Commit 4be88069 authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: sk_SK

parent c83ccd54
# Translation of WordPress - 4.7.x - Administration - Network Admin in Slovak
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.7.x - Administration - Network Admin package.
# Translation of WordPress - 4.8.x - Administration - Network Admin in Slovak
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.8.x - Administration - Network Admin package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2016-11-12 12:58:25+0000\n"
......@@ -9,10 +9,10 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: GlotPress/2.4.0-alpha\n"
"Language: sk\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.7.x - Administration - Network Admin\n"
"Project-Id-Version: WordPress - 4.8.x - Administration - Network Admin\n"
#: wp-admin/network/index.php:51 wp-admin/network/site-info.php:31
#: wp-admin/network/site-new.php:30 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-new.php:31 wp-admin/network/site-settings.php:30
#: wp-admin/network/site-themes.php:30 wp-admin/network/site-users.php:33
#: wp-admin/network/sites.php:43 wp-admin/network/user-new.php:27
#: wp-admin/network/users.php:180
......@@ -107,12 +107,12 @@ msgstr "V súbore %s chýbajú unikátne autentifikačné kľúče."
msgid "This unique authentication key is also missing from your %s file."
msgstr "V súbore %s chýba unikátny autentifikačný kľúč."
#: wp-admin/network/site-new.php:155
#: wp-admin/network/site-new.php:156
msgctxt "email \"From\" field"
msgid "Site Admin"
msgstr "Administrátor webovej stránky "
#: wp-admin/network/site-new.php:205
#: wp-admin/network/site-new.php:206
msgid "Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed."
msgstr "Povolené sú iba malé písmená (a-z), číslice a pomlčky."
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr "Uistite sa, že je Apache modul %s nainštalovaný, pretože sa použije
msgid "You cannot use port numbers such as %s."
msgstr "Nemôžete použiť čísla portov ako napríklad %s."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:360
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:365
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
......@@ -191,23 +191,23 @@ msgid "Enable"
msgstr "Povoliť"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:204
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:535
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:542
msgctxt "site"
msgid "Not Spam"
msgstr "Nie je spam"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:171
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-users-list-table.php:172
msgctxt "user"
msgid "Registered"
msgstr "Registrovaný"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:531
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:538
msgctxt "verb; site"
msgid "Archive"
msgstr "Archivovať"
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:42
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:537
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:544
#: wp-admin/network/site-info.php:188
msgctxt "site"
msgid "Spam"
......@@ -238,7 +238,7 @@ msgstr "Označiť ako spam"
msgid "No sites found."
msgstr "Neboli nájdené žiadne stránky."
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:529
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:536
msgid "Unarchive"
msgstr "Odarchivovať"
......@@ -349,11 +349,11 @@ msgid "Network Disable"
msgstr "Zakázať v sieti"
#. translators: 1: site name, 2: site tagline.
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:334
#: wp-admin/includes/class-wp-ms-sites-list-table.php:337
msgid "%1$s &#8211; %2$s"
msgstr "%1$s &#8211; %2$s"
#: wp-admin/network/site-users.php:332 wp-admin/network/user-new.php:117
#: wp-admin/network/site-users.php:339 wp-admin/network/user-new.php:117
msgid "A password reset link will be sent to the user via email."
msgstr "Používateľovi bude e-mailom zaslaný odkaz na zmenu hesla."
......@@ -403,7 +403,7 @@ msgstr "Filter zoznamu tém"
msgid "Site themes list navigation"
msgstr "Navigácia zoznamu tém"
#: wp-admin/network/site-new.php:110
#: wp-admin/network/site-new.php:111
msgid "The domain or path entered conflicts with an existing username."
msgstr "Doména alebo cesta, ktorú ste zadali, je v konflikte s existujúcim používateľským menom."
......@@ -468,7 +468,7 @@ msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen\">Dokumentác
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Documentation on the Network Admin</a>"
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin\">Dokumentácia k Administrátor siete [EN]</a>"
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:29
#: wp-admin/network/site-info.php:30 wp-admin/network/site-new.php:30
#: wp-admin/network/site-settings.php:29 wp-admin/network/site-themes.php:29
#: wp-admin/network/site-users.php:32 wp-admin/network/sites.php:42
msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Sites_Screen\">Documentation on Site Management</a>"
......@@ -487,7 +487,7 @@ msgid "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Doc
msgstr "<a href=\"https://codex.wordpress.org/Network_Admin_Settings_Screen\">Dokumentácia nastavení siete [EN]</a>"
#. translators: 1: site url, 2: server error message
#: wp-admin/network/upgrade.php:87
#: wp-admin/network/upgrade.php:88
msgid "Warning! Problem updating %1$s. Your server may not be able to connect to sites running on it. Error message: %2$s"
msgstr "Pozor! Nastala chyba pri aktualizácii %1$s. Pravdepodobne zlyhalo spojenie stránky so serevom. Kód chyby: %2$s"
......@@ -503,14 +503,14 @@ msgstr "Tieto témy môžu byť aktívne na iných stránkach v sieti."
msgid "Are you sure you wish to delete this theme?"
msgstr "Ste si istý, že chcete vymazať túto tému?"
#: wp-admin/network/site-themes.php:185 wp-admin/network/themes.php:264
#: wp-admin/network/site-themes.php:189 wp-admin/network/themes.php:271
msgid "%s theme enabled."
msgid_plural "%s themes enabled."
msgstr[0] "%s téma bola povolená."
msgstr[1] "%s témy boli povolené."
msgstr[2] "%s tém bolo povolených."
#: wp-admin/network/themes.php:280
#: wp-admin/network/themes.php:287
msgid "%s theme deleted."
msgid_plural "%s themes deleted."
msgstr[0] "%s téma bola vymazaná."
......@@ -525,7 +525,7 @@ msgstr "Áno, vymazať témy"
msgid "Delete Themes"
msgstr "Vymazať témy"
#: wp-admin/network/site-themes.php:193 wp-admin/network/themes.php:272
#: wp-admin/network/site-themes.php:197 wp-admin/network/themes.php:279
msgid "%s theme disabled."
msgid_plural "%s themes disabled."
msgstr[0] "%s téma zakázaná."
......@@ -622,11 +622,11 @@ msgid "Modify global network settings"
msgstr "Upravovať nastavenia celej siete"
#: wp-admin/network/menu.php:22 wp-admin/network/upgrade.php:15
#: wp-admin/network/upgrade.php:39 wp-admin/network/upgrade.php:130
#: wp-admin/network/upgrade.php:40 wp-admin/network/upgrade.php:131
msgid "Upgrade Network"
msgstr "Aktualizovať sieť"
#: wp-admin/network/upgrade.php:126
#: wp-admin/network/upgrade.php:127
msgid "WordPress has been updated! Before we send you on your way, we need to individually upgrade the sites in your network."
msgstr "WordPress bol aktualizovaný! Predtým než vás vyšleme na cestu, musíme individuálne aktualizovať stránky vo vašej sieti."
......@@ -635,7 +635,7 @@ msgid "Only use this screen once you have updated to a new version of WordPress
msgstr "Použite túto obrazovku keď aktualizujete na novú verziu WordPress pomocou Aktualizácií/ Dostupných aktualizácií.(Cez navigačné menu v administrácii siete) Kliknite na tlačidlo aktualizovať sieť, ktoré vás prevedie každou stránkou v sieti, 5 na jeden krát, a skontroluje aktuálnosť všetkých databáz."
#. translators: 1: user login, 2: site url, 3: site name/title
#: wp-admin/network/site-new.php:145
#: wp-admin/network/site-new.php:146
msgid ""
"New site created by %1$s\n"
"\n"
......@@ -660,7 +660,7 @@ msgstr "Siete, ktoré používajú podadresáre nemusia byť plne kompatibilné
msgid "Cannot add user."
msgstr "Nemôžem pridať užívateľa."
#: wp-admin/network/site-users.php:252
#: wp-admin/network/site-users.php:259
msgid "Enter the username and email."
msgstr "Zadajte prihlasovacie meno a heslo"
......@@ -668,7 +668,7 @@ msgstr "Zadajte prihlasovacie meno a heslo"
msgid "Site info updated."
msgstr "Informácie o stránke boli upravené."
#: wp-admin/network/site-new.php:178 wp-admin/network/site-new.php:188
#: wp-admin/network/site-new.php:179 wp-admin/network/site-new.php:189
msgid "Add New Site"
msgstr "Pridať novú stránku"
......@@ -701,13 +701,13 @@ msgstr "Nastavenia siete"
msgid "Invalid site ID."
msgstr "Neplatné ID stránky."
#: wp-admin/network/site-themes.php:183 wp-admin/network/themes.php:262
#: wp-admin/network/site-themes.php:187 wp-admin/network/themes.php:269
msgid "Theme enabled."
msgstr "Téma povolená."
#. translators: %s: site name
#: wp-admin/network/site-info.php:131 wp-admin/network/site-settings.php:84
#: wp-admin/network/site-themes.php:163 wp-admin/network/site-users.php:193
#: wp-admin/network/site-themes.php:167 wp-admin/network/site-users.php:200
msgid "Edit Site: %s"
msgstr "Upraviť stránku: %s"
......@@ -723,7 +723,7 @@ msgstr "Možnosti stránky aktualizované"
msgid "All Sites"
msgstr "Všetky stránky"
#: wp-admin/network/menu.php:41 wp-admin/network/themes.php:250
#: wp-admin/network/menu.php:41 wp-admin/network/themes.php:253
msgctxt "theme"
msgid "Add New"
msgstr "Pridať novú"
......@@ -737,7 +737,7 @@ msgid "Themes %s"
msgstr "Témy %s"
#. translators: 1: dashboard url, 2: network admin edit url
#: wp-admin/network/site-new.php:172
#: wp-admin/network/site-new.php:173
msgid "Site added. <a href=\"%1$s\">Visit Dashboard</a> or <a href=\"%2$s\">Edit Site</a>"
msgstr "Stránka pridaná. Navštívte <a href=\"%1$s\">nástenku</a> alebo <a href=\"%2$s\">upravte nastavenia</a>"
......@@ -753,31 +753,31 @@ msgstr "Kliknutím na tučné nadpisy môžete zmeniť usporiadanie tabuľky. "
msgid "An Edit link to a separate Edit Site screen."
msgstr "Odkaz Upraviť smeruje na osobitnú obrazovku Upraviť stránku."
#: wp-admin/network/site-new.php:23
#: wp-admin/network/site-new.php:24
msgid "This screen is for Super Admins to add new sites to the network. This is not affected by the registration settings."
msgstr "Na tejto obrazovke môžu Super Administrátori pridávať nové stránky do siete. Nie je to obmedzené nastaveniami registrácie."
#: wp-admin/network/site-users.php:240
#: wp-admin/network/site-users.php:247
msgid "Select a user to change role."
msgstr "Vyberte používateľa, ktorému chcete zmeniť oprávnenia."
#: wp-admin/network/site-users.php:246
#: wp-admin/network/site-users.php:253
msgid "Select a user to remove."
msgstr "Vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť."
#: wp-admin/network/site-users.php:249
#: wp-admin/network/site-users.php:256
msgid "User created."
msgstr "Používateľ vytvorený."
#: wp-admin/network/themes.php:286
#: wp-admin/network/themes.php:293
msgid "You cannot delete a theme while it is active on the main site."
msgstr "Nemôžete vymazať tému, kým je aktívna na hlavnej stránke."
#: wp-admin/network/site-themes.php:200
#: wp-admin/network/site-themes.php:204
msgid "Network enabled themes are not shown on this screen."
msgstr "Témy povolené v sieti sa na tejto stránke nezobrazujú."
#: wp-admin/network/site-users.php:234
#: wp-admin/network/site-users.php:241
msgid "Enter the username of an existing user."
msgstr "Zadajte prihlasovacie meno súčasného používateľa."
......@@ -785,7 +785,7 @@ msgstr "Zadajte prihlasovacie meno súčasného používateľa."
msgid "Add User will set up a new user account on the network and send that person an email with username and password."
msgstr "Funkcia \"Pridať používateľa\" vytvorí nový účet v sieti a pošle novému používateľovi email s prihlasovacím menom a heslom."
#: wp-admin/network/site-themes.php:197 wp-admin/network/themes.php:284
#: wp-admin/network/site-themes.php:201 wp-admin/network/themes.php:291
msgid "No theme selected."
msgstr "Nie je zvolená žiadna téma."
......@@ -814,11 +814,11 @@ msgstr "Vymazanie je trvalá akcia, platná po potvrdení tejto obrazovky."
msgid "Super admins can no longer be added on the Options screen. You must now go to the list of existing users on Network Admin > Users and click on Username or the Edit action link below that name. This goes to an Edit User page where you can check a box to grant super admin privileges."
msgstr "Super administrátorov už nie je možné pridať cez obrazovku Nastavenia. Odteraz musíte prejsť na zoznam existujúcich používateľov v Administrácii siete > Používatelia a kliknúť na prihlasovacie meno alebo odkaz Upraviť pod týmto menom. Toto vás presmeruje na stránku Upraviť používateľa a tu môžete zaškrtnúť políčko na pridanie oprávnení super administrátora."
#: wp-admin/network/site-users.php:231
#: wp-admin/network/site-users.php:238
msgid "User is already a member of this site."
msgstr "Používateľ už je členom tejto stránky."
#: wp-admin/network/site-users.php:300 wp-admin/network/user-new.php:129
#: wp-admin/network/site-users.php:307 wp-admin/network/user-new.php:129
msgid "Add User"
msgstr "Pridať používateľa"
......@@ -845,7 +845,7 @@ msgstr "<strong>Info</strong> &mdash; URL adresa webovej stránky sa upravuje m
msgid "Themes can be enabled on a site by site basis by the network admin on the Edit Site screen (which has a Themes tab); get there via the Edit action link on the All Sites screen. Only network admins are able to install or edit themes."
msgstr "Sieťový administrátor môže povoliť témy pre jednotlivé stránky cez obrazovku Upraviť stránku (kde sa nachádza záložka Témy); dostanete sa tam cez odkaz Upraviť na obrazovke Všetky stránky. Iba sieťoví administrátori môžu inštalovať a upravovať témy."
#: wp-admin/network/site-themes.php:191 wp-admin/network/themes.php:270
#: wp-admin/network/site-themes.php:195 wp-admin/network/themes.php:277
msgid "Theme disabled."
msgstr "Téma je zakázaná."
......@@ -1038,7 +1038,7 @@ msgstr "Upozornenie! Používateľ nemôže byť upravený. Používateľ %s je
msgid "Hovering over each site reveals seven options (three for the primary site):"
msgstr "Prejdenie kurzorom cez každú stránku zobrazí sedem možností (tri pre primárnu stránku):"
#: wp-admin/network/site-new.php:24
#: wp-admin/network/site-new.php:25
msgid "If the admin email for the new site does not exist in the database, a new user will also be created."
msgstr "Ak v databáze neexistuje email administrátora novej stránky, bude vytvorený aj nový používateľ."
......@@ -1123,7 +1123,7 @@ msgid "You can sort the table by clicking on any of the table headings and switc
msgstr "Obsah tabuľky môžete usporiadať kliknutím na ktorýkoľvek z nápisov v tabuľke, prepínať medzi zobrazeniami zoznamu a zhrnutia môžte pomocou ikony nad zoznamom používateľov."
#. translators: %s: reserved names list
#: wp-admin/network/site-new.php:51
#: wp-admin/network/site-new.php:52
msgid "The following words are reserved for use by WordPress functions and cannot be used as blog names: %s"
msgstr "Nasledujúce slová sú rezervované pre interné funkcie WordPress a nemôžu byť použité ako názov webovej stránky: %s"
......@@ -1135,11 +1135,11 @@ msgstr "Ak chcete obmedziť registrácie na stránku iba na určité domény. Za
msgid "If you want to ban domains from site registrations. One domain per line."
msgstr "Ak chcete zakázať domény z registrácií stránky. Zadajte jednu doménu na riadok."
#: wp-admin/network/upgrade.php:111
#: wp-admin/network/upgrade.php:112
msgid "If your browser doesn&#8217;t start loading the next page automatically, click this link:"
msgstr "Ak Váš prehliadač nezačne načítavať nasledujúcu stránku automaticky, kliknite na tento odkaz:"
#: wp-admin/network/site-new.php:37
#: wp-admin/network/site-new.php:38
msgid "Can&#8217;t create an empty site."
msgstr "Nie je možné vytvoriť webovú stránku bez názvu."
......@@ -1195,7 +1195,7 @@ msgstr "Používatelia označení ako spam."
msgid "Users deleted."
msgstr "Používatelia zmazaní."
#: wp-admin/network/site-new.php:115
#: wp-admin/network/site-new.php:116
msgid "There was an error creating the user."
msgstr "Pri vytváraní používateľa došlo k chybe."
......@@ -1231,7 +1231,7 @@ msgstr "URL adresa pre prvý komentár na novej stránke."
msgid "The first page on a new site."
msgstr "Prvá strana na novej webovej stránke."
#: wp-admin/network/upgrade.php:67
#: wp-admin/network/upgrade.php:68
msgid "All done!"
msgstr "Hotovo!"
......@@ -1271,11 +1271,11 @@ msgstr "Povoliť administrátorské menu"
msgid "Registration Settings"
msgstr "Nastavenia registrácie"
#: wp-admin/network/site-new.php:80
#: wp-admin/network/site-new.php:81
msgid "Missing email address."
msgstr "Chýba e-mailová adresa."
#: wp-admin/network/site-new.php:77
#: wp-admin/network/site-new.php:78
msgid "Missing or invalid site address."
msgstr "Chýbajúca alebo neplatná adresa stránky."
......@@ -1287,12 +1287,12 @@ msgstr "Nahrávací priestor stránky"
msgid "The welcome email sent to new site owners."
msgstr "Uvítací email, ktorý bude odoslaný novým vlastníkom stránky."
#: wp-admin/network/upgrade.php:111
#: wp-admin/network/upgrade.php:112
msgid "Next Sites"
msgstr "Ďalšie stránky"
#. translators: %s: network name
#: wp-admin/network/site-new.php:140
#: wp-admin/network/site-new.php:141
msgid "[%s] New Site Created"
msgstr "[%s] Vytvorená nová stránka"
......@@ -1308,7 +1308,7 @@ msgstr "Používatelia nie sú oprávnení registrovať tieto stránky. Oddeľte
msgid "Network Admin Email"
msgstr "E-mail administrátora siete"
#: wp-admin/network/site-new.php:243
#: wp-admin/network/site-new.php:244
msgid "Admin Email"
msgstr "E-mail administrátora"
......@@ -1332,7 +1332,7 @@ msgstr "Zakázané mená"
msgid "First Comment"
msgstr "Prvý komentár"
#: wp-admin/network/site-new.php:259
#: wp-admin/network/site-new.php:260
msgid "Add Site"
msgstr "Pridať stránku"
......@@ -1368,7 +1368,7 @@ msgstr "Obmedzená registrácia emailov"
msgid "Cannot create an empty user."
msgstr "Nie je možné vytvoriť používateľa bez mena."
#: wp-admin/network/site-users.php:255
#: wp-admin/network/site-users.php:262
msgid "Duplicated username or email address."
msgstr "Duplicitné používateľské meno alebo e-mailová adresa."
......@@ -1384,11 +1384,11 @@ msgstr "Uvítací e-mail používateľa"
msgid "The welcome email sent to new users."
msgstr "Uvítací email, ktorý bude odoslalný novým používateľom."
#: wp-admin/network/site-new.php:247
#: wp-admin/network/site-new.php:248
msgid "A new user will be created if the above email address is not in the database."
msgstr "Nový používateľ bude vytvorený v prípade, že vyššie uvedená e-mailová adresa nie je v databáze."
#: wp-admin/network/site-new.php:247
#: wp-admin/network/site-new.php:248
msgid "The username and password will be mailed to this email address."
msgstr "Používateľské meno a heslo budú zaslané na túto e-mailovú adresu."
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment