msgstr "No teniu permisos per gestionar els temes d'aquest lloc web."
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "No teniu permisos per afegir llocs web a aquesta xarxa."
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-settings.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "No teniu permisos per editar aquest lloc web."
......@@ -102,10 +102,6 @@ msgstr "L'adreça de correu electrònic de l'autor del primer comentari en una w
msgid "First Comment Email"
msgstr "Primer comentari de correu electrònic"
#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
#: wp-admin/includes/network.php:436
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "Això és tot, prou d'editar! Que escriguis de gust."
......@@ -373,7 +369,7 @@ msgstr "Brossa"
msgid "Archived"
msgstr "Arxivats"
#: wp-admin/network/site-users.php:346 wp-admin/network/user-new.php:117
#: wp-admin/network/user-new.php:117 wp-admin/network/site-users.php:346
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "L'enllaç per reinicialitzar la contrasenya s'ha enviat a l'usuari per correu electrònic."
......@@ -467,8 +463,8 @@ msgstr "Esteu a punt de desactivar el lloc web %s."
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Esteu a punt d'activar el lloc web %s."
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-settings.php:26
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-settings.php:26
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "El lloc web sol·licitat no existeix."
......@@ -517,13 +513,13 @@ msgstr "Aquests temes es poden activar en altres llocs web de la xarxa."
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Segur que voleu suprimir aquest tema?"
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:279
#: wp-admin/network/themes.php:279 wp-admin/network/site-themes.php:183
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "S'ha inhabilitat %s tema."
msgstr[1] "S'han inhabilitat %s temes."
#: wp-admin/network/site-themes.php:175 wp-admin/network/themes.php:271
#: wp-admin/network/themes.php:271 wp-admin/network/site-themes.php:175
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "S'ha habilitat %s tema."
......@@ -636,8 +632,8 @@ msgstr "El WordPress s'ha actualitzat! Abans de deixar-vos anar, necessitem actu
msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress through Updates/Available Updates (via the Network Administration navigation menu or the Toolbar). Clicking the Upgrade Network button will step through each site in the network, five at a time, and make sure any database updates are applied."
msgstr "Utilitzeu aquesta pantalla solament una vegada heu actualitzat a una versió nova del WordPress mitjançant les actualitzacions disponibles (via el menú de navegació de l'administració de la xarxa o la barra d'eines). En fer clic en el botó per actualitzar la xarxa anireu a cada lloc web de la xarxa, cinc cada vegada, i us assegurareu que s'apliquen totes les actualitzacions de la base de dades."
#: wp-admin/network/menu.php:34 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:40 wp-admin/network/upgrade.php:131
#: wp-admin/network/upgrade.php:15 wp-admin/network/upgrade.php:40
#: wp-admin/network/upgrade.php:131 wp-admin/network/menu.php:34
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Actualitza la xarxa"
......@@ -691,7 +687,7 @@ msgstr "Suprimeix que és una acció permanent després de les pantalles de conf
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "En fer clic a les capçaleres en negreta es reordenarà la taula."
#: wp-admin/network/menu.php:53 wp-admin/network/themes.php:253
#: wp-admin/network/themes.php:253 wp-admin/network/menu.php:53
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Afegeix"
......@@ -738,25 +734,25 @@ msgid "No, return me to the theme list"
msgstr "No, torneu-me al llistat de temes"
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-settings.php:70
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-settings.php:70
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Edita el lloc: %s"
#: wp-admin/network/site-themes.php:187 wp-admin/network/themes.php:291
#: wp-admin/network/themes.php:291 wp-admin/network/site-themes.php:187
msgid "No theme selected."
msgstr "No s'ha seleccionat cap tema."
#: wp-admin/network/site-themes.php:173 wp-admin/network/themes.php:269
#: wp-admin/network/themes.php:269 wp-admin/network/site-themes.php:173
msgid "Theme enabled."
msgstr "S'ha activat el tema."
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-settings.php:22
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-settings.php:22
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Identificador del lloc web incorrecte."
#: wp-admin/network/site-themes.php:181 wp-admin/network/themes.php:277
#: wp-admin/network/themes.php:277 wp-admin/network/site-themes.php:181
msgid "Theme disabled."
msgstr "S'ha inhabilitat el tema."
......@@ -768,7 +764,7 @@ msgstr "&laquo;Afegeix un usuari&raquo; configurarà el compte d'un usuari nou i
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Els temes activats a la xarxa no es mostren en aquesta pantalla."
#: wp-admin/network/menu.php:67 wp-admin/network/settings.php:19
#: wp-admin/network/settings.php:19 wp-admin/network/menu.php:67
msgid "Network Settings"
msgstr "Paràmetres de xarxa"
......@@ -820,7 +816,7 @@ msgstr "No teniu permisos per suprimir el lloc web %s."
msgid "Cannot add user."
msgstr "No es pot afegir l'usuari."
#: wp-admin/network/site-users.php:310 wp-admin/network/user-new.php:129
#: wp-admin/network/user-new.php:129 wp-admin/network/site-users.php:310
msgid "Add User"
msgstr "Afegeix"
......@@ -1358,4 +1354,4 @@ msgstr "No podeu crear un usuari buit."
#: wp-admin/network/sites.php:107 wp-admin/network/sites.php:185
msgid "Confirm"
msgstr "Confirma"
msgstr "Confirma"
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
# Translation of WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin in Danish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin in Danish
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2017-10-31 08:58:38+0000\n"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"Language: da_DK\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES
#: wp-admin/includes/network.php:107
......@@ -89,8 +89,8 @@ msgstr "Du har desværre ikke tilladelse til at håndtere temaer på dette webst
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Du har desværre ikke tilladelse til at tilføje websteder til dette netværk."
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-settings.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Du har desværre ikke tilladelse til at redigere dette websted."
......@@ -102,10 +102,6 @@ msgstr "E-mailadressen på den første, der har kommenteret på et nyt websted."
msgid "First Comment Email"
msgstr "E-mailadresse på første kommentar"
#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
#: wp-admin/includes/network.php:436
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "Det var alt, stop med at redigere! God blogging."
......@@ -373,7 +369,7 @@ msgstr "Spam"
msgid "Archived"
msgstr "Arkiveret"
#: wp-admin/network/site-users.php:346 wp-admin/network/user-new.php:117
#: wp-admin/network/user-new.php:117 wp-admin/network/site-users.php:346
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Et link til nulstilling af adgangskoden vil blive sendt til brugeren via e-mail."
......@@ -467,8 +463,8 @@ msgstr "Du er ved at deaktivere webstedet %s."
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Du er ved at aktivere webstedet %s."
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-settings.php:26
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-settings.php:26
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "Det anmodede websted findes ikke."
......@@ -517,13 +513,13 @@ msgstr "Disse temaer kan være aktive på andre websteder i netværket."
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Er du sikker på, du ønsker at slette dette tema?"
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:279
#: wp-admin/network/themes.php:279 wp-admin/network/site-themes.php:183
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s tema deaktiveret."
msgstr[1] "%s temaer deaktiveret."
#: wp-admin/network/site-themes.php:175 wp-admin/network/themes.php:271
#: wp-admin/network/themes.php:271 wp-admin/network/site-themes.php:175
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s tema aktiveret."
......@@ -636,8 +632,8 @@ msgstr "WordPress er blevet opdateret! Før vi sender dig af sted, så skal vi o
msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress through Updates/Available Updates (via the Network Administration navigation menu or the Toolbar). Clicking the Upgrade Network button will step through each site in the network, five at a time, and make sure any database updates are applied."
msgstr "Brug kun dette skærmbillede efter du har opdateret til den seneste version af WordPress gennem Opdateringer/Tilgængelige opdateringer (via Netværksadministrationens navigationsmenu eller værktøjslinjen). Hvis du klikker på Opgrader netværk-knappen vil du trinvist komme gennem hvert websted i netværket, fem ad gangen, og sikre at databaseopdateringerne gennemføres."
#: wp-admin/network/menu.php:34 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:40 wp-admin/network/upgrade.php:131
#: wp-admin/network/upgrade.php:15 wp-admin/network/upgrade.php:40
#: wp-admin/network/upgrade.php:131 wp-admin/network/menu.php:34
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Opgrader netværk"
......@@ -691,7 +687,7 @@ msgstr "Slet hvilket er en permanent handling efter bekræftelsesskærmene."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Ved at klikke på overskrifterne med fed kan du sortere i tabellen."
#: wp-admin/network/menu.php:53 wp-admin/network/themes.php:253
#: wp-admin/network/themes.php:253 wp-admin/network/menu.php:53
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Tilføj nyt"
......@@ -738,25 +734,25 @@ msgid "No, return me to the theme list"
msgstr "Nej, vend tilbage til listen over temaer"
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-settings.php:70
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-settings.php:70
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Rediger websted: %s"
#: wp-admin/network/site-themes.php:187 wp-admin/network/themes.php:291
#: wp-admin/network/themes.php:291 wp-admin/network/site-themes.php:187
msgid "No theme selected."
msgstr "Intet tema valgt."
#: wp-admin/network/site-themes.php:173 wp-admin/network/themes.php:269
#: wp-admin/network/themes.php:269 wp-admin/network/site-themes.php:173
msgid "Theme enabled."
msgstr "Tema aktiveret."
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-settings.php:22
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-settings.php:22
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Ugyldigt websted-ID."
#: wp-admin/network/site-themes.php:181 wp-admin/network/themes.php:277
#: wp-admin/network/themes.php:277 wp-admin/network/site-themes.php:181
msgid "Theme disabled."
msgstr "Tema deaktiveret."
......@@ -768,7 +764,7 @@ msgstr "Tilføj bruger vil oprette en ny brugerkonto på netværket og personen
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Netværksaktiverede temaer vises ikke på dette skærmbillede."
#: wp-admin/network/menu.php:67 wp-admin/network/settings.php:19
#: wp-admin/network/settings.php:19 wp-admin/network/menu.php:67
msgid "Network Settings"
msgstr "Netværksindstillinger"
......@@ -820,7 +816,7 @@ msgstr "Du har desværre ikke tilladelse til at slette webstedet %s."
msgid "Cannot add user."
msgstr "Kan ikke tilføje bruger."
#: wp-admin/network/site-users.php:310 wp-admin/network/user-new.php:129
#: wp-admin/network/user-new.php:129 wp-admin/network/site-users.php:310
msgid "Add User"
msgstr "Tilføj bruger"
......@@ -1358,4 +1354,4 @@ msgstr "Kan ikke oprette en tom bruger."
#: wp-admin/network/sites.php:107 wp-admin/network/sites.php:185
msgid "Confirm"
msgstr "Bekræft"
msgstr "Bekræft"
\ No newline at end of file
# Translation of WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin in German
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin in German
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2018-05-19 20:38:15+0000\n"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"Language: de\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES
#: wp-admin/includes/network.php:107
......@@ -89,8 +89,8 @@ msgstr "Du bist leider nicht berechtigt, Themes dieser Website zu verwalten."
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Du bist leider nicht berechtigt, Websites zu diesem Netzwerk hinzuzufügen."
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-settings.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Du bist leider nicht berechtigt, diese Website zu bearbeiten."
......@@ -102,10 +102,6 @@ msgstr "Die E-Mail-Adresse des ersten Kommentar-Autors auf einer neuen Website."
msgid "First Comment Email"
msgstr "E-Mail-Adresse des ersten Kommentars"
#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
#: wp-admin/includes/network.php:436
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
......@@ -373,7 +369,7 @@ msgstr "Spam"
msgid "Archived"
msgstr "Archiviert"
#: wp-admin/network/site-users.php:346 wp-admin/network/user-new.php:117
#: wp-admin/network/user-new.php:117 wp-admin/network/site-users.php:346
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Ein Link zum Zurücksetzen des Passwortes wird per E-Mail verschickt."
......@@ -467,8 +463,8 @@ msgstr "Du bist dabei, die Website %s zu deaktivieren."
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Du bist dabei, die Website %s zu aktivieren."
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-settings.php:26
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-settings.php:26
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "Die angeforderte Website existiert nicht."
......@@ -517,13 +513,13 @@ msgstr "Diese Themes könnten auf anderen Websites im Netzwerk aktiviert sein."
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Bist du sicher, dass du dieses Theme löschen möchtest?"
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:279
#: wp-admin/network/themes.php:279 wp-admin/network/site-themes.php:183
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s Theme deaktiviert."
msgstr[1] "%s Themes deaktiviert."
#: wp-admin/network/site-themes.php:175 wp-admin/network/themes.php:271
#: wp-admin/network/themes.php:271 wp-admin/network/site-themes.php:175
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s Theme aktiviert."
......@@ -636,8 +632,8 @@ msgstr "WordPress wurde aktualisiert! Bevor du aber weitermachen kannst, müssen
msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress through Updates/Available Updates (via the Network Administration navigation menu or the Toolbar). Clicking the Upgrade Network button will step through each site in the network, five at a time, and make sure any database updates are applied."
msgstr "Benutze diese Ansicht nur, wenn du auf eine neue Version von WordPress durch Aktualisierungen/Verfügbare Aktualisierungen aktualisiert hast; etwa über das Netzwerk-Administrationsmenü oder die Toolbar. Durch Klick auf den &#8222;Netzwerk aktualisieren&#8220;-Button wirst du schrittweise durch jede Website im Netzwerk geführt, immer fünf zugleich, um sicherzustellen, dass alle Datenbank-Updates angewandt wurden."
#: wp-admin/network/menu.php:34 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:40 wp-admin/network/upgrade.php:131
#: wp-admin/network/upgrade.php:15 wp-admin/network/upgrade.php:40
#: wp-admin/network/upgrade.php:131 wp-admin/network/menu.php:34
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Netzwerk aktualisieren"
......@@ -693,7 +689,7 @@ msgstr "Löschen ist eine permanente Aktion nach der Bestätigungsmeldung."
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Du kannst die fett gedruckten Kopfzeilen anklicken, um die Tabelle neu zu sortieren."
#: wp-admin/network/menu.php:53 wp-admin/network/themes.php:253
#: wp-admin/network/themes.php:253 wp-admin/network/menu.php:53
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Neu hinzufügen"
......@@ -740,25 +736,25 @@ msgid "No, return me to the theme list"
msgstr "Nein, zurück zur Theme-Liste"
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-settings.php:70
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-settings.php:70
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Website bearbeiten: %s"
#: wp-admin/network/site-themes.php:187 wp-admin/network/themes.php:291
#: wp-admin/network/themes.php:291 wp-admin/network/site-themes.php:187
msgid "No theme selected."
msgstr "Kein Theme ausgewählt."
#: wp-admin/network/site-themes.php:173 wp-admin/network/themes.php:269
#: wp-admin/network/themes.php:269 wp-admin/network/site-themes.php:173
msgid "Theme enabled."
msgstr "Das Theme wurde aktiviert."
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-settings.php:22
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-settings.php:22
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Ungültige Website-ID."
#: wp-admin/network/site-themes.php:181 wp-admin/network/themes.php:277
#: wp-admin/network/themes.php:277 wp-admin/network/site-themes.php:181
msgid "Theme disabled."
msgstr "Das Theme wurde deaktiviert."
......@@ -770,7 +766,7 @@ msgstr "Die Funktion &#8222;Benutzer hinzufügen&#8220; erstellt ein neues Benut
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Im Netzwerk aktivierte Themes werden in dieser Ansicht nicht gezeigt."
#: wp-admin/network/menu.php:67 wp-admin/network/settings.php:19
#: wp-admin/network/settings.php:19 wp-admin/network/menu.php:67
msgid "Network Settings"
msgstr "Netzwerk-Einstellungen"
......@@ -822,7 +818,7 @@ msgstr "Du bist leider nicht berechtigt, die Website %s zu löschen."
msgid "Cannot add user."
msgstr "Der Benutzer konnte nicht hinzugefügt werden."
#: wp-admin/network/site-users.php:310 wp-admin/network/user-new.php:129
#: wp-admin/network/user-new.php:129 wp-admin/network/site-users.php:310
msgid "Add User"
msgstr "Benutzer hinzufügen"
......@@ -1362,4 +1358,4 @@ msgstr "Es kann kein leerer Benutzer angelegt werden."
#: wp-admin/network/sites.php:107 wp-admin/network/sites.php:185
msgid "Confirm"
msgstr "Bestätigen"
msgstr "Bestätigen"
\ No newline at end of file
# Translation of WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin in Greek
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin in Greek
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2018-08-08 13:52:55+0000\n"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"Language: el_GR\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.9.x - Development - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 5.0.x - Development - Administration - Network Admin\n"
#. translators: %s: DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES
#: wp-admin/includes/network.php:107
......@@ -89,8 +89,8 @@ msgstr "Λυπούμαστε, δεν σας επιτρέπεται η διαχε
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Λυπούμαστε, δεν σας επιτρέπεται η προσθήκη ιστοτόπων σε αυτό το δίκτυο."
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-users.php:14
#: wp-admin/network/site-settings.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Λυπούμαστε, δεν σας επιτρέπεται η επεξεργασία αυτού του ιστότοπου."
......@@ -102,10 +102,6 @@ msgstr "Η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του συντάκ
msgid "First Comment Email"
msgstr "Ηλ. ταχυδρομείο Πρώτου Σχολίου"
#. translators: This string should only be translated if wp-config-sample.php
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
#: wp-admin/includes/network.php:436
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "Αυτό ήταν, τέλος επεξεργασίας! Καλές δημοσιεύσεις!"
......@@ -373,7 +369,7 @@ msgstr "Ανεπιθύμητα"
msgid "Archived"
msgstr "Αρχειοθετημένα"
#: wp-admin/network/site-users.php:346 wp-admin/network/user-new.php:117
#: wp-admin/network/user-new.php:117 wp-admin/network/site-users.php:346
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Ένας σύνδεσμος επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα αποσταλεί στο χρήστη μέσω ηλεκ. ταχυδρομείου"
......@@ -467,8 +463,8 @@ msgstr "Πρόκειται να απενεργοποιήσετε τον ιστό
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Πρόκειται να ενεργοποιήσετε τον ιστότοπο %s."
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-settings.php:26
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-info.php:28 wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-themes.php:49 wp-admin/network/site-settings.php:26
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "Ο ζητούμενος ιστότοπος δεν υπάρχει."
......@@ -517,13 +513,13 @@ msgstr "Τα θέματα αυτά ίσως να είναι ενεργά σε ά
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Είστε σίγουρος ότι θέλετε να διαγράψετε αυτό το θέμα;"
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:279
#: wp-admin/network/themes.php:279 wp-admin/network/site-themes.php:183
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "Απενεργοποιήθηκε %s θέμα."
msgstr[1] "Απενεργοποιήθηκαν %s θέματα."
#: wp-admin/network/site-themes.php:175 wp-admin/network/themes.php:271
#: wp-admin/network/themes.php:271 wp-admin/network/site-themes.php:175
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "Ενεργοποιήθηκε %s θέμα."
......@@ -636,8 +632,8 @@ msgstr "Το WordPress έχει ενημερωθεί! Πριν σας αφήσο
msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress through Updates/Available Updates (via the Network Administration navigation menu or the Toolbar). Clicking the Upgrade Network button will step through each site in the network, five at a time, and make sure any database updates are applied."
msgstr "Να χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα μόνο αν έχετε ενημερωμένο το WordPress στη νέα έκδοση, από τις Ενημερώσεις/Διαθέσιμες Ενημερώσεις (μέσω του Δικτύου Διαχείρισης στο μενού πλοήγησης ή στο μενού εργαλείων). Κάνοντας κλικ στο κουμπί \"Δίκτυο Αναβάθμισης\" θα ενημερωθούν οι ιστοσελίδες που βρίσκονται στη διαχείριση σας, από πέντε κάθε φορά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι ενημερώσεις στις βάσεις δεδομένων. "
#: wp-admin/network/menu.php:34 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:40 wp-admin/network/upgrade.php:131
#: wp-admin/network/upgrade.php:15 wp-admin/network/upgrade.php:40
#: wp-admin/network/upgrade.php:131 wp-admin/network/menu.php:34
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Αναβάθμιση δικτύου"
......@@ -691,7 +687,7 @@ msgstr "Η Διαγραφή είναι μια ενέργεια μη αναστρ
msgid "Clicking on bold headings can re-sort this table."
msgstr "Κλικάρωντας στις έντονες επικεφαλίδες επανα-ταξινομείτε τον πίνακα."
#: wp-admin/network/menu.php:53 wp-admin/network/themes.php:253
#: wp-admin/network/themes.php:253 wp-admin/network/menu.php:53
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Εγκατάσταση νέου"
......@@ -738,25 +734,25 @@ msgid "No, return me to the theme list"
msgstr "Όχι, επιστροφή στη λίστα θεμάτων"
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-settings.php:70
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-info.php:117 wp-admin/network/site-users.php:196
#: wp-admin/network/site-themes.php:153 wp-admin/network/site-settings.php:70
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Επεξεργασία ιστοτόπου: %s"
#: wp-admin/network/site-themes.php:187 wp-admin/network/themes.php:291
#: wp-admin/network/themes.php:291 wp-admin/network/site-themes.php:187
msgid "No theme selected."
msgstr "Δεν έχει επιλεγεί θέμα."
#: wp-admin/network/site-themes.php:173 wp-admin/network/themes.php:269
#: wp-admin/network/themes.php:269 wp-admin/network/site-themes.php:173
msgid "Theme enabled."
msgstr "Το θέμα ενεργοποιήθηκε."
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-settings.php:22
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-info.php:23 wp-admin/network/site-users.php:38
#: wp-admin/network/site-themes.php:43 wp-admin/network/site-settings.php:22
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Άκυρο ID ιστοτόπου."