Commit dbeba02c authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: nn_NO

parent 86e02ba9
# Translation of WordPress - 4.6.x - Administration - Network Admin in Norwegian (Nynorsk)
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.6.x - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - Development - Administration - Network Admin in Norwegian (Nynorsk)
# This file is distributed under the same license as the WordPress - Development - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2016-10-28 08:58:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-10 21:48:09+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.3.0-alpha\n"
"Language: nn_NO\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.6.x - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - Development - Administration - Network Admin\n"
#: wp-admin/network/index.php:51 wp-admin/network/site-info.php:31
#: wp-admin/network/site-new.php:30 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-themes.php:30 wp-admin/network/site-users.php:33
#: wp-admin/network/sites.php:43 wp-admin/network/user-new.php:27
#: wp-admin/network/users.php:180
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\">Supportforum</a>"
#: wp-admin/network/site-info.php:194
msgid "Attributes"
msgstr "Attributt"
#. translators: %s: File size in kilobytes
#: wp-admin/network/settings.php:312
msgid "%s KB"
msgstr "%s KB"
#. translators: %s: Default network name
#: wp-admin/includes/network.php:151
msgid "%s Sites"
msgstr "%s nettstader"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:475
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:476
msgctxt "theme"
msgid "Delete %s"
msgstr "Slett %s"
#: wp-admin/network/themes.php:93
#: wp-admin/network/themes.php:90
msgid "Sorry, you are not allowed to delete themes for this site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å slette bunadar for denne nettstaden."
#: wp-admin/network/themes.php:17
#: wp-admin/network/themes.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to manage network themes."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å handtere nettverks-bunadar."
#: wp-admin/network/sites.php:240
#: wp-admin/network/sites.php:245
msgid "Sorry, you are not allowed to delete that site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å slette denne nettstaden."
#: wp-admin/network/site-themes.php:17
#: wp-admin/network/site-themes.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to manage themes for this site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å redigere bunadar for denne nettstaden."
#: wp-admin/network/site-new.php:20
#: wp-admin/network/site-new.php:17
msgid "Sorry, you are not allowed to add sites to this network."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å legge nettstader til dette nettverket."
#: wp-admin/network/site-info.php:18 wp-admin/network/site-settings.php:17
#: wp-admin/network/site-users.php:17
#: wp-admin/network/site-info.php:14 wp-admin/network/site-settings.php:14
#: wp-admin/network/site-users.php:14
msgid "Sorry, you are not allowed to edit this site."
msgstr "Du har ikkje tilgang til å redigere denne nettstaden."
#: wp-admin/network/settings.php:273
#: wp-admin/network/settings.php:270
msgid "The email address of the first comment author on a new site."
msgstr "E-postadressen til det første innspelet på den nye nettstaden."
#: wp-admin/network/settings.php:269
#: wp-admin/network/settings.php:266
msgid "First Comment Email"
msgstr "E-post for første innspel"
......@@ -54,93 +76,93 @@ msgstr "E-post for første innspel"
#. is localized. You can check the localized release package or
#. https://i18n.svn.wordpress.org/<locale code>/branches/<wp
#. version>/dist/wp-config-sample.php
#: wp-admin/includes/network.php:417
#: wp-admin/includes/network.php:427
msgid "That&#8217;s all, stop editing! Happy blogging."
msgstr "Det var alt. Stopp redigeringa. Lukke til!"
#. translators: 1: wp-config.php 2: location of wp-config file, 3: translated
#. version of "That's all, stop editing! Happy blogging."
#: wp-admin/includes/network.php:409
#: wp-admin/includes/network.php:419
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s <strong>above</strong> the line reading %3$s:"
msgstr "Legg desse linjene til i %1$s-fila i %2$s <strong>over</strong> linjen som seier %3$s:"
#. translators: 1: theme name, 2: theme author
#: wp-admin/network/themes.php:141
#: wp-admin/network/themes.php:138
msgctxt "theme"
msgid "%1$s by %2$s"
msgstr "%1$s av %2$s"
#. translators: %s: edit page url
#: wp-admin/network/user-new.php:83
#: wp-admin/network/user-new.php:80
msgid "User added. <a href=\"%s\">Edit user</a>"
msgstr "Brukar lagt til. <a href=\"%s\">Rediger brukar</a>"
#: wp-admin/network/site-new.php:204
#: wp-admin/network/site-new.php:205
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Berre små bokstavar (a-z), tal og bindestrekar er tillate."
#: wp-admin/network/site-new.php:154
#: wp-admin/network/site-new.php:155
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Nettstadadmin"
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:460
#: wp-admin/includes/network.php:470
msgid "These unique authentication keys are also missing from your %s file."
msgstr "Desse unike autentiseringsnøklane manglar òg frå %s-fila."
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:454
#: wp-admin/includes/network.php:464
msgid "This unique authentication key is also missing from your %s file."
msgstr "Denne unike autentiseringsnøkkelen manglar òg frå %s-fila."
#. translators: 1: wp-config.php
#: wp-admin/includes/network.php:398
#: wp-admin/includes/network.php:408
msgid "We recommend you back up your existing %s file."
msgstr "Vi tilrår at du sikkerhetskopierer di eksisterande %s-fil."
#. translators: 1: wp-config.php 2: .htaccess
#. translators: 1: wp-config.php 2: web.config
#: wp-admin/includes/network.php:382 wp-admin/includes/network.php:390
#: wp-admin/includes/network.php:392 wp-admin/includes/network.php:400
msgid "We recommend you back up your existing %1$s and %2$s files."
msgstr "Vi tilrår at du sikkerhetskopierer dei eksisterande %1$s- og %2$s-filene."
#. translators: 1: localhost 2: localhost.localdomain
#: wp-admin/includes/network.php:254
#: wp-admin/includes/network.php:264
msgid "Because you are using %1$s, the sites in your WordPress network must use sub-directories. Consider using %2$s if you wish to use sub-domains."
msgstr "WordPress-nettverket må bruke undermapper fordi du brukar %1$s. Dersom du ønskjer å bruke subdomener må du bruke %2$s."
#. translators: %s: host name
#: wp-admin/includes/network.php:238 wp-admin/includes/network.php:287
#: wp-admin/includes/network.php:248 wp-admin/includes/network.php:297
msgid "The internet address of your network will be %s."
msgstr "Internettadresse for nettverket vil vere %s."
#. translators: 1: site url 2: host name 3. www
#: wp-admin/includes/network.php:227
#: wp-admin/includes/network.php:237
msgid "We recommend you change your siteurl to %1$s before enabling the network feature. It will still be possible to visit your site using the %3$s prefix with an address like %2$s but any links will not have the %3$s prefix."
msgstr "Det er tilrådd å endre nettstad-URL til %1$s før nettverksfunksjonen vert skrudd på. Det vil framleis vere muleg å besøke nettstaden ved å bruke %3$s-prefikset med ei adresse som %2$s, men lenker vil ikkje ha %3$s-prefikset."
#: wp-admin/includes/network.php:193
#: wp-admin/includes/network.php:203
msgid "You cannot change this later."
msgstr "Du kan ikkje endre dette på eit seinare tidspunkt."
#: wp-admin/includes/network.php:192
#: wp-admin/includes/network.php:202
msgid "Please choose whether you would like sites in your WordPress network to use sub-domains or sub-directories."
msgstr "Velg om du ønskjer at nettstadene i WordPress-nettverket skal bruke sub-domener eller undermapper."
#. translators: 1: mod_rewrite, 2: mod_rewrite documentation URL, 3: Google
#. search for mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:181
#: wp-admin/includes/network.php:191
msgid "If %1$s is disabled, ask your administrator to enable that module, or look at the <a href=\"%2$s\">Apache documentation</a> or <a href=\"%3$s\">elsewhere</a> for help setting it up."
msgstr "Dersom %1$s er skrudd av må du spørje administratoren om å skru på modulen, ta ein kikk i <a href=\"%2$s\">Apache-dokumentasjonen</a> eller <a href=\"%3$s\">ein annan stad</a> for hjelp til å konfigurere."
#. translators: %s: mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:172
#: wp-admin/includes/network.php:182
msgid "It looks like the Apache %s module is not installed."
msgstr "Det ser ut til at Apache %s-modulen ikkje er installert."
#. translators: %s: mod_rewrite
#: wp-admin/includes/network.php:165
#: wp-admin/includes/network.php:175
msgid "Please make sure the Apache %s module is installed as it will be used at the end of this installation."
msgstr "Forsikre deg om at Apache %s-modulen er installert, det vil bli behov for den under siste del av installasjonen."
......@@ -170,93 +192,93 @@ msgctxt "user"
msgid "Mark as Spam"
msgstr "Merk som søpelbrukar"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:572
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:573
msgid "Visit Theme Site"
msgstr "Gå til bunadnettstaden"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:567
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:568
msgid "Visit %s homepage"
msgstr "Besøk nettsida til %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:540
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:541
msgid "Broken Theme:"
msgstr "Øydelagt bunad:"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:456
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:457
msgid "Open %s in the Theme Editor"
msgstr "Opne %s i bunadsredigeraren"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:440
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:441
msgid "Network Disable %s"
msgstr "Skru av %s for nettverket"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:437
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:438
msgid "Disable %s"
msgstr "Skru av %s"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:418
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:419
msgid "Network Enable %s"
msgstr "Skru på %s for nettverket"
#. translators: %s: theme name
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:415
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:416
msgid "Enable %s"
msgstr "Skru på %s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:334
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:446
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
msgid "Network Disable"
msgstr "Skru av for nettverket"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:334
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:446
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:335
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:447
msgid "Disable"
msgstr "Slå av"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:332
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:424
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:333
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:425
msgid "Enable"
msgstr "Skru på"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:301
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:302
msgid "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Broken <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Øydelagt <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Øydelagde <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:295
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:296
msgid "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Disabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Slege av <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Slegne av <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:292
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:293
msgid "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "Enabled <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Slege på <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Slegne på <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:289
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:290
msgctxt "themes"
msgid "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgid_plural "All <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[0] "Alle <span class=\"count\">(%s)</span>"
msgstr[1] "Alle <span class=\"count\">(%s)</span>"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:246
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:247
msgid "Theme"
msgstr "Bunad"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:235
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:236
msgid "You do not appear to have any themes available at this time."
msgstr "Det ser ikkje ut til at du har nokon bunader no."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:233
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-themes-list-table.php:234
msgid "No themes found."
msgstr "Fann ingen bunader."
......@@ -279,13 +301,13 @@ msgid "%1$s &#8211; %2$s"
msgstr "%1$s &#8211; %2$s"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:231
#: wp-admin/network/site-info.php:180
#: wp-admin/network/site-info.php:177
msgctxt "site"
msgid "Registered"
msgstr "Registrert"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:230
#: wp-admin/network/site-info.php:184
#: wp-admin/network/site-info.php:181
msgid "Last Updated"
msgstr "Sist oppdatert"
......@@ -305,33 +327,33 @@ msgid "No sites found."
msgstr "Fann ingen nettstader."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:44
#: wp-admin/network/site-info.php:194
#: wp-admin/network/site-info.php:191
msgid "Mature"
msgstr "Mogen"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:43
#: wp-admin/network/site-info.php:192
#: wp-admin/network/site-info.php:189
msgid "Deleted"
msgstr "Sletta"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
#: wp-admin/network/site-info.php:191
#: wp-admin/network/site-info.php:188
msgctxt "site"
msgid "Spam"
msgstr "Søppelnettstad"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:41
#: wp-admin/network/site-info.php:190
#: wp-admin/network/site-info.php:187
msgid "Archived"
msgstr "Arkivert"
#: wp-admin/network/site-users.php:321 wp-admin/network/user-new.php:120
#: wp-admin/network/site-users.php:332 wp-admin/network/user-new.php:117
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Lenkje for å nullstille passord vert sendt brukaren på epost"
#. translators: 1: NOBLOGREDIRECT 2: wp-config.php
#: wp-admin/network/settings.php:143
#: wp-admin/network/settings.php:140
msgid "If registration is disabled, please set %1$s in %2$s to a URL you will redirect visitors to if they visit a non-existent site."
msgstr "Dersom registrering er deaktivert, sett %1$s i %2$s til ein URL som du vil vise til besøkarar dersom dei prøver å nå ein nettstad som ikkje eksisterer."
......@@ -340,280 +362,272 @@ msgstr "Dersom registrering er deaktivert, sett %1$s i %2$s til ein URL som du v
msgid "You must define the %1$s constant as true in your %2$s file to allow creation of a Network."
msgstr "Du må definere konstanten %1$s som true i %2$s-fila for å gje løyve til å opprette nettverk."
#: wp-admin/network/themes.php:224
#: wp-admin/network/themes.php:235
msgid "Themes list navigation"
msgstr "Navigasjon for bunadliste"
#: wp-admin/network/sites.php:51
#: wp-admin/network/sites.php:48
msgid "Sites list"
msgstr "Nettstadliste"
#: wp-admin/network/sites.php:50
#: wp-admin/network/sites.php:47
msgid "Sites list navigation"
msgstr "Navigasjon for nettstadliste"
#: wp-admin/network/site-users.php:42
#: wp-admin/network/site-users.php:39
msgid "Site users list"
msgstr "Liste med nettstadbrukarar"
#: wp-admin/network/site-users.php:41
#: wp-admin/network/site-users.php:38
msgid "Site users list navigation"
msgstr "Listenavigasjon for nettstadbrukarar"
#: wp-admin/network/site-users.php:40
#: wp-admin/network/site-users.php:37
msgid "Filter site users list"
msgstr "Filtrer lista med nettstadbrukarar"
#: wp-admin/network/site-themes.php:39
#: wp-admin/network/site-themes.php:36
msgid "Site themes list"
msgstr "Liste med nettstadbunader"
#: wp-admin/network/site-themes.php:38
#: wp-admin/network/site-themes.php:35
msgid "Site themes list navigation"
msgstr "Navigasjon for lista med nettstadbunader"
#: wp-admin/network/site-themes.php:37
#: wp-admin/network/site-themes.php:34
msgid "Filter site themes list"
msgstr "Filtrer lista med bunader for nettstader"
#: wp-admin/network/site-new.php:109
#: wp-admin/network/site-new.php:110
msgid "The domain or path entered conflicts with an existing username."
msgstr "Domenen eller stien du skreiv inn er i konflikt med eit eksisterande brukarnamn."
#: wp-admin/network/sites.php:78
#: wp-admin/network/sites.php:75
msgid "The requested action is not valid."
msgstr "Handlinga er ikkje lovleg."
#: wp-admin/network/sites.php:70
#: wp-admin/network/sites.php:67
msgid "You are about to mark the site %s as not mature."
msgstr "Du er i ferd med å markere nettstaden %s som ikkje berre for vaksne."
#: wp-admin/network/sites.php:69
#: wp-admin/network/sites.php:66
msgid "You are about to mark the site %s as mature."
msgstr "Du er i ferd med å markere nettstaden %s som berre for vaksne."
#: wp-admin/network/sites.php:68
#: wp-admin/network/sites.php:65
msgid "You are about to delete the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å sletta nettstaden %s."
#: wp-admin/network/sites.php:67
#: wp-admin/network/sites.php:64
msgid "You are about to mark the site %s as spam."
msgstr "Du er i ferd med å merka nettstaden %s som søpel."
#: wp-admin/network/sites.php:66
#: wp-admin/network/sites.php:63
msgid "You are about to unspam the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å fjerna søpelmerkinga av nettstaden %s."
#: wp-admin/network/sites.php:65
#: wp-admin/network/sites.php:62
msgid "You are about to archive the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å arkivera nettstaden %s."
#: wp-admin/network/sites.php:64
#: wp-admin/network/sites.php:61
msgid "You are about to unarchive the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å ta nettstaden %s ut or arkivet."
#: wp-admin/network/sites.php:63
#: wp-admin/network/sites.php:60
msgid "You are about to deactivate the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å slå av nettstaden %s"
#: wp-admin/network/sites.php:62
#: wp-admin/network/sites.php:59
msgid "You are about to activate the site %s."
msgstr "Du er i ferd med å ta i bruk nettstaden %s"
#: wp-admin/network/site-info.php:46 wp-admin/network/site-settings.php:43
#: wp-admin/network/site-themes.php:66 wp-admin/network/site-users.php:59
#: wp-admin/network/site-info.php:42 wp-admin/network/site-settings.php:40
#: wp-admin/network/site-themes.php:63 wp-admin/network/site-users.php:56
msgid "The requested site does not exist."
msgstr "Nettstaden eksisterer ikkje."
#: wp-admin/network/upgrade.php:32
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\" target=\"_blank\">Documentation on Upgrade Network</a>"
#: wp-admin/network/upgrade.php:29
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\">Documentation on Upgrade Network</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Updates_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om å oppgradera nettverket</a>"
#: wp-admin/network/user-new.php:29 wp-admin/network/users.php:171
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\" target=\"_blank\">Documentation on Network Users</a>"
#: wp-admin/network/user-new.php:26 wp-admin/network/users.php:179
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\">Documentation on Network Users</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Users_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksbrukarar (engelsk)</a>"
#: wp-admin/network.php:67 wp-admin/network.php:78
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\" target=\"_blank\">Documentation on the Network Screen</a>"
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\">Documentation on the Network Screen</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverkssida (engelsk)</a>"
#: wp-admin/network/index.php:53
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\" target=\"_blank\">Documentation on the Network Admin</a>"
#: wp-admin/network/index.php:50
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Documentation on the Network Admin</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksstyraren</a>"
#: wp-admin/network/site-info.php:34 wp-admin/network/site-new.php:32
#: wp-admin/network/site-settings.php:32 wp-admin/network/site-themes.php:32
#: wp-admin/network/site-users.php:35 wp-admin/network/sites.php:45
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\" target=\"_blank\">Documentation on Site Management</a>"
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:29
#: wp-admin/network/site-settings.php:29 wp-admin/network/site-themes.php:29
#: wp-admin/network/site-users.php:32 wp-admin/network/sites.php:42
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Documentation on Site Management</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om å handtera nettstader</a>"
#: wp-admin/network.php:66 wp-admin/network.php:77
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\" target=\"_blank\">Documentation on Creating a Network</a>"
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\">Documentation on Creating a Network</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Create_A_Network\" target=\"_blank\">Hjelp om å laga nettverk (engelsk)</a>"
#: wp-admin/network/themes.php:218
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\" target=\"_blank\">Documentation on Network Themes</a>"
#: wp-admin/network/themes.php:229
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\">Documentation on Network Themes</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Themes_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksbunader</a>"
#: wp-admin/network/settings.php:43
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\" target=\"_blank\">Documentation on Network Settings</a>"
#: wp-admin/network/settings.php:40
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Documentation on Network Settings</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\" target=\"_blank\">Hjelp om nettverksinnstillingar</a>"
#. translators: 1: site url, 2: server error message
#: wp-admin/network/upgrade.php:80
#: wp-admin/network/upgrade.php:87
msgid "Warning! Problem updating %1$s. Your server may not be able to connect to sites running on it. Error message: %2$s"
msgstr "Advarsel! Kunne ikkje oppdatere %1$s. Tenaren din kan muligens ikkje kople til nettstader som køyrer på den. Feilmelding: %2$s"
#: wp-admin/network/themes.php:134
#: wp-admin/network/themes.php:131
msgid "You are about to remove the following themes:"
msgstr "Du er i ferd med å slette følgjande tema:"
#: wp-admin/network/themes.php:133
#: wp-admin/network/themes.php:130
msgid "These themes may be active on other sites in the network."
msgstr "Desse temaa kan vere aktive på andre nettstader i nettverket."
#: wp-admin/network/themes.php:149
#: wp-admin/network/themes.php:146
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Er du sikkert på at du vil slette dette temaet?"
#: wp-admin/network/site-themes.php:172 wp-admin/network/themes.php:261
#: wp-admin/network/site-themes.php:193 wp-admin/network/themes.php:272
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s tema deaktivert."
msgstr[1] "%s tema deaktiverte."
#: wp-admin/network/site-themes.php:164 wp-admin/network/themes.php:253
#: wp-admin/network/site-themes.php:185 wp-admin/network/themes.php:264
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s tema aktivert."
msgstr[1] "%s tema aktiverte."
#: wp-admin/network/themes.php:269
#: wp-admin/network/themes.php:280
msgid "%s theme deleted."
msgid_plural "%s themes deleted."
msgstr[0] "%s tema sletta."
msgstr[1] "%s tema sletta."
#: wp-admin/network/themes.php:166
#: wp-admin/network/themes.php:163
msgid "Yes, delete these themes"
msgstr "Ja, slett desse bunadane"
#: wp-admin/network/themes.php:132
#: wp-admin/network/themes.php:129
msgid "Delete Themes"
msgstr "Slett tema"
#: wp-admin/network/settings.php:135
#: wp-admin/network/settings.php:132
msgid "New registrations settings"
msgstr "Innstillingar for nye registreringar"
#: wp-admin/network/settings.php:314
#: wp-admin/network/settings.php:317
msgid "Size in kilobytes"
msgstr "Størrelse i kilobyte"
#: wp-admin/network/settings.php:304
#: wp-admin/network/settings.php:301
msgid "Allowed file types. Separate types by spaces."
msgstr "Tillatne filtypar. Separar typar med mellomrom."
#: wp-admin/network/site-info.php:200
#: wp-admin/network/site-info.php:197
msgid "Set site attributes"
msgstr "Bestem nettstadattributtar"
#: wp-admin/network/settings.php:377
#: wp-admin/network/settings.php:380
msgid "Enable menus"
msgstr "Aktiver menyar"
#. translators: 1: a filename like .htaccess. 2: a file path.
#: wp-admin/includes/network.php:529 wp-admin/includes/network.php:569
#: wp-admin/includes/network.php:539 wp-admin/includes/network.php:579
msgid "Add the following to your %1$s file in %2$s, <strong>replacing</strong> other WordPress rules:"
msgstr "Legg følgjande til %1$s-fila i %2$s, dette vil <strong>erstatte</strong> andre Wordpress-reglar:"
#: wp-admin/network/sites.php:103
#: wp-admin/network/sites.php:100
msgid "Confirm your action"
msgstr "Stadfest handlinga."
#: wp-admin/network/index.php:54 wp-admin/network/site-info.php:35
#: wp-admin/network/site-new.php:33 wp-admin/network/site-settings.php:33
#: wp-admin/network/site-themes.php:33 wp-admin/network/site-users.php:36
#: wp-admin/network/sites.php:46 wp-admin/network/user-new.php:30
#: wp-admin/network/users.php:172
msgid "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\" target=\"_blank\">Support Forums</a>"
msgstr "<a href=\"https://wordpress.org/support/forum/multisite/\" target=\"_blank\">Brukarstøtteforum</a>"
#: wp-admin/network/settings.php:119
#: wp-admin/network/settings.php:116
msgid "This email address will receive notifications. Registration and support emails will also come from this address."
msgstr "Denne epostadressa får varslingar. Registrering- og støtte-epostar vil òg koma frå denne adressa."
#: wp-admin/network/users.php:162
#: wp-admin/network/users.php:170
msgid "Hover over any user on the list to make the edit links appear. The Edit link on the left will take you to their Edit User profile page; the Edit link on the right by any site name goes to an Edit Site screen for that site."
msgstr "Hald peikaren over ein brukar i lista for å få fram redigeringslenkjene. Rediger-lenkja til venstre går til profilsida til brukaren; Rediger-lenkja til høgre ved sidan av eit nettstadnamn går til Rediger-sida for den nettstaden."
#: wp-admin/network/index.php:43