Commit 702bb051 authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: fi

parent 2427bacd
......@@ -26,39 +26,39 @@ msgctxt "start of week"
msgid "1"
msgstr "1"
#: wp-admin/about.php:196
#: wp-admin/about.php:218
msgid "New capabilities have been introduced to 4.8 with an eye towards removing calls to <code>is_super_admin()</code>. Additionally, new hooks and tweaks to more granularly control site and user counts per network have been added."
msgstr "4.8:ssa on uusia käyttöoikeuksia, jotka mahdollistavat <code>is_super_admin()</code> -kutsujen käytön vähentämisen. Lisäksi mm. uusia koukkuja ja viilauksia on tehty sivustojen ja käyttäjien verkkokohtaisten lukumäärien yksityiskohtaisempaan hallintaan."
#: wp-admin/about.php:151
#: wp-admin/about.php:173
msgid "Being part of the community can help you improve your WordPress skills and network with people you wouldn&#8217;t otherwise meet. Now you can easily find your local events just by logging in to your dashboard and looking at the new Events and News dashboard widget."
msgstr "Yhteisöön osallistumalla voit kehittää omia WordPress-taitojasi ja verkostoitua ihmisten kanssa, joita et muuten kohtaisi. Voit nyt helposti löytää paikalliset tapahtumat kirjautumalla ohjauspaneeliin ja katsomalla uutta Tapahtumat ja uutiset -vimpainta."
#: wp-admin/about.php:149
#: wp-admin/about.php:171
msgid "This is quickly becoming one of our favorite features. While you are in the dashboard (because you&#8217;re running updates and writing posts, right?) all upcoming WordCamps and WordPress Meetups &mdash; local to you &mdash; will be displayed."
msgstr "Tästä on nopeasti tulossa yksi suosikkiominaisuuksistamme. Kun olet ohjauspaneelissa (koska olet tekemässä päivityksiä ja kirjoittamassa artikkeleita, eikö?), näytetään siellä kaikki tulevat – sinua lähimmät – WordCampit ja WordPress-meetupit."
#: wp-admin/about.php:147
#: wp-admin/about.php:169
msgid "Did you know that WordPress has a thriving offline community with groups meeting regularly in more than 400 cities around the world? WordPress now draws your attention to the events that help you continue improving your WordPress skills, meet friends, and, of course, publish!"
msgstr "Tiesitkö, että WordPressillä on kukoistava yhteisö, jonka ryhmät tapaavat kasvotusten säännöllisesti yli 400 eri kaupungissa ympäri maailman? Nyt WordPress kohdistaa huomion tapahtumiin, jotka auttavat parantamaan WordPress-taitojasi, tapaamaan ystäviä ja tietenkin julkaisemaan!"
#: wp-admin/about.php:126
#: wp-admin/about.php:148
msgid "Have you ever tried updating a link, or the text around a link, and found you can&#8217;t seem to edit it correctly? When you edit the text after the link, your new text also ends up linked. Or you edit the text in the link, but your text ends up outside of it. This can be frustrating! With link boundaries, a great new feature, the process is streamlined and your links will work well. You’ll be happier. We promise."
msgstr "Oletko koskaan yrittänyt päivittää linkkiä tai tekstiä linkin ympärillä ja todennut, ettei se ihan toimi? Kun muokkaat tekstiä linkin perässä, myös uusi teksti tulee osaksi linkkiä. Tai kun muokkaat tekstiä linkin sisällä, teksti päätyy linkin ulkopuolelle. Tämä voi olla turhauttavaa! Uuden ominaisuuden, linkkirajojen, avulla tämä prosessi virtaviivaistuu ja linkit toimivat hyvin. Sinä olet onnellisempi. Me lupaamme."
#: wp-admin/about.php:117
#: wp-admin/about.php:139
msgid "This feature deserves a parade down the center of town! Rich-text editing capabilities are now native for Text widgets. Add a widget anywhere and format away. Create lists, add emphasis, and quickly and easily insert links. Have fun with your newfound formatting powers, and watch what you can accomplish in a short amount of time."
msgstr "Tekstivimpaimissa on nyt graafinen editori. Voit lisätä vimpaimen mille tahansa vimpainalueelle ja tuottaa muotoiltua tekstiä vaivattomasti. Luo listoja, lihavoi tai kursivoi tekstiä, ja lisää helposti ja nopeasti linkkejä. "
#: wp-admin/about.php:109
#: wp-admin/about.php:131
msgid "A welcome video is a great way to humanize the branding of your website. You can now add any video from the Media Library to a sidebar on your site with the new Video widget. Use this to showcase a welcome video to introduce visitors to your site or promote your latest and greatest content."
msgstr "Video on mainio tapa toivottaa sivustosi kävijät tervetulleiksi. Voit nyt lisätä minkä tahansa videon mediakirjastosta sivustosi sivupalkkiin uuden videovimpaimen avulla. "
#: wp-admin/about.php:105
#: wp-admin/about.php:127
msgid "Adding an image to a widget is now a simple task that is achievable for any WordPress user without needing to know code. Simply insert your image right within the widget settings. Try adding something like a headshot or a photo of your latest weekend adventure &mdash; and see it appear automatically."
msgstr "Kuvan lisääminen vimpaimeen on nyt yksinkertaista kenelle tahansa eikä vaadi koodaustaitoja. Lisää vimpaimen asetuksissa vaikka kuva omasta naamataulustasi tai viimeisimmältä viikonloppuseikkailultasi."
#: wp-admin/about.php:50
#: wp-admin/about.php:72
msgid "Though some updates seem minor, they&#8217;ve been built by hundreds of contributors with <em>you</em> in mind. Get ready for new features you&#8217;ll welcome like an old friend: link improvements, <em>three</em> new media widgets covering images, audio, and video, an updated text widget that supports visual editing, and an upgraded news section in your dashboard which brings in nearby and upcoming WordPress events."
msgstr "Vaikka osa päivityksistä tuntuvat pieniltä, niitä on ollut luomassa sadat kehittäjät. Parannuksia linkkien lisäämiseen ja muokkaamiseen, <em>kolme</em> uutta mediavimpainta kuville, audiolle ja videolle, graafisella editorilla päivitetty tekstivimpain ja päivitetty uutisosio ohjauspaneelissa josta näet lähistöllä olevat ja tulevat WordPress-tapahtumat."
......@@ -66,59 +66,59 @@ msgstr "Vaikka osa päivityksistä tuntuvat pieniltä, niitä on ollut luomassa
msgid "Thank you for updating to the latest version! WordPress %s adds more ways for you to express yourself and represent your brand."
msgstr "Kiitos kun päivitit uusimpaan versioon! WordPress %s lisää uusia tapoja ilmaista itseäsi ja edustaa brändiäsi."
#: wp-admin/about.php:204
#: wp-admin/about.php:226
msgid "The introduction of a new base media widget REST API schema to 4.8 opens up possibilities for even more media widgets (like galleries or playlists) in the future. The three new media widgets are powered by a shared base class that covers most of the interactions with the media modal. That class also makes it easier to create new media widgets and paves the way for more to come."
msgstr "Uusi REST API -pohjaskeema mediavimpaimille avaa mahdollisuuden uusille mediavimpaimille tulevaisuudessa (kuten gallerioille ja soittolistoille). Kolme uutta mediavimpainta käyttävät samaa pohjakoodia joka vastaa suurimmasta osasta vuorovaikutuksesta mediamodaalin kanssa. Yhteinen luokka helpottaa uusien mediavimpainten luomista ja luo pohjaa tulevaisuuden kehitykselle."
#: wp-admin/about.php:203
#: wp-admin/about.php:225
msgid "Media Widgets API"
msgstr "Mediavimpainten API"
#: wp-admin/about.php:208
#: wp-admin/about.php:230
msgid "Rejoice! New responsive breakpoints have been added to the customizer sidebar to make it wider on high-resolution screens. Customizer controls should use percentage-based widths instead of pixels."
msgstr "Mukauttimen sivupalkki on nyt leveämpi korkearesoluutioilla näytöillä. Mukauttimeen toteutettavien kontrollien tulisi käyttää prosenttipohjaisia leveyksiä pikseliarvojen sijasta."
#: wp-admin/about.php:207
#: wp-admin/about.php:229
msgid "Customizer Width Variable"
msgstr "Mukauttimen mukautuva leveys"
#: wp-admin/about.php:200
#: wp-admin/about.php:222
msgid "With the addition of TinyMCE to the text widget in 4.8 comes a new JavaScript API for instantiating the editor after page load. This can be used to add an editor instance to any text area, and customize it with buttons and functions. Great for plugin authors!"
msgstr "TinyMCE:n tekstivimpaimeen lisäämisen myötä 4.8 sisältää uuden JavaScript API:n tekstieditorin alustamiseen sivun lataamisen jälkeen. Tätä voidaan käyttää editorin lisäämiseen mihin tahansa textarea-elementtiin ja sen kustomointiin painikkeilla ja lisätoiminnoilla. Hyvä uutinen lisäosien kehittäjille!"
#: wp-admin/about.php:199
#: wp-admin/about.php:221
msgid "Text-Editor JavaScript API"
msgstr "Tekstieditorin JavaScript API"
#: wp-admin/about.php:195
#: wp-admin/about.php:217
msgid "Multisite Updates"
msgstr "Multisite-päivitykset"
#: wp-admin/about.php:192
#: wp-admin/about.php:214
msgid "As fewer and fewer browsers support Silverlight, file formats which require the presence of the Silverlight plugin are being removed from core support. Files will still display as a download link, but will no longer be embedded automatically."
msgstr "Yhä harvempi selain tukee Silverlight-selainlaajennusta, joten sen vaatimien tiedostomuotojen tuki päättyy. Tiedostot esitetään yhä latauslinkkinä, mutta niitä ei enää upoteta automaattisesti."
#: wp-admin/about.php:191
#: wp-admin/about.php:213
msgid "Removal of Core Support for WMV and WMA Files"
msgstr "WMV- ja WMA-tiedostomuotojen tuen päättyminen"
#: wp-admin/about.php:188
#: wp-admin/about.php:210
msgid "New CSS rules mean extraneous content (like &ldquo;Add New&rdquo; links) no longer need to be included in admin-area headings. These panel headings improve the experience for people using assistive technologies."
msgstr "Uusien CSS-sääntöjen ansiosta ylimääräistä sisältöä (kuten Lisää uusi -linkkejä) ei enää tarvitse lisätä ylläpitonäkymän otsikoihin. Tämä parantaa käyttökokemusta ihmisille, jotka hyödyntävät avustavaa teknologiaa."
#: wp-admin/about.php:187
#: wp-admin/about.php:209
msgid "More Accessible Admin Panel Headings"
msgstr "Parannuksia hallintanäkymän paneelien otsikoiden esteettömyyteen"
#: wp-admin/about.php:56
#: wp-admin/about.php:78
msgid "Exciting Widget Updates"
msgstr "Jännittävät vimpainpäivitykset"
#: wp-admin/about.php:49
#: wp-admin/about.php:71
msgid "WordPress 4.8 adds some great new features. Gear up for a more intuitive WordPress!"
msgstr "WordPress 4.8 sisältää joitakin hienoja uusia ominaisuuksia. Valmistaudu intuitiivisempaan WordPressiin!"
#: wp-admin/about.php:48
#: wp-admin/about.php:70
msgid "An Update with You in Mind"
msgstr "Päivitys, joka on tehtyä sinua ajatellen"
......@@ -127,19 +127,19 @@ msgstr "Päivitys, joka on tehtyä sinua ajatellen"
msgid "There aren&#8217;t any events scheduled near you at the moment. Would you like to <a href=\"%s\">organize one</a>?"
msgstr "Lähistölläsi ei ole yhtään tulevaa tapahtumaa. Haluaisitko <a href=\"%s\">järjestää sellaisen</a> itse?"
#: wp-admin/about.php:145
#: wp-admin/about.php:167
msgid "Nearby WordPress Events"
msgstr "WordPress-tapahtumat lähelläsi"
#: wp-admin/about.php:116
#: wp-admin/about.php:138
msgid "Rich Text Widget"
msgstr "Graafinen tekstieditori vimpaimessa"
#: wp-admin/about.php:113
#: wp-admin/about.php:135
msgid "Are you a podcaster, musician, or avid blogger? Adding a widget with your audio file has never been easier. Upload your audio file to the Media Library, go to the widget settings, select your file, and you&#8217;re ready for listeners. This would be a easy way to add a more personal welcome message, too!"
msgstr "Oletko podcastaaja, muusikko tai innokas bloggaaja? Äänivimpaimen avulla lisäät äänitiedostoja sivullesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Lataa äänitiedosto mediakirjastoon, mene vimpainasetuksiin, valitse lataamasi tiedosto ja olet valmis. Tällä tavoin voit vaikkapa lisätä persoonallisen tervetuloviestin sivuillesi!"
#: wp-admin/about.php:125
#: wp-admin/about.php:147
msgid "Link Boundaries"
msgstr "Linkkirajat"
......@@ -218,7 +218,7 @@ msgid "Assign a parent term to create a hierarchy. The term Jazz, for example, w
msgstr "Määritä ylemmän tason termi luodaksesi hierarkian. Esimerkiksi termien \"Bepop\" ja \"Big Band\" ylemmän tason termi voisi olla \"Jazz\"."
#. translators: %s: smiling face with smiling eyes emoji
#: wp-admin/about.php:180
#: wp-admin/about.php:202
msgid "Even More Developer Happiness %s"
msgstr "Uusia herkkuja kehittäjille %s"
......@@ -1275,7 +1275,7 @@ msgid "Welcome to %s. This is your first post. Edit or delete it, then start blo
msgstr "Tervetuloa sivustolle %s. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se, ja aloita bloggaaminen!"
#. translators: %s: WordPress version number
#: wp-admin/about.php:242
#: wp-admin/about.php:264
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed one security issue."
msgstr "<strong>Versio %s</strong> paikkasi yhden tietoturva-aukon."
......@@ -1292,15 +1292,15 @@ msgstr "Voit vaihtaa profiilikuvasi <a href=\"%s\">Gravatarissa</a>."
msgid "Profile Picture"
msgstr "Profiilikuva"
#: wp-admin/about.php:239
#: wp-admin/about.php:261
msgid "Maintenance and Security Releases"
msgstr "Ylläpito- ja tietoturvapäivitykset"
#: wp-admin/about.php:236
#: wp-admin/about.php:258
msgid "Security Releases"
msgstr "Tietoturvapäivitykset"
#: wp-admin/about.php:233
#: wp-admin/about.php:255
msgid "Maintenance Releases"
msgstr "Ylläpitopäivitykset"
......@@ -5388,7 +5388,7 @@ msgid "Contributing Developers"
msgstr "Avustavat kehittäjät"
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs.
#: wp-admin/about.php:247
#: wp-admin/about.php:52 wp-admin/about.php:269
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed %2$s bugs."
msgstr[0] "<strong>Versio %1$s</strong> korjasi %2$s bugin."
......@@ -5396,20 +5396,20 @@ msgstr[1] "<strong>Versio %1$s</strong> korjasi %2$s bugia."
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs. More
#. than one security issue.
#: wp-admin/about.php:255
#: wp-admin/about.php:277
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed some security issues and fixed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed some security issues and fixed %2$s bugs."
msgstr[0] "<strong>Versio %1$s</strong> paikkasi joitakin tietoturva-aukkoja ja korjasi %2$s bugin."
msgstr[1] "<strong>Versio %1$s</strong> paikkasi joitakin tietoturva-aukkoja ja korjasi %2$s bugia."
#. translators: %s: Codex URL
#: wp-admin/about.php:259
#: wp-admin/about.php:63 wp-admin/about.php:281
msgid "For more information, see <a href=\"%s\">the release notes</a>."
msgstr "<a href=\"%s\">Lisätietoja tästä päivityksestä</a>."
#. translators: 1: WordPress version number, 2: plural number of bugs. Singular
#. security issue.
#: wp-admin/about.php:251
#: wp-admin/about.php:273
msgid "<strong>Version %1$s</strong> addressed a security issue and fixed %2$s bug."
msgid_plural "<strong>Version %1$s</strong> addressed a security issue and fixed %2$s bugs."
msgstr[0] "<strong>Versio %1$s</strong> paikkasi tietoturva-aukon ja korjasi %2$s bugin."
......@@ -5420,15 +5420,15 @@ msgid "Welcome to your WordPress Dashboard! This is the screen you will see when
msgstr "Tervetuloa WordPressin ohjausnäkymään! Näet tämän aina kun kirjaudut sisään, ja pääset tätä kautta kaikkiin sivuston hallintaominaisuuksiin. Saat tarvittaessa apua oikean yläkulman Ohje-välilehdeltä."
#. translators: %s: WordPress version number
#: wp-admin/about.php:244
#: wp-admin/about.php:266
msgid "<strong>Version %s</strong> addressed some security issues."
msgstr "<strong>Versio %s</strong> paikkasi tietoturva-aukon."
#: wp-admin/about.php:232
#: wp-admin/about.php:47 wp-admin/about.php:254
msgid "Maintenance Release"
msgstr "Huoltopäivitys"
#: wp-admin/about.php:235
#: wp-admin/about.php:257
msgid "Security Release"
msgstr "Tietoturvapäivitys"
......@@ -5436,7 +5436,7 @@ msgstr "Tietoturvapäivitys"
msgid "What&#8217;s New"
msgstr "Uudet ominaisuudet"
#: wp-admin/about.php:238
#: wp-admin/about.php:260
msgid "Maintenance and Security Release"
msgstr "Huolto- ja tietoturvapäivitys"
......@@ -5448,7 +5448,7 @@ msgstr "Tällä ruudulla pystyt valitsemaan kestolinkin rakenteen. Voit valita j
msgid "Welcome to WordPress %1$s. <a href=\"%2$s\">Learn more</a>."
msgstr "Tervetuloa käyttämään WordPressin versiota %1$s. <a href=\"%2$s\">Lue lisää</a>."
#: wp-admin/about.php:218
#: wp-admin/about.php:240
msgid "Return to Updates"
msgstr "Palaa päivitykset -kohtaan"
......@@ -5728,11 +5728,11 @@ msgstr "Tiedostoon wp-admin/includes/template.php on viitattu suoraan luultavast
msgid "Welcome to WordPress %s"
msgstr "Tervetuloa käyttämään WordPress-versiota %s"
#: wp-admin/about.php:218
#: wp-admin/about.php:240
msgid "Return to Dashboard &rarr; Updates"
msgstr "Palaa sivulle Ohjausnäkymä &rarr; Päivitykset"
#: wp-admin/about.php:221
#: wp-admin/about.php:243
msgid "Go to Dashboard &rarr; Home"
msgstr "Mene ohjausnäkymän etusivulle"
......@@ -7603,7 +7603,7 @@ msgstr "Näytä kaikki"
msgid "Please enter a valid menu name."
msgstr "Anna valikolle kelvollinen nimi."
#: wp-admin/about.php:221
#: wp-admin/about.php:243
msgid "Go to Dashboard"
msgstr "Palaa Ohjausnäkymä-sivulle"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment