Commit aac193d4 authored by lucha's avatar lucha

[auto] Language: da_DK

parent b9f0e1f2
......@@ -2,7 +2,7 @@
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.8.x - Administration package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2017-08-14 21:32:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-27 18:31:14+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -671,7 +671,7 @@ msgstr "Information"
#: wp-admin/includes/meta-boxes.php:872
msgid "Need help? Use the Help tab above the screen title."
msgstr "Brug for hjælp? Benyt Hjælp-fanebladet ovenover skærmtitlen."
msgstr "Brug for hjælp? Brug Hjælp-fanebladet ovenover skærmtitlen."
#: wp-admin/includes/menu.php:342 wp-admin/my-sites.php:16
msgid "Sorry, you are not allowed to access this page."
......@@ -769,7 +769,7 @@ msgstr "Du har desværre ikke tilladelse til at eksportere indholdet på dette w
#: wp-admin/edit.php:201
msgid "You can filter the list of posts by post status using the text links above the posts list to only show posts with that status. The default view is to show all posts."
msgstr "Du kan filtrere listen af indlæg efter indlægstatus ved at benytte tekstlinks ovenover indlægslisten , så der kun vises indlæg med den status. Standardvisningen er at alle indlæg vises."
msgstr "Du kan filtrere listen af indlæg efter indlægstatus ved at bruge tekstlinks ovenover indlægslisten , så der kun vises indlæg med den status. Standardvisningen er at alle indlæg vises."
#. translators: %s: taxonomy name
#: wp-admin/edit-tag-form.php:79
......@@ -1025,7 +1025,7 @@ msgstr "Anmeldelser"
#: wp-admin/includes/plugin-install.php:355
msgid "You are using a development version of WordPress. These feature plugins are also under development. <a href=\"%s\">Learn more</a>."
msgstr "Du benytter en udviklerversion af WordPress. Disse udvalgte plugins er også under udvikling. <a href=\"%s\">Lær mere</a>."
msgstr "Du bruger en udviklerversion af WordPress. Disse udvalgte plugins er også under udvikling. <a href=\"%s\">Lær mere</a>."
#: wp-admin/includes/image-edit.php:150
msgid "Thumbnail Settings Help"
......@@ -1267,7 +1267,7 @@ msgstr "Send brugernotifikation"
#: wp-admin/nav-menus.php:822
msgctxt "menu location"
msgid "(Currently set to: %s)"
msgstr "(Nuværende sat til: %s)"
msgstr "(på nuværende tidspunkt sat til: %s)"
#. translators: %s: site link
#: wp-admin/includes/schema.php:1013 wp-admin/includes/upgrade.php:163
......@@ -1878,7 +1878,7 @@ msgstr "Svar på %s."
#: wp-admin/includes/user.php:478
msgid "You&rsquo;re using the auto-generated password for your account. Would you like to change it?"
msgstr "Du benytter en automatisk genereret adgangskode for din konto. Vil du ændre den?"
msgstr "Du bruger en automatisk genereret adgangskode for din konto. Vil du ændre den?"
#: wp-admin/users.php:365
msgid "You have specified this user for removal:"
......@@ -2037,7 +2037,7 @@ msgstr "https://codex.wordpress.org/First_Steps_With_WordPress"
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:436
msgid "<strong>Format</strong> &mdash; Post Formats designate how your theme will display a specific post. For example, you could have a <em>standard</em> blog post with a title and paragraphs, or a short <em>aside</em> that omits the title and contains a short text blurb. Please refer to the Codex for <a href=\"https://codex.wordpress.org/Post_Formats#Supported_Formats\">descriptions of each post format</a>. Your theme could enable all or some of 10 possible formats."
msgstr "<strong>Format</strong> Indlægsformat angiver, hvordan dit tema vil vise et specifikt indlæg. For eksempel kunne du have et <em>standard</em>-blogindlæg med en titel og afsnit, eller en kort <em>sidebemærkning</em>, som udelader titlen og indeholder en kort (status) meddelelse. Kig i kodekset for <a href=\"https://codex.wordpress.org/Post_Formats#Supported_Formats\">at se beskrivelser af hvert indlægsformat</a>. Dit tema giver mulighed for at bruge alle eller nogle af de ti mulige indlægsformater."
msgstr "<strong>Format</strong> &mdash; Indlægsformat angiver, hvordan dit tema vil vise et specifikt indlæg. For eksempel kunne du have et <em>standard</em>-blogindlæg med en titel og afsnit, eller en kort <em>sidebemærkning</em>, som udelader titlen og indeholder en kort (status) meddelelse. Kig i kodekset for <a href=\"https://codex.wordpress.org/Post_Formats#Supported_Formats\">at se beskrivelser af hvert indlægsformat</a>. Dit tema giver mulighed for at bruge alle eller nogle af de ti mulige indlægsformater."
#: wp-admin/options-writing.php:177
msgid "WordPress is not notifying any <a href=\"https://codex.wordpress.org/Update_Services\">Update Services</a> because of your site&#8217;s <a href=\"%s\">visibility settings</a>."
......@@ -3079,7 +3079,7 @@ msgstr "Flere detaljer"
#: wp-admin/includes/theme.php:214 wp-admin/includes/update.php:413
#: wp-admin/includes/update.php:558
msgid "Update %s now"
msgstr "Updater %s nu"
msgstr "Opdater %s nu"
#. translators: 1: Plugin name and version.
#: wp-admin/includes/class-wp-plugin-install-list-table.php:458
......@@ -3223,11 +3223,11 @@ msgstr "https://wordpress.org/support/forum/how-to-and-troubleshooting"
#: wp-admin/index.php:69
msgid "<strong>At A Glance</strong> &mdash; Displays a summary of the content on your site and identifies which theme and version of WordPress you are using."
msgstr "<strong>Overblik</strong> Viser en opsummering af indholdet på dine websteder og finder ud af, hvilket tema og hvilken WordPress-version du bruger."
msgstr "<strong>Overblik</strong> &mdash; Viser en opsummering af indholdet på dine websteder og finder ud af, hvilket tema og hvilken WordPress-version du bruger."
#: wp-admin/index.php:59
msgid "<strong>Box Controls</strong> &mdash; Click the title bar of the box to expand or collapse it. Some boxes added by plugins may have configurable content, and will show a &#8220;Configure&#8221; link in the title bar if you hover over it."
msgstr "<strong>Bokskontroller</strong> Tryk på boksens overskrift for at udvide eller klappe den sammen. Nogle bokse tilføjet af plugins kan have indstillingsmuligheder og vil have et &#8220;Tilpas&#8221;-link i titelbaren, hvis du holder musen henover den."
msgstr "<strong>Bokskontroller</strong> &mdash; Tryk på boksens overskrift for at udvide eller klappe den sammen. Nogle bokse tilføjet af plugins kan have indstillingsmuligheder og vil have et &#8220;Tilpas&#8221;-link i titelbaren, hvis du holder musen henover den."
#: wp-admin/users.php:52
msgid "Remove allows you to remove a user from your site. It does not delete their content. You can also remove multiple users at once by using Bulk Actions."
......@@ -3481,15 +3481,15 @@ msgstr ""
#: wp-admin/index.php:72
msgid "<strong>Quick Draft</strong> &mdash; Allows you to create a new post and save it as a draft. Also displays links to the 5 most recent draft posts you've started."
msgstr "<strong>Hurtigt udkast</strong> Giver dig mulighed for at tilføje et nyt indlæg og gemme det som udkast. Viser også links til de fem nyeste udkast, som du har påbegyndt."
msgstr "<strong>Hurtigt udkast</strong> &mdash; Giver dig mulighed for at tilføje et nyt indlæg og gemme det som udkast. Viser også links til de fem nyeste udkast, som du har påbegyndt."
#: wp-admin/index.php:70
msgid "<strong>Activity</strong> &mdash; Shows the upcoming scheduled posts, recently published posts, and the most recent comments on your posts and allows you to moderate them."
msgstr "<strong>Aktivitet</strong> Viser kommende, planlagte indlæg, nyligt udgivne indlæg og de seneste kommentarer til dine indlæg, og giver dig mulighed for bedømme dem."
msgstr "<strong>Aktivitet</strong> &mdash; Viser kommende, planlagte indlæg, nyligt udgivne indlæg og de seneste kommentarer til dine indlæg, og giver dig mulighed for bedømme dem."
#: wp-admin/index.php:57
msgid "<strong>Screen Options</strong> &mdash; Use the Screen Options tab to choose which Dashboard boxes to show."
msgstr "<strong>Skærmindstillinger</strong> Brug fanebladet Skærmindstillinger for at vælge, hvilke kontrolpanelbokse der skal vises."
msgstr "<strong>Skærmindstillinger</strong> &mdash; Brug fanebladet Skærmindstillinger for at vælge, hvilke kontrolpanelbokse der skal vises."
#: wp-admin/post.php:72
msgid "Unable to submit this form, please refresh and try again."
......@@ -4366,7 +4366,7 @@ msgstr "Når du skifter temaer, er der ofte en vis variation i antallet og opsæ
#: wp-admin/edit-tags.php:250
msgid "<strong>Parent</strong> &mdash; Categories, unlike tags, can have a hierarchy. You might have a Jazz category, and under that have child categories for Bebop and Big Band. Totally optional. To create a subcategory, just choose another category from the Parent dropdown."
msgstr "<strong>Forælder</strong> Kategorier kan, i modsætning til tags, være hierarkiske. Du kan fx have kategorien Jazz og under den underkategorier for Bebop og Big Band. Helt valgfrit. For at oprette en underkategori vælger du blot en anden kategori fra Forælder dropdown-menuen."
msgstr "<strong>Forælder</strong> &mdash; Kategorier kan, i modsætning til tags, være hierarkiske. Du kan fx have kategorien Jazz og under den underkategorier for Bebop og Big Band. Helt valgfrit. For at oprette en underkategori vælger du blot en anden kategori fra Forælder dropdown-menuen."
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:448
msgid "Publish Settings"
......@@ -5631,7 +5631,7 @@ msgstr "<strong>Træk og slip</strong> dine filer ind i området nedenfor. Flere
#: wp-admin/edit-comments.php:180
msgid "Many people take advantage of keyboard shortcuts to moderate their comments more quickly. Use the link to the side to learn more."
msgstr "Mange bruger tastaturgenveje til at moderere deres kommentarer hurtigere. Benyt linket nedenfor for at lære hvordan."
msgstr "Mange bruger tastaturgenveje til at moderere deres kommentarer hurtigere. Brug linket nedenfor for at lære hvordan."
#: wp-admin/edit-form-advanced.php:385 wp-admin/edit.php:237
msgid "Pages are similar to posts in that they have a title, body text, and associated metadata, but they are different in that they are not part of the chronological blog stream, kind of like permanent posts. Pages are not categorized or tagged, but can have a hierarchy. You can nest pages under other pages by making one the &#8220;Parent&#8221; of the other, creating a group of pages."
......@@ -5901,7 +5901,7 @@ msgstr "Du har følgende muligheder for at arrangere dit skærmbillede i kontrol
#: wp-admin/index.php:58
msgid "<strong>Drag and Drop</strong> &mdash; To rearrange the boxes, drag and drop by clicking on the title bar of the selected box and releasing when you see a gray dotted-line rectangle appear in the location you want to place the box."
msgstr "<strong>Træk og slip</strong> ‒ Benyt træk og slip for at omarrangere boksene ved at klikke på titellinjen på den valgte boks og slippe, når du ser en grå stiplet firkant, hvor du ønsker boksen placeret."
msgstr "<strong>Træk og slip</strong> ‒ Brug træk og slip for at omarrangere boksene ved at klikke på titellinjen på den valgte boks og slippe, når du ser en grå stiplet firkant, hvor du ønsker boksen placeret."
#: wp-admin/index.php:52
msgid "Navigation"
......@@ -6449,18 +6449,13 @@ msgid ""
"As a new WordPress user, you should go to <a href=\"%s\">your dashboard</a> to delete this page and create new pages for your content. Have fun!"
msgstr ""
"Dette er en eksempelside. Den er forskellig fra et blogindlæg, fordi den vil forblive det samme sted og være en del af dit websteds navigation (i de fleste temaer). De fleste vil lægge ud med en Om-side, der præsenterer dem til potentielle besøgende. Ordlyden kunne være noget i retning af:\n"
" \n"
" \n"
" \n"
"\n"
"<blockquote>Hejsa! Jeg er cykelbud om dagen, prøver at blive skuespiller om aftenen og dette er min blog. Jeg bor i København, har en dejlig hund, der hedder King, og jeg kan lide Mojitos. (og at blive overrasket af regnvejr.)</blockquote>\n"
" \n"
" \n"
"\n"
"... eller noget i retning af:\n"
" \n"
"\n"
"<blockquote>XYZ Dingenot fabrikken blev grundlagt i 1971 og har leveret kvalitetsdingenoter til offentligheden lige siden. Beliggende i Andeby, har 2.000 ansatte og bidrager med alverdens seje tiltag i lokalområdet.</blockquote>\n"
" \n"
" \n"
"\n"
"Som ny WordPress bruger, bør du gå til <a href=\"%s\">dit kontrolpanel</a> for at slette denne side og oprette nye sider til dit indhold. God fornøjelse!"
#: wp-admin/user-edit.php:380
......@@ -6789,7 +6784,7 @@ msgstr "Mange temaer viser visse sidebjælke-widgets som standard, indtil du æn
#: wp-admin/options-permalink.php:30
msgid "If you pick an option other than Plain, your general URL path with structure tags (terms surrounded by <code>%</code>) will also appear in the custom structure field and your path can be further modified there."
msgstr "Hvis du vælger noget andet end Almindelig, vil din URL-sti med strukturtags og termer omgivet af <code>%</code> også blive vist i tekstfeltet Egen struktur, og du kan ændre din sti yderligere der."
msgstr "Hvis du vælger noget andet end Almindelig, vil din URL-sti med strukturtags (termer omgivet af <code>%</code>) også blive vist i tekstfeltet Egen struktur, og du kan ændre din sti yderligere der."
#: wp-admin/options-permalink.php:31
msgid "When you assign multiple categories or tags to a post, only one can show up in the permalink: the lowest numbered category. This applies if your custom structure includes <code>%category%</code> or <code>%tag%</code>."
......
This diff is collapsed.
......@@ -2,7 +2,7 @@
# This file is distributed under the same license as the WordPress - 4.8.x package.
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2017-08-14 21:22:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-03 23:25:51+0000\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr "Denne widget kan have indeholdt kode, der vil virke bedre i den nye HTML
#: wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php:419
msgid "Hey there, looks like you just pasted HTML into the &#8220;Visual&#8221; tab of the Text widget. You may want to paste your code into the &#8220;Text&#8221; tab instead. Alternately, try out the new &#8220;Custom HTML&#8221; widget!"
msgstr "Det ser ud som om, du lige har sat HTML ind i &#8220;Visuel&#8221;-fanen i en Tekst-widget\". Det er nok bedre at indsætte din kode i &#8220;Tekst&#8221;-fanen i stedet for. Alternativt kan du afprøve vores nye &#8220;Brugerdefineret HTML&#8221;-widget!"
msgstr "Det ser ud som om, du lige har sat HTML ind i &#8220;Visuel&#8221;-fanen i en Tekst-widget. Det er nok bedre at indsætte din kode i &#8220;Tekst&#8221;-fanen i stedet for. Alternativt kan du afprøve vores nye &#8220;Brugerdefineret HTML&#8221;-widget!"
#: wp-includes/widgets/class-wp-widget-text.php:418
msgid "Did you just paste HTML?"
......@@ -450,55 +450,55 @@ msgstr "Det forespurgte sidenummer er større end antallet af tilgængelige side
msgid "You need to define an include parameter to order by include."
msgstr "Du skal definere et inkluderingsparameter for at sortere efter inkludering."
#: wp-includes/post.php:1388
msgctxt "post"
msgid "Set featured image"
msgstr "Vælg udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1388
msgctxt "page"
msgid "Set featured image"
msgstr "Vælg udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1387
msgctxt "post"
msgid "Featured Image"
msgstr "Udvalgt billede"
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-comments-controller.php:79
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-comments-controller.php:101
msgid "The password for the parent post of the comment (if the post is password protected)."
msgstr "Kodeordet for hovedindlægget for kommentaren (hvis indlægget er kodeordsbeskyttet)."
#: wp-includes/post.php:1390
msgctxt "page"
msgid "Use as featured image"
msgstr "Benyt som fremhævet billede"
msgstr "Brug som udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1390
msgctxt "post"
msgid "Use as featured image"
msgstr "Benyt som fremhævet billede"
msgstr "Brug som udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1389
msgctxt "page"
msgid "Remove featured image"
msgstr "Fjern fremhævet billede"
msgstr "Fjern udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1389
msgctxt "post"
msgid "Remove featured image"
msgstr "Fjern fremhævet billede"
msgstr "Fjern udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1387
msgctxt "page"
msgid "Featured Image"
msgstr "Fremhævet billede"
msgstr "Udvalgt billede"
#. translators: 1: $sanitize_callback, 2: register_setting()
#: wp-includes/option.php:1989
msgid "%1$s is deprecated. The callback from %2$s is used instead."
msgstr "%1$s er forældet. Callback fra %2$s er benyttet i stedet."
#: wp-includes/post.php:1388
msgctxt "post"
msgid "Set featured image"
msgstr "Vælg udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1388
msgctxt "page"
msgid "Set featured image"
msgstr "Vælg udvalgt billede"
#: wp-includes/post.php:1387
msgctxt "post"
msgid "Featured Image"
msgstr "Udvalgt billede"
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-comments-controller.php:79
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-comments-controller.php:101
msgid "The password for the parent post of the comment (if the post is password protected)."
msgstr "Kodeordet for hovedindlægget for kommentaren (hvis indlægget er kodeordsbeskyttet)."
msgstr "%1$s er forældet. Callback fra %2$s bruges i stedet."
#: wp-includes/functions.php:2132 wp-includes/script-loader.php:283
msgid "Sorry, this file type is not permitted for security reasons."
......@@ -1625,7 +1625,7 @@ msgstr "HTML-uddrag for objektet, transformeret for visning."
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php:1967
msgid "The ID of the featured media for the object."
msgstr "ID'et for objektets fremhævede medie."
msgstr "ID'et for objektets udvalgte medie."
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php:1945
msgid "Excerpt for the object, as it exists in the database."
......@@ -1704,10 +1704,6 @@ msgstr "Dato, objektet blev udgivet, i GMT-tid."
msgid "The date the object was published, in the site's timezone."
msgstr "Datoen, objektet blev udgivet, i webstedets tidszone."
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php:1160
msgid "Invalid featured media ID."
msgstr "Ugyldigt fremhævet medie-ID."
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php:1051
msgid "A sticky post can not be password protected."
msgstr "Et fastgjort indlæg kan ikke beskyttes med adgangskode."
......@@ -1721,6 +1717,10 @@ msgstr "Ugyldig ID for overordnet indlæg."
msgid "A password protected post can not be set to sticky."
msgstr "Et adgangskodebeskyttet indlæg kan ikke fastgøres."
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php:1160
msgid "Invalid featured media ID."
msgstr "Ugyldigt udvalgt medie-ID."
#: wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-posts-controller.php:1047
msgid "A post can not be sticky and have a password."
msgstr "Et indlæg kan ikke være fastgjort og have adgangskode."
......@@ -3064,7 +3064,7 @@ msgstr "Luk dialog"
#. 4: __construct() method
#: wp-includes/functions.php:3893
msgid "The called constructor method for %1$s in %2$s is <strong>deprecated</strong> since version %3$s! Use %4$s instead."
msgstr "Den kaldte constructor-metode for %1$s i %2$s er <strong>forældet</strong> siden version %3$s! Benyt %4$s i stedet."
msgstr "Den kaldte constructor-metode for %1$s i %2$s er <strong>forældet</strong> siden version %3$s! Brug i stedet %4$s."
#. translators: %s: document.write()
#: wp-includes/customize/class-wp-customize-selective-refresh.php:209
......@@ -3181,7 +3181,7 @@ msgstr "(nuværende: %s)"
#: wp-includes/class-wp-customize-nav-menus.php:417
msgctxt "menu"
msgid "(Currently set to: %s)"
msgstr "(nuværende sat til: %s)"
msgstr "(nuværende tidspunkt sat til: %s)"
#: wp-includes/ms-load.php:486
msgid "https://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network"
......@@ -4054,11 +4054,6 @@ msgstr "Menuer kan vises ved placeringer defineret af dit tema eller i <a href=\
msgid "The %s directory of the develop repository must be used for RTL."
msgstr "Mappen %s af develop-repository'en skal bruges til RTL."
#. translators: 1: PHP class name, 2: version number, 3: __construct() method
#: wp-includes/functions.php:3897
msgid "The called constructor method for %1$s is <strong>deprecated</strong> since version %2$s! Use %3$s instead."
msgstr "Den kaldte constructor-metode for %1$s er <strong>forældet</strong> siden version %2$s! Benyt %3$s i stedet."
#: wp-includes/class-wp-customize-nav-menus.php:437
#: wp-includes/class-wp-customize-widgets.php:795
msgid "Reorder mode closed"
......@@ -4082,6 +4077,11 @@ msgstr "Når du er i omorganiseringsstilstand, vil yderligere værktøjer til at
msgid "Reorder menu items"
msgstr "Omorganiser menuelementerne"
#. translators: 1: PHP class name, 2: version number, 3: __construct() method
#: wp-includes/functions.php:3897
msgid "The called constructor method for %1$s is <strong>deprecated</strong> since version %2$s! Use %3$s instead."
msgstr "Den kaldte constructor-metode for %1$s er <strong>forældet</strong> siden version %2$s! Brug %3$s."
#. translators: User email change notification email subject. 1: Site name
#: wp-includes/user.php:1893
msgid "[%s] Notice of Email Change"
......@@ -5243,10 +5243,6 @@ msgstr "Bitrate"
msgid "Read more..."
msgstr "Læs mere..."
#: wp-includes/class-wp-editor.php:1722
msgid "Search or use up and down arrow keys to select an item."
msgstr "Søg eller benyt piletasterne op og ned til at vælge et element."
#: wp-includes/media-template.php:166
msgid "Close media panel"
msgstr "Luk mediepanel"
......@@ -5295,10 +5291,6 @@ msgstr "Uhæftede"
msgid "Search Media"
msgstr "Søg medier"
#: wp-includes/class-wp-editor.php:1235
msgid "Your browser does not support direct access to the clipboard. Please use keyboard shortcuts or your browser&#8217;s edit menu instead."
msgstr "Din browser understøtter ikke direkte adgang til udklipsholderen. Benyt venligst tastaturgenveje eller din browsers redigeringsmenu i stedet."
#: wp-includes/media.php:2188
msgid "Bitrate Mode"
msgstr "Bitrate-tilstand"
......@@ -5315,6 +5307,14 @@ msgstr "Filtrer efter dato"
msgid "Filter by type"
msgstr "Filtrer efter type"
#: wp-includes/class-wp-editor.php:1722
msgid "Search or use up and down arrow keys to select an item."
msgstr "Søg eller brug op- og ned-piletasterne til at vælge et element."
#: wp-includes/class-wp-editor.php:1235
msgid "Your browser does not support direct access to the clipboard. Please use keyboard shortcuts or your browser&#8217;s edit menu instead."
msgstr "Din browser understøtter ikke direkte adgang til udklipsholderen. Brug venligst tastaturgenveje eller din browsers redigeringsmenu i stedet."
#: wp-includes/comment.php:3101
msgid "<strong>ERROR</strong>: The comment could not be saved. Please try again later."
msgstr "<strong>FEJL</strong>: Kommentaren kunne ikke gemmes. Prøv venligst igen senere."
......@@ -10865,10 +10865,6 @@ msgstr "Se side"
msgid "Links"
msgstr "Links"
#: wp-includes/category-template.php:148
msgid "Uncategorized"
msgstr "Ikke kategoriseret"
#: wp-includes/class-wp-editor.php:1048 wp-includes/class-wp-editor.php:1687
#: wp-includes/script-loader.php:269 wp-includes/script-loader.php:351
#: wp-includes/script-loader.php:466 wp-includes/script-loader.php:986
......@@ -11031,6 +11027,10 @@ msgstr "GD image library er ikke installeret."
msgid "Recent Comments"
msgstr "Seneste kommentarer"
#: wp-includes/category-template.php:148
msgid "Uncategorized"
msgstr "Ikke-kategoriseret"
#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:412
#: wp-includes/class-wp-customize-manager.php:477
#: wp-includes/script-loader.php:467
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment